Jump to content
Sign in to follow this  
Sir Vival

Översätt FBU till engelska

Recommended Posts

För att spinna vidare på ämnet. GSU översätts till "Basic Training" i USA - vad heter det i Storbritannien?

 

Grundutbildning heter då? Kanske Elementary Military Training? ;)

 

 

Hälsningar, Foxtrot Lima :D

Share this post


Link to post
Share on other sites

Beror pa vilken vapengren; "basic training" tacker allt, fran inryck till att man blir soldat. For officerare kallas kursen (inom flyget) OIC (Officers' Initial Course, som syrran var pa pa RAF Cranwell i fjol), och det finns en del andra varianter.

 

"Basic training" ar dock alltid ratt.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Så "basic training" kan användas som benämning på hela grundutbildningen, och inte bara GSU? Förstår att det inte finns någon motsvarighet i UK eller USA, men om man nu hade försökt översätta?

 

En annan grej är om jag försöker förklara för en icke-svensk att jag är värnpliktig fänrik, hur tusan blir det då? :/ "Conscripted 2nd Lieutenant"? :)

 

 

Hälsningar, Foxtrot Lima :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tror att det närmaste där är (ärligaste) NCO..

:/

Share this post


Link to post
Share on other sites

Det ar faktiskt lattare an det verkar.

 

 

Sa vitt jag kan se - praktiskt sett om inte officiellt - sa motsvaras graderna ungefar sahar:

 

Korpral - Corporal

Furir - Sergeant

Sergeant - Warrant Officer

Fanrik - Staff Sgt (ungefar)

 

Sen har vi ju lojtnanter som i Sverige jobbar med ungefar samma som Sergeant-Major i UK.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Gör om, gör rätt.

 

Översätt aldrig vpl. Fänrik med annat än 2nd Leiutenant. Oavsett uppgifter och dylikt så en fänrik en oficer i utlandet och i Sverige. Att man avskaffade KadS som formell utbildning har inte med saken att göra, ej heller att man idag ger fänrikar gruppchefsuppgifter.

 

Officers grad medför vissa privelegier och krav folkrätsligt och är inte ngt vi kan självmant bestämma över.

 

slut

Share this post


Link to post
Share on other sites
Att man avskaffade KadS som formell utbildning har inte med saken att göra, ej heller att man idag ger fänrikar gruppchefsuppgifter

Vad betyder just NCO....?

Och vilken typ av utbildning/behörighet ges oftast till VplFk i utlandstjänst?

Sen sker det ändringar i folkrätten om just särbehandling och ansvar om vederbörande "ej innehar lämplig utbildning för tjänsten".

Så vidhåller att vid förklarande av termen VplFk är "NCO" en bra term.

:o

Share this post


Link to post
Share on other sites

Formellt härleder en NCO sin befälsrätt från högre befäl, inte från staten. Vem utnämner en vpl fänrik i den svenska försvarsmakten?

 

(jag vet svaret på den frågan, jag anför den som skäl till min synpunkt)

Edited by Hans Engström

Share this post


Link to post
Share on other sites

NCO ar en "non-commissioned officer", alltsa sergeanter, korpraler, o s v. Commissioned Officer ar officerare som representerar staten - eller, i England, kronan - och de delegerar denna auktoritet nerat till NCO.

 

Warrant Officer ar ett specialfall i UK; de har ingen commission, dock har de en "Royal Warrant", som ar nastan samma sak.

 

Haller med, 2nd Lieutenant - om man nu maste anvanda armetermer, jag foredrar bade Midshipman och - allra helst - Pilot Officer, naturligtvis... :D

Share this post


Link to post
Share on other sites
Commissioned Officer ar officerare som representerar staten - eller, i England, kronan - och de delegerar denna auktoritet nerat till NCO.

Vilket då även överenstämmer med alla Militärabefälstrukturer i världen.

Ordergången KOMMER i slutändan alltid från det översta trappsteget..

 

Resten är ett "givet ansvar för att utföra order".

Share this post


Link to post
Share on other sites

Just det. Det ar darfor officerare tilltalas "Sir", medan NCOs tilltalas med grad eller forkortning. Med officerare ar det kronan man halsar pa, inte individen i uniformen, det ar darfor man inte gor honnor for NCOs...

Share this post


Link to post
Share on other sites

FBU

Frivilliga befälsutbildning - Volunteer command training

 

Centralförbundet för befälsutbildning - Swedish Central Foundationfor Voluntary MilitaryTraining

 

Allt enligt: US Army Pdf fil.

 

Kika förresten på den filen, intressant.

 

GMY

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

Sign in to follow this  ×