Jump to content

Fråga ang regler för utryckningsfordon


KaffeKalle

Recommended Posts

Unicorn: hehe, ingen fara ;)

 

Ok, anledningen till att denna "registrator" (eller vad det nu skulle kunna ha kallats) var att registera när polisen åkte i "code 3" (allt enligt 'Police Quest'), dvs med blåljus, sirener och hög fart - att detta skulle på något vis kollas mot ex. radiocentralen för att kontrollera att poliserna in var ute och skojkörde för att de inte hade någaot roligare för sig (lätt ironiskt uttryckt).

 

Vad är det som säger (bortsett polisens höga moral, förstås) att nästa polisbil jag ser, körandes i "code 3" inte bara är ute och lynneskör?

 

Krasst sett finns det en liten allvarlig undran här, trots allt.

(jag har hittills bara haft goda erfarenheter av polisen, men jag har en del kamrater med lite längre hår eller mörkare hudfärg som INTE har det :( )

 

Mvh

Link to comment
Share on other sites

Det var nog förmodligen inte svensk polis som avsågs...

 

Jag skall försöka på ett populärvetenskapligt och lätt infantilt sätt förklara vad som gäller svensk polis. I Sverige används inte begreppet "Code three", utan de som används är följande (man kan använda begreppet "yrkesutövning" som mellanting mellan 1 och 2, men eftersom detta är mest av akademiskt intresse har jag bakat in detta i 1):

 

 

 

1. Tjänsteutövning. Inget har hänt, det är inte bråttom, och konstapeln är mest ute och njuter av vårsolen i godan ro.

 

Gäller oavsett om konstapeln åker civil, målad eller ens privat bil (förutsättningen är att konstapeln jobbar eller träder i tjänst genom att genomföra ett ingripande på fritiden).

 

Det är tillåtet för konstapeln att köra på cykelbana, gågata och att parkera var konstapeln så önskar. Har konstapeln anledning (yrkesutövning) kan konstapeln backa på motorväg, köra mot enkelriktat, förbjuden infart, förbud mot motorfordonstrafik och i terräng plus en mängd annat myssel.

 

Konstapeln måste dock fortfarande hålla hastighetsbegränsningarna.

 

 

 

2. Brådskande yrkesutövning. Nu har konstapeln ett jobb som av någon anledning gör att det känns som det är ont om tid.

 

Gäller oavsett om konstapeln åker civil, målad eller ens privat bil (förutsättningen är att konstapeln jobbar eller träder i tjänst genom att genomföra ett ingripande på fritiden).

 

Förutom det som redan är tillåtet i punkten 1 kan konstapeln nu köra så fort han vill. Märk väl att man inte behöver ha blåljus, eller ens köra en bil som är utrustad med sådana - för att avliva en oerhört seglivad myt.

 

 

 

3. Trängande fall. Något har hänt som gör att konstapeln bedömer det som riktigt bråttom.

 

Gäller endast i utryckningsfordon (kan dock vara ett civilt sådant med blåljus och siren).

 

Alla trafikregler har upphört att gälla för konstapeln. Under iakttagande av särskild försiktighet får man i princip köra på två hjul mot körriktningen på motorväg i 300 km/h, om nu det är vad som krävs.

 

Siren och /eller blåljus är inte olika angelägenhetsgrader, utan är något som väljs beroende på behovet. Räcker det med blåljus är det bra så. Annars tutar man lite om man har lust. Anordningarna är endast till för att påkalla fri väg och betyder helt enkelt att andra trafikanter är skyldiga att flytta sig.

 

Man kan ha blåljusen på utan siren, men inte sirenen på utan blåljus. Det är tekniskt omöjligt.

 

 

Vilket av dessa ovan nämnda tre grader av "bilkörandelägen" man väljer är upp till konstapeln själv. Man kan välja att släcka ljus och gå upp och ned i "graderna" beroende på bedömning av läget eller ny info via radio. Mig veterligen, efter nio år som polis, är missbruk av blåljusen så sällsynt att det gränsar till obefintlighet.

 

Vad gäller dina vänner med dåliga erfarenheter av polisen kan jag inte annat än undra vad det kan tänkas vara i deras beteende eller världsuppfattning som gör att de har dåliga erfarenheter. Att det bara skulle ha med deras hudfärg att göra låter för mig synnerligen osannolikt. Att polisen generellt skulle behandla folk olika p g a hudfärg är ytterligare en myt som borde avlivas.

Link to comment
Share on other sites

Unicorn:

 

Jag bockar, bugar och tackar för detta synnerligen lättfattade klarläggande som passar amatörer som jag själv! Oerhört pedagogiskt måste jag säga. :camo:

 

Jo, jag kom inte på något bättre uttryck, därför tog jag mig friheten att citera gamla datorspelet 'Police Quest' avseende "Code 3", nu har jag lärt mig korrekta termer till nästa gång!

 

Framförallt följande var faktist en myt jag har gott på:

Märk väl att man inte behöver ha blåljus, eller ens köra en bil som är utrustad med sådana - för att avliva en oerhört seglivad myt.

 

Vad det gäller bekanta som känner sig diskriminerade/utsatta kan jag inte svara för, jag var inte med och har bara deras egna versioner att gå efter.

Dock, senast idag blev en SL-buss stoppad, polis embarkerade och "förhårde" endast EN person: min långhårige kamrat, som fick sig en omtumlande identifieringsfrågestund med "onkel blau" och en irriterad buss-chaffis.

 

Men karln stämde väl in på ett buse-signalament antar jag.

Link to comment
Share on other sites

Att polisen generellt skulle behandla folk olika p g a hudfärg är ytterligare en myt som borde avlivas.

nu hamnar vi ju en bit off-topic men jag hoppas ni ursäktar mig.

Att säga att poliser konsekvent behandlar alla människor utfrån samma premisser är väl en sanning med modifikation, poliser är helt vanliga människor och helt vanliga människor har sina helt vanliga föreställningar och förutfattade meningar om det mesta. Har flertal kompisar som fått ett helt annat bemötande vid ett flertal tillfällen, en av förklaringarna kan vara deras ursprung.

Sedan finns det självklart ingen genomtänkt strategi bakom det, den strategi som finns är ju att motarbeta särbehandling. Polisen som kår är inte diskriminerande, den enskilde polisen/dommaren kan mkt väl var det, utan att ens (oftast) vara medveten om det. Personer med annan bakgrund bemöts annorlunda i vårt samhälle, så även när de kommer i kontakt med polisen och rättsväsendet.

 

För övrigt så får man be att tacka för klarläggandet gällande siren och blåljusanvändandet, ett utbildande inlägg av högsta kvalité

Link to comment
Share on other sites

Guest J-Star

Vad gäller människor som sägs bli konstant illa behandlade av människor i service-yrken (som exempelvis poliser) så tycker jag mig märka en genomgående trend: antingen händer det aldrig, som exempelvis för mig... eller så händer det - enligt de människornas utsago - väldigt ofta. Jag undrar i mitt still sinne vad det beror på. Hmmmm...

 

Min far är för övrigt likt Unicorn polis. Enligt hans erfarenhet är den absolut vanligaste reaktionen på att bli anklagad för något följande:

 

- Jag är oskyldig.

 

Kolla det med människor omkring er. När såg ni sensast någon som villigt berättade att de gjort något fel? Jag upplever det extremt sällan. Det är alltid någon annans fel... eller så var det inte meningen... eller så var något annat... men det viktigaste att påpeka är att man själv är oskyldig.

 

Det mest komiska exempel jag såg på det var en man i övre medelåldern som blivit haffad för fortkörning. Inför TV-kameran sade han rakt in i kameran att det var polisernas och TV-teamets fel. Visst, han hade kört för fort men det var deras fel. Varför? För att det var fyra personer i polisbilden han hade bränt förbi. Hade det bara varit två så hade han ju så klaaaaart inte kört om. Så det var inte hans fel utan deras.

 

Ridå...

 

/J

Edited by J-Star
Link to comment
Share on other sites

Dock, senast idag blev en SL-buss stoppad, polis embarkerade och "förhårde" endast EN person: min långhårige kamrat, som fick sig en omtumlande identifieringsfrågestund med "onkel blau" och en irriterad buss-chaffis.

 

Men karln stämde väl in på ett buse-signalament antar jag.

Förmodligen gjorde han det. Konstaplar är av naturen lata varelser som inte brukar bemöda sig om att kolla upp människor i onödan.

 

Jag skall dock förtydliga vad jag menar med att polisen inte generellt behandlar människor olika beroende på hudfärg. Det finns nämligen ett antal anledningar att man faktiskt blir, eller kan uppleva sig bli särbehandlad p g a sitt ursprung.

 

Anledningen att man förmodligen statistiskt sett löper större risk att tilltalas av polisen om man har ett "utomsvenskt" ursprung är enligt mina teorier följande:

 

 

 

1. Vad som fastnar lättast i minnet när det gäller för ett brottsoffer att ge ett signalemet är naturligtvis allt brottsoffret uppfattar som avvikande. Detta är ofta hudfärg, hårfärg, hårlängd eller kroppslängd. Kläder i all ära, men dessa är lätta att byta och brukar inte prioriteras högst av de poliser som söker någon.

 

Om en person motsvarande ett visst signalement efterspanas är det endast den som bedöms motsvara signalementet som tilltalas. Man frågar s a s inte ut andra, garanterat oskyldiga människor av olika hudfärg, kön eller ålder för att vara "rättvis" och "neutral". Det finns inte ens lagstöd för detta.

 

 

 

2. Ungdomar med "invandrarbakgrund", vad man nu än menar med detta vida begrepp, är tyvärr dessutom omotiverat högt representerade i brottsstatistiken. Det finns en mängd, högst begripliga teorier varför det är så, men det förtar inte faktum.

 

Av dessa anledningar löper man förmodligen statistiskt något större risk än en "helyllesvensk" att motsvara ett signalement, och kan således förmodligen procentuellt sett oftare råka ut för att polisen kontrollerar vem man är och vad man gör.

 

 

 

Den huvudsakliga anledningen i min teori är dock följande:

 

3. Förutom dessa anledningar att känna sig "trakasserad" av polisen finns bestämmelser i 6§ Utlänningslagen som ger en polisman uppdraget att kontrollera huruvida en person har gällande pass, visering och uppehållstillstånd. Tidigare skulle detta göras så fort man i tjänsten kom i kontakt med någon som kunde antas behöva ovanstående handlingar.

 

Kontentan var att polisen i princip alltid skulle begära pass av den som såg det minsta ut som han/hon hade ursprung från Afrika, Mellanöstern eller Asien och inte pratade perfekt svenska. Huruvida personen själv kommit fram till polisen för att fråga vad klockan var spelade ingen roll.

 

Lydelsen har blivit något mer restriktiv för polisens vidkommande:

 

"Kontrollåtgärder enligt första och andra stycket får vidtas endast om det finns anledning att anta att utlänningen saknar rätt att uppehålla sig här eller om det annars finns särskild

anledning till kontroll. Lag (2000:351)."

 

Som synes är det fortfarande "anledning anta" som gäller, och det räcker i princip med att man svarar undvikande eller vägrar uppge vem man är. Bedömningen är polismannens/kvinnans.

 

Normalt finns ingen "anledning anta" att man saknar visering om man heter Lisa Johansson, pratar Kalixmål och är blek och rågblond, så visst finns en inbyggd form av särbehandling m h t gissat ursprung i lagtolkningen.

 

Å andra sidan är särbehandlingen inte exklusivt kopplad till hudfärg, då du kan utsättas för "trakasserierna" även om du motsvarar Lisa Johanssons signalement - men använder 80-talssmink och råkar bryta på ryska.

 

 

 

Det är hur som helst inte bara människor av ett visst ursprung som ibland kan känna sig trakasserade. Även vissa fordon kan tilldra sig polisens uppmärksamhet. Särskilt bilar från 80-talet är dokumenterat lätta att stjäla, och stoppas oftare av ordningspatruller. Trafikpolisen är också av förklarliga skäl mer intresserade av att utföra en besiktning av en risig Merca från -86 än en splitter ny Volvo V70.

 

Jag har en bekant som körde ut tidningar på nätterna i en gammal SAAB 900. Han bytte till slut bil då han tröttnade på att bli stoppad av polisen hela tiden. Just denna bilmodell är oerhört lättstulen - och om en sådan rullar omkring, särskilt med en manlig förare, mitt i natten är oddsen rätt goda att det är någon som råkat "låna" bilen för att ge sig ut på stöldturne.

Edited by Unicorn
Link to comment
Share on other sites

Jag kör en helt OT fråga till forumets poliser jag med, borde väl vara ok eftersom denna tråd redan genomsyras av OT....

 

I t.ex. Mankells böcker om Wallander använder han sin privata bil i tjänsten, har för mig att han i de första böckerna kör nån risig Peugeot. Förekommer det i verkligheten med, eller används endast tjänstefordon?

Link to comment
Share on other sites

Det är numera mycket ovanligt, närmast obefintligt, att använda privatbil i tjänsten. Jag har dock själv gjort det någon enstaka gång under mycket speciella omständigheter. Det var däremot rätt vanligt på krimrotlarna under 70-och början av 80-talet, då man fick ett eftertraktat intyg utskrivet av polismästaren och påfördes extra ersättning på lönen - som oftast översteg kostnaderna. Med dagens bilersättningsregler är det inte längre eftersträvansvärt.

 

Eftersom ett ingripande kan innebära att man måste använda fordonet som verktyg för att "knuffas" med en gärningsmans bil vill man normalt aldrig använda sin egen bil.

 

I vissa extremfall vill man heller inte att ens privata bil skall underlätta för busar att söka upp ens privatadress.

 

I de fall man behöver specialfordon för spaning och liknande hyr man oftast dessa hos biluthyrare.

Link to comment
Share on other sites

Skulle nog inte vara så snäll och kalla dem upplopsmakare. Terorister är vad det är.

Ringde mitt försäkringsbolag angående en fråga om terrängkörning och försäkring. jag fick då samtidigt veta att om polisen tillgriper mitt fordon i jakten på någon som begått lagöverträdelse, eller bara allmänt vill använda den som vägspärr (har stor bil), så täcks inte uppkomna skador av försäkringsbolaget!! Nu tror jag inte det är så jättevanligt att det händer, men om så någon gång blir fallet så är det kört. Detta borde således gälla även av polisman cilvilt ägd bil och således blir det urbota korkat att använda den i tjänsten. Försäkringsbolag: IF

 

/Martinator

Link to comment
Share on other sites

Skulle nog inte vara så snäll och kalla dem upplopsmakare. Terorister är vad det är.

Ringde mitt försäkringsbolag angående en fråga om terrängkörning och försäkring. jag fick då samtidigt veta att om polisen tillgriper mitt fordon i jakten på någon som begått lagöverträdelse, eller bara allmänt vill använda den som vägspärr (har stor bil), så täcks inte uppkomna skador av försäkringsbolaget!! Nu tror jag inte det är så jättevanligt att det händer, men om så någon gång blir fallet så är det kört. Detta borde således gälla även av polisman cilvilt ägd bil och således blir det urbota korkat att använda den i tjänsten. Försäkringsbolag: IF

 

/Martinator

Detta är helt rätt, i sådana fall uppkomna skador omfattas inte av din bilförsäkring, du får då ersättning för dina skador av kammarkollegiet som sköter polisens finanser.

Edited by Larsan
Link to comment
Share on other sites

"...konstapeln nu köra så fort han vill."

 

 

"Under iakttagande av särskild försiktighet får man i princip köra på två hjul mot körriktningen på motorväg i 300 km/h, om nu det är vad som krävs."

 

 

Ett litet tillägg till Unicorn´s uttömmande svar.

 

Man får inte överskrida den relativa hastigheten, d.v.s. inte köra snabbare än man kan stanna före varje förutsebart hinder.

 

Vad gäller framkallade av fri väg, d.v.s. använda blåljus och sirener så får man använda dessa d.v.s. inget krav på att dessa ska användas när man kör trängande fall.

Edited by Hypersniper
Link to comment
Share on other sites

Lite vidare förklaring till polisens blåljuskörning. Om polisbilen använder blåljus och sirener påkallar den fri väg och man skall flytta på sig. Gör man inte det kan man faktiskt få böter för det.

 

Däremot behöver man inte flytta sig för en polisbil som kör ruskans fort och kör mot rött osv osv. De kör trängande men påkallar inte fri väg.

 

Sen är det ( nu får jag stryk av andra poliser ) inte alltid så jävla bråttom fram. Det har hänt betydligt mer än en gång att man kör som ett vilddjur för att komma fram och riskerar sitt eget liv om man skulle krascha och när man kommit fram mötas av en stängd dörr till fastigheten. Då får ringa radion som får ringa någon i huset som får komma ned och öppna så man kommer in i fastigheten. Dvs nån minut hit eller dit gör ofta inte så mycket. bättre då att komma FRAM än att själv plantera radiobilen runt en stolpe med sig själv i den, för då hjälper man definitivt ingen.

 

Men då är det väl bara att slå sönder dörren och storma in tänker någon? Visst på ett sätt ja, men man måste ändå hejda sig lite. Ofta ringer folk polisen och det verkar akut och så men man har ändå "känslan" av att det inte är så bråttom. Man kan inte slå sönder dörrar osv osv varje gång för då skulle det inte finnas några hela fastighetsdörrar kvar i Stockholms län. Är det verkligt akut och kris, visst inga problem, dörren blir till kaffeved på 22 sekunder men såna lägen är inte såååå vanliga.

Link to comment
Share on other sites

Däremot behöver man inte flytta sig för en polisbil som kör ruskans fort och kör mot rött osv osv. De kör trängande men påkallar inte fri väg

 

Hm, ett utryckningsfordon får väl inte köra mot rött ljus i en korsning

utan att påkalla fri väg?

 

 

 

Edit:Stavfel

Edited by Civil Skyddsvakt
Link to comment
Share on other sites

Lite vidare förklaring till  polisens blåljuskörning. Om polisbilen använder blåljus och sirener påkallar den fri väg och man skall flytta på sig. Gör man inte det kan man faktiskt få böter för det.

Det du säger stämmer men man måste då samtidigt påpeka att du under det att du flyttar dig kanske tvingas bryta mot lagen, en lag som fortfarande gäller, speciellt i försäkringsärenden. Man ska flytta på sig om man kan, men lagen gäller fortfarande.

 

Ex. Du står med din bil i en korsning vid rött ljus. Bakom dig kommer det en ambulans med blåljus och siren. Du kör ut i korsningen (mot rött) för att släppa fram ambulansen och blir då påkörd från sidan (inget allvarligt, bara plåt). Ambulansen kommer förbi och kan rädda liv men du har brutit mot lagen (att köra mot rött) och kan straffas för det. Framförallt är det din försäkring som får betala skadorna på alla inblandade.

Link to comment
Share on other sites

  • 11 months later...

Lyfter en gammal tråd här.

Vi diskuterade nyligen på jobb huruvida det blivit någon ändring av lagar och regler vad gäller utryckningsfordon. Unicorn har j usedan tidigare skrivt ett briljant inlägg om vad som gäller, men min fråga är om det fortfarande gäller. Diskusionen här var hurrivida man måste ha blåljus på när man kör som fan. Det ska tydligen ha varit på förslag att ta bort kattegorin "brådskande yreksutövning" och därmed försvinner ju den möjligheten. Någon som vet hur det ligger till??

 

/martinator

 

edit: hittar aldrig några stavfel i mina texter då jag är ordblind, men nu gjorde jag det faktiskt. hurra.

Edited by martinator
Link to comment
Share on other sites

Det du säger stämmer men man måste då samtidigt påpeka att du under det att du flyttar dig kanske tvingas bryta mot lagen, en lag som fortfarande gäller, speciellt i försäkringsärenden. Man ska flytta på sig om man kan, men lagen gäller fortfarande.

Tja, det där om det skulle vara olagligt att köra mot rött, för att släppa fram ett utryckningsfordon, och "krocka" stämmer ju så tillvida att man att bryter mot trafikförordningen (1998:1276) 2§ 2 kap.

 

Men det finns hopp för den som orkar och vill ta strid med försäkringsbolaget... :blink:

 

Nämligen i "Brottsbalken, 24 kap. Om allmänna grunder för ansvarsfrihet"

"4§ en gärning som någon, i annat fall än som nämnts tidigare i detta kapitel, begår i nöd utgör brott endast om den med hänsyn till farans beskaffenhet, den skada som åsamkas annan och omständigheterna i övrigt är oförsvarlig.

 

Nöd föreligger när fara hotar liv, hälsa, egendom eller något annat viktigt av rättsordningen skyddat intresse. Lag (1994:458)."

 

Så för den som orkar och vill så finns det möjligheter!

 

Ps. Lagboken kan ge en många konstiga idéer... Ds.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...