Jump to content

Svenska soldater


Recommended Posts

På begäran så kopierar jag ett inlägg från tråden "FOI: Sverige behöver stora fregatter" och lägger det som en egen tråd, eftersom det verkar finnas intresse att diskutera ämnet i fråga. Mitt svar nedan är till påståendet och frågan;

 

"Konstigt att svenska soldater alltid får så bra omdömen utomlands. Eller vill du påstå att det svenska soldaterna gjort bort sig i bosnien och kosovo?"

 

som inte var riktade till mig personligen. Mitt svar på detta var:

 

De soldater som Sverige skickat på utlandsuppdrag är inte representativa för den genomsnittliga värnpliktiga soldaten. De förstnämnda har bland annat högre betyg från värnplikten än genomsnittet, och är dessutom även granskade och utvalda på andra sätt en extra gång genom uttagningen till utlandsstyrkorna. Om jag förstått saken rätt så har man även använt högre befäl på de olika posterna i utlandsstyrkorna än vad skulle vara fallet vid en full mobilisering av värnpliktsarmén. Man har dessutom gjort saker som att ha en spaningspluton i bataljonen som till stor del bestått av fallskärmsjägare och liknande. Hur många vanliga svenska bataljoner i krigsorganisationen har en sådan spaningspluton? Den utlandstjänstgöring som de flesta svenska soldater deltagit i har dessutom rört sig om fredsbevarande tjänst, något som passar personer med civil bakgrund bättre än om det varit frågan om hård strid, där kanske utländska yrkessoldater, som är mer inriktade mot detta, kunnat visa sig mer på framfötterna. Att de svenska utlandsstyrkorna gjort bra ifrån sig i de roller de tilldelats, vilket jag absolut inte förnekar, kan därför inte ses som ett bevis för att värnpliktsutbildningen inte nödvändigtvis innehåller en hel del brister. Finland har för övrigt gjort samma sak som Sverige i den här frågan, så även där föreligger samma problem när man ska utvärdera värnpliktens för- respektive nackdelar genom att titta på hur finska soldater klarat sig i utlandstjänst.

Link to comment
Share on other sites

Det är väl bara till att se på historien. Sedan har väl alla länders ungdomar försoffats lika proportionellt sett.

 

Jag tar ibland en titt på mina soldater, och F-skallarna på grannplutonerna på bataljonen, och kan konstatera att med rätt ledarskap och rätt motivation kan de grabbarna uträtta storverk. Det handlar bara om förutsättningar.

 

Ingen är speciellt sugen på lumpen, och skulle hellre vara hemma med flickvännen och/eller bilen som ska rustas upp, men om kriget kom tror jag att "svensken" kan bita ifrån ordentligt. Särskilt tack vare individens initativförmåga, som kanske saknas i andra krigsmakter/kulturer. Men jag som chef är kanske lite bortskämd som har äran att både ha regementets bästa kokgrupp, och regementets skickligaste sjukvårdare på plutonen.

 

 

Hälsningar, Sg Foxtrot Lima :lol:

Link to comment
Share on other sites

Jag såg framemot lumpen mycket och såg aktivt till att jag verkligen skulle få göra lumpen då jag några månader innan jag skulle rycka in fick ett brev om att få slippa lumpen. Men då jag hade planer på att bli yrkesmilitär var det ju något viktigt att göra lumpen.

 

Hur som helst när jag väl kom dit så blev jag besviken och nerslagen av min "lumparpolare" ochhur oseriösa dom var. GSUn var bäst ur min mening. Men sedan brakde det bara utför och skulle inte vilja se någon av dom gör int. tjänst.

 

Under min tid i lumpen var det bara nån KB av dom värnpliktiga som jag skulle vilja se brevid mig i int. tjänst.

 

Att min pluton i synnerhet var väldigt oserös berodde nog också på det släpphänta befälet min fänrik drev.. och kaptenen såg man ju knappt!!!

Link to comment
Share on other sites

Svenskarna är välväxta, kraftiga, smidiga, i stånd att uthärda det hårdaste arbete, svält nöd. De är födda krigare fulla av stolthet.

/ Voltair

 

( Saxat från någons Avatar. Kommer inte ihåg vem, men tack)

det var då det. nu enligt undersökning feta o lata :D:lol:

Link to comment
Share on other sites

Jag såg framemot lumpen mycket och såg aktivt till att jag verkligen skulle få göra lumpen då jag några månader innan jag skulle rycka in fick ett brev om att få slippa lumpen. Men då jag hade planer på att bli yrkesmilitär var det ju något viktigt att göra lumpen.

 

Hur som helst när jag väl kom dit så blev jag besviken och nerslagen av min "lumparpolare" ochhur oseriösa dom var. GSUn var bäst ur min mening. Men sedan brakde det bara utför och skulle inte vilja se någon av dom gör int. tjänst.

 

Under min tid i lumpen var det bara nån KB av dom värnpliktiga som jag skulle vilja se brevid mig i int. tjänst.

 

Att min pluton i synnerhet var väldigt oserös berodde nog också på det släpphänta befälet min fänrik drev.. och kaptenen såg man ju knappt!!!

Det hör nog inte hemma på den här tråden, men det är ju ett välkänt faktum att många yoff lökar rejält mycket. Orsaken tror jag är den dåliga moralen och disciplinen inom Försvarsmakten idag. Dålig uppföljning och kontroll av den dagliga verksamheten, slöseri med pengar och allmän slapphet.

 

Detta bidrar onekligen till att dagens värnpliktiga ser lumpen mer som en lekstuga, än en militär utbildning inriktad på att lära folk strida och uthärda ett eventuellt krig. Nu ska man visserligen inte generalisera alltför mycket, men faktum är att samhällets förfall har drabbat även vår krigsmakt.

 

Hoppas du fick ut något av din värnplikt i alla fall.

 

 

Hälsningar, Sg Foxtrot Lima :huh:

Link to comment
Share on other sites

Svenskarna är välväxta, kraftiga, smidiga, i stånd att uthärda det hårdaste arbete, svält nöd. De är födda krigare fulla av stolthet.

/ Voltair

 

( Saxat från någons Avatar. Kommer inte ihåg vem, men tack)

det var då det. nu enligt undersökning feta o lata :huh::worthy:

Nja, Svenskar är faktiskt inte så feta om du jämnför med t.e.x USA eller Italien..

Link to comment
Share on other sites

Svenskarna är välväxta, kraftiga, smidiga, i stånd att uthärda det hårdaste arbete, svält nöd. De är födda krigare fulla av stolthet.

/ Voltair

 

( Saxat från någons Avatar. Kommer inte ihåg vem, men tack)

det var då det. nu enligt undersökning feta o lata :D:D

Nja, Svenskar är faktiskt inte så feta om du jämnför med t.e.x USA eller Italien..

 

Svenska Akademiens ordlista, 12:e upplagan, låter förklara Joppes inlägg som följande,

 

humoristiskt - hum,or,ist,isk adj. -t -a skämtsam, lustig

Edited by Froddan
Link to comment
Share on other sites

Dom förband som visat upp sig internationellt är ju inte på något sätt representivt för försvarsmakten som helhet, men är ett kvitto på att det svenska värnpliktssystemet fungerar mycket bra. Är en markant skillnad på en svensk menig i utlandsstyrkan och t ex en menig skyttesoldat från marinkåren eller något liknande, både vad gäller civil utbildning, personlig mognadsgrad, motivation, socialt beteendemönster och vandel. Generellt sett så står sig dom svenska soldaterna bra i den jämförelsen, men detta gäller då fredsbevarande uppgifter.

Om man ser till ålder och beteende så mognar vi väldigt tidigt i Sverige, vi kanske inte är så snabba att gifta oss, skaffa barn och hus men det ser inte jag som omognad utan mer som ett planerat mönster för att kunna genomföra så mycket som möjligt innan vi stabiliserar oss på kartbladet.

Som alltid så finns det undantag, men det är ju undantagen som bekräftar regeln.

 

När det gäller stridssituationer under längre tid så kan inte jag uttala mig och det är inget som man kan eller bör jämföra i en teoretisk diskussion.

Link to comment
Share on other sites

Jag tror att det största problemet är att man inte får erfarenhet av sin ev krigsbefattning vid utlandstjänstgöring. När vi sätter kompch som plutonchefer, plutonchefer som grpch osv gör att det är svårt att få kvitto på sin befattning och hur man fungerar på den. När vi handplockar soldater så får vi bara det bästa och följden blir förmodligen att allt blir så mycket bättre och lättare. Jag tror att vi lurar oss själva i längden och borde försöka skicka hela/ delar av ett förband som utbildas tillsammans inklusive med befäl på deras egentliga befattning. Om nu någon tror att det inte kommer att fungera så borde vi då inte ändra vpl utbildningen. En skarp insats borde vara det enklaste sättet att utvärdera förbandet? Det är inte konstigt om vi har bra ryckte. Skulle alla länder kunna handplocka en hel bataljon skulle det gå bra för alla länder.

Link to comment
Share on other sites

Jag tror att det största problemet är att man inte får erfarenhet av sin ev krigsbefattning vid utlandstjänstgöring.

Man kan även se det från andra hållet; man får i många fall inte erfarenhet av sin utlandstjänstgöring för sin krigsbefattning. Det är ändå viss skillnad mellan att exempelvis utplåna fientliga pansarhorder och småprata med lokalbefolkningen på Balkan.

 

Vad många verkar missa är den tid med vilken förband kan sättas in; hur lång tid tar det att sätta upp ett svenskt förband för utlandstjänstgöring, öva det och få det på plats? Jämför denna tid med den som gäller för exempelvis USA:s, Storbrittaniens och Frankrikes snabbinsatsförband. Ska ha man kunna sätta in förband med kort varsel, så krävs i praktiken att det är yrkesförband, då de annars får svårt att hinna vara tillräckligt övade under hela den tid det kan bli aktuellt med insats. Problemet är här att ett försvar byggt runt yrkesförband riskerar att få svårt att rekrytera personer av samma kaliber som de bästa ett värnpliktförsvar kan tvinga till sig, då dessa i många fall kan få bättre betalda civila arbeten, där de dessutom inte tvingas flytta land och rike runt på försvarets order eller råkar ut för de andra otrevligheter som ofta är förenade med ett liv som yrkessoldat. Jag leker personligen för Sveriges del med tanken på en kombination av yrkesförband och välövade reservistförband, där yrkesförbanden utgör 1/2 till 1/3 av den totala manskapsmängden, och reservistförbanden övas årligen och får betalt för detta och den tid de är i beredskap. Både yrkesförbanden och reservistförbanden skulle genomgå samma grundutbildning, vilken kan ses motsvara dagens värnplikt fast med en längd på förslagsvis två år, efter vilken soldaterna väljer om de vill tjänstgöra i yrkesförbanden eller direkt bli reservister. Man skulle särskilt påpeka att det var möjligt att arbeta kortare perioder (vi talar om några år) i de yrkesanställda förbanden, så att det exempelvis var möjligt att växla mellan civil och militär sysselsättning om man kände för det. Man kunde då exempelvis tjänstgöra några år direkt efter sin grundutbildning, eller arbeta civilt några år efter grundutbildningen för att sedan tjänstgöra militärt några år, för att sedan återvända till det civila. På det sättet så skulle man ha en uppsättning välutbildade yrkesförband som snabbt kunde sättas in, samtidigt som reservisterna började öva för att ta över efter yrkesförbanden om det verkade bli frågan om en längre insats. Man skulle inte heller behöva använda värnpliktiga för truppexperiment (exempelvis de första värnpliktskullarna avsedda för laborerande med konceptet luftburen bataljon och många av de värnpliktiga som tjänstgör vid de militära skolorna) och liknande verksamhet som inte resulterar i krigsförband. På det här sättet så skulle man kanske kunna kombinera många av fördelarna med både ett yrkesförsvar och ett reservistförsvar.

Link to comment
Share on other sites

Som en komplettering till A2:s inledande inlägg - som jag instämmer i - skulle jag vilja lägga till följande faktorer som skiljer svenska "utlandssoldater" mot svenska "reguljära värnpliktssoldater" (mer om dessa senare i inlägget).

 

1. Frivillighet - soldaterna i utlandsstyrkan har sökt frivilligt och inte inkallats genom värnpliktslagstiftning. Urvalet har alltså skett ur en pool av frivilliga.

 

2. Förutsägbarhet - situationen för soldaterna i utlandsstyrkan torde på en aggregerad nivå vara betydligt mer förutsägbar än motsvarande situation för en inkallad värnpliktig soldat. Utlandssoldaten vet tidsperioden för sin tjänstgöring, har gott om tid för förberedelser, har god kännedom om sin privatekonomiska situation och vet att hans närmaste finns hemma i ett Sverige som ser ut som vanligt. (Undantag förekommer givetvis).

 

 

Sen är ju frågan vad situationen för "reguljära värnpliktssoldater" skulle vara i dagsläget. D.v.s. vad man skall jämföra utlandssoldatens situation emot. En A-mob i ett GARBO-scenario är väl knappast aktuellt som grundalternativ för en sådan jämförelse. Men om en en jämförelse av svenska soldater i förhållande visavi utländska i syfte att jämföra prestanda i stridssituationer bör man nog hypotetiskt tänka sig en situation i stil med denna:

 

* Den nuvarande insatsorganisationen mobiliseras för insats i Sverige eller utomlands.

* Mobiliseringen kommer relativt oväntat och plötsligt (kort tid för omställning från civilt liv till militärt).

* Den tänkta användningen och situationen för den enskilde soldaten har låg förutsägbarhet (hur kommer uppgifterna att se ut, vilken grad av livsfara, hur lång tjänstgöringstid).

* eventuellt tillkommer också oro för nära och kära (om det är en insats i Sverige av "krigstyp").

 

Utifrån ovanstående situation bör man studera hur dugligheten hos nuvarande krigsorganisation/insatsorgansiation är. Exempelvis:

 

* hur länge sedan är det förbandet senast var aktivt (GU/KFÖ).

* Hur väl motsvarar organisationen i nuläget organisationen när förbandet senast var aktivt (hur stor del av förbandet är utbytt, har folk samma befattningar eller nya befattningar m.m.).

* hur väl motsvar den faktiska matrielsituationen den situation förbandet hade när det senast var aktivt (sammma mtrl? har ny mtrl tillkommit, saknas mtrl m.m.).

* har personalen i förbandet ungefär samma teoretiska utbildningssynpunkt (604 KJkomp har utbildats enligt KJ90, 605 KJkomp är utbildat som "nya KJ" exempelvis).

och kanske viktigast - hur är motivationen hos personalen i förbandet, givet den uppkommna situationen och den förestående uppgiften.

 

Själv skulle jag vilja påstå att det är och har varit väldigt svårt att bedöma den faktiska prestandan på den svenska krigsorganisationen eftersom den aldrig har blivit provad skarpt på flera generationer.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...