Jump to content

Search the Community

Showing results for tags 'op'.More search options

 • Search By Tags

  Type tags separated by commas.
 • Search By Author

Content Type


Forums

 • SoldFs Garnison, C Isgubbe
  • SoldFForum
  • SoldF.com
 • Försvarsdepartementet, C Dobberman
  • FM AKTUELLT / Förändringar / Försvarsbeslut
  • Krig och Konflikter Idag
  • Krigsarkivet
 • Kasern - Militära Forum, C Krook
  • Luckan
  • Filmsalen
  • Rekryteringskontoret
  • Hemvärnet och Frivilliga försvarsorganisationer
  • SOLDINT
 • Materielverket - Vapen, Materiel, Fordon och Utrustning, C Yman
  • Kasunen
  • Transportcentralen
  • SJÖ
  • MARK
  • LUFT
  • Materielplatsen
 • Soldathemmet - Icke militära Forum, C Ing
  • Markan (off topic)
  • Dagrummet
  • Teknikenheten
  • Hinderbanan
 • Besök och gästforum, C 9x19
  • Öppet hus
  • Signalcenter

Find results in...

Find results that contain...


Date Created

 • Start

  End


Last Updated

 • Start

  End


Filter by number of...

Joined

 • Start

  End


Group


MSN


Website URL


Yahoo


Skype


Skype


Placering


Intressen


Detaljer Grundutbildning


Övrig militär verksamhet

Found 1 result

 1. Lindeblad

  Urval till Officersprogrammet

  Ur "Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Försvarshögskolan": 3.2 Urval Urval tillämpas när antalet behöriga sökande överstiger antalet utbildningsplatser. 3.2.2 Urval till Officersprogrammet Försvarshögskolan har i enlighet med 23 § högskoleförordningen, jämfört med 5 kap. 5 § 2 st. förordningen för Försvarshögskolan, bestämt att följande urvalsgrunder ska gälla: betyg från militär tjänstgöring gymnasiebetyg och lämplighetsbedömning. En sammanvägning av dessa ligger till grund för urvalet till Officersprogrammet. Betyg från militär tjänstgöring Med betyg från militär tjänstgöring avses slutbetyg från militär grundutbildning enligt lagen om totalförsvarsplikt eller motsvarande militär tjänstgöring. Preliminärt vits-ord/betyg utfärdat efter minst fem månaders tjänstgöring ska tas i beaktande vid inledande handläggning av ansökningar för sökande som innevarande år genomför militär grundutbildning enligt lagen om totalförsvarsplikt eller motsvarande militär tjänstgöring. Det är dock endast det slutliga vitsordet/betyget som kan ligga till grund för antagningsbeslut. Observera att den sökande själv måste skicka in sina vitsord till Försvarshögskolan. Betygen indelas i intervaller i en fyrgradig skala (varje militärt betyg har tre positioner): Intervall 0 - ≤ X 5 4 = 0 Intervall 1 X 5 5 - X 7 6 = 1 Intervall 2 X 7 7 - X 8 8 = 2 Intervall 3 X 8 9 - X 10 10=3 Om betyget har värden som hamnar i fler än ett intervall, t.ex. X 8 6 eller X 6 9, indelas betyget i det intervall som medelvärdet av betyget ger. Exemplet X 8 6 ger medel-värdet 7 för båda positionerna och indelas således i intervall nr 2 och exemplet X 6 9 ger medelvärdet 7,5 för båda positionerna och indelas också i intervall nr 2. Gymnasiebetyg Gymnasiebetyg meritvärderas till värden mellan 0 och 20 enligt VHS bedömnings-handbok och resultatet blir en faktor i sammanvägningen. Lämplighetsbedömning Inför antagning till Officersprogrammet genomför Försvarshögskolan prov och tester som vidare underlag för att bedöma den sökandes förutsättningar att klara utbildningen och vederbörandes lämplighet för officersyrket. Dessa prov och tester utgör grund för bedömningen av lämpligheten. Bedömningen ger faktorn 0 eller 1. Sammanvägning och resultat av urval Urvalsfaktorerna från militär tjänstgöring, gymnasiebetyg och lämplighetsbedömning enligt ovan multipliceras. Alla sökande införs på en sammanställningslista. Vid lika poängtal på sammanställningslistan sker tilldelning av plats i följande ordning: 1. Underrepresenterat kön - positiv särbehandling, se nedan. 2. Den som sökt Officersprogrammet (eller motsvarande utbildning) flest gånger. 3. Har två sökanden sökt lika många gånger tillämpas lottning. I enlighet med lagen (2001:1286) om likabehandling av studenter i högskolan, högsko-leförordningen och Försvarshögskolans jämställdhetsplan tillämpas positiv särbehand-ling vid antagning av studerande till Officersprogrammet. Detta innebär att vid i övrigt likvärdiga meriter har underrepresenterat kön företräde, 7 kap. 12 § högskoleförord-ningen. Jag tycker personligen att det är ganska bra system men FHS har hamnat helt fel med faktorpoängen. Lämplighetsbedömningen borde tillexpempel ge en siffra mellan 0-4 eller liknande. VPL betyget borde även den ge upp till 4 eller mer så att inte gränsen hamnar mellan 8-8 och 8-9, skillnaden mellan dessa är i min mening väldigt liten mellan 7-7 är mkt lägre(jag fick sj 8-8 och är sur ). Tanken är god men gymnasiebetyget ges för stor betydelse, fast det var antagligen meningen. Finns det någon på forumet som har andra synpunkter? Styrman L
×