Jump to content

Leaderboard

Popular Content

Showing content with the highest reputation since 06/23/2020 in all areas

 1. Och det baserar du på teknisk data? Egen Erfarenhet? Som sagt, du får skilja på projektet och maskinen. Projektet har varit en katastrof, men maskinen blev riktigt bra! 1: HKP 14 är en större, starkare och mer avancerad maskin och blir därför också dyrare att flyga med. 2: HKP 14 har fler sensorer och även ett ledningssystem som ska underhållas, det har inte HKP 16. 3: NH90 är en helt ny maskin och har därför än så länge betydligt snävare underhållstider än UH-60 som har flugit sedan 70-talet. Eftersom NH90 systemet är nytt så finns det inte tillräckligt
  6 points
 2. Enligt Corporal Frisk på twitter så kommer de bägge svenska amfibiebataljonerna att få 12 st båtar med 120 mm granatkastare i perioden 2025-30. Båtarna blir avsevärt större än StrB 90 med dimensionerna 23 x 5,5 m och ett deplacement på ca 53 ton. Dvs. ungefär i storlek med dagens BevB typ 88 med nästan samma deplacement. Båtarna ska även kunna avge direktriktad eld mot motståndare på havsytan eller på land i självförsvar. Systemet benämns Artillerisystem AMF. Corporal Frisk på twitter Mycket glädjande om detta är sant. Kan det vara StrB 2010 som dammats av igen? Jag vil
  4 points
 3. Äntligen offentligt att vi valt och numera också beställt MBDA MMP som Rbs 58. Bedömer att org- och metodförsöket i förlängningen syftar till att ta fram underlag till hur många robotsystem som krävs för respektive förband som är aktuella för att tillföras Rbs 58.
  4 points
 4. Precis. Räckvidden för ett lv-robotsystem kommer variera beroende på typ av mål, målets flygprofil, din robots flygprofil, väder o.s.v. Kraftigt manövrerande mål kräver att din robot har kvar mycket rörelseenergi i slutfasen för att kunna träffa målet, detta innebär att bekämpningen typiskt måste ske inom robotens motorbrinntid. För att bekämpa ett mål som flyger långsamt på en rakbana mot dig utan att manövrera behöver din robot inte lika mycket rörelseenergi kvar i slutfasen, och framförpunkten blir också mycket enklare att förutspå. Således kan din robot skjutas i en kastbana oc
  4 points
 5. Att Hv skulle få sämre pers utr är en myt. Ja, karbinen är ålderstigen men det är den karbinen som faktiskt håller och med nästa EHV är tanken att alla vapensystem ska ensas. De flesta soldater och hemvärnare har samma personliga utrustning, det som skiljer är kroppsskyddet beroende på befattning.
  4 points
 6. Det är faktiskt en omdöpning av något som kallades AMOS-M, där M stod för mynningsladdare. Det fanns 1995. Efter det kom Patria med med sitt kunnande från Tampellas artilleri (låset) och Tampellas granatkastare. Samarbetet mellan Hägglunds som svarade för tornet och Patria, som svarade för granatkastarteknologin var inte lätt. Från finskt håll ansågs de deltagande svenskarna som paragrafryttare och teoriherrar. Sverige ville utveckla en automatladdare för slutliga AMOS, men som vi vet, blev det aldrig av, eftersom Genomförandegruppen ströp utvecklingen. För Finland va
  4 points
 7. Som Perman redan varit inne på så är Marinens avsikt att basera utvecklingen av de nya korvetterna på Visbyklassen, då vi överlag är mycket nöjda med dessa fartyg. Man har i förarbetet även tittat på utländska designer, men funnit att inga befintliga lösningar uppfyller våra krav. Som det ser ut baserat på öppna uppgifter från den förstudie som genomförts, så kommer fartygen sannolikt bli något större än VBY, och dom kommer inriktas mer mot ytstrid och luftförsvar (till skillnad från VBY som är mer inriktad mot ubåtsjakt). Exakt hur stora de blir, vilket/vilka material de ska byggas i, hu
  4 points
 8. Ledsen att behöva göra dig besviken, men det är inte mer spännande än att pjäsen är på verkstad för översyn. Den är snart tillbaka ombord igen...
  4 points
 9. Det verkar bli en förlängd version av dagens Visby kallad Visby G2. Förlängd framför allt för att man övergår till enbart diesel maskineri, men även för att man vill ha ett större lastdäck. Även om de beställs före 2025 så ska man nog inte räkna med leverans förrän i bästa fall kanske 2028. Mer realistiskt 2030. De första två ska ersätta de två korvetterna av Gävle klass som då konverteras till patrullfartyg (som var tänkt redan 2014-15 egentligen). Sju korvetter betyder att det blir nästan 400 km mellan varje korvett om man teoretiskt skulle placera ut dem jämnt utefter Sveriges 2.700 km lång
  4 points
 10. Luftvärn ska inte hanteras som en automatkarbin. Hv idag har inte resurserna för att hantera Lv och ser inte ut att få det heller. Lika lite lär de nya "lokalförsvarsbataljonerna" få något luftvärn. Enkla anledningen är att ett fungerande luftvärn kräver avsevärt med system än de flesta andra delarna av armén. Det som satte begränsningarna när vi ursprungligen skaffade RB70 och därefter RB90 var stridsledningen från radarstationerna. PS-70 kunde följa 3 mål manuellt och invisa dessa via data till 9 eldenheter, varje kompani hade 2 ps-70 och 9 eldenheter. Alltså kunde ett kompani föl
  4 points
 11. När jag söp bort en basse under GU tror jag att jag inte behövde ange M-nummer på AFSEn utan det räckte med fben ("BEVSOLD M GR/K"). Hur blev du av med den? Ibland är KompCh grinig och gör polisanmälan när den materielen försvinner, då är det bra att kunna redogöra för omständigheterna. Annars blir det konstigt om/när den dyker upp på Tradera. ... det är väl inte så att du försökt förskingra bassen själv? Jag lovar, de är inget att ha civilt, har själv haft två liggande i lägenheten och de var bara till besvär. Bättre att skaffa motsvarande på civila marknaden.
  4 points
 12. Tyska industriarbetare ska ha lön och förmåner i enlighet med sina avtal. Företaget ska klara sitt vinstkrav. Maskinparken ska underhållas och uppgraderas. Aktieägarna ska ha utdelning. Skatter ska betalas. Råmaterial ska köpas in i rätt kvalitéer. Certifieringar ska förnyas. Miljökrav ska uppfyllas. Personal ska utbildas. Om produktionskostnaden går ner så kommer det nog snarare översättas i ökade vinster för företaget, inte lägre pris för konsumenten. Haenel (och alla andra) sysslar ytterst med vinstgenerering, inte med välgörenhet. Funktionsprincipen med kort pistong (dvs i
  4 points
 13. Det är väl inte så mycket "blir Rb 15F-ER" som att det kanske är den som avses. Men det handlar också om vad är det som skall bekämpas, och varför? Skall vi ha en långräckviddig robot som någon form av vedergällningskomponent? Syftar roboten till att bekämpa bas- och uppmarschområden? Bekämpa motståndarens utskeppningshamnar? Skall roboten användas för att trycka ner motståndarens luftförsvar? Välj en eller flera av dessa så kan vi börja diskutera vilken robot som behövs. Behövs verkligen 500 kg Mephisto (Multi-Effect Penetrator HIghly Sophisticated and Target Optimised) i en Tauru
  4 points
 14. Ingen har försökt skylla ifrån sig, försöker bara förklara hur det fungerar! Det är INTE Försvarsmakten som förhandlar med industrin. Det är INTE Försvarsmakten som skriver avtalet med industrin. Det är INTE försvarsmakten som tar fram de tekniska specifikationerna. Det är INTE försvarsmakten som projektleder framtagandet av ny materiel. Allt detta är den externa myndigheten FMV ansvariga för! FM beställer en produkt av FMV, i denna beställning talar FM bl.a. om vad man vill att produkten ska kunna lösa, i vilka miljöer den ska kunna lösa dessa, hur ofta den ska kunna lösa dessa samt
  4 points
 15. Ok, jag förstår. Det stämmer dock inte... Jag glömde inte RBS 98, jag utelämnade den medvetet. Som du är inne på så är RBS 98 i huvudsak inte ett autonomt system utan ingår i Lv-bataljon 103/98. Huvuduppgiften för RBS 98 är att vara närskydd åt RBS 103 och att bekämpa kryssningsrobotar, RPAS, helikoptar m.m som inte är tekniskt lämpligt eller ekonomiskt försvarbart att slösa en RB 103A eller RB 103B på. Ett system med 30-50km räckvidd är just vad som avses (önskas!) införskaffas som brigadluftvärn. Syftet här är då inte att detta systemet ska täcka räckviddssp
  4 points
 16. Som Meteor redan varit inne på så ska Marinen om några år ha två identiska amfibiebataljoner (AmfBat 2030). Dessa amfibiebataljoner skall vardera ha motsvarande ett granatkastarkompani, och ett sådant har i Sverige oftast 6 (ibland 8) pjäser. 2x6 blir 12 vilket är anledningen till att man avser anskaffa just 12 stycken. Våra fem Bevakningsbåt 88 har tre huvuduppgifter. Inomskärs ubåtsjakt, sjötrafikkontroll och hamnskydd. Detta är uppgifter som båtarna är skräddarsydda för, och som de bäst utnyttjas för. Det är därför som de, tillsammans med sensorpluton och bordningstroppen, ingå
  3 points
 17. Testerna av NEMO på lätt trossbåt genomfördes av FMV, på uppdrag av Försvarsmakten och i samarbete med Patria och Finska Försvarsmakten. Testerna syftade till att undersöka realiserbarheten av båtburen granatkastare, och att ta fram underlag inför en eventuell anskaffning av en dylik (d.v.s. det som nu påbörjats). Att man slutligen kommer välja just NEMO är nog troligt, men inte nödvändigtvis säkert, eftersom det är en konkurrensupphandling och inte en riktad upphandling. Ett produktionsbeslut för "Stridsbåt NY" fattades för ca en månad sedan, så utveckling
  3 points
 18. Det är väl ganska troligt att det blir en variant av Patria's NEMO som Corporal Frisk antyder. Dels för att AMOS projektet är nedlagt sedan länge för Sverige och dels för att man redan testat kontainer baserad NEMO på svensk transportbåt (i Patria's regi tror jag men den svenska marinen har säkerligen fått ta del av resultaten). I och med att båtarna ska kunna avge direktriktad eld i självförsvar så kan vi nog utesluta att det skulle vara fråga om nåt enklare granatkastarsystem typ det på GRKPBV 90, utan det måste vara ett gyro stabiliserat system. NEMO har f ö även testats på en finsk stridsb
  3 points
 19. Nu börjar det röra på sig...intervju bokad.
  3 points
 20. Försvarsberedningens förslag var att samtliga förband i armén skulle utrustas med buren lv-robot, den ekonomiska verkligheten gör att det i nuläget enbart blir amfibiebataljonerna men den högra ambitionsnivån ligger kvar i "kontrollstationen" 2023, så det finns konkreta planer på ett breddinförande men just nu inget flis för detta.
  3 points
 21. RBS 103 börjar levereras under sommaren i år. Första eldenheten (en ledningsplats, en radar, tre lavetter samt ett kraftverk m.m) förbandssätts vid 61:a lv-bataljon i år och den andra i början av nästa år. IOC (Initial Operating Capability) för 61:a väntas vara uppnådd redan under första halvåret 2022. 62:a lv-bataljon erhåller sin första eldenhet under hösten 2022 och den andra (och sista) eldenheten följer tidigt 2023. FOC (Full Operating Capability) för båda bataljonerna skall vara uppnådd senast 2025. Båda bataljonerna kommer därmed ha 103/98 systemen fullt operativa 2025 och RBS 97 k
  3 points
 22. Nu tycks förhandlingarna mellan norska staten och TKMS om nya ubåtar vara klart. För de som anser att 8,2 miljarder SEK för våra två A 26 ubåtar är dyrt så kan vi konstatera att notan för Norges fyra ubåtar landar in på totalt 45 miljarder NOK, d.v.s. nästan tre gånger priset mot A 26... Länk!
  3 points
 23. Polen tar de sista två ubåtarna av f d norsk Kobben-klass ur tjänst: Polish Navy to Decommission old Kobben-Class Submarines (defence24.com) Denna nyhet står i stark kontrast till det som kablades ut i juni 2019. Då skulle minst en av de Kobben ubåtarna fortsätta i tjänst, och man skulle även reparera och certifiera 14 svenska torpeder typ 613: Polish Kobben-class Submarines to Remain in Service (defence24.com) Att man nu slutligen har beslutat att ta dessa två ubåtar ur tjänst kan ev. tyda på att förhandlingarna om att överta den ena e
  3 points
 24. Notera att upphandling av örlogsfartyg inte regleras av Lag (2016:1145) om offentlig upphandling (se Kap.3 §3) utan av Lag (2011:1029) om upphandling på försvars och säkerhetsområdet. Någon konkurrensupphandling behöver således inte göras om man så inte önskar. I fallet med ytstridsfartyg (likt t.ex. ubåtar och stridflyg) så anses det vara av vital vikt att bibehålla och utveckla den inhemska varvskapaciteten för att inte bli beroende av utländska varv. Och om nyproduktionen vid SKAB (åter) skulle försvinna så försvinner på sikt också förmågan till underhåll och uppgraderingar av befintl
  3 points
 25. Ja det var sannerligen på tiden! Kan vara årtiondets bästa nyhet... Ja, det gör man! Troligtvis någon pressmänniska som inte förstår skillnaden i kombination med ett genomkorkat val av beteckning för den nya roboten. Jodå, RBS 15mk3 är formellt anskaffad av FM om än i begränsad omfattning. Av olika skäl blev däremot systemet aldrig förbandssatt, även om det fanns relativt långt gångna planer på det...
  3 points
 26. Avtal om livstidsförlängande åtgärder av JAS39 C/D: Avtal om livstidsförlängande åtgärder av JAS39 C/D (fmv.se) Jan Sairanen på twitter /Per
  3 points
 27. Jag är ingen ubåtsexpert men det beror nog på flera orsaker. Dels så fick ju de facto inte Kockums tillverka nya ubåtar under tiden som tyska HDW ägde företaget pga. att man inte ville att de egna ubåtarna skulle konkurreras ut, och dels på det faktum att Kockums inte nytillverkat ubåtar i sin helhet sedan 90-talet vilket knappast bidrar till en bättre position vid en ev. försäljning av de egna produkterna. Förutom uppgraderingar och halvtidsmoderniseringar så är det enda som man har nytillverkat sedan Gotlands-klassen så vitt jag vet att man byggde akterskeppen till tre sydafrikanska ubåtar a
  3 points
 28. https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_178952.htm Five nations join forces to develop the Next Generation of Medium Multi-Role Helicopters 19 Nov. 2020 - Last updated: 20 Nov. 2020 13:49 France, Germany, Greece, Italy and the United Kingdom announced the launch of a multinational project on Next-Generation Rotorcraft Capabilities on 19 November 2020. The project is dedicated to the modernization of existing rotorcraft fleets and is one of NATO’s High Visibility Projects (HVP). A significant number of medium multi role helicopter capabilities currently operated
  3 points
 29. Försvarsmakten på Youtube. Första skotten med GRKPBV90.
  3 points
 30. Jag har letat lite i artiklar och ger här min tolkning. Kroatien ville ha en ersättare för sina 2S1 24 st under 2008-2012. Men ekonomin gjorde att de inte hade råd. 2013 drog sig Norge ur ARCHER projektet. I samband med det tittade de på möjligheten att köpa 12 st ARCHER från de Norska ARCHER som var i Sveriges besittning. Hur seriöst det var har jag ingen aning om. Någon artikel säger att man även bedömde CEASAR som lämplig. Då man ansåg att PzH2000 var för tung. Under den tiden var väl inte ens ARCHER färdig? 2014 bestämde sig Kroatien att beställa PZH2000 istället och deras le
  3 points
 31. Ubåtar är dyra, så är det tyvärr bara! Att det ursprungliga avtalspriset inte skulle räcka kunde man ju räkna ut med rumpan och en krita, däremot är även 4,8 miljarder för en toppmodern ubåt idag förhållandevis billigt. Ett par (ungefärliga) kostnadsexempel på SSK från omvärlden: Malaysia - 2 st Scorpène, ca 5,2 miljarder SEK/st (beställda 2002, byggda i Frankrike) Indien - 6 st Scorpène, ca 4,4 miljarder SEK/st (beställda 2005, byggda i Indien) Brasilien - 4 st Scorpène + utveckling och konstruktion av en SSN, total kostnad ca 87,1 miljarder SEK (beställda 2009, en
  3 points
 32. Håller helt med! Ok. Vilka skrifter då? Kan du specificera? Blev nyfiken. Vår beställning av RBS 15mk3+/F-ER uppgår officiellt till totalt 3,7 miljarder kronor. Ursprungsbeställningen var på 3,2 miljarder, och bara några dagar senare lade FMV en tilläggsbeställning om ytterligare 500 miljoner för ytterligare robotar. Hur många robotar som ingår i denna summa är inte offentligt och det är svårt att spekulera om, baserat på vad t.ex. Tyskland betalade för sina mk3, då det är en helt annan robot, en helt annan kund och i övrigt helt andra förutsättninga
  3 points
 33. No offense, men du skriver som att det nästan låter som om det hela tiden skulle ha funnits ett långsiktigt och kontinuerligt planerande och användande när det gäller den flygburna versionen av RBS 15 och dess användande på Gripen. Sanningen är ju dock en annan. Den vapensystemkombinationen var på väg att läggas ner för några år sedan i samband med att den eviga freden hade proklamerats, men räddades uppenbarligen i sista stund av att det thailändska flygvapnet beställde robotversionen till sina Gripenplan. /Per
  3 points
 34. En försvarsuppgörelse mellan regeringspartierna ska nu vara klar enligt DN. Om uppgifterna stämmer innebär det att flottan tillförs fyra YSF 2030, och att tidsplanen tidigareläggs så även fartyg 3 och 4 ska påbörjas innan 2030. Artikel i DN (sannolikt betalvägg!) Storheterna i överenskommelsen enligt DN: - Totalt tillförs ytterligare 13 miljarder kronor till det militära försvaret. - Ett nytt artilleriregemente etableras i Kristinehamn 2021-25. - Två infanteriregementen ska återetableras 2022 för att nå full kapacitet 2026. - Livgardet i Kungsän
  3 points
 35. Fartygens sjöegenskaper förbättras i.o.m. att toppvikten reduceras inte bara i aktern utan överlag, då bl.a. den ursprungliga masten ersätts med en ny i kompositmaterial, bryggvingarna tas bort (på SVL), livflottarna flyttas ned från sidan på däckshuset till däck (på SVL), och den s.k. kobryggan (gångbron mellan signalbryggan och aktra siktet) tas bort (på SVL). Detta är främst ett steg i fartygens signaturreducering, men har också den positiva bieffekten av att hjälpa till att sänka fartygens metacenterhöjd. Farten höjs av flera skäl, dels hoppas man minska fartygens totaldeplace
  3 points
 36. Tung rörlig kustrobot är återinförd i FM. Benämns 311 robotenheten och är ett stående och kontinuerligt bemannat förband vid 3:e Sjöstridsflottiljen, och deltar full ut i både ordinarie övningsverksamhet samt beredskap. Det är alltså inte något pappersförband! På sikt är planen att Amfibiekåren ska omformas från dagens sjörörliga skytteförband och åter bli ett sjörörligt sjömålsbekämpande förband. I detta ingår bl.a. att återinföra olika typer av sjömålsrobotar, både burna och fordonsbaserade. Denna ominriktning är en av anledningarna till att amfibiebataljonerna minskar i personal
  3 points
 37. Intressant inlägg på FM:s blogg om hur trängfartygs verksamheten ska se ut i framtiden. Stora stödfartyg eller många små transportfartyg? Själv skulle jag nog förorda två större trängfartyg som kan användas som stödfartyg, ledningsfartyg, helikopterdepåfartyg, flaggskepp och i marina insatser i EU:s eller FN:s regi utomlands (kanske även som hjälpisbrytare?) under fred och som huvudsakligen min- och stödfartyg under ofred. Värdet av att kunna visa flaggan med ett flaggskepp ska inte underskattas, varken vad gäller att motivera den egna personalen eller att visa svenskt
  3 points
 38. Nej, det anser jag inte! En ubåt behöver inte bunkra tillnärmelsevis lika ofta som ett ytstridsfartyg. Kanske en gång var tredje-fjärde vecka, medan ett ytstridsfartyg (beroende på verksamhet) kan behöva bunkra var tredje-fjärde dag (ibland till och med ännu oftare). För lagfartyget att åka omkring med den volym LOX som skulle behövas för att kunna bunkra ubåtar vore också högst riskabelt då LOX är både brandfarligt och ganska besvärligt att förvara och hantera ombord. Bättre att lösa det behovet från en tankbil vid någon lämplig kaj.
  3 points
 39. Till skillnad mot tyska marinens type 212 som har förliga dykrodren på tornet så har dessa type 218SG ubåtar dessa i höjd med fördäcket halvvägs mellan bogen och tornet. Kanske för att de är mer effektiva på fördäcket och för att de singaporeanska ubåtarna inte behöver bekymra sig om is när de går i ytläge? Akterdelen av skrovet sluttar dessutom brantare ner mot kryssrodret på de sistnämnda, och akterkanten på tornet är nästan lodrät. Kan kanske tyda på att man på tyska type 212 har prioriterat hydrodynamik mer. Singapore's first Invincible-class submarine commences trials as pione
  3 points
 40. Lite beroende på vilken ammunition som strf90 använder sig av just då så kan den ju åstadkomma olika skador, spränggranater kan ju ställa till en del i fronten på sikten som du säger, men också T90 besättningens prismor råkar illa ut, får man in en träff mellan tornet och chassit på T90 så kan ju tornringen skadas. Sen kommer det ju smälla och dunka i T90an eftersom strf90 skjuter automateld, så det gäller ju för T90 att ha is i magen och göra sitt jobb även om det låter som en stenkross i vagnen, även om vagnen inte blir penetrerad så kommer det leva fan där i. Har strf90 pila
  3 points
 41. Intressant! https://saabgroup.com/media/news-press/news/2020-08/saab-reveals-new-decoy-missile-for-gripen/?fbclid=IwAR2_Qa9WPtNpGlIJmx-jsilwH9QGtZycpnTQudHe9CeSOuYwNZwj7YWiw38
  3 points
 42. Efter att ha funderat på frågan ett tag, skulle jag förorda 3-4 st av något som närmast liknar alternativ tre (mindre tankfartyg) i Håkans förslag. Basera designen på ett befintligt kommersiellt produkttankerskrov om 80-90 m längd och ett deplacement på max 4000-5000 ton, och bygg dem på något erfaret civilt varv till anpassade civila klassningar för att hålla nere kostnaden. Fartygen bör ha minst isklass 1C. Förse dem likt nya HMS Artemis med ett dieselelektriskt maskineri med två Azipodar (motsv.) och en bogpropeller, detta ger bra manöverförmåga och bränsleekonomi. En toppfart runt 15
  3 points
 43. Nu svajar tråden betänkligt! Det är Archer, RBS 15, RBS 23, RBS 70/90. Jag har ändrat titeln på tråden till att nu även inkludera om Försvarsmaktens skall anskaffa rakart. Övriga typer av vapensystem såsom sjömålsrobotar, luftvärnsrobotar, eldrörsartilleri tas i respektive trådar. Flyttat några inlägg till /Henke
  3 points
 44. Ok, känner att det behöver redas ut en del fakta om RB 15... Nej, tekniskt sett är det ju inte RBS 15KA som återinförts. I RBS 15KA ingick både organisk ledning, samband och sensorförmåga i förbandet, det gör det inte i den nu operativa versionen. Dock är det precis samma lastbilar som används, även om dessa renoverats och uppgraderats något... När det gäller robotarna så hade RB 15M3 (även känd som RB 15KA) ca 100km räckvidd, inte 150. Om vi tar det från början: - Första versionen av RB 15 beställdes 1979 och blev operativ i flottan 1984 ombord på robotb
  3 points
 45. Nu har FM:s svar på regeringens uppdrag att inkomma med kompletterande budgetunderlag fastställts. Budgetunderlag 21! För Marinen ser det förhållandevis positivt ut tillslut: - 2 + 2 YSF 2030. - GLE/SVL vidmakthålls efter att YSF2030 1 och 2 levererats, och ersätter STO/MMÖ i rollen som patrullfartyg - HTM VBY inkl. tillförsel av kvalificerad lv-robot - LTF KSR - HTM SPÅ - Vidmakthållande av samtliga tre GTD klass ubåtar - Etablering av ett sjörörligt logistikkoncept med två marina basbataljoner - Införande av taktisk d
  3 points
 46. Lärdom: när du ska lyfta med din hkp 4, se till att den inte är fastbunden i en hoppborg/brylépudding.
  3 points
 47. Enligt polska sajten defence24 så är det troligt att den polska ubåtsaffären kommer att mynna ut i att man bara anskaffar den ena av de två SÖD klass ubåtarna, medan anskaffning av den andra då blir en option. Detta kan ha att göra med att budgeten för affären är fastlagd och begränsad. Vilken ubåt det blir är svårt att säga men det lutar väl åt att man köper f d HMS Östergötland. Detta eftersom hon är tillgänglig direkt för renovering och uppgradering, och för att man annars inte skulle ha någon ubåt av denna klass att utbilda polska besättningar med. Det är en lång artikel men jag lyckades g
  3 points
 48. Edit: $12 Politik https://forum.soldf.com/guidelines/ Vi lämnar diskussioner om andra utgiftsområden och håller oss till ämnet om Visby-korvetterna /Henke - Blågul
  3 points
This leaderboard is set to Stockholm/GMT+02:00


×
×
 • Create New...