Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation since 07/01/2020 in Posts

 1. 4 points
  Ingen har försökt skylla ifrån sig, försöker bara förklara hur det fungerar! Det är INTE Försvarsmakten som förhandlar med industrin. Det är INTE Försvarsmakten som skriver avtalet med industrin. Det är INTE försvarsmakten som tar fram de tekniska specifikationerna. Det är INTE försvarsmakten som projektleder framtagandet av ny materiel. Allt detta är den externa myndigheten FMV ansvariga för! FM beställer en produkt av FMV, i denna beställning talar FM bl.a. om vad man vill att produkten ska kunna lösa, i vilka miljöer den ska kunna lösa dessa, hur ofta den ska kunna lösa dessa samt hur mycket pengar man får spendera. Därefter är det FMV som tar fram faktiska tekniska specifikationer, förhandlar med industrin, skriver avtal, projektleder, leveranstestar och till slut levererar en färdig produkt till FM. Såklart sker återkoppling och uppföljning mellan FM och FMV under projektets gång, men det är FMV som är ansvarig och som sköter kontakterna med industrin. I just detta fallet är det heller inte tekniska problem som är källan till kostnadsökningen, utan att SAAB inte har lyckats sälja sin design till någon utländsk kund inom den tidsgräns (juli 2019!) som stipulerades i avtalet med svenska staten. Därmed har SAAB valt att i enlighet med exportklausulen i avtalet omförhandla priset för våra två ubåtar. Genom en enkel jämförelse med vad motsvarande ubåtar utomlands kostar så bör FMV insett att ett pris på 4,1miljarder per båt inte var realistiskt, den senaste versionen av 212 klassen (212CD!) kostar t.ex. runt 5,8 miljarder styck. Sannolikt var detta en medveten och kalkylerad risk från Regering och FMV, där man genom att vara första kund hoppades kunna hjälpa SAAB sälja designen utomlands mot att själva få ett bättre pris. Dock borde man varit mer realistiska och insett att detta skulle bli väldigt svårt för SAAB att slå sig i på en liten marknad som redan domineras av två betydligt större företag (tyska TKMS resp. franska Naval Group!) som båda erbjuder beprövade konstruktioner som redan är i bruk i flera länder. Nu ser det ju dock rätt lovande ut för SAAB i Nederländernas upphandling av nya ubåtar, främst eftersom SAAB har fördelen att inom ramen för upphandlingen ha slagit sig ihop med Damen, som ju är Hollands största varv och därigenom är ett starkt förhandlingskort, tyvärr är det ju oavsett för sent och vi kommer få betala fullpris för våra båtar ändå... På vilket sätt är detta omöjligt nu? Förutom då att IDAS var en teknikdemonstrator bekostad av främst tysk försvarsindustri, och inte finns som färdig produkt idag! Tyskland beställde i slutet av 2019, som första (och än så länge enda!) kund, vidareutveckling av IDAS till ett faktiskt användbart system. Första leverans planeras ske tidigast 2024... Som konstaterats ovan så är inte A 26 dyrare än motsvarande utländska båtar. Det finns dessutom idag inga som helst autonoma system som kan lösa en ubåts uppgifter. Folk har en otrolig övertro på vad autonoma system kan lösa, men tekniken är långt ifrån där idag. Däremot är A 26 i.o.m. sin sluss otroligt väl lämpad för att kunna nyttja diverse obemannade system som stöd för spaning och underrättelseinhämtning. Nu vet vi ju inte hur mycket en mindre ubåt som t.ex. den i tråden nämnda Pelagic versionen faktiskt skulle kosta, men jag är tveksam till att den faktiskt blir så mycket billigare att det blir pengar över till att köpa en hel båt till. Anledningen till att A 26 är något större än tidigare svenska ubåtar är för att FM ville ha längre uthållighet och högre transithastighet, detta för att öka tiden i operationsområdet. Därmed är A 26 något längre än sin föregångare för att få plats med en tredje Stirlingmotor och större bränsletankar, LOX- tankar samt övriga förråd. Om ubåten kan kvarstanna i operationsområdet en längre tid så behöver hon inte avlösas lika ofta, och högre transithastighet gör att hon snabbare kan ta sig till och/eller från operationsområdet. Hon kan också bära fler och/eller större sensorer m.m. Alltså kan mycket väl en större ubåt i.o.m. sin större uthållighet övervaka ett område både effektivare och mer kostnadseffektivt jämfört med två eller tre mindre ubåtar, då alla dessa inte kan vara i området samtidigt utan måste turas om och lösa av varandra. Eftersom ubåten är som mest sårbar när den är i hamn för förrådskomplettering, så innebär också utökad uthållighet att ubåten inte behöver utsätta sig för den risken lika ofta. Med det sagt är kvantitet också en kvalitet, och en high/low mix likt Perman föreslår skulle absolut vara en väg framåt när A 19 klassen ska ersättas. GBG och KMR bör vi inte lägga en enda krona på, det skulle kosta otroligt mycket pengar att få dem i brukbart skick igen. Om det är patrullbåtar vi vill ha så finns det modernare konstruktioner tillgängliga från utländska varv till betydligt lägre kostnad. Och någon färdig besättning finns det definitivt inte till GBG/KMR... Samma sak här, vore otroligt dyrt och ineffektivt! Dessutom är fartygen som sig olämpliga i rollen då de är på tok för långsamma. Bättre då att satsa på några nybyggda fartyg likt Damens Stanpatrol 4708, en beprövad och ändamålsenlig konstruktion specifikt konstruerad för sjöövervakning. Beroende på utrustningsnivå kostar en nybyggd sådan runt 300-400 miljoner. GBG/KMR är kostnadsberäknade till över två miljarder styck för att få i motsvarande nivå som GLE/SVL, så säg kanske runt 1,5 miljard styck som patrullfartyg, då de inte behöver samma uppgraderingar av sensorer, vapensystem och ledningsförmåga.
 2. 3 points
  Edit: $12 Politik https://forum.soldf.com/guidelines/ Vi lämnar diskussioner om andra utgiftsområden och håller oss till ämnet om Visby-korvetterna /Henke - Blågul
 3. 2 points
  Östersund och Kristinehamn får nya militära förband Låter nästan för bra för att vara sant, så förmodligen är det inte det. Att man ska kunna leverera två nya fartyg under senare delen av 2020-talet tror jag inte på. I så fall måste man påbörja projektering och anskaffning omedelbart och det lär knappast hända. /Per
 4. 2 points
  If it ain't broken, don't fix it! Skämt åsido, det har skett vissa mindre uppdateringar av 57mm/mk3 sedan produktlanseringen. Men det har rört sig om ersättning av komponenter som inte finns att få tag i längre. Sedan har Bofors flera möjliga uppdateringar/modifieringar för 57:an på ritbordet, men än så länge har ingen kund efterfrågat dessa. Bofors är ju ett förhållandevis litet företag, så de har inte ingenjörer och ekonomi nog för att kunna utveckla flera nya system samtidigt, men då 40mm/mk4 nu är färdigutvecklad och har börjat sälja hyfsat på marknaden så kommer sannolikt 57:an få en del uppmärksamhet framöver - både vad gäller pjäsen i sig men även när det gäller ammunitionen. 57:an har ju dessutom tagit en hel del stora kontrakt på senare år (US NAVY, USGC och nu senast förhoppningsvis Royal Navy!), så sannolikheten att någon är villig att betala för vidareutveckling har ju ökat en del. 40mm/mk2 var inte så mycket en utveckling/uppgradering som en livstidsförlängning av FM:s pjäser. Den är inget som Bofors (mig veterligen!) har marknadsfört, och det mesta av själva arbetet skedde på FMV:s egen pjäsverkstad. Modifieringen bestod främst av en ny pjäskupol och en översyn av elsystemet. Bofors har sedan tidigt 90-tal på marinsidan tagit fram och marknadsfört 40mm pjäserna Sea Trinity, mk3 och nu senast mk4.
 5. 2 points
  Kanadensarna har mycket riktigt modifierat sina mk2 till mk3B standard i samband med Halifax klassens HTM. I praktiken innebär detta att pjäserna skickades tillbaka till Bofors som monterade isär hela kanonen ner till minsta delkomponent och renoverade eller bytte ut samtliga delar. Förutom att man bytt ut den hårdvara i pjäsen som skiljer mellan mk2 och mk3B har man också bytt samtliga slitdelar samt kringsystem som släpringsdon och kraftenhet. Mekaniskt är Mk2 och mk3 så gott som identiska, det som skiljer är hydraulsystemet, kontroll och riktsystemet (från analogt till digitalt!), pjäskupolen samt förstås tillkomsten av PFP-enheten (den del som programmerar 3P granaterna!). De kanadensiska pjäserna skiljer sig förövrigt något från standardpjäserna då deras pjäskupoler är förstärkta med extra stödbalkar i fronten , för att bättre tåla överbrytande sjö. Det var ett alternativ som undersöktes innan man beställde 40mm/mk4 pjäserna. Det ansågs dock för dyrt då priset för att modifiera bara två pjäser inte skilde sig särskilt mycket från att köpa två helt nya 57mm/mk3B, vilket det inte fanns pengar till. Kanadensarna fick ner priset mer då de renoverade betydligt fler pjäser (14 stycken vill jag minnas!).
 6. 2 points
  Skulle säga att det är ett resultat av (för FM!) dåligt skrivna kontrakt där man vid beställning kommit överens om rena fantasipriserna för våra båtar, med förbehållet om att andra länder också ska beställa ett gäng båtar och därmed göra projektet lönsamt för SAAB. När sedan dessa förhoppningar grusas så får FM vackert pynta mellanskillnaden i efterhand i form utav "ofrånkomliga fördyringar". Industripolitik som till stor del ligger utanför FM:s kontroll med andra ord... Något revolvermagasin har aldrig varit aktuellt på de svenska båtarna. Däremot har SAAB pratat om att det skulle gå att installera en torpedmodul i slussen för att på så sätt tillfälligt utöka torpedkapaciteten om en kund så önskade. Ubåt typ Blekinge får exakt lika avancerade och kvalificerade vapen som dagens svenska ubåtar, d.v.s. torped 62 och torped 47. De får dessutom utökade möjligheter gentemot dagens ubåtar i.o.m. att slussen kan användas till både minor och div. undervattensfarkoster samt specialförband. Några andra vapensystem har än så länge aldrig varit aktuella eller efterfrågade annat än i mångas fantasi... Just spaning är ju en ubåts huvuduppgift, så vi får allt hoppas att den blir bra på det! Och båtarna kan mycket väl bita ifrån om de måste, däremot är tiden för massiva salvanfall med torpeder förbi. Precisionen och verkan i dagens torpeder är så hög att det räcker med en torped för att säkerställa träff, man måste inte längre skjuta flera stycken per mål...
 7. 2 points
  Nja, de får de pjäser som satt på STO/MMÖ. Bytet är redan gjort. De två 57mm/70 APJ mk3B var redan från början inköpta specifikt för HTM GLE men sattes på STO/MMÖ tillsvidare, i väntan på regeringsbeslut om att få genomföra HTM GLE. Vilket som bekant drog ut på tiden i närmare tio år... Nej! STO/MMÖ och GLE/SVL har helt enkelt bytt pjäser med varandra. De två 40mm/mk4 som beställdes för några år sedan var mycket riktigt avsedda för STO/MMÖ. Tack och lov har sundare viljor segrat och det är inte längre aktuellt. Vart dessa pjäser hamnar i stället var inte klart sist jag hörde - men en lågoddsare är så klart minjakterna...
 8. 2 points
  Som tidigare nämnts i tråden, så är de enda skillnaderna mellan 57mm/70 APJ mk3 och 57/70 APJ mk3B pjäskupolen. Mk3 som sitter på VBY har en unik signaturanpassad pjäskupol där eldröret kan döljas, medan mk3B har den mer traditionella standardkupolen. Pjäserna är i övrigt helt identiska, har samma prestanda och kan skjuta samma ammunition. 57mm/70 APJ mk3B infördes ursprungligen ombord på STO/MMÖ i samband med deras förstärkta översyn efter ME01 2010-2011, och nu monteras pjäserna på GLE/SVL i samband med deras HTM.
 9. 1 point
  Projekteringen är beslutad, budgeterad och avses påbörjas senare i år. Nope, det är inte ett från hyllan köp. Det finns inga fartyg på internationella marknaden som uppfyller kraven. Det är ett projekt kallat YSF 2030 (YtStridsFartyg 2030, a.k.a. Visby generation 2!) som är aktuellt, med på (lång!) sikt fyra till sex enheter! Planen är att utgå från dagens Visby klass, som är väldigt bra fartyg som vi överlag är mycket nöjda med, och vidareutveckla designen för att omhänderta de erfarenheter och nya behov som har uppkommit under åren. Optionen för HMS Uddevalla löpte ut 2003, så tyvärr är det inte möjligt. Bedömt tryckfelsnisse som varit i farten. 5 st Korvett typ Visby 2 st Korvett typ Gävle 2 st Patrullfartyg typ Malmö 5 st Minjaktfartyg typ Koster 2 st Röjdykarfartyg typ Spårö
 10. 1 point
  Nu är det ju inte försvaret som bestämmer vad saker och ting skall heta på svenska, en utländsk vapenterm kan mycket väl ha ett svenskt namn utan att försvaret har gett den ett M-nummer. Denna tillsats verkar dock vara så ny eller sällsynt på den svenska marknaden att den inte fått någon svensk beteckning än. Hagelskottstillsats, eller hagelgevärstillsats är väl några namn som skulle kunna fungera.
 11. 1 point
  The U.S. Navy Doesn't Operate the Most 'Stealth' Submarines (Think Sweden) Lite motsägelsefullt att lyfta Kockums' Stirling AIP tillsatsmaskineri till skyarna samtidigt som man vet att japanerna är på väg att lämna detta på de nyaste ubåtarna av Soryu-klass (till förmån för lithium ION batterier). Om lithium ION batterier är framtiden för D/E ubåtar får tiden utvisa. Själv är jag lite tveksam med tanke på risken för brand eller explosion om batterierna skulle skadas. /Per
 12. 1 point
  Nåt köp från hyllan tror jag inte är aktuellt åtminstone vad gäller ersättningen av GLE och SVL. Däremot så är köp från hyllan/utlandet troligen bästa lösningen vad gäller omsättningen av patrullfartygen STO och MMÖ. I pressmeddelandet på regeringens hemsida räknas flera för marinen intressanta projekt upp där FM ska inkomma med ett kompletterande budgetunderlag för 2021. Ersättningen av korvetterna nämns dock bara som hastigast. Uppdrag till Försvarsmakten om att inkomma med kompletterande budgetunderlag för 2021 Konstigt sätt att uttrycka sig om Koster-klassen. Precis som om det gällde just specifikt bara HMS Koster. Tidigare har man talat om en livstidsförlängning av Spårö och Sturkö. /Per
 13. 1 point
  Australien ökar försvarsbudgeten till långt över 2% av BNP för att förbereda för konflikt med Kina /Per
 14. 1 point
  Helicopter Ch-47 Failure (kunde inte låta bli att posta) /Per
 15. 1 point
  Varför fortsätter vi att upphandla med andra länder? Det tycks att varenda gång vi gör detta så får vi undermålig utrustning tillverkad utomlands till ockerpris, medan om det svenska alternativet mot förmodan skulle väljas så drar sig samarbetsländerna ur i allra sista sekund för att de har kommit på andra tankar.
 16. 1 point
  Det är bl a därför som jag tror man skulle satsa på två st 1.000 tons Pelagic ubåtar i stället för en eventuell tredje ubåt av Blekinge klass. Det kan omöjligt finnas ett behov för att alla svenska ubåtar måste kunna landsätta sabotagegrupper eller skicka ut olika typer av dykare. Det måste väl räcka om fyra eller fem av sju båtar kan det. Att bara bygga ett fåtal förhållandevis stora ubåtar som ska kunna göra nästan allting är fel väg att gå för ubåtsvapnet. En high/low mix är en bättre lösning (jämför med flygvapnet där man till sist förstod att det är bättre att behålla en antal 39 C/D). Antal är en kvalité i sig. /Per
 17. 1 point
  Ingen aning, men då alla 48 ska vara serielika så förutsätter jag att även de sista 24 har Kongsbergs vapenstation. I överenskommelsen mellan Sverige, Norge och Bofors 2016 så ingick (rimligt nog!) att Bofors skulle montera de sista 24 pjäserna enligt de svenska specifikationerna i stället för de norska. Exakt vad som skiljer de båda vet jag inte, gissningsvis mest småsaker som radioapparater, ledningssystem, vapenställ och dyl... Ingen aning! Till vad? VS AMF (SAAB Trackfire!) kan förövrigt montera dubbla vapen...
 18. 1 point
  First Four US Navy Littoral Combat Ships Set to be Mothballed Sägs inget om att de planeras att säljas så det är nog malpåse flottan som gäller. Där kommer de med all sannolikhet att förbli. Återstår att se om detta är en engångsföreteelse eller om det är början på en avveckling av LCS flottan. Själv tror jag nog mer på det senare. /Per
 19. 1 point
  Senaste (?) nytt: https://www.defensenews.com/naval/2020/07/01/the-us-navys-first-4-littoral-combat-ships-are-out-of-the-fleet-in-9-months/
 20. 1 point
  Swedeship Marine har även ritat en uppdaterad och något större version av BevB 80, men den verkar tyvärr inte finnas kvar på deras sajt. Det var dom själva som tipsade mig om detta en gång när jag frågade om bevakningsbåtarna. Det är alltså inte fråga om nån design som bygger på transportbåt 2000 som t ex den 27 m fast missile vessel som du refererar till, utan en design som var mycket mer lik de nuvarande bevakningsbåtarna. Jag postade en länk till den för fem år sedan i den här tråden, men den funkar inte längre. Båten hade tydligen ungefär samma kapacitet vad gäller ubåtsjakt och minfällning m.m., men utökad förmåga vad gäller lednings- och vapensystem (bl a 2 st vapenstationer har jag för mig). /Per
 21. 1 point
  Annars kan ju Swedeship också. https://swedeship.se/vessel-production/27-m-fast-missile-vessel/
 22. 1 point
  väljer vi rätt vapen och rätt del av fordonet, går de säkert att även få PB8 att se ut som den klarar beskjutning skapligt.
 23. 0 points
  Som den misslyckade svenska försvarpolitiken... Totalhaveri! https://nxt.blt.se/ledare/forsvaret-ska-inte-vara-en-budgetregulator
 24. 0 points
  Ökade kostnader hotar upprustning av försvaret Skulle detta genomföras att endast en ny korvett beställs och inga fler nya stridsbåtar beställs så skulle det vara förödande för marinen. Eftersom fyra av de nuvarande ytstridsfartygen faller för åldersstrecket före 2030 och den nya korvetten förmodligen inte kommer i tjänst förrän tidigast runt 2030 eller strax därefter så betyder det att antalet ytstridsfartyg faller från nio till fem eller sex (såvida man inte ytterligare livstidsförlänger Gävle-klassen). Inga fler nya stridsbåtar kommer förmodligen att äventyra planerna på den nya amfibiebataljonen i Göteborg. Om FMV:s förhandlingar med Polen om SÖD klassen går igenom så kommer det att rädda jobb på Kockums och ev. kanske frigöra medel att genomföra HTM på HND, men samtidigt så skjuts ju ett ev. polskt köp av A26 framåt i tiden. Då återstår väl bara Nederländerna att hoppas på när det gäller A26. /Per
This leaderboard is set to Stockholm/GMT+02:00


×
×
 • Create New...