Jump to content

Leaderboard

Popular Content

Showing content with the highest reputation since 06/14/2021 in Posts

 1. Enligt Corporal Frisk på twitter så kommer de bägge svenska amfibiebataljonerna att få 12 st båtar med 120 mm granatkastare i perioden 2025-30. Båtarna blir avsevärt större än StrB 90 med dimensionerna 23 x 5,5 m och ett deplacement på ca 53 ton. Dvs. ungefär i storlek med dagens BevB typ 88 med nästan samma deplacement. Båtarna ska även kunna avge direktriktad eld mot motståndare på havsytan eller på land i självförsvar. Systemet benämns Artillerisystem AMF. Corporal Frisk på twitter Mycket glädjande om detta är sant. Kan det vara StrB 2010 som dammats av igen? Jag vil
  4 points
 2. Amfibiebataljonerna skall kunna verka längst hela den svenska kusten. Det är specifikt därför som man trycker på vikten av hög rörlighet och båtburna vapensystem som inte behöver grupperas innan de kan verka. Men tung kustrobot tillhör organisatoriskt inte Amf och därför ingår det inte i deras organisationsplan, det betyder däremot inte att man inte avser kunna bedriva strid tillsammans. Samverkan kräver nämligen inte på något sätt att man tillhör samma förband. NH 90? Flytande landningsplatser? Carlsborg? Isbrytare? RB 47? Flygplan? Va? Vad har detta med Amf att gö
  3 points
 3. Som Meteor redan varit inne på så ska Marinen om några år ha två identiska amfibiebataljoner (AmfBat 2030). Dessa amfibiebataljoner skall vardera ha motsvarande ett granatkastarkompani, och ett sådant har i Sverige oftast 6 (ibland 8) pjäser. 2x6 blir 12 vilket är anledningen till att man avser anskaffa just 12 stycken. Våra fem Bevakningsbåt 88 har tre huvuduppgifter. Inomskärs ubåtsjakt, sjötrafikkontroll och hamnskydd. Detta är uppgifter som båtarna är skräddarsydda för, och som de bäst utnyttjas för. Det är därför som de, tillsammans med sensorpluton och bordningstroppen, ingå
  3 points
 4. Testerna av NEMO på lätt trossbåt genomfördes av FMV, på uppdrag av Försvarsmakten och i samarbete med Patria och Finska Försvarsmakten. Testerna syftade till att undersöka realiserbarheten av båtburen granatkastare, och att ta fram underlag inför en eventuell anskaffning av en dylik (d.v.s. det som nu påbörjats). Att man slutligen kommer välja just NEMO är nog troligt, men inte nödvändigtvis säkert, eftersom det är en konkurrensupphandling och inte en riktad upphandling. Ett produktionsbeslut för "Stridsbåt NY" fattades för ca en månad sedan, så utveckling
  3 points
 5. Det är väl ganska troligt att det blir en variant av Patria's NEMO som Corporal Frisk antyder. Dels för att AMOS projektet är nedlagt sedan länge för Sverige och dels för att man redan testat kontainer baserad NEMO på svensk transportbåt (i Patria's regi tror jag men den svenska marinen har säkerligen fått ta del av resultaten). I och med att båtarna ska kunna avge direktriktad eld i självförsvar så kan vi nog utesluta att det skulle vara fråga om nåt enklare granatkastarsystem typ det på GRKPBV 90, utan det måste vara ett gyro stabiliserat system. NEMO har f ö även testats på en finsk stridsb
  3 points
 6. Visst är det! Det har potential att bli mycket slagkraftiga och rörliga bataljoner som kan försvara långa kuststräckor. En motståndare kommer bedömt få mycket svårt att ta sig i land vid en kuststräcka som försvaras av en AmfBat 2030. Min uppfattning är att Strb NY är tänkt att bli en sorts enhetsplattform för alla de nya tunga vapensystemen, både GRK, medeltung sjömålsrobot och AKAN skall kunna bäras. Det är därför den likt Strb 2010 avses bli betydligt större än dagens Strb 90. Notera dock att tanken inte är att varje båt skall bära alla vapensystemen, utan att man har
  2 points
 7. Nu står det klart vilket vägval FM gjort för vår framtida bandvagnspark. Som tidigare är känt så har vi beställt fler Bv 410 och kommer beställa ännu fler inom ramen för det multinationella samarbete som inletts med GB, Tyskland och NL. Tidigare i veckan la FMV ut en RFI om att renovera och modifiera upp till 1000 Bv 206/208 med bland annat ny dieselmotor och automatväxellåda. https://www.kommersannons.se/fmv/Notice/NoticeOverview.aspx?ProcurementId=46889 Så i framtiden kommer vi således ha ett antal hundra splitterskyddade Bv 410(totalt 277 beställda hittills) o
  2 points
 8. För budgetåret 2022 vill US Navy ta 15 fartyg ur tjänst medan 8 fartyg förväntas levereras (obemannade farkoster oräknade). Fartyg som de vill ta ur tjänst är 7 robotkryssare, 4 littoral combat ships (1 mer än tidigare aviserat), 1 landstigningsfartyg med docka, 2 atomdrivna attackubåtar och 1 oceangående bogserbåt. Full finansiering av huvudprogrammen fortsätter, även om jag tror att man dragit ner på takten när det gäller beställningar av robotjagare av DDG51 klassen. Som vanligt så kan kongressen sätta käppar i hjulet. U.S. Navy Issues FY22 Shipbuilding And Decommissioning Total
  2 points
 9. Länk till artikel om Stridsbåt 2010 nämnd i föregående inlägg: https://www.aef.se/Flygvapnet/Tidskrifter/Protec/Protec01_07.pdf
  2 points
 10. Sorry. Som Corporal Frisk påpekar i en kommentar på twitter så är det ganska troligt att båtarna blir en variant av de som byggdes av Swede Ship Marine och som såldes till Förenade Arabemiraten i början av 00-talet. Sex av dessa båtar har senare byggts om till granatkastarbåtar: 24 M FAST MORTAR (swedeship.se) (foto swedeship.se) Två båtar av en tidigare (prototyp?) version tjänstgör fortfarande som brigadledningsbåtar i amfibiebataljonen: Ledningsbåt 2000 (foto Försvarsmakten) Info på aef.se o
  2 points
 11. Då kikar jag där då, tack för svar
  1 point
 12. South Korea’s KSS-III Batch 2 Submarine to Feature both AIP and Li-Ion Batteries Man kan ju undra varför man väljer att behålla AIP med bränsleceller om Li-Ion batterier nu är så säkra? /Per
  1 point
 13. Utan att veta allt för mycket om föreslagen organisation kan man förvänta sig att lokalförsvarsskyttebataljonerna kommer organiseras som just skyttebataljoner och därmed diffa ganska mycket mot HV. Har HV-bataljonerna organisk IE? Nej, jag vet att 4 plutoner utbildas, även om tanken var att de enbart skulle stödja HV vilket det inte är täcker det typ 10 % av HV-bataljonernas behov Har HV-bataljonerna organisk PI-förmåga? Nej, se tidigare svar för utveckling Har HV-bataljonerna stabskapacitet nog att lösa skyttestrid? Nej Har HV-bataljonerna logistik-resurser nog att
  1 point
 14. Antar att du menar Jehu-klassen eller Watercat M18 AMC? Jehu-class landing craft Den är med dim. 19,9 x 4,3 m och 32 tons depl. helt riktigt större än Jurmo-klassen, men fortfarande mindre än den båt som anges i Corporal Frisk's twitterinlägg. Tvivlar på att det är fråga om en variant av finska Jehu-klassen med tanke på det utvecklingsarbete som tidigare lagts ner på StrB 2010. Tror mer på att man utvecklar en något större version av den senare. Man kanske lägger till transportkapacitet och/eller vapenstation nu? /Per
  1 point
 15. 18 månader mig veterligen, sen kan du söka till mönstring igen.
  1 point
 16. Ska du skicka in en blankett ska du göra det snarast, jag tror fortfarande att det är verkningslöst. Snart börjar ju mönstringen för nästa års inryck, skicka in den vid årsskiftet är i senaste laget.
  1 point
 17. Den kanadensiska ubåten HMCS Corner Brook av Upholder/Victoria-klassen grundstötte 4 juni 2011 i Nootka sundet utanför Vancouver ön och har sedan dess varit under reparation. Efter flera missöden under reparationstiden inkl. bl a en brand och spruckna ballasttankar så har hon nu börjat förflyttas på en pråm inför återsjösättningen. Chris Cavas har bilder från förflyttningen på twitter. Hon ser ju nästan ny ut nu. Upholder/Victoria-klassen ska för övrigt ha en toppfart av hela 19 knop vid snorkling, vilket torde vara oöverträffat vad gäller konventionella dieselelektriska ubåtar. HM
  1 point
 18. Nej är man på större djup så torde färgen på skrovet spela mindre roll. Däremot så kan den ha betydelse om ubåten är på periskopdjup eller i ytläge. Israeliska ubåtar t ex är grönfärgade eller blågröna förmodligen just för att reducera risken för upptäckt från flygplan, helikoptrar och drönare. Sen beror det naturligtvis också på i vilka vatten som ubåten är tänkt att operera. En viss färgvariant funkar kanske inte i alla vatten. Varför man valt just blänkande svart för kanadensiska ubåtar vet jag inte. Kan möjligen ha att göra med att man vill begränsa beväxtningen på skrovet. Även svenska ub
  1 point
 19. The Drive har mer om Corner Brook och om svårigheterna att hålla Victoria-klassens fyra ubåtar i tjänst. Nu måste man även fatta beslut om de ska få en livstidsförlängning eller om man ska satsa på nya ubåtar: Canadian Submarine Bedeviled By Accidents For A Decade Is Finally Back In The Water (thedrive.com) /Per
  1 point
 20. https://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2021/06/archer-till-skovde-nar-artilleriformaga-etableras-i-sodra-sverige/
  1 point
 21. Vi har kört i värre än det där under utb, hemligheten är "mer gas" för bibehållen färd.
  1 point
This leaderboard is set to Stockholm/GMT+02:00


×
×
 • Create New...