Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation since 01/15/2019 in all areas

 1. 2 points
  Så vitt jag förstår så ersätter 3P-ammunitionen både den gamla zonrörsgranaten och den tidigare spränggranaten för de system som kan hantera den programerbara ammunitionen. Vad det gäller Strf 90 så borde det då gälla både version C och B1.
 2. 2 points
  Bra fråga, den största fördelen är ju förstås möjligheten att kunna ställa om mellan granaternas verkan, på de äldre vagnarna förutsattes ju snarare att du hade zonrörsgranater i magasinet för att kunna ladda om och skjuta mot flygande farkoster, nu är ju huvuddelen utav granaterna även zonrörsgranater om man vill. Så egentligen skulle jag vilja svara både ja och nej på din fråga. Skjuta på stillastående hovrande helikoptar på upp till 1000 meter, ja där har du nog en viss förbättrad förmåga. Men att försöka skjuta på rörliga mål, nej det är lika lönlöst som tidigare. Förmågehöjningen är snarare ur ett mer användarvänligt och praktiskt perspektiv än vad det är rent stridstekniskt, ska du skjuta på något som flyger krävs det radarföljning, särskilt när du sitter i en vagn och inte har någon omvärldsuppfattning, annars får du ingen verkan i målet.
 3. 2 points
  Jag tror mer på att köpet av Patriot, Mjölner (grkpbv90) och eventuellt robot 98 sätter käppar i hjulet för hur mycket mer man kan beställa. Det har som regel inte tillkommit extra pengar för ovanstående inköp utan det hanteras genom att pengar tas från annat och flyttas till inköp. Tillskottet utav de 3-4 miljarderna gör ju bara att försvarsmakten står på 0 och får det som krävs för att verksamheten inte ytterligare ska lida utav långsiktig avveckling.
 4. 1 point
 5. 1 point
  Jag var lite intresserad av hur man sköter kameror i en Gripen jämfört med Draken/Viggen och det fick jag delvis svar på. Men jag fick också en överraskning (borde det varit det?): Kan inte påminna mig att CA200 nämnt i samband med Gripen. Lite slides från FMV Sensorsymposium 2012: https://fmv.se/Global/Dokument/Om FMV/Informationsmaterial/Kurser och föredrag/20120912_09_Hannes Thelander_FMV_Gripen_sensorförmåga.pdf
 6. 1 point
  Klassnamnet kanske blir Blekinge-klass då. A26 kommer enligt navaltoday även att kunna sätta in robotar utöver den traditionella lasten av torpeder och minor. Sweden announces names of new A26 AIP submarines /Per
 7. 1 point
  Säkert! En tredje A26 skulle vara trevligt, men personligen skulle jag hellre se att man i så fall satsade på två st av 1.000 tons versionen i stället. Behöver verkligen alla nya ubåtar i ubåtsvapnet kunna landsätta sabotagegrupper eller sända ut AUV:er? Med en ubåtsflotta på 3 GTD + 2 A26 + 2 Pelagic runt 2030 så skulle man kunna sätta upp en andra ubåtsflottilj i Berga. En Pelagic ubåt på 50 m och 1.000 ton skulle i stort sett vara lika effektiv som A26 i invasions- och ubåtsförsvaret och fortfarande kunna funka som framskjuten spaningsplattform (om än inte med samma uthållighet), samtidigt som den kanske kostar 2/3 av vad A26 kostar. Saab Expands its A26 Submarine Offer with now Three Variants to Choose From I övrigt vad gäller marinchefens tal så håller jag med om att det behövs 6-8 nya kvalificerade ytstridsfartyg (varav minst 2 st behövs levereras senast i slutet av perioden 2025-30). Dessutom så behövs definitivt också ett mindre och enklare ytstridsfartyg för den fredstida patrulleringen och som ersättning för dagens patrullfartyg, och som också kan bestyckas med sjörobot i händelse av kris eller krig och så att säga "kan täcka upp luckorna mellan de kvalificerade fartygen". En lämplig storlek för ett sådant fartyg skulle kunna vara 300 ton. Fartygen skulle kunna använda begagnade och renoverade 57 mm Mk3 pjäser från Stockholm- och Gävle-klasserna, och fartygen måste även ha ubåtsjaktkapacitet (dock kanske skrovhydrofon/torped/sjb räcker i fredstid). /Per
 8. 1 point
  Upphandling pansarvärnsrobot 58 avbruten av FMV - ändrad planering och finansiering Kan det möjligen bero på att det dröjde så länge (pga. det politiska kaoset) innan det blev klart att FM skulle få de 3 miljarderna som de begärt för nästa år? /Per
 9. 1 point
  "En-två sexa Skåne"... Den lär bli klassiker i Marinens mässar Ur Marinchefens tal igår: https://www.forsvarsmakten.se/contentassets/45a9c28b799e4434b96d926c35ff7965/marinchefen-tal.pdf
 10. 1 point
  Nej det tror jag inte. Jag kan bara ge min lekmannabedömning, men de första två moderna 40 mm pjäserna på nästan 70 år i Marinen är knappast avsedda för två fartyg som legat i malpåse sedan 2009-10. Pjäserna är med stor sannolikhet avsedda för två av Koster-klassens minjakter. Man har tidigare talat om att man vill byta ut alla gamla 40 mm pjäser i Marinen i närtid och att Koster-klassen är prioriterad. Som jag ser det så finns det följande förklaringar till varför man har beslutat flytta LDO och ARH för underhållsarbete. Antingen så planerar man att rusta dem för någon typ av tjänst i Marinen typ kanske patrullfartyg (som RN gjort), EDO fartyg eller lednings-/bas/-stödfartyg, eller så vill man helt enkelt bara underhålla dem för att kunna spela det kortet i framtiden. Jag tror inte att de rustas för att komplettera Koster-klassens minjaktfartyg. Det skulle i så fall vara fråga om en total renovering och modernisering och förmodligen vara alldeles för dyrt. Om det nu är så att de rustas för att bli patrullfartyg eller nån annan fartygstyp med bestyckning så får de nog nöja sig med befintliga 40 mm Mk 2 pjäser (det finns ett antal sådana pjäser i reserv). Jag skulle själv gärna vilja se en marin förstärkning på västkusten och det vore himla kul om de vore avsedda för Göteborg, men tyvärr är chansen inte jättestor att så är fallet. I bästa fall så kanske ett av Stockholm-klassens patrullfartyg kan baseras i Göteborg om och när Marinen får bättre personalresurser och ekonomi. Eller så rustas de för att en utländsk marin vill köpa dem. Om detta är fallet så gissar jag att brasilianska marinen kanske vill köpa dem och testa dem inför ett ev. köp av minjakter av Koster-klass. Den brasilianska marinens minröjningsförmåga är väldigt låg och i stort behov av förnyelse, och man har även visat intresse för Landsort-klassen tidigare. Eller så kanske den singaporianska marinen vill köpa dem som reservdelsfartyg för att kunna hålla sina nuvarande minjakter i tjänst så länge som möjligt. /Per
 11. 1 point
  Börj med att sätta upp en målsträcka, tex 1 km. Sen joggar du så mycket du klarar i ditt försök att springa den kilometern, när det blir för jobbigt så vilar du genom att gå raskt i några minuter för att sen börja jogga igen. Målet är att du ska kunna jogga sträckan utan tt behöva stanna. Inom 4 veckor bör du ha kommit så långt att du kan jogga hela sträckan i ett svep. När du fixar hela sträckan så lägger du på några hundra meter till typ 200-300 meter, och så länge du orkar jogga den sträcka du själv sätter upp utan att behöva vila genom att stanna eller gå ner i gående så är du på rätt sida. När du sen orkar jogga tex 3 km i sträck så kan du börja ta tid på dina 2 km och sen lägga fokus på att springa dem fortare och fortare eller komma till en nivå du är nöjd med. Men till en början så skit i klockan och tidtagning, bara ut och spring.
 12. 1 point
  Jag hade lagt upp löpträning med ett pass i veckan där du tränar din förmåga att springa långt och lugnt. Slutmålet bör vara att springa 5 eller 10km i ett jämt tempo utan att behöva stanna. Det andra passet bör vara intervaller. Supertusingar kan vara ett alternativ. https://www.marathon.se/traning/intervaller-alla/battre-snabbhet-med-supertusingar Under intervallträning bör man ligga nära men inte på 100%. Intervallerna bör föregås av 1-2km lugn jogg som uppvärmning. Mycket info finns även i FMTK appen.
 13. 0 points
  Hur gick mönstringen? skulle vara roligt att veta
This leaderboard is set to Stockholm/GMT+01:00


×