Jump to content

Leaderboard

Popular Content

Showing content with the highest reputation since 09/13/2020 in all areas

 1. En försvarsuppgörelse mellan regeringspartierna ska nu vara klar enligt DN. Om uppgifterna stämmer innebär det att flottan tillförs fyra YSF 2030, och att tidsplanen tidigareläggs så även fartyg 3 och 4 ska påbörjas innan 2030. Artikel i DN (sannolikt betalvägg!) Storheterna i överenskommelsen enligt DN: - Totalt tillförs ytterligare 13 miljarder kronor till det militära försvaret. - Ett nytt artilleriregemente etableras i Kristinehamn 2021-25. - Två infanteriregementen ska återetableras 2022 för att nå full kapacitet 2026. - Livgardet i Kungsän
  2 points
 2. Ordern räcker på pappret till 4 omladdningar av robotarna på de tio K 130 korvetterna, eller 3 om man tänker att de alltid har fyra skarpladdade ombord. För en oinvigd kanske detta låter som lite, men för mig är det mer normalt eller t o m lite i överkant. Många mariner köper bara in tillräckligt med sjörobotar för en eller två omladdningar av sina fartyg. Sen kommer i praktiken inte 160 robotar att räcka till så många omladdningar eftersom man även använder skarpladdade robotar ibland i övningar. Hittills så har jag inte sett en vettig förklaring till varför dessa korvetter på näs
  2 points
 3. Upp till 160 robotar fram till 2024, den första delen av ordern (som är helt bekräftad) lär ligga på ca 75 st.
  2 points
 4. Här är en ny 3D-visualisering på hur det är tänkt att Pohjanmaa-korvetterna skall se ut. Man kan samtidigt jämföra storleken på dem med minfartyget Hämeenmaa som ligger vid kaj (eller för den delen, med Åbo slott). Orginalbilden är dock för övrigt rätt inaktuell, då den är från Tall Ships Race 2009 (jag råkar känna igen den för att jag gifte mig i slottet samma veckoslut). Längst ut mot åmynningen ligger den polska fullriggaren Dar Mlodziezy, den polska briggen Fryderyk Chopin, de norska fulriggarna Christian Radich och Sørlandet, den nederländska gaffelskonaren Eendracht, de
  1 point
 5. Ingen aning men eftersom det dröjt med installationen av kanonen sedan fartygen kom i tjänst så antar jag att man utnyttjat tiden till vidare utbildning av besättningarna. Viktigt att notera är väl att en 57 mm pjäs inte gör dessa fartyg till örlogsfartyg. De är fortfarande civila fartyg med en civil besättning. Kanonen uppges behövas för att man ska kunna stoppa fartyg och ev. även understödja GSG 9 operationer. Dock så förstår väl varje logiskt tänkande person att fartygen även har ett visst militärt värde. UPDATE: Enligt ty försvarsdebattören Alex Luck på twitter så är det
  1 point
 6. Vi kommer aldrig igen ha ett så lätt kroppsskydd som krsk 90.
  1 point
 7. Skjold klassen uppgraderas för mer än 500 miljoner NOK: Nu kommer de sex Skjold-korvetterna att uppgraderas för en halv miljard (norsk artikel i tu.no googlad) /Per
  1 point
 8. Flera länkar påstår att Tyskland har föreslagit Haenel MK556. Så frågan vad det blir i 7.62. Då de bara har köpt in 600 st HK417 tidigare. De har även RS 29 (G29) från Haenel som prickskyttevapen.
  1 point
 9. 2020-09-11 Gjordes en del förändringar Rensat och tagit bort forumsdelen Transportcentralen då den delen hade väldigt få poster kvar. Större delen flyttades till Luckan och Mark, Sjö, Luftdelarna. Forumsnamnen förtydligats. Flyttat ordningen på forum så att nya medlemmar och besökare lättare ser de intressanta militära forumen överst och de administrativa om SoldF längre ner. Justerat inställningarna så att samtliga medlemmar får ladda upp en profilbild om max 500 kb samt bakgrundsbild på profilen. Inloggning med Google som då underlä
  1 point
 10. Ja det är möjligt, men i vilket fall så lär de behöva fler renoverade Tp 613 än 14 st. Jag tror dock att polackerna hellre satsar på en renoverad och moderniserad SÖD ubåt med moderna torpeder (och med en option på den andra) än två ubåtar med omoderna torpeder, men vad vet jag. Det finns inga aktra torpedtuber på svenska ubåtar. Möjligen att det finns små tuber för motmedel men jag är osäker. Den sista ubåtsklassen med aktra eller häcktuber som de också kallades tror jag var de tre minubåtarna av Neptun klassen från 1943. Jag tror också att franska Daphné klassen från 60- och 70-t
  1 point
 11. Vi kan anta hur mycket vi vill, men jag har inte kunnat hitta några faktiska uppgifter som styrker det! Dock är det bara positivt om så är fallet...
  1 point
 12. Nej, det anser jag inte! En ubåt behöver inte bunkra tillnärmelsevis lika ofta som ett ytstridsfartyg. Kanske en gång var tredje-fjärde vecka, medan ett ytstridsfartyg (beroende på verksamhet) kan behöva bunkra var tredje-fjärde dag (ibland till och med ännu oftare). För lagfartyget att åka omkring med den volym LOX som skulle behövas för att kunna bunkra ubåtar vore också högst riskabelt då LOX är både brandfarligt och ganska besvärligt att förvara och hantera ombord. Bättre att lösa det behovet från en tankbil vid någon lämplig kaj.
  1 point
This leaderboard is set to Stockholm/GMT+02:00


×
×
 • Create New...