Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation since 01/19/2020 in all areas

 1. 3 points
  Polen tittar på nytt antitankprogram. Med ett fordon bandvagn med 3x8 st robotar. förslaget är Hellfire och Brimstone. Samt även CAMM missiler som Polen ska få del i tillverkningen. Tänk också att ha ett lätt raketartilleri med 16 enklare raketer och sedan 8 st styrbara Hellfire/Brimstone robotar. Där Brimstone numera görs i en sjövariant med namnet Sea spear. Eller varför inte bara 8 st CAMM robotar för luftvärn. https://www.milmag.eu/news/view?news_id=3371
 2. 2 points
  Inte längre, BAE ORKA är mer eller mindre nedlagd. De förlorade upphandlingen av det som nu är mk 332 High Explosive-4 Bolt Guided Cartridge ammunition! ALaMO vann - sannolikt då det var en tekniskt mindre komplex och mer kostnadseffektiv lösning! MAD-FIRES är fortfarande ett utvecklingsprojekt och ligger ännu flera år bort från att komma ut på förband... Studeras görs den, diskuterade projekten med Bofors senast i höstas! Det är riktigt häftig teknik, men det är av flera skäl ingenting som är aktuellt för anskaffning i närtid - framförallt för att vi inte ser behovet! Det finns också flera nackdelar med denna typen av granater - utöver styckpriset - t.ex. mycket mindre verkan i målet, då utrymme i granaten som vanligtvis kan fyllas med sprängmedel och/eller splitter, istället tas upp av styrsystem, batterier och elektronik. I det här fallet har Amerikanarna (som vanligt!) valt att fixa ett enkelt problem med en otroligt avancerad lösning. Hela anledningen till att dom valde 57mm/mk3B till sina LCS var för att kunna bekämpa anfall från svärmar av småbåtar (som t.ex. Iran gillar!). Man ville därför ha en pjäs med hög eldhastighet och stor magasinskapacitet för att kunna bekämpa många båtar på kort tid. Eftersom hotet ansågs enkelt att träffa så skaffade man dock inte någon riktig artillerieldledning till fartygen, utan bara en enkel och billig optroniskt baserad lösning. Nu har det i efterhand visat sig att det utan riktig eldledning minsann inte alls är så enkelt att träffa små snabba manövrerande båtar, och då har man valt att lösa det genom att ta fram svindyra avancerade målsökande granater, istället för att förse fartygen med en riktig eldledning. Då vi har en riktig eldledning på våra fartyg, och framför allt att hotet från svärmanfall från småbåtar inte finns i våra vatten, så har vi inget behov av mk332. Möjligtvis skulle MAD-FIRES kunna bli intressant om dom får den att fungera (till en rimlig kostnad!), men mer troligt är att vi satsar på en vidareutveckling av 3P tillsammans med Bofors. Det är många länder som har valt, eller väljer att anskaffa 57mm/mk3 pjäser de senaste åren, vilket gör att möjligheterna till samarbete och kostnadsdelning vid vidareutveckling av både pjäser och ammunition ser mycket goda ut framöver...
 3. 2 points
  Personaltransport och förvaring av Pansarsprängvinggranat 94 SLUFA(STRIX).
 4. 1 point
  I dagsläget verkar det finnas inte mindre än tre olika styrda granater eller missiler för 57 mm. Förutom Orka som nämnts så finns ALaMO (Advanced Low-cost Munitions Ordnance) som utvecklas av L3 och är en lågbudget styrd granat för US Navy's Littoral Combat Ship, New Fast Frigate och US Coast Guard's National Security and Offshore Patrol cutters. Den är tänkt att användas mot svärmar av båtar och UAV:er. L3 Technologies' Advanced Low-Cost Munitions Ordnance (ALaMO) Guided Projectile Det senaste i den här utvecklingen av 57 mm ammunition torde vara DARPA MAD-FIRES som sägs vara en missil. Till skillnad mot de två andra projekten så är Madfires tänkt att även kunna användas mot inkommande robotar. Video: DARPA MAD-FIRES Anti-Ship Missile Self Defense for LCS & FFG(X) Det skulle vara intressant om den här utvecklingen studeras av svenska marinen och FMV. Antar att BAE's Orka i så fall ligger närmast till hands om anskaffning skulle bli aktuellt. /Per
 5. 1 point
  Eftersom det är omöjligt att veta vilka tekniska förmågor som kommer finnas om 20 år så designar vi fartygen efter de krav vi har idag och som vi ser kan vara tillämpligt i nära framtid, samt bygger in en marginal i skroven - enligt förstudien tio ton! Kanske räcker det om tjugo år, kanske inte, men vi kan inte bygga fartygen hur stora som helst baserat på "kanske eventuellt i framtiden" - det får helt enkelt bli en kompromiss! Omöjligt att säga idag då VBY G2 inte är designad ännu, men inriktningen är renodla fartygens förmågor. T.ex. är minröjning ingenting vi på ytstridsfartygen nånsin ägnar oss åt (åtminstone inte medvetet!), och därmed behövs inte någon utrustning för detta... Officiellt har aldrig rbs 15mk3 varit aktuellt! Du måste hålla isär rbs15mk3 som används av t.ex. Tyskland och Polen, med rbs15mk3+ som Sverige har beställt och som numera kallas rbs15mk4. Mk3 och mk3+ (mk4!) är INTE samma robot och delar nästa inga komponenter med varandra! Dock kommer robottuberna till mk4 ha samma yttermått som dagens mk2 tuber, detta för att slippa bygga om vapendäck och luckor. De nya tuberna (och robotarna!) blir något lättare men kommer annars passa i nuvarande lavetage och avgaskanaler... USCG var aldrig intresserade av att köpa VBY, de var inom ett projekt kallat "Integrated Deepwater System Program" intresserade av tekniken bakom VBY. Närmare bestämt kompositmatrialet som skroven är byggda av! Kockums gjorde därför ett försök att tillsammans med Northrop Grumman (enligt amerikansk lag måste alla militära fartyg tillverkas inom landet!) få kontraktet att konstruera den mindre fartygsklassen i detta programmet, kallad Fast Response Cutter, FRC. Den designen som man lade fram 2004 hade utöver skrovmatrialet inga likheter med VBY, och var betydligt mindre med en L.O.A om ca 45 meter. Efter att hela Deepwater programmet blivit fördyrat och försenat så valde USCG att bryta ut FRC klassen ur programmet, sänka ambitionsnivån på fartygen och upphandla en OTS lösning - det som sedermera blev Sentinel klassen baserad på Damen Stan 4708 patrol vessel... Varvet hoppades såklart få exportbeställningar på VBY, huruvida detta var realistiskt vete tusan! Fartygen är skräddarsydda för svenska flottans behov och farvatten och har därför av olika anledningar inte passat in särskilt bra på andra länders behov. NYK och KSD ingår sedan ett år tillbaka, och resten av året ut, i JEF - Joint Expeditionary Force! EU är inte inblandade i JEF utan det är ett brittiskt initiativ, och under brittiskt ledarskap, med eventuella styrkebidrag från Storbritannien, Sverige, Danmark, Finland, Estland, Lettland, Litauen, Nederländerna och Norge. https://sv.wikipedia.org/wiki/Joint_Expeditionary_Force Inte Volvo, GKN Aerospace Sweden AB! Volvo har inget med företaget att göra längre, dom sålde det 2012...
 6. 1 point
  Amerikanska marinkårens specialförband byter ut sina TKSP mot 338-ksp. Vapnet är tydligen redan godkänt för allmänt användande inom resten av USA:s SF Blir intressant att se utfallet av det här och om det förs över till andra nationer och framförallt om ett så lätt vapen kan vara soldatmässigt nog för att införas på bred front. Det är cirka 3 kg lättare men har 4 ggr anslagsenergin på 1000 m jämfört med en KSP58.
 7. 1 point
 8. 1 point
  USS Zumwalt verkar ha bättre sjöegenskaper än vad "vanliga" fartyg har: Here’s how the destroyer Zumwalt’s stealthy design handles stormy seas /Per
 9. 1 point
  Ofta och särskilt de länder som tex beställt fordon som 360 och liknande med akan har inte alla gånger något rejält bandburet stridsfordonssystem, Patria med akan blir ofta lite av en budgetlösning dvs att man accepterar ett fordon med sämre skyddsförmåga men monterar istället en något kraftigare beväpning, på så sätt "slipper" man köpa in ett "rejälare" stridsfordonssystem som oftast kostar betydligt mer. I Sveriges fall så hade vi redan innan strf90 som är en rejäl pjäs och som kostar en ansenlig summa, då kan man anta att behovet av 360 med akan är sekundärt och istället prioriteras skydd och transportförmåga då dessa också ersätter Ptgb203.
 10. 1 point
  Det handlar väl om vad man vill prioritera: Kamouflage för uppställda plan på marken, eller flygande under luftstrid. AJ37 var mönstermålad för att inte synas uppifrån vid inflygning mot målet på låg höjd, medan JA37 var grå för att synas illa mot himlen vid jaktstrid.
 11. 1 point
  Enligt Defence Insight så kommer antalet jagare och fregatter i Royal Navy mellan 2023-40 att vara färre än dagens 19 st: Naval Analyses på twitter Billigaste och enklaste lösningen för att förhindra detta torde vara att antingen senarelägga utrangeringen av type 23 och/eller beställa fler type 31 fregatter (som kostar en fjärdedel av vad type 26 kostar), men det blir ju inte gratis att lösa det hur man än gör. Med endast 16-17 jagare och fregatter så gissar jag att RNs möjligheter att operera i Mellanöstern och i havet utanför Sydostasien kraftigt kommer att begränsas. Detta inträffar också när man precis har fått de två hangarfartygen operativa, fartyg som i sin tur kräver eskortfartyg. Jag skulle nog säga att ekvationen inte ser ut att gå ihop. /Per
 12. 1 point
  SAAB var inte intresserade av att sälja torped 2000 till Indien. Kanske bedömde man att man inte skulle ha nån chans ändå? French, German firms in final race to supply torpedoes for Indian Navy's Scorpene submarines /Per
 13. 1 point
  Enligt nationalinterest.org så kommer A26 att få 4 Stirlingmotorer med en "patrol speed" på mellan 6 och 10 knop. Inte så dåligt gissat av mig då kanske eftersom jag tidigare spekulerat i en AIP fart på ca 8 knop. "Tyvärr" så påstås också att A26 får 4 53 cm och 2 400 mm torpedtuber, så man kanske får ta deras uppgifter med en smula salt. För övrigt så finns redan en ubåtsklass i tjänst som har 4 Stirlingmotorer nämligen japanska Sōryū-classen, som enligt eng wiki har en AIP räckvidd på 6100 nautical miles vid 6.5 knop. Kinesiska ubåtar av Yuan-klassen med Stirling är det svårt för att inte säga omöjligt att få pålitliga uppgifter om. Dagens svenska ubåtar har en "patrol speed" på 5 knop (med 1 Stirlingmotor; den andra motorn används då för s. k. "hotel load"). This 1 Country Makes Submarines Tough, Stealthy, and Cheap (Not America) /Per
 14. 1 point
  Enligt milmag.eu så kommer SÖD och ÖGD att leasas fram till 2026, då Polen formellt ska ta över dem: Poland's procurement goals for 2020 /Per
 15. 1 point
  Som alla andra som jobbat i försvarsmakten mer än ett par år så tror jag på det först när jag kan ta på prylarna! Den tidslinjal som man jobbar mot just nu säger iaf produktionsstart för första fartyg 2022 med provturer från 2025, följt av ett fartyg om året (om man får bygga alla fyra direkt!). Den planen kommer ju naturligtvis aldrig hålla, men man måste ju sikta på nått! Ja, på sätt och vis! FM:s vilja är att de första två VBY G2 ersätter GLE, och GLE ersätter i sin tur MMÖ som patrullfartyg. Men politiker är ju som bekant mästare på att drömma i fyrfärg och tror sig oftast veta bäst, så vi får se vad som till slut beslutas! Vi gör som vi blir beordrade och gör vad vi kan med det vi har... Stämmer! Nej som du säger kommer detta aldrig att hända, men det skulle vara en smidig lösning för att skapa en bättre närvaro på västkusten! VBY är inte mer "gökunge" än något annat stort försvarsprojekt skulle jag säga! Krig är som bekant en matrielsport, om man inte håller sig uppdaterad så är man heller inte lika farlig för fienden! Dessutom går dagens teknikutveckling så väldigt mycket snabbare än den gjorde för bara 20 år sedan, vilket leder till att tillverkare omsätter sina produkter i mycket högre takt än för. Detta gör det svårt att skaffa reservdelar till många system eftersom tillverkarna har bytt modell (ofta både två och tre gånger!), och då har man inget annat val än att byta ut prylen mot en ny om vi vill att fartygen ska fortsätta fungera! Är detta dyrt? Ja, ibland! Är det nödvändigt? Ja, fullständigt! Till att börja med så är det inte "nu", det ska bytas gasturbiner (Det är inte ens säkert att det blir nya gasturbiner! Pengarna kanske inte räcker!). Det är under HTM som detta i så fall skall göras, och HTM planeras påbörjas på första fartyget 2024. Sedan spelar det ingen roll om yngsta skrovet "bara" är 14 år, fartygen utgör tillsammans ett fartygssystem - och fartygssystemet är 20 år! Alla stora prylar som sitter i skrovet är ju beställda och tillverkade samtidigt, d.v.s. sent 90-tal! Det i kombination med att man vill att alla fartygen ska vara så lika som möjligt för att underlätta saker som utbildning, dokumentation samt underhåll och reservdelshantering gör att om man byter ut ett utslitet system på ett fartyg, så byter man ut det på samtliga fartyg (fast successivt då såklart!). Definiera färdigt!? Fartygen är formellt färdiga och överlämnade med alla ursprungligen beslutade förmågor (skedde den 16 september 2015!)! Det som nu görs kallas vidmakthållande, d.v.s. man säkerställer att fartygen fortsätter att vara operativt relevanta i de roller som det är bestämt att de ska ha, och detta är något som görs med alla stora materielsystem i FM! Än en gång, om vi vill att VBY ska kunna skydda mer än bara sig själv så behöver vi tillföra ett kvalificerat lv-robotsystem! Om vi inte anser att det finns ett behov av att kunna skydda andra, ja då kan vi lägga pengarna på annat! Det handlar om prioriteringar! Just nu ser både politikerna och försvarsmakten ett behov av ett fartygsbaserat lv-robotsystem, så just nu är det prioriterat framför andra investeringar! Önska kan man alltid! Jag hoppas på att få lv-robot och minst fyra VBY G2... Men ExLs på våra korvetter får vi möjlighet - om vi så skulle vilja - att bära flera olika vapensystem utöver medelräckviddig lv-robot. T.ex. lätta sjömålsrobotar, lätta markmålssrobotar, korträckviddiga lv-robotar och olika typer av motmedelsraketer. Smaskens!
 16. 1 point
  Tillfällig basering, jämfört med ordinarie basering. Begreppet återfinns både i Marinen och Flygvapnet. Vid T-baser så kan ett visst grundläggande och avhjälpande underhåll utföras, plus att man fyller lägstakraven för att kunna återhämta inför en ny insats. Oftast ingår det i T-baseringen att kunna tanka, även om inte all ammunition finns tillgänglig. Förutsättningar för tyngre (och periodiskt) underhåll och att återfå full förmåga finns normalt sett endast på ordinarie bas.
 17. 1 point
  Först vill jag bara tacka för all intressant info som du tillför sjö forumet. Det behövs såna här inlägg och diskussioner om inte sjö forumet ska somna in helt. Sen undrar jag hur du kan räkna med 2 Visby G2 runt 2025. Här är vad som står i Värnkraft: och Värnkraft - Inriktningen av säkerhetspolitiken och utformningen av det militära försvaret 2021-2025 Mycket beror det naturligtvis på när i perioden som beslutet fattas. Realistiskt dock så lär det väl bli under senare delen av perioden, och då kan vi knappast räkna med leverans förrän 2028-30. I praktiken så lär det väl bli STO klassen som kommer att ersättas av VBY G2. Hur man kan referera till Gävleklassen som korvetter efter 2026 förstår jag inte, eftersom dagens sjörobot då har utgått ur organisationen och GLE/SVL är i dagsläget inte planerade att få den nya (så vitt jag vet). Ett inköp av HMS Clyde som patrullfartyg på västkusten är en intressant tanke, även om det aldrig kommer att hända. Hon är inte gammal och har bra radar och elektro optiska prestanda.God uthållighet och räckvidd. Det enda man saknar är väl en viss ubåtsjaktförmåga (skrovsonar). Marinen skulle med henne även få ytterligare ett fartyg med flygplats och tanknings möjlighet. Gissar att hon kommer att gå till Thailand (som har liknande fartyg). Mvh, /Per
 18. 1 point
  Det har inte tillkommit någon utrustning på vapendäck efter sjösättning av fartygen. Dock är grundkonstruktionen av fartygen baserad på att av tio skrov, så skulle fyra vara inriktade mot minröjning och sex vara inriktade mot ytstrid. Minröjningsvarianten skulle normalt bära ROV-system och FRB men med möjlighet att bära sjömålsrobotar, och ytstridsvarianten skulle normal bära sjömålsrobotar men med möjlighet att bära ROV-system och FRB. Nu fick man bara beställa sex fartyg och då gjorde man dessa likadana - d.v.s. samtliga bär robotar men har möjlighet att bära ROV-system och FRB. Eftersom skroven redan var i produktion när dessa ändringar beslutades så var det för sent för att göra stora strukturella modifieringar - som att utöka ytan på vapendäck - och detta gjorde att detta utrymme blev som det blev! Men fartygen i sig är alltså inte direkt för trånga för de förmågor som de är konstruerade för, det finns både utrymme och reservdeplacement fortfarande (t.ex. för lv-robot!), däremot är fördelningen av utrymme mellan vapendäck och lastdäck inte riktigt optimal idag... Vad är "en MK batteri"? Man önskar bra mycket fler än 2+2 fartyg, men det finns inte pengar till mer (om ens det!)! Det är också anledningen till att det står 2+2, man tvingas sprida anskaffningskostnaden över en längre tid för att få pengarna att räcka till eftersom regeringen inte är beredd att skjuta till de pengar som fattas för att genomföra värnkraft. Alltså 2 VBY G2 runt 2025 och en inriktning på ytterligare två runt 2030... Lite roligt hur många, som oftast inte ens har sett fartygen i verkligheten, som tror sig veta bättre än besättningarna om hur bra eller dåliga fartygen är! Vi har haft fartygsklassen i 20 år, VBY är sjösatt 2000! Så menar du att motorerna inte användes under provtursverksamheten? Har du någon som helst aning om hur stort drifttidsuttag fartygen har gentemot vad de är konstruerade för? Hur pigg tror du din bil hade varit om den hade gått minst 2500 timmar om året i 24 år (HTM VBY är planerad att påbörjas 2024!) - på en ofta tämligen gropig väg och ofta på förhållandevis höga varvtal?! Som en jämförelse så kommer vi under samma tidsperiod omsatt hela JAS 39 Gripen flottan inte bara en, utan två gånger... Ingen påstår att VBY är perfekt, det finns absolut många saker som kan förbättras - men överlag är korvett VBY utan tvekan de mest kompetenta fartygen vi haft i modern tid! Därför vill vi i nästa fartygsklass utgå från VBY, behålla allt som är bra, och förbättra det som brister! Varför just 90 meter? Varför inte 300 meter?! Alla fartygskonstruktioner är en kompromiss! Till att börja med vilka förmågor vill jag att fartyget ska ha? Hur ser hotet ut? Vilka sensorer behöver jag för detta? Vilka vapensystem behöver jag? Hur vill jag uppträda taktiskt? Hur fort vill jag kunna köra? Hur långt vill jag kunna köra? I vilket väder ska jag kunna köra? Hur många drifttimmar om året räknar jag med? Hur stor besättning behöver jag för att kunna lösa detta? Hur många fartyg behöver jag minst bygga? När man så har tittat på allt detta (och mycket, mycket mer!) så får man så titta på den eviga frågan - vad kostar det och vad har jag råd med! Därefter är det bara att börja prioritera, eftersom svaret alltid blir att det kostar mer än vad du har råd med! Efter att Försvarsmakten, FMV, FOI och SAAB Kockums har tittat och räknat på just dessa frågor så har man preliminärt kommit fram till att fartygen behöver vara ungefär 10 meter längre än VBY, efter att man gjort de modifieringar man vill göra. Nog för att reservvolym är bra, men gör vi fartygen för stora så begränsar vi vårt taktiska uppträdande i skärgården, vi begränsar också vilka hamnar vi kan nyttja för T-basering och fartygen får en större radarsignatur - återigen handlar det om kompromisser! Nej, stridsledningssystemet (9LV460!) hade inte med saken att göra! Du syftar på sonarsystemet, närmare bestämt sonarsystem 135 (även kallat HYDRA MSS!). General Electric hade heller ingenting med saken att göra, systemet levererades av General Dynamics Canada (GDC!). Omsättningen skedde heller inte vid leverans, utan efter över 10 års nyttjande ombord. Du måste dessutom förstå att det är väldigt långa ledtider vid så här stora materielprojekt - mycket av elektroniken beställdes redan när första fartygsbeställningen lades i mitten av 90-talet - hur många datorer från 90-talet använder du fortfarande dagligen? Att systemet inte levererade som avsett är dock helt rätt, samt att GDC inte lyckades få rätt på sitt system! Upphandlingen av HYDRA MSS är helt klart ett typexempel på misslyckat materielprojekt, man hade på tok för hög ambition! Och FMV borde lyssnat när flera välkända sonartillverkare sa att det inte var tekniskt möjligt, i stället gav man GDC - ett företag som aldrig byggt ett sonarsystem - kontraktet, och resultatet blev därefter! Idag fungerar systemet dock bra efter att SAAB har gjort sin grej! Nja, det som gäller nu är att motorerna (RM16!) inte ska skickas till USA för underhåll. Detta ska istället skötas av f.d. Volvo flygmotor (nu GKN!) som redan sköter underhållet på befintliga motorer (RM12!). Anledningen att underhållet tidigare skulle skötas av tillverkaren i USA var återigen kostnader, det var helt enkelt billigare! Men i.o.m den förändrade politiska viljan att det nu är det territoriella försvaret och inte utlandsuppdrag som är styrande, så är man nu beredd att betala mer för att höja beredskapen! Då tar vi det igen. VBY har redan idag ett bra självskydd mot dimensionerande lufthot. I detta integrerade och automatiserade luftförsvarssystem ingår inte bara pjäsen, utan också telekrigssystemet (d.v.s. det taktiska signalspaningssystemet, laservarnarssystemet och motmedelssystemet!) samt inte minst designen (d.v.s. den mycket omfattande signaturanpassningen!). Fartygen är alltså fullt kapabla att försvara sig själva, men är dåliga på att försvara andra! En del i att förbättra denna förmåga är tillförseln av ett kvalificerat medelräckviddigt luftvärnsrobotsystem, en annan är införandet av NATO kompatibla datalänkar (L16/22!) som möjliggör krypterad direktsamverkan med flygvapnet och luftvärnsbataljon 103/98, samt en sekundaktuell försvarsmaktsgemensam luftlägesbild. Dessa länkar medger också att både NATO enheter och finska enheter kan delta fullt ut i lägesbilden om vi så önskar.
 19. 1 point
  Holländska Damen Shipyards Group har nu utvalts som huvudentreprenör att med Blohm + Voss och Thales som partners bygga fyra fregatter av MKS 180 typ till den tyska marinen. Fartygen får en längd av 155 meter, ett deplacement på 9.000 ton och en räckvidd på 4.000 NM vid 18 kn. Om man ska tro navyrecognition.com inget lv-robotsystem med medellång räckvidd, men enligt tyska wiki så får MKS 180 ESSM. Något större än Baden-Württemberg klassen och med tyngre bestyckning men med bara en NH-90 hkp. MKS 180 får ett "Flex deck" där man kan ta med alla olika uppdragsmoduler utan att behöva uppsöka en hamn. Fyra fartyg byggs i en första serie, men ytterligare två fartyg kan tillkomma senare enligt navaltoday.com. German Navy selects Damen/Blohm + Voss for construction MKS180 frigates Damen, German partners to build Germany’s New MKS 180 ships Damen Wins German Navy’s MKS 180 Multi-Purpose Combat Ship Tender Fartygen blir större än förväntat, men det har nog att göra med att de ska kunna operera länge utan hamnstöd. Är nog inte tänkta för Östersjön i första hand. Till skillnad mot F125 som mer är byggt för lågintensivt krig utomlands (modern motsv till mellankrigstidens "colonial cruiser") så är MKS 180 byggt för alla tänkbara scenarior. Även om det inte står så tror jag att dessa fartyg kommer att ersätta de fyra fregatterna av Brandenburg klassen byggda 1992-96. /Per
This leaderboard is set to Stockholm/GMT+01:00


×
×
 • Create New...