Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 07/03/2020 in Posts

  1. 2 points
    Skulle säga att det är ett resultat av (för FM!) dåligt skrivna kontrakt där man vid beställning kommit överens om rena fantasipriserna för våra båtar, med förbehållet om att andra länder också ska beställa ett gäng båtar och därmed göra projektet lönsamt för SAAB. När sedan dessa förhoppningar grusas så får FM vackert pynta mellanskillnaden i efterhand i form utav "ofrånkomliga fördyringar". Industripolitik som till stor del ligger utanför FM:s kontroll med andra ord... Något revolvermagasin har aldrig varit aktuellt på de svenska båtarna. Däremot har SAAB pratat om att det skulle gå att installera en torpedmodul i slussen för att på så sätt tillfälligt utöka torpedkapaciteten om en kund så önskade. Ubåt typ Blekinge får exakt lika avancerade och kvalificerade vapen som dagens svenska ubåtar, d.v.s. torped 62 och torped 47. De får dessutom utökade möjligheter gentemot dagens ubåtar i.o.m. att slussen kan användas till både minor och div. undervattensfarkoster samt specialförband. Några andra vapensystem har än så länge aldrig varit aktuella eller efterfrågade annat än i mångas fantasi... Just spaning är ju en ubåts huvuduppgift, så vi får allt hoppas att den blir bra på det! Och båtarna kan mycket väl bita ifrån om de måste, däremot är tiden för massiva salvanfall med torpeder förbi. Precisionen och verkan i dagens torpeder är så hög att det räcker med en torped för att säkerställa träff, man måste inte längre skjuta flera stycken per mål...
  2. 2 points
    Nja, de får de pjäser som satt på STO/MMÖ. Bytet är redan gjort. De två 57mm/70 APJ mk3B var redan från början inköpta specifikt för HTM GLE men sattes på STO/MMÖ tillsvidare, i väntan på regeringsbeslut om att få genomföra HTM GLE. Vilket som bekant drog ut på tiden i närmare tio år... Nej! STO/MMÖ och GLE/SVL har helt enkelt bytt pjäser med varandra. De två 40mm/mk4 som beställdes för några år sedan var mycket riktigt avsedda för STO/MMÖ. Tack och lov har sundare viljor segrat och det är inte längre aktuellt. Vart dessa pjäser hamnar i stället var inte klart sist jag hörde - men en lågoddsare är så klart minjakterna...
  3. 1 point
    Australien ökar försvarsbudgeten till långt över 2% av BNP för att förbereda för konflikt med Kina /Per
This leaderboard is set to Stockholm/GMT+02:00


×
×
  • Create New...