Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 08/08/2020 in all areas

  1. 1 point
    Typical South Atlantic weather – Clyde off the Falklands in 2009 (Photo: Donald Morrison) BAe's OPV HMS Clyde, som legat i malpåse sedan 20 Dec 2019, har nu sålts till Royal Bahrain Naval force. Hon var planerad att överföras till den brasilianska marinen men avvisades. Sedan dess har hon legat ute för försäljning. HMS Clyde är det fjärde fartyget av River klass och är en hybrid mellan batch 1 och batch 2 fartygen (dvs. storlek, bestyckning och hkp platta som batch 2 men fart som batch 1). Mellan 2007 och Dec 2019 tjänstgjorde hon som Falklands Guard Ship. Hon har ersatts av batch 2 fartyget HMS Forth i RN och hon har nu fått namnet RBNS Al Zubara. HMS Clyde utrustas just nu på marinbasen i Portsmouth av BAe Maritime Systems och planeras komma i tjänst i Augusti/September 2020. Den relativt korta tidsperioden fram till tjänstgöring tyder inte på att hon genomgår någon större modifiering. HMS Clyde sold to Bahrain (ukdefencejournal.org) Bahrain receives patrol warship "RBNS Al-Zubara" (Bahrain news Agency) HMS Clyde (P257) (eng wiki) Exclusive look at HMS Clyde in the Falkland Islands (ukdefencejournal.org) /Per
  2. 1 point
    Håller med dig när det gäller Batch 1 fartygen av River-kl. De är egentligen kustbevaknings- eller fiskeriskyddsfartyg. Däremot så är de fem Batch 2 fartygen betydligt mer kapabla med ett större deplacement på 2.000 ton, 30 mm Bushmaster kanon, Terma Scanter 4100 2D radar med en räckvidd på 90 NM/35.000 ft (som kan upptäcka och följa både överljudsflyg, inkommande robotar och UAVer), "BAES CMS-1 combat management system and ‘Shared Infrastructure’ using a common console system", 24-25 knops toppfart (jmf med 20 kn för batch 1) samt hkp platta för Merlin hkp. Fartygen är byggda med "naval standard" vilket betyder att de har tätare skott, bättre läcktätning, och "full military communications fit, military GPS and Warship Electronic Chart Display and Information System (WECDIS)". Dessutom så är det inte omöjligt att batch 2 fartygen får en uppgradering de närmaste åren vad gäller bestyckningen och utrustningen för att på sätt "mildra" effekten av att de äldsta type 23 fregatterna börjar tas ur tjänst fr o m 2023 utan ersättning ( Enhancing the Royal Navy’s batch II OPVs ) Den första nya fregatten levereras inte förrän tidigast 2027. Batch 2 fartygen har den senaste tiden bl a använts för att skugga ryska fartyg runt Storbritanniens kust och det finns även planer att skicka dem till Gulfen för att stödja den jagare/fregatt och de minröjningsfartyg som finns stationerade där. Her Majesty's Coastguard är en civil sjöräddningsmyndighet, som ingår i det brittiska sjöfartsverket, Maritime and Coastguard Agency. De har bara mindre arbetsbåtar som i första hand används i sjöräddningen, men däremot så har gränsbevakningsmyndigheten UK Border Force fyra st tullkryssare på 257 ton plus ett f d finskt patrullfartyg på 434 ton plus en platform supply vessel på 1.969 ton ( Border Force_vessels ). Till dessa kommer som sagt de tre batch 1 av River klass som tillhör Offshore Divisionen of the Coastal Forces Squadron och i första hand används i fiskeriskyddet och för EEZ patrullering. En anledning till att jag postade om försäljningen av HMS Clyde är att hon varit ute till försäljning i år och att det därmed funnits en åtminstone teoretisk möjlighet för den svenska marinen att köpa henne som ersättning för HMS Jägaren på västkusten. Dock så finns förstås inga pengar att prioritera västkusten idag (annat än HTM av BevB 80 och etablering av reducerad amfibiebataljon i Göteborg). /Per
This leaderboard is set to Stockholm/GMT+02:00


×
×
  • Create New...