Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 11/22/2019 in all areas

  1. 1 point
    Har haft en SÖF sedan första posten och den var ( naturligtvis) bättre utbildningsmässigt för mej. Det allra bästa hade ju varit att ha fler dagar, kanske om man som mej kommer från en längre frånvaro från det gröna livet, ha 4 av kontraktsdagarna första året som ren utbildning. Hade jag bestämt allt själv så kunde jag kört en massa endagars friviliga utb, men men..
This leaderboard is set to Stockholm/GMT+01:00


×
×
  • Create New...