Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation since 11/04/2010 in all areas

 1. 11 points
  Det är som speculatores påpekar inte osannolikt att man hade använt taktiska kärnvapen mot Kalixlinjen. Och fasta befästningar är onekligen betydligt mer effektiva att motstå en kärnladdning än rörliga förband. Problemet med all indirekt eld - även kärnvapen - är att de inte nödvändigtvis får motståndaren att bara ge upp (ja, numera kanske...). Svenska förband övade alltid insats av "ABC-stridsmedel", och insats av sådana var något man definitivt kalkylerade med som att det skulle komma som "ett brev på posten" under kalla kriget. De som vistats i laddningens centrum hade förintats, men övriga hade antagligen betett sig som de varit lärda; gått i skydd, överlevt, sanerat hjälpligt, fortsatt striden - och en hel del men inte alla hade dött av strålsjuka efter någon vecka. Men det var en annan tid och en annan sorts krig. Att påminna sig om: Jag har minst ett par decennier kvar tills jag blir pensionär, men när jag var lika gammal som mina barn är nu var desertering i krig i Sverige fortfarande belagt med dödsstraff (arkebusering). Fram till nittiotalets mitt gällde följande: Du kunde som medlem i frivilligförsvaret för ungdom (FBU-U, HVU, FVRF-U) bli krigsplacerad med vapen i hand från det år du fyllde 16 - som ordonnans och luftbevakare. Det fanns inget internet eller mobiltelefoner. All information och kommunikation var i händelse av ofred omsorgsfullt censurerad. Även din egen post. All media var skyldiga enligt lag att okritiskt peppa befolkningen till hårdnackat motstånd - allt på uppdrag av den samlingsregering som sannolikt tillsatts där alla riksdagspartier utom VPK hade ingått. Du kunde inte ta del av någon kritisk information, annat än möjligen lösa rykten och fientlig propaganda. Allt du ser och läser, och alla du träffar, skulle i princip säga att Sovjet var ondskan själv, och att du och alla dina soldatvänner var hjältar som skulle segra - eller dö för era närmastes skull. Begreppet "alla meddelanden om att motstånd skall upphöra är falska" kom inte till av en slump, och var inte bara en klatschig slogan. Det var blodigaste allvar fram till för tjugofem år sedan. Även om man nyttjar aldrig så intensiv artillerield, flygbombningar och kärnladdningar kan du aldrig räkna med att en fast linje är helt utslagen. De flesta hade nog gjort sitt under sin sista tid i livet för att inte sovjetiska styrkor skulle bete sig som de brukat under tidigare krig, och som ÖCB:s propagandasändningar och en enad mediekår hade trumpetat ut för att öka din kampvilja; ryssen kommer att sparka in dörren hos din familj, våldta din fru och dina barn och lämna dem som lik med familjesilvret i ryggsäcken. Strunt samma om det varit sant eller inte - det hade sannolikt varit den bild som rådde över vad som väntade familjen därhemma vid ett sovjetiskt genombrott. Man kalkylerade kallt med enorma massförluster dagens soldater antagligen inte skulle tro någonsin varit sanna. Men - det fanns en anledning; försvaret under kalla kriget var inte som nu - efter först Nazitysklands och sedan Sovjetunionens fall - ett uppdrag för att komma ut i världen i ett "war of choice" och förverkliga sig själv. Det var den sista striden, VK3 och total förintelse för land, folk, kultur och familj. Antagligen hade stämningen i Kalixlinjen varit lika fanatisk - om inte värre - än den i Tyskland när Sovjetiska trupper tog mark 1945. Vårt kollektiva minne är allt för kort, och det är lätt att minnas att det "alltid har varit ungefär som nu"... Om Kalixlinjen hade varit en rakt igenom dålig idé på sin tid hade man säkerligen gjort något annat. Den var allt annat än ogenomtränglig, men den hade definitivt orsakat en hel del huvudbry för en Sovjetisk offensiv med redan vid det laget rätt utsträckta underhållslinjer.
 2. 10 points
  Rent verkansmässigt är de Nordkoreanska kärnvapnena närmare kalla krigets och dagens taktiska kärnvapen, leveransmetodsmässigt strategiska (IRBM/ICBM) och taktiska (MRBM), målvalsmässigt strategiska. Nej. Den sista SS-18 Mod 4/5 (RS-20B) togs ur bruk runt 2009, och idag återstår bara 50-58st (Beroende på källa) SS-18 Mod 6 (RS-20V) kvar inom den ryska kärnvapenarsenalen. Om man sedan har valt att förrådsställa stridsspetsarna från Mod 5 för att i framtiden användas på den nu under utveckling, tunga ICBM som är tänkt som efterträdare till SS-18 är oklart. De källor som jag hittat sätter dock vikten för den stridsspets på ~20Mt (15F141) till mer än de siffror på kastvikt som publicerat för den nya tunga roboten. "Kan" är ju ett relativt uttryck. Teoretiskt sett så skulle dom kunna nå amerikanska mål på västkusten genom att offra nyttolastvikt mot räckvidd, förutsatt att roboten faktiskt tar sig fram. Dock så återstår ju problem så som fartyg med SM-3 under robotbanan och GBI:s baserade vid Fort Greely och Vandenberg AFB. Det samma gäller för mål i Japan och på Guam där det garanterat kommer befinna sig fartyg med SM-3 under robotbanorna. Dom två robotarna jag skulle tippa på är troligast för att kunna leverera en kärnladdning till ett någorlunda respektabelt avstånd är "Musudan" (BM-25) eller Taepo Dong 1. Hur vida dessa robotar klarar av att behålla träffsäkerheten, eller för den delen förbli i intakt tillstånd, vid stegseparation, eller vid separering utav stridsspetsen från roboten är för mig oklart. Att inte genomföra det sistnämnda är totalt vansinne då det bara ger sökarhuvudet på en LEAP/EKV ett större mål att låsa på. Hur effektiv en relativt låg kärnladdning (<50kt) i exoatmosfärisk miljö är för generera en EMP har jag inte hittat några dokument på, speciellt när det gäller en relativt simpel design som Nordkorea kan antas inneha. Om vi tittar på dom höghöjdstester som gjorts där det genererats som kraftigast EMP så ser vi att man använt laddningar på minst 200kt upp till 1.4Mt (Starfish Prime). Hur vida de tre sovjetiska testerna var med termonukleära laddningar får jag återkomma med tills jag får tag i Anatoly Zaks "The K Project: Sovjet Nuclear Tests in Space". Det som däremot är klart är att amerikanska Starfish Prime (W49, W34/W40 "Python" primärladdning, cylinderformad (U238, Li6-H2, Pu239) sekundärladdning), Bluegill Triple Prime och Kingfish (W50Y3, W44 "Tsetse" primärladdning, klotformad sekundärladdning) flerstegs-, termonukleära laddningar, något som Nordkorea inte har i sin arsenal. Om det dock är någon skillnad vid EMP-generering mellan enkel- och flerstegsladdningar får jag återkomma med. Däremot så finns den s.k tredje generationens kärnvapen där du har mycket avancerade designer för speciella ändamål, t.ex ökad neutronstrålning, maximerad röntgenstrålning, "riktad" sprängverkan, eller för den delen optimerad för EMP-generering med låg laddning. Något utav dessa har inte Nordkorea heller. Rent skadeutfallsmässigt så är i det här fallet en markbrisad att föredra för mottagaren. Visserligen så skulle det område som totalförstörs bli större jämfört med en luftbrisad, däremot skulle tryckvågorna absorberas fortare utav närliggande byggnader och därmed bidra med till ett lägre skadeutfall ytmässigt. Det som däremot tål att tänkas på är varför de hittills genomförda Nordkoreanska testerna varit utav relativt låg laddning. Om detta är ett resultat utav designsvårigheter, begränsad mängd plutonium, eller en medveten handling för att kunna hålla den totala vikten och volymen på laddningen nere för att så snabbt som möjligt få en användningsbar stridsspets till sina robotar. Om vi tar Samuel Glasstone & Philip J. Dolans "The Effects of Nuclear Weapons, Third Edition" som referens, så kan vi läsa oss till att byggnader i armerad betong förstörs vid 20 PSI övertryck (För att göra det enkelt för mig så kommer jag inte omvandla PSI till Bar eller KPa). Tittar vi sedan på Montgomery & Wards "Facility Damage and Personnel Injury from Explosive Blast" samt Natural Resources Defense Councils "The U.S. Nuclear War Plan: A Time for Change" så kan vi läsa att vid 5 PSI övertryck har vi gränsen för där trumhinnor spricker, vid 15 PSI övertryck har vi gränsen för skador på lungor. Mellan 5-12 PSI övertryck har vi ett skadeutfall på 50% döda, 40% skadade och 10% oskadade. Vid 12 PSI och över har vi ett skadeutfall på 98% döda. Källorna hävdar också att man vill sträva efter att detonera laddningen vid den höjd där det område som utsätts för 15 PSI eller högre blir som störst. Om vi tittar på Vijayaraghavan, C., D. Thirumalaivasan (Institute of Remote Sensing, Anna University, Chennai, India) och R. Venkatesans (Radiological Safety Division, Indira Gandhi Centre for Atomic Research, Kalpakkam, India) publikation "A Study on Nuclear Blast Overpressure on Buildings and other infrastructures using Geospatial Technology", kan vi läsa att vid en 15Kt markbrisad, så kommer ett område med 1,22km diameter att utsättas för 15 PSI eller högre. Innan nämnda källor beräknar zonen till 1,9km radie vid 20Kt luftbrisad vid optimal höjd. På en tätbebyggd stad som Seoul? Runt 100-150 tusen döda. Den fördel man får från byggnader i armerad betong tappar man p.g.a befolkningstätheten. Ska man iskallt hålla sig till spelteori så är 3-4% skadeutfall vid kärnvapenanfall på ett sådant mål som Seoul ett mycket acceptabelt förlust för mottagaren. För motsvarande utvalda mål under amerikanska SIOP, räkna med minst 20-24st W88 på 475Kt överlappandes på optimal höjd, eller 95%-ig förstörelse utav hela området. USA har i dagsläget två stycken bomber: B61 och B83, och fem stycken stridsspetsar: W76, W78, W80, W87 och W88. Utav dessa så är B83 kraftigast med en laddning på upp till 1.3Mt. Mest troligt är att vid ett eventuellt kärnvapenangrepp så skulle man släppa B61 eller B83 från B-2. Man kommer INTE att "slösa" någon utav sin counterforce- eller countervalue-förmåga på några Nordkoreanska mål.
 3. 10 points
  Mässdräkt, en flaska bäska droppar, snygg fru.. och mitt amex..
 4. 9 points
  Då kan jag meddela att det är då INGEN i min grupp som väger under 125 pannor med RU. Det kanske finns några på plutonen som gör det, men i det stora hela är vi ganska så stabbiga pojkar i min grupp iaf (Jag är näst lättast på 100 pannor i fillingarna), släng på striutr, vapen och ladda fullt med ammo och vatten och släng sedan på stridssäcken så väger jag lätt över 125 pannor. Sedan räknar du på 8 man, men vi är 9! plus en jycke på ca 40kg som också ska med i bilen! räkna med att en genomsnittsoldat i HV väger ca 115kg med RU, 9x 115 = 1035 + ca 40kg hund (genomsnittlig schäfer), GRG, Bumpor, KSP och bandad 7,62, samt en dunk vatten @25kg ska vi säga ca1300kg? Troligen lite mer för en understödsgrupp. Hur klarar din trafic de kraven? då får varje man väga vad? 90kg? dra bort striutr så krävs det en torrvikt på runt 60 pannor. vad är vi? mongoliska stäppdvärgar? sedan kanske understödsvapen ska med också, KSP, GRG och ammo till dem väger in på några kg också. på försöksfordonen räknade man på att man hade ca 150kg lastvikt kvar på bilen när man hade klämt in 8sold med striutr. det är inte mycket när man ska ha med vatten och ammo bla. (+ hundföraren och hunden) därav tillkom släpet. nu har seriefordonen fått lite högre lastvikt iom dubbelmontage bak och körs därför på dispans inom FM (kräver eg C kort) det man kan se som "dåligt" med dem är att de fick den klenare motorn. de lär bli rätt slöa fullastade (och det kommer de bli, fort) på släpen ska förläggningsmateriel, trosspackning mm packas. dvs tält, verktyg, ved, vatten, maskeringsmateriel, trosspackningar osv. kanske elverk, sambandsmateriel mm också. det kommer fort bli tungt där också. skulle allt det lastats på fordonen hade det inte funnits en chans i helvete att få in en grupp soldater, varken vikt eller utrymmesmässigt. ja, jag vet att den materielen idag lastas på lastbil, och det har (iaf i mitt område) varit källan till en jäkla massa frustration och en del konflikter inom kompaniet. har varje grupp med sig sin egen materiel så föränklar det väldigt mycket. + att cheferna får möjligheten att sprida ut grupperna där de behövs utan att ha en central omlastningsplats och fordon som går i skytteltrafik för att fördela utrustning. utrustning som då oundvikligen kommer blandas ihop och hamna på fel ställen med mer frustration och konflikter som resultat. det är INTE rimligt för en KompC att bedriva 2 dagar åt att vara fredsmäklare och slagpåse för att grupperna inte får sina grejjer när och där de behöver den. jag talar av erfarenhet av hur det ser ut idag. Är PB8 det ultimata fordonet för HV? Absolut inte. Är PB8 bättre än vad som finns idag? Helt klart och utan minsta tvivel. tror även folk glömmer att HV inte har tillstymmelse till den budget som övriga förband har. vi ska vara jävligt glada att vi får nya fordon alls. PB8 kommer öka HV´s förmåga ganska radikalt. framförallt vad gäller framryckningshastighet (80-100km/h isf 55km/h) så jag är iaf nöjd att vi fått nya fordon. även om man givetvis kan önska sig andra "roligare" fordon. Nu ska vi bara lära oss nyttja fordonen på rätt sätt, sedan ska vi utvärdera och se vad som kan tänkas behöva tillföras i nästa steg.
 5. 9 points
  Tror man måste tänka på vissa saker när det gäller Försvarsmakten. De senaste åren har besparingar skett genom att snåla på omsättning av materiel. Det betyder att kostnader har flyttats framåt i tiden. Nu har kostnaderna flyttats så långt fram att läget börjar bli akut. Nummer två i ekvationen är att vi nu har en certifieringshysteri i Försvarsmakten tex detta med civilt C körkort . Alla är på kurser hela tiden. Nummer tre är att vi har snabbt gripbara soldater som kostar minst 24000kr/mån styck i enbart lön. Då har de inte övat en enda sekund, eller varit på kurs...Jag skulle gissa på att kostnaden för en soldat en månad landar på runt 50-60 tusen per månad. Vi har skrotat värnplikten så att soldater är anställda under tiden de gör sin befattningsutbildning. En blivande officer går på förmåner motsvarande värnplikt under sin utbildningstid. Lägger vi därtill dyra materielsystem i små serier som ska inhandlas. Samtidigt är man förvånad över att kostnaderna ökar. Att sedan soldater inte ägnar sig åt sin huvuduppgift på dagarna utan något helt annat. Vi har officerare som sitter fast bakom ett stödsystem som i dagsläget stjälper mer. Vi har officerare som inte läser arbetsrätt men ska vara arbetsgivarrepresentant när de kommer ut från skolan... Alltså vem är förvånad att det är på väg att bli en dikeskörning? Om vi nu inte klarar av att hjälpligt försvara oss själva, hur ska vi då kunna hjälpa andra? Om vi inte kan hjälpa andra vill då andra hjälpa oss? Vi saknar idag möjligheten att skydda två flygbaser med luftvärn samtidigt som vi skyddar huvudstaden med luftvärn. Vi saknar idag förmåga att få 2styck fullt utrustade stridsvagnskompanier till mälardalen inom 24 timmar. Vi saknar idag förmågan att utrusta en amfibiebataljon både med materiel och manskap inom en vecka i sveriges största hamnstad. Vi kan idag inte ha en artilleribataljon med ammunition i skåne inom 14 dygn.... Vi har idag istort sett ingen förmåga för ubåtsjakt... om ett år saknar vi den förmågan. vår förmåga är god. Alltså vår beredskap är god... Vi har med andra ord passerat flera nivåer i en nedåtgående sprial. Nu handlar det om mer resurser och bättre nyttjande av resurserna till Försvarsmakten. Eller också får politikerna helt enkelt ändra i uppgiften till Försvarsmakten. Vi kanske ska stryka uppgiften nationellt skydd och ersätta den uppgiften med att kunna fördröja fiendens framryckning från arlanda och kapellskär i minst 24 timmar.... Det är ungefär vår förmåga idag, om vi får god förvarning....
 6. 9 points
 7. 9 points
  Mosquiton har alltid fascinerat mig och är i mitt tycke WW II vackraste plan efter Spitfiren. Teckningen här inspirerades av en liten film, som visade det nu enda flygande exemplaret i världen. Tyvärr flyger den i Nya Zealand, så möjligheten att få se den i verkligheten är mycket små. Mosquiton som var byggd helt i trä (plywood) och därför mycket lätt. De två starka Merlin motorerna gav Mosquiton en toppfart, så den lätt kunde dra ifrån anfallande jakt. Den förekom i flera variationer, bomb, jakt, spaning, mm. 60 plan köptes till Sverige efter kriget och användes då som nattjaktplan med beteckningen J 30.
 8. 8 points
  Ett fordon som är perfekt för striden är i stort sett oanvändbart utanför striden, Ett fordon avsett för fred är i stort sett oanvändbart i striden. ska man kompromissa får man nåt som är kass på allt. bättre ha ett fordon som löser en sak större delen av tiden och sedan situationsanpassa när det behövs än ha ett fordon som inte går att använda alls 90% av tiden. eller tänkte ni rulla Leo2 och CV90 vid eftersöket? eller när ni måste transporteras 30 mil snabbt till den stora skogsbranden? HV ska inte bara lösa strid, de ska klara en satans massa annat också. och ska man se till vilka uppgifter det är TROLIGAST att HV får lösa just i detta nu, ja, då väljer jag PB8 alla dagar i veckan. skorpar det till sig ordentligt, ja då får jag be en stilla bön att det dyker upp något bättre just då. Jag förstår hur ni tänker allihopa, men ni måste försöka vidga vyn lite grann och sluta vara så förbannat jävla enkelspåriga att det enda som kommer hända i grönkläder är att stormakt X anfaller med hela sin krigsmaskin (i det fallet så lär 20000 HV soldater inte göra nån större skillnad ändå förresten) sluta klaga på detta och skicka era klagomål till det parti ni lade er röst på i senaste valet istället, det är de som skapar förutsättningarna för den materiel vi tilldelas.
 9. 8 points
  Lite kanske... Min åsikt är att en jägare syftar till den fysiska och psykiska, samt mtrl och logistik uthållighet, samt utbildningen som är kopplad till den, än just spaning och underrättelse. Men då har du vridit begreppet fel. Fysisk och psykisk prestanda är ett resultat av vad uppgiften kräver. För att lösa x uppgift krävs y fysik och v psyke. Det finns förband med enorma krav på fys/psyk som inte har med jägeriet att göra, röjdyk som exempel. Deras uppgift kräver allt sånt men röjdyk-förbandet har inte störstrid på schemat alls. Jägarstrid är en metodik, och för att lösa den metodiken krävs den här sortens utbildning och den här sortens utrustning. För att klara utbildningen och sedemera skarp uppgift bör man vara i viss kondition. Jägarbågen ska förmedla FRÄMST att soldaten är utbildad i ett sätt att strida och spana. Att denne soldat sedan kan springa långt, är bara en bi-produkt och resultatet av dennes utbildning för att lösa huvuduppgiften. Kravet på uppgiften styr utbildningen, som sen talar om vilket utbildningstecken man bär. Inte hur snabbt man springer milen.
 10. 8 points
  Tid inom en organisation har ingenting med kompetens att göra...
 11. 8 points
  Darkjak. Kan du inte sluta att skriva i affekt och i stället nyansera dig? Dina inlägg osar av okunskap, löst tyckande och ett raljerande förbehållet riktigt erfarna. Att fortsätta stödja det afghanska samhället även efter 2014 är helt naturligt, enligt mig. Det är på många sätt en mycket bra sak att göra som kostar ganska lite sett med lite perspektiv. Sverige som nation vinner mycket bonuspoäng på den internationella arenan, FM:s personal lär sig praktiskt ledarskap och strid och dessutom hjälper vi folk som behöver hjälp. Du bör läsa på om ISAF och dess efterföljare och faktiskt ta till dig vilket uppdrag man har och hur det genomförs innan du dömer ut det. Jag har en vän som lät nästan som dig ända tills han hade varit på plats i Afghanistan och sett jobbet med egna ögon. Uppgiften (som du inte tycks ha koll på) är att bygga upp den lokala säkerhetsapparaten så att de ska kunna klara sig själva. Just nu kan de inte det och därför krävs utländsk trupp. Statsskicket som byggts upp är inte av västerländskt snitt, något som du borde ha koll på. Du ska heller inte lita på allt du anser dig ha hört från dina instruktörer under GU. De kanske inte hade något vidare perspektiv? Strv 103 var ganska kass som stridsvagn faktiskt. Att SEP inte köptes in var INTE pga Afghanistaninsatsen, var har du fått den snömosen ifrån? Al Qaida sparkades ut ur Afghanistan som var dess starkaste fäste. De är inte slagna globalt men det går att åstadkomma. Det krävs dock en hel del. En viktig sak är att inte folk tror att de är oslagbara (vilket de bevisat inte är) och därför är det avgörande att folk läser på. Börja i den änden. /K
 12. 8 points
  Det där var nog det mest korkade jag läst på länge.
 13. 8 points
  Att debattera med organisationer som använder förföljelse och förtryck och kanske snart även våld (baserat på den retorik som används av artikelförfattarna samt anhängarna i kommentarerna) i en fredlig demokratisk stat, för att bekämpa just förtryck, förföljelse och våld globalt, känns tämligen meningslöst. Kan de inte själva se ironin i det så kan de inte heller vara mottagliga för argument. Människor som i ett demokratiskt samhälle är beredda att ta till elakheter mot andra människor för att skapa opinion i samhället har inte i vårt demokratiska samhälle att göra, detta oavsett läggning, politisk inriktning eller åsikt. Faktum är att vi inte borde bevärdiga dem en debatt eller utrymme att komma till tals över huvud taget. Någonstans tror ändå konspirationsteoretikern och kallakriget-barnet inom mig att det någonstans i Moskva sitter en "handler" och attesterar fakturor för OFOG's omkostnader. Det fullkomligt stinker "Nyttiga idioter" om dem.
 14. 7 points
  Feldgrau - Tactical Universal Multi Purpose Omni Environmental before it was cool!
 15. 7 points
  Förutom den ökenmålade utrustningen lät det där som en äldre hemvärnsman.. ;)
 16. 7 points
  Har man lärt sig något av historien så är det just interna problem och situationer som ökar risken för att politiker väljer att starta skit med andra länder. Mest extrema exempel står Tyskland för men det finns närtidsexempel på hur internationella gränskonflikter i ett maktspel eskalerat till krig pga en kombination av inrikespolitik och internationell politik. Georgienkriget tex. Att säkerställa strategiska resurser åt en missnöjd befolkning eller helt enkelt utnyttja nationella krafter för att främja maktbehov är alltför typiskt. Ett instabilt Ryssland med resursbehov är precis vad vi inte vill ha.
 17. 7 points
  Och du tror jag skulle låta mig omringas? Med mitt sensorövertag har jag naturligtvis större möjligheter att styra hur spelplanen ser ut. Vad har du på dina Wurgers då? Lichtensteins? AESA är inte någon mirakelmedicin, men en AESA med en antenndiameter på, ja jag vet faktiskt inte vilken diameter man får plats med i nosen på en Bone..men det är klart mycket mer än vad du får in i en FW-190, F-16 eller Gripen. Oavsett vad du har för radar vinner min om inte annat på den större diametern. Amraams kör dessutom inte alls bara på egen radar så fort man skjutit den. Den har för det första måldata från värdflygplanet inmatat i sitt minne, så den vet var den ska flyga, utan att behöva aktivera sin egen radar direkt, dels kan den ta emot uppdaterad måldata från värdflygplanet under flygningen, precis som en SARH-robot. Än bättre, den avlossas givetvis med måldata från rotetvåan, som är den som har radarn igång. Roteettan flyger givetvis radartyst så länge som möjligt. Byt ut B-1an ovan mot en mer rimlig F-22 eller Su-35 så har du en mer realistisk jämförelse. Ska vi ersätta Fw-190orna med Gripen så har ju förvisso Gripen samma funktionalitet, med datalänkar och moderna robotar (Meteor t.ex). Men här kommer vi till problemet med antalet flygplan. För att man ska ha nytta av datalänkarna krävs det att man har någon att nätverka med. De stora flygplanen har övertag i räckvidd, i och med bättre sensorer, och vapenlast. De mindre Gripen-flygplanen kanske kan förlita sig något på dess låga radarsignaturer - men även motståndarna jobbar med RCS-reducering, särskilt om vi tittar på PAK-FA och F-22 - eller några av de nya kineserna, som skulle kunna dyka upp som motståndare på någon framtida utrikes expedition. Mot fiendens övertag måste vi då försöka med utmanövrering - som du beskriver som "komma från alla håll" men som kanske mer handlar om att utnyttja jaktlänkar för att skjuta från överraskande positioner, att göra snabba framstötar för att sedan ducka undan igen innan motståndaren hinner ge igen. Hur som helst, jag är ingen flygtaktiker, så jag vet inte exakt vad man skulle göra, men jag tror i alla fall att en viss numerär hjälper till att ge ett taktiskt spelrum. Därför kan vi förmodligen inte unna oss att med ett litet flygplan som Gripen, oavsett om det är en C eller E, möta de stora grabbarna mano e mano. Vi måste ha med tilräckligt många homies för att kunna spöa skiten ur dem. Absolut, men sen kom man på att radarn var kass, och därför behövde man sen större.. den var inte heller bra nog, så den har också uppgraderats och byggts ut, precis som allt annat på den kärran. När man sedan tog fram ersättaren så har begreppet "billigt" blivit verkligen relativt. F-35 är billig jämfört med vaddå? Men F-16 var även som A-version tekniskt kapabel att klara av motsvarande maskiner (Mig-27, Mig-29) på motståndarsidan. F-16 var väl dessutom bara billig jämfört med F-15 och F-14. Hur som helst, min B-1R är alltid bättre än 20 Fw-190.. stjärnstopp stjärnstopp, så det så!
 18. 6 points
  Ibland är det lite frustrerande att alla diskutioner leder till hemvärnets behov och önskemål, jag förstår att många på forumet är aktiva eller har varit aktiva i HV men det finns en orsak att HV inte är ett GSS/T förband och det är kostnad. Dom har inte lika kvalificerade uppgifter och behöver därför inte lika kostsam matriel. Splitterskydd åt HV har ältats i tråden http://forum.soldf.com/topic/51372-hemvaernets-personbil-8-pb-8/ När det gäller understödsvapen ser jag gärna att tksp tillförs i större mängd av anledningar som nämnts i tråden och jag tycker det är synd att vi inte har ett utbrett användande av 12.7x99 då det är än väldigt kapabel am som kan verka i många situationer. Framför allt skulle det vara bra om det tillförs i större utsträckning till våra förband så vi får in det i logistiken där både tksp88 och am är en bristvara vilket syns både hemma och utomlands. Sen är den en förhållandevis billig plattform med inköp runt 12000USD och är samtidigt okomplicerad. Grsp är en bra plattform att komplettera tksp men frågan är vilka enheter som inte har den i dagsläget som behöver den? HV tycker jag inte är prioriterade för varken tskp eller grsp, dom skulle behöva bildförstärkare och värmekamera för att bättre kunna lösa sina tilldelade uppgifter. Som alltid i såna här funderingar måste man ha i åtanke vad man ska lösa för uppgifter och vad motståndaren kommer att ha för utrustning.
 19. 6 points
  Min veckopeng sitter ju fortfarande på att Verbanostra är avlönad av den ryska staten.. På något sätt.
 20. 6 points
  Bara för att vara tydlig: Wilderäng skriver skönlitteratur. Att referera till Midvintermörker eller Midsommargryning när det gäller verkan av system är i klass med "KB i matkön".
 21. 6 points
  Ett fordon som gör det billigt att ta sig mellan punkt A och B för att öva, de flesta fredstida insatser och en hel del men inte alla krigstida insatser. Vänligen glädj er åt att vi kan öva och blir det tid över så prova gärna på mera avancerade övningar för funktioner som kräver tyngre fordon. Att få en minibuss med anpassad inredning så den inte går sönder även om man tar det försiktigt med den är ändock en upprustning. Givetvis finns det behov av mera upprustning men det kräver större försvarsbudget och att hemvärnet förmår använda mera avancerade fordon. Skulle vi få fantastiska stridsfordon för insatskompanierna är jag jätteglad över att ha massa Pb8 för stab, tross, diverse småtransporter och improviserad ambulans. Risken att vi skulle få för många fordon är tämligen liten...
 22. 6 points
  C.S du har helt rätt. Problememet och ämnet som IGENTLIGEN den här tråden har kommit att handla om är Hv:s roll och uppgifter. Jag och många andra (vet jag) har alltid sett Hv som ........(hmmm, hur skall jag säga detta??), Hv helt enkelt. Min erfarenhet av Hv är faktiskt begränsad, trots många år i grönt. Många kollegor som haft samkväm med FrivFM har återkommit skakandes på huvudet och "skvallrat" om hur de sett på verksamheten. Helt klart har min syn färgats av dessa historier, kanske inte till Hv:s fulla rätt. Sen började förbands-döden, många i mina ögon systemkritiska beslut om nedläggning följde på varandra och många med mig ansåg att vi inte hade utrymme för ett FrivFM alls! Helt plötsligt läggs kursen om helt, vi skall inte längre lita på "reguljära FM" för försvaret av riket, den uppgiften skall ses som en diffus punkt som "om vi hamnar där får väl för fan lösa den då, eller?". Namnet Nationella Skydds Styrka dyker upp, slagkraftigt som fan, och numera heter det så här: Hemvärnet har till uppgift att verka över hela konfliktskalan från stöd till samhället vid svåra påfrestningar i fred till väpnad strid i krig. Hemvärnet är en del av Försvarsmaktens insatsorganisation och utgör nästan hälften av Försvarsmaktens personal. Hemvärnsförbanden är moderna krigsförband med huvuduppgift att skydda, bevaka, ytövervaka samt stödja samhället vid kris. På detta sätt bildar hemvärnsförbanden en nationell och territoriell basplatta för försvaret och skyddet av Sverige. Check! Min reptilhjärna ställer om, vi har nu NS som tydligen inte bara består av grosshandlare med M96 och päronet på ryggen. Bandfordon, förmåga till indirekteld, ökad skyddsnivå på soldat nivå, RPS, Taktisk UTR, debatter om HKP-förmåga i egen regi bland Hv:are här på forumet. Helvete, här har vi ett reguljärt förband med förmåga! Att Hv skall ha förmåga att verka över HELA skalan är nu för mig en förutsättning som följer hand i hand med den "nya " uppgiften och platsen i FM. Vi har FM-gemensamma förband som i dagsläget verkar från både mjuka och hårda fordon, men förmågan att hatera en på skalan eskalerande situation finns hos dessa. Men man transporteras både i 8:an och om situationen kräver 6:an, så man begränsas inte av hotbilden förflyttas på skalan. Men Hv? Man skrotar Tgb 11 och 20 tillförmån för en buss som förutom att den är skitdyr har sämre framkomlighet i lådan? Samma skyddsnivå som en Fiat Uno (om man inte räknar hundburen som kan förhindra att vovven flyger omkring i kupén när det börjar slå in spåljus i sidorna). Jag ser inte till inköpet av 8:an som enskild sak, jag ifrågasätter hela systemet med Hv i den rollen ni skall ha, behovet av Er finns, målsättningen finns tydligen. Men finns förmågan? Jag är fullständigt övertygad om att om andan faller på och omvärlden inte längre består av rosa moln och snälla grannar så kommer vi behöva en bra jävla mycket mer realistisk syn på VAD som kommer hända NÄR det händer. Ni kommer likt alla andra förband råka ut för att Fi lirar boll efter egna regler, man slår gärna mot förband utan skyddsnivå, en buss med plast som en av huvudkomponetenerna kommer inte vara adekvat. I den roll som Hv idag utmålas kommer ni att om skiten träffar fläkten vara ett mål för mekanserade förband, eller irreguljära herrar som vet fördelen av att utföra ett planerat eldöverfall mot den styrka som skall skydda det "för samhällets så viktiga funktion" som ni skall bevaka/försvara. Oavsett om vi pratar om anfall över östersjön med Ivan-Rogov klass eller om vi pratar en grp personer som för krig mot västerlandet och beslutar sig för att smälla av en laddning inne på Forsmark, kommer skyddsnivån på Er behöva kunna vara högre. Nu vi lägger ner kilometer med inlägg om hundburar och hur ni skall förvara vapen i bussar som bara uppfyller ett litet delmoment av era uppgifter. Fakta: Ni kommer inte kunna planera striden helt själva, den kommer att föras mot en annan part som inte kommer låta Er utföra den enligt eget huvud. Ni kommer tvingas verka i hela skalan av miljöer, mjuk hela vägen bort till hård. Men jag är glad över att ni får mugghållare. /Dobber som ser med förvåning på det rosa molnet som omger oss idag.
 23. 6 points
  Ja kära hjärtanes, var länge sedan det var sådant här drag i en tråd. Oaktat när man diskuterar det Ryska försvaret så skall man komma ihåg att när de startar från en låg nivå, så är den låga nivån förvånansvärt hög. Någon av de sovjetiska tänkarna, ev Lenin, sa att kvantitet är en kvalitet i sig. Det är snudd på Fakta, har man nog många av någonting så spelar det ingen roll hur bra saker jag har själv, fi kommer att vinna endast på grund av numerär. Har jag ett par pojklag med 13-åringar mot mig och Zlatan så kommer 13-åringarna ofelbart att vinna matchen. Kikar man närmare på den arsenal som nu är på väg in i Ryska försvaret så ser det onekligen lite jobbigt ut för stater i ryskt närområde om Putin et al skulle få för sig att inte spela efter våra regler. Bara Ryska flygvapnet får mycket ny och kvalificerad utrustning tillfört i närområdet. Särskilt med flyg är numerär en viktig aspekt. Särskilt när våra egna Gripar kan bära så pass få robotar om man jämför med den andra sidan. Lv-system skall man prata tyst om. Vi har inga och Fi kan se vad som startar från F 17 och åtminstone teoretiskt även skjuta på de som startar. Även om det kan vara svårt att träffa på det avståndet så tror jag att det skulle upplevas som lite kymigt för svensk jakt att veta att i samma stund som de lyfter så startar en ganska snabb robot i Kaliningrad med syfte att förstöra dagen. På sjösidan så kommer det ut en hel del nya fartyg med kvalificerade system, men kikar man på de äldre så är de inte i så dåligt skick som blå politiker vill ge sken av. Lägger man en SLAVA i Östersjön drar upp en Lv cirkel runt den så blir det plötsligt jobbigt att verka. Återigen, kvantitet, för att sänka ett sådant skepp så behövs det en viss mängd sjömålsrobotar mot målet med samtidighet för att kunna penetrera lv-skyddet. HAr man inte nog fpl eller rb så kommer man inte att kunna göra detta och då blir operationen meningslös och fi fartyg kan fritt härja i Östersjön. Kan vi inte kontrollera ytan som är Östersjön kan vi heller endast svårligen försvåra en landstigning på fastlandet eller på Gotland. Har Ryssarna egen kontroll på Östersjön behöver man heller inte enbart lita till Ropucha etc för överskeppning utan det går lika bra med vilka civila färjor som helst. Samma regler gäller givetvis för vår egen marin. Har man inte tillräckligt många ubåtar och ytstridsfartyg så kan man inte verka på ett effektivt sätt. Man reduceras till att på sin höjd utgöra irriterande mål. Likt artilleriet, som just i dessa dagar har infört begreppet, "Irriterande eld". Det är nämligen allt man kan skjuta, nu och i framtiden, verkanseld är inte längre ett begrepp som man förknippar med svenskt artilleri. Listan skulle kunna göras hur lång och detaljerad som helst. Ryssarna går framåt på alla områden och vi fortsätter att gå bakåt. På skrämmande många områden börjar vi dessutom närma oss den kritiska massa där det inte längre spelar någon roll om vi har världens bästa utrustning för vi har snudd på inte personal som kan handha utrustningen. När väl en kompetens inom ett område är tappad, tar det långt längre tid att återfå den kompetensen än det tar att köpa ny utrustning. Tappar vi den typen av nyckelpersonal, så ligger vi riktigt pyrt till. Sist men inte minst så; Gör ALDRIG misstaget att bedöma Ryssland och Ryssarna efter en västerländsk måttstock, de tänker inte som oss, de har ett helt annat tänk än vad vi har. Om allting! Särskilt om sådant som rör skyddet av Rodina. Det som för oss verkar helt ologiskt och orimligt, är för dem den naturligaste sak i världen. //I Edit: på begäran
 24. 6 points
  Jag har inte hängt här på länge. Väldigt länge. De flesta här vet nog inte vem jag är. Men då Nordkorea är en av mina favorit-hangups, och då en del av det Gamla Gardet har skrivit i tråden... ,..och så har jag ett par timmar i en hotellobby att slå ihjäl. So, here goes: Jag gissar – med betoning på gissar – att det vi nu ser hända i NK är reaktioner på början – eller slutfasen - till en inre upplösning av landet. Ingen logik, ingen rationellt listig plan utarbetad av Stora Generalstaben, ingen liga av NK, Kina, Ryssland syfte att ekonomiskt krossa USA. Utan systemkollaps i slow motion. Vi som är gamla nog minns östblockets upplösning. I dag är de skeendena självklara så här i efterhand. Men då som nu ger djupare studier vid handen att det hände synnerligen slumpartat och utan att någon aktör eller intressentgrupp kunde kontrollera skeendet. Mycket enkelt uttryckt så hade människor i tillräckligt stor utsträckning tröttnat på systemet, även de som var systemets väktare. Det gick ju dock inte utan motstånd, som bekant. Vi minns 1991 och 1993. Kupper och motkupper. Det slutade dock lyckligt – i alla fall för oss utomstående och i relation till vad ett worst-case scenario hade kunnat innebära. Jag tror det är något liknande vi ser i NK idag. Tillräcklig stor del av inte bara befolkningen, utan även Regimens folk har tappat tron. Landet är förmodligen mer ekonomiskt illa ute än vad vi idag bedömer (samma misstag gjordes vad gäller SSSR. Nästan ingen hade på förhand gjort en tillräcklig pessimistisk bedömning av nationalekonomin i det forna östblocket). Jag gissar att det vi nu ser är utslag av olika fraktionskonflikter och/eller sönderfall inom en förhållandevis stor grupp av regimens folk: militär, polis, matdistributörer, jordbruksledare m.m. Det är inte bara en fråga om att högsta ledningen träter inbördes inom ramen för ett kommando-administrativt samhällssystem som fortfarande fungerar och lyder den som de facto är i ledningen. Jag tror att även själva systemet har börjat braka ihop. Så som hände i forna östblocket. Detta leder troligtvis till desperation inom en förmodligen redan starkt splittrad ledning. Det lär ju knappast vara så att alla på höga poster tycker att NK AB fungerar bra i förhållande till den omvärld dom ändå har viss insikt i. Jag tror en rätt stor fraktion har börjat prata i det tysta så som Gorbatjov och Jakovlev gjorde på en potatisåker i Kanada 1986: Så här kan vi inte ha det... En orsak till att armén inte är mobiliserad kan vara att man helt enkelt inte litar på delar av armén. Eller att man inte vet vad som händer när man skickar mob-ordern. Därav förlitandet på ”strategiska robottrupper”, som gissningsvis är extremt priviligerade och extremt regimtrogna. Som de alltid har för vana att vara. Jag tror i allmänhet att vi överskattar hur väl det kommando-administrativa systemet de facto fungerar. Visst finns det ett gigantiskt mått av övervakning och repression. Visst finns det små sektorer som sannolikt fungerar bra och effektivt. Men på det stora hela så förkommer förmodligen samma typ av mygel, fusk, korruption, svarta ekonomi och fabricerad rapportering inom produktionen, som i forna SSSR. Enda sättet att överleva. Makthavarna vet säkert om att de inte kan lita på statistiken och på utlovade prestanda. Exempelvis antal fungerande stridsvagnar per division, statusen i am, drivmedels- och matförråden på förbanden etc. Att i ett sådant läge försöka åstadkomma nationell samling och sluta led genom att måla upp ett yttre hot är ju en klassisk taktik. Det har NK gjort förut, så det är inte nytt. Men jag får känslan – utan att riktigt kunna sätta fingret på det – att det är annorlunda denna gång. Det handlar inte om att försöka utpressa sig till mat, olja eller teknik denna gång. Jag tror inte det. Nu är det något annat. Mycket obehagligare. Mot bakgrund av system-ras-teorin, skulle stängningen av Kaesong kanske kunna förklaras med att det nu är nödvändigt att helt isolera NK i ett försök att upphäva det skadliga utländska inflytandet. Det skulle inte vara osannolikt att delar av ledningen tycker att det är värt det ekonomiska självmålet att stänga Kaesong för att försöka ”avinstallera” den slags de-facto-glasnost – låt vara i märklin-tågs skala - som blivit följden av ett på marginalen ökat umgänge med sydkorea. Också en orsak kan vara att för medborgarna sätta trovärdighet bakom sina påståenden att sydkorea och USA och Japan är ute efter att krossa NK. Ytterligare en historisk parallell som dyker upp för mig är Österrike-Ungern 1914. Många inom militären – bl a generalstabschefen Conrad von Hötzendorff – var i sina privata dagböcker ganska på det klara med att ett krig skulle förloras och bli imperiets upplösning. Men att äran påbjöd att undergången skulle ske i krig, för ärans skull. Man kan ju hoppas att Conrads motsvarighet i NK har läst sin ”Guns of August” som Kennedy hade gjort precis innan kubakrisen. Men sannolikheten lär inte vara så stor... Jag tror att NK inte överlever ytterligare 5 år. Jag är rätt så orolig för formerna och konsekvenserna för landets ”statskonkurs”.
 25. 6 points
  Det tror jag inte att de gjorde. Men betänk att det var en organisation som bestod av en väldigt stor mängd yrkesofficerare. Byt ut hela Hemvärnet över plutonchef till yrkesofficerare så tror jag också att det kommer att börja hända saker... Om man desutom kan ge rätt stöd till plutoncheferna.
 26. 6 points
  De vill väl ha en matsänding som vanligt och istället för att be om en så skramlas och svärs det Lite samma taktik som min snart 2 år gamla dotter kör för tillfället när hon vill ha något :P
 27. 6 points
  Japp det stämmer att det är hos plutC och KompC som RAKEL finns. Förutom Ra stationen så ingår det en ficka som är tänkt att sitta på västen, en PTT (Puch To Talk) list (denna skiljer sig åt på befattningshavare) soldaterna ska ha PTT enkel, GruppC/plutC ska ha en PTT dubbel (för att kunna köra både 1032 och 1183) signalisterna på plutonen ska ha en PTT dubbel typ 2 där man har ett interface för att kunna tala i Ra 180 som är Komp stri nätet. utöver detta så ingår en handmikrotelefon som Peltor tillhandahåller (ComTac XP heter kåpan i den civila varianten) och vad som skiljer den och Comtac som nu finns är dels ett proppläge som förstärker ljudet lite så att man ska kunna skjuta understödsvapen men fortfarande kunna pratat radio, dels att det finns en käkbensmikrofon inbyggd i kåpan mellan tätringen och huden. Tyvärr så är det ca 5% (kraftig kroppsbehåring i fejan och Skåningar var överrepresenterade i dessa 5% ) som inta kan ha käkbensmic och då finns det dels bommick men också strupmick, och ja det var många som drog på smilobanden då man talade om detta i lektionsalen Käkbensmikrofonen var mycket sköna att bära den korta stund jag hade dem. Sedan så ingår ett lättviktsheadset med en enklare bommic som inte är bra men duger då man har patrulltjänst. Strömförsörjningen till 1032 är ett par LR6 torrbatterier som räcker i ca 9-11 dygn vid normalanvändning. Dessa kan man byta utan att mickla radion ur väskan, mycket smidigt och radion talar själv om när man behöver byta batterier. Synd bara ur underhållssynpunkt att man inte har samma batterier i både radion och kåporna. Till detta så kommer en trådlös kontakt som man sätter på vapnet (handskyddet, detta medförde att man fick tänka till då det sitter ett manöverhandtag ivägen. Men det går att trä remmen mellan hanskyddet och pipan så att det går fritt.) Alla på insatskompanierna ska ha 1032 från kompanichef och neråt, detta för att man som chef bara ska kunna suga tag i närmaste soldat och fråga vilken kanal de har och sedan komma med i matchen direkt. Ställer det krav på enklare sambandsutbildning i grupperna? utan tvekan, alla ska ha sina egna "Callsigns" enklast GrpC 1 Stf C 2 och sedan fallande till föraren. Vidare så kommer alla kompanier att tilldelas RU utifrån hur förbandet ser ut, alla som har en befattning ska ha egen radio, alla ska ha PTT list utifrån sina befattning och utöver detta ska ALLA kompanier ha en reservpott på 10%. detta gäller både 1032 och 1183. 1032 radioapparaterna är helsvetsade så man kan inte reparera dem what so ever innuti, man kan byta ut rattar och batterilucka men det är allt... är radion trasig så ska den destrueras. Trådlösa enheten måste destrueras för sig då den innehåller ett litium/jon batteri som räcker minst 5 år 1183 radion är det lite mer mickel innan man kan använda sig av då den måste programmeras, men tack vare att vi fick testa detta så hann man göra i ordning filerna så att det är enkelt att trycka över nya filer i radion då det blir dax för det, längsta tiden är att koppla in radion. Men efter att den är programmerad så är den mycket enkel att använda. Hoppas ni fick lite klarhet i hur systemet är tänkt att användas.
 28. 6 points
 29. 6 points
  Men jag har svårt att fatta hur de tänker. Ett "vapenbrott" i sig har ju inget egentligt offer. Om jag har en 7,62mm minigun hemma i förrådet, eller kanske 10st, och de bara ligger där, så har de ju inte skadat något. Inte för att jag tycker det ska vara fritt fram att äga miniguns till höger och vänster. Men jag har ju inte begått något annat brott än att jag har grejor jag inte får äga. Inte för att jag är för att man ska få äga miniguns till höger och vänster. Men de som idag redan äger vapen som anses vara lagliga, eller sitter på vapenmagasin som är helt lagliga att äga (t.ex punkare och deras patron-bälten), blir ju, med ett riksdagsbeslut helt plötsligt kriminella, att jämställa med bankrånare och seriemördare. Om jag rånar en bank med dem, eller dödar folk med dem, så ÄR DET JU REDAN FÖRBJUDET enligt lag, att råna banker och döda människor enligt svensk lag. Om man nu vill ge de som rånar banker och dödar folk med skjutvapen, är det inte då rimligt att höja straffskalan för dessa brott, som man ju redan idag har de juridiska verktygen att slå till mot? Det som gör skärpningen ännu löjligare är ju att vi har s.k straffrabatt i Sverige, där man ändå inte får full tid för alla brott man begår. I teorin skulle man kunna få längre straff för att man har en samling med idag icke licenspliktig vk2 memorabilia (laddramar, magasin mm) (synnerligen grovt vapenbrott om det är många grejor) än om man faktiskt hade en insmugglad pistol och råkade ha ihjäl någon med den, och döms för dråp (ett vapen + dråp). Varför, undrar jag då, ger man inte sig på den organiserade brottsligheten istället för att jaga vanliga medborgare? Jag noterade också att Polisen nu skulle jaga fler fortkörare bland de som bara kör 6-8km/h för fort, i säkerhetens namn. Jag misstänker att det är alldeles för mycket begärt att de kraftsamlar trafikinsatserna på att stoppa drogade/rattfulla (särskillt helger/nätter), bilister som ej håller avstånd mm, det vill säga de som faktiskt står för merparten av alla olyckor. Jag tycker mig se ett olyckligt mönster i hur staten mer och mer ser de vanliga medborgarna som det stora hotet, och kanske framför allt, de som det är lätt att klämma dit, snarare än de som väljer att stå utanför systemet.
 30. 6 points
  Skägg, slemmigt hår, gympaskor istället för kängor, ökenmålade utrustningsdetaljer och starka drag av narcissism?
 31. 6 points
  Nej, det kan dom inte, för vi har inte nog många spaningskaplar till det. För att inte tala om människor som skall analysera spaningsresultatet. Det går alltid bra att raljera men rätt skall vara rätt. Dessutom kan väl alla CAS- kramare där ute fundera över hur man genomför CAS när man inte har ett fullständigt luftherravälde och lede Fi har ett något mer kvalificerat luftvärn än Sa-7..... Nä jag tänkte väl det. //I, jävligt less på debatten om enveckas försvaret. Ingen jävel vill debatter hur det ser ut i det civila samhället efter den veckan. Sug på den ni.
 32. 6 points
  Att vi har en krigsplanering och håller på att återinföra regionala staber så det över huvud taget finns en sportslig chans att leda verksamhet? Fast det finns inget kvar att leda. "Vi behöver artilleri här". "Nej, det ena eldröret är i Stockholm, det andra är på verkstad" "Skicka in insatshemvärnet" "Men det är natt och hemvärnet har varken vapenlampor eller bildförstärkare. Eller luftvärn eller förmåga att inkalla indirekt eld. Eller fordom som får köra i terräng och ta sig till objektet" "Vi behöver CAS" "Nja, vi hade bara förrådsställt beväpning till tio attackuppdrag. Och dom utförde vi under krigets första halvtimme. Men alla era plutoner kan få varsitt plan för spaningsändamål" Som sagt, det är jätteroligt att man snackar om hur man talar fint om att vårat "moderna spjutspetsförsvar" och hur dum man var under kalla kriget. Och sedan börjar återställa delar av försvaret till hur det var. Här kommer en ny, modern idé, jag kallar det "vägbaser". Alltså, när man bygger breda vägar, ska man göra raka asfaltssträckor där våra flygplan kan landa. Då tar det längre än tio minuter innan fienden bombar ut flygvapnet! En idé till: vi inför en "civilplikt", där sjuksköterskor, jordbrukare och lastbilsförare får den formella plikten att gå till jobbet när kriget börjar. De kanske ska få en särskild utbildning för att ransonera läkemedel/reservdelar/bensin och dylikt? Som sagt, jag ser definitivt att man skulle kunna införa delar av civil/värnplikten i svenska skolan. När jag lade fram detta förslag tidigare, så hamnade jag i en ren sh*tstorm, med folk som anklagade mig för att utbilda barnsoldater och allt vad det heter. Men faktum är att man inte är en soldat bara för att man kan sätta upp och bo i ett 20-tält och laga mat i en snuskburk. Inte heller om man lär sig grundläggande sjukvård eller vet vad man ska göra om kriget kommer. Det är ett enormt problem att svenska skolor lär ut att det aldrig kommer bli krig och att det inte är värt att försvara sig. Med utländskt påbrå kan jag säga att det definitivt är värt att försvara sig.
 33. 6 points
  En kvinnlig General behövs för att? Bara genom att nämna könet (kvinnlig) blir det en form av diskriminering. Personligen skiter jag i vilket kön en person har. Men personen ska kunna leverera 110% på sin befattning. Jag tror inte det finns många kvinnor som har den erfarenheten som en Generalsbefattning kräver. Om ordvalet tolkas rätt så behövs det en person med rejäl stake på det jobbet, Ingen könskvoterad drömmare tillsatt för att lugna könshysteriska kollegor.
 34. 6 points
  Fast...det är ju inte samma sak som att soldaten blir bättre ak-skytt, bättre BV-förare eller bättre signalist. Kompetens sitter i skallen. Den kommer inte magiskt att ändras pga en persedel. Jag kommer iallafall inte bli en bättre skytt bara för att jag får ett nytt krsk. Jodå. Ett kroppskydd 94 i trossen i stället för ett kroppskydd 90A i trossen kommer att göra susen!
 35. 6 points
  "Men, hur friade han då?" "På ett internetforum för MÖPosaurusar." "Romantiskt..." "Tell me about it."
 36. 6 points
  Jag håller med! Stoppa anglifieringen av försvarets språk, särskilt Flygmaskinsvapnet är svårt drabbat med styggelser som ASFAO, CAS, AI etc. Vad är det för fel med sjömålsföretag, direktanfall, flankanfall, direkt understöd av marktrupp? Listan kan göras lång. Insurgenter, det ordet är försvarets motsvarighet till Hen. Nä sluta upp med dumheterna. Sluta säg insurgenter och kalla motståndaren vid sitt rätta namn; Ryssen! Ut med det nya, fram för det gamla. Kom tillbaka E1, allt är förlåtet och vi ångrar oss!
 37. 6 points
  Nu skriver du mycket och är i affekt, jag förstår att du känner som du gör, men du behöver också fundera på några saker. Jag har en relativ lång karriär i FM bakom mig, och även civilt. Inom FM har jag jobbat med allt från inryck/gu (det du siktar på) till verksamhet som av många skulle betraktas som salt/cool/häftig. Civilt har jag jobbat en hel de med rekrytering och även, tyvärr, avveckling av personal. Jag skriver denna lilla bakgrund för att du skall förstå var jag kommer ifrån och dels varför jag tänker som jag gör, och dels varför du kanske bör fundera på det jag skriver. Jag tror inte att du är en dålig människa på något sätt, men jag tror att du kan behöva få lite alternativa tankar, på ett öppet och ärligt sätt. Det har jag redan beställt, både för medicinen och för den f.d. diagnosen Ing: Jag kämpar nu för min överlevnad. Och jobbar effektivt på att komma vidare i det arbetet. just nu är det absolut viktigast. Är det så att det krävs att jag lämnar detta forum så gör jag det. Redo att gå ännu längre än så. Nej du kämpar inte för din överlevnad. Överlever har du gjort i många år, och i många år till kommer du överleva oavsett om du får jobba inom FM eller ej. Det är, tro mig, inte hälsosamt för dig att hänga upp ditt liv på ett yrke oavsett om det är en jägartjänst i trakten av berga, frisör, servitör eller affärsjurist med inriktning mot derivat. Sprang på patrull hos läkaren, som började tjafsa om att jag måste läkarpapper för min f.d sjukdom, som jag inte lidit av de senaste 14 åren. för att sedan dra upp medicinfrågan (östrogenbehandling), jag höll på att få ett internt spel redan där. När yrkesvägledaren sedan ballade ur så kokade jag inombords Har inte brytt mig att kolla ens, nu kämpar jag för min "överlevnad" inom FM. Perfekt hörsel (vilket förvånade mig) bra syn,B tror jag väl inga färgfel, och så vidare. Men..... Här ger du ett ypperligt exempel på hur du helt och hållet åsidosätter kompetens och förnuft till förmån för ilska och utåtagerande. Läkaren må ha varit plump mot dig, det vet inte jag, men det är trots allt en läkare. Höll du på att få ett spel där så hade du, tro mig, inte platsat inom en radie av mil av mig och mina kollegor inom FM om det skorpar till sig. Finns ingen pardon här över huvudtaget, hade du kommit förbi läkaren och "mönstring" så hade dina framtida kollegor antagligen vägrat arbeta med dig. Och återigen det där med överlevnad. Nej, inte för din överlevnad. Kämpar för överlevnad gör man i Kongo, Affe eller tidigare i Bosnien och Kosovo, när det flyger bly. Det du pratar om är att du är arg, ilsk, förbannad för att du inte får som du vill.. Inget annat.. Där kunde jag har förklarat ett och annat, som kanske kunnat rädda mig. Bara att lära sig och agera annorlunda nästa gång. Det är bara att skaffa sig så mycket papper och info att trycka i nosen på de berörda att de fattar att man inte fungerar sämre än någon annan. Två tankar: 1. Psykologen skall bedöma din lämplighet att tjänstgöra ur ett psykologiskt perspektiv. INTE ge dig en chans att få förklara varför du borde få det du så gärna vill, fastän organisationen gör en annan bedömning. 2. "Rädda mig". Återigen, det handlar inte om något som är en rättighet. Det handlar om något som inte alla får göra, precis som vilket annat jobb som helst. Du har tidigare skrivit en hel del om din träning, men också om din förmåga att vara uthållig psykiskt. Du är beredd att ta skit, som jag tror det var det du skrev. Tro mig, just nu uppvisar du det rakt motsatta beteendet. "I rummet står skäggiga män, och vi skall kliva in där för att leverera lite 5.56 eller 9 mm i spridda skurar" Tror du någon då vill ha dig jämte dig när du uppvisar de känslor, den affekt och den ilska du visar nu? Det beteende du uppvisar nu gör att du aldrig skulle släppas i närheten i någon av de team/grupper/plutoner jag arbetat i. Inte för att jag på något sätt tror du är en dålig människa, utan helt enkelt för att jag inte tror du passar jobbet. Så enkelt är det. I din ilska kanske du just nu känner att du "tar fighten" "ger gärnet" och "visar att du minsann inte ger upp". Det här är dock ingen sådan fajt. Det här är inte uthålligheten på örn/neptunimarschen. Det här är inte testerna för pöjkera på udden där du skall visa att du inte ska ge upp. Det här är en situation där du, av en organisation som söker folk, har bedömts som icke lämplig. Detta är något du måste förstå och ta till dig. Självklart ligger det i din fulla rätt att överklaga, och jag säger inte att du inte skall göra det. Det jag vill att du skall reflektera över är att du helt enkelt kanske inte har som det eftersöks. Då kvittar det hur mycket du tränat eller hur lämplig du tycker att du är. För det är inte du som bestämmer. Så enkelt är det. GMY
 38. 6 points
  Som vanligt när diskussion om antalet flygplan har pågått ett tag så dyker det upp en massa olika mer eller mindre välunderbyggda argument om hur många flygplan man skall och inte skall ha. Vad man oftast glömmer är att, oavsett vilket fpl, det är ett system av system. Det vore säkert trevligt med 120 F-22, men om dessa bara är utrustade med kanon och Rb-24B så är det inte så mycket att hänga i granen. Vi har x antal Griper, fine. Vad har vi för vapen till dessa? Vilka möjligheter har Gripen där systemet står i dag att motstå en ev angriparsituation? Man får inte stirra sig blind på flygetyget, man måste se till helhet. Flygplan, vapen, sensorer och personal är alla delar i kedjan och kedjan är inte starkare än sin svagaste länk. Som jag ser det just nu så är det en snedvriden debatt, inte bara här, om antalet Gripen, men en i det närmaste obefintlig debatt om vad man vill åstadkomma med systemet och vad som krävs ur ett systemperspektiv. Man måste se över och fundera över vilken slags beväpning har vi och vad behöver vi. Vapnen, eller brist på dessa, är ett större problem just nu än antalet Gripar, även om jag tycker att vi har för få. //I
 39. 6 points
  Det finns historiska exempel på kvinnor i riktigt kärva stridande befattningar liksom det finns aktuella exempel i välutvecklade länder såsom Sverige. Tyvärr finns det ganska mycket tyckande om just kvinnor i stridande befattningar och det tycks som att vissa delar av jägeriet har stora problem med det. Dåligt skötta ärenden i FM är säkert en del av det men det borde inte få diskvalificera lämpliga sökanden. Själv tycker jag att bra sökanden ska få visa vad de går för, oavsett kön och hårfärg. Funkar det inte får man väl skicka dem då?
 40. 6 points
  Jag är mycket tacksam såhär i efterhand att jag inte gjorde GU på ett jägarförband. Måste vara jobbigt att hela tiden hålla koll på vem som har rätt till vilken båge osv.
 41. 6 points
  Är det värt? Vaffan, det är nog den dummaste frågan någonsin. Vad skulle du annars göra de där dagarna varje år? Skulle HV vara något som tär på din familj, ditt liv, det du brinner för? Då är det väl ovärt. Skulle de där fyra/åtta dagarna vara något som ger dig lite livskraft, lite självkänsla, lite extra kosing att lägga på roligheter? Då är det väl värt. Jag kan bara svara för mig själv men jag älskar de där stunderna när jag får dra på mig grönstället och helt enkelt få jobba med praktiska saker tillsammans med drivet och bra folk. Jag klarade att vara helt civil i slappt räknat tre månader efter muck, sedan förvandlades "aldrig mer m/90" till "nog kan jag göra 20 timmar/året" som sedan slutade i "finns det en kurs i xxxx? I'M F**KING IN!". Jag har fått nya och väldigt bra vänner, jag har hållit kontakten med gamla vänner som man stött ihop med på fältet. Som student har de senaste årens pengatillskott faktiskt medgett en viss guldkant på julen med fina presenter till min donna utan att jag behövt leva på nudlar. Jag har fått skjuta roliga vapen, genomfört roliga övningar, utvecklats som soldat, kamrat och ledare och genom mitt engagemang fått tillfälle att arbeta veckovis inom FM, något som varit mycket roligt och givande. Missförstå mig rätt, det finns en ocean av skit inom FM i allmänhet och HV i synnerhet (jag ska göra KAOZ med han som vägrar repa/byta ut vår TGB) men det vet alla som någon gång haft med firman att göra. Likväl är jag kvar år efter år. Någonstans är man väl själslig masochist men att stå och småfrysa med ens grupp och pluton på en parkering i väntan på vidare tp har en viss charm för mig. Jag älskar mitt land men hade jag inte fått det jag räknar upp här ovan, den där känslan att "fan, det här ÄR kul" hade jag inte stått kvar i rullorna. Är det värt? För mig, varje dag i veckan.
 42. 6 points
  På SMB-dagen i maj fick jag se Beredskapsmuseets restaurerade strv m/42. Motorerna brummade fint när den körde runt på fältet. Jag har alltid gillat 42:an ända sedan jag upplevde den hos min mormor i Ulvåker norr om Skövde. Det var P 4 som var ute och övade och jag var helt salig. Så det är på tiden att det blev en teckning, så här 65 år senare. Håll till godo Hälsn Sten
 43. 6 points
  Men nu är det ju inte krig jämt, utan vi har ju lite tid där emellan som vi bara använder grejorna att öva med, och då är det en större kostnad för försvarsmakten, och nationen i helhet, om vi får invalider som ett resultat av att maskinerna inte är säkra att handha. Sen är det också så att om man tar en "bekväm, fjollig västvagn" och sätter "fjolliga västsoldater" i den i timmar och kör några mil, så kommer de fjolliga soldaterna med alla sina stridsvästar och gucciuniformer fortfarande ha ett stort stridsvärde. De kan rent av genom att fjoll-vagnen har lökiga teveskärmar i trupputrymmet, ha hyfsat bra koll på var de är och hur terrängen runt omkring ser ut innan de kliver ur. Sätt samma fjolliga, überkittade soldater i en trång, sketen BMP-1 och gör samma övning så ska du se att det är några rätt slitna soldater som pressar sig ur vagnen. Slitna och något groggy efter att ha andats in läckande avgaser och annat skit. Bekvämligheten har med andra ord inte med att resan till och från kriget ska påminna om en resa med regeringsplanet, utan den ska syfta till att soldaterna inte ska kliva in i kriget med redan sänkt stridsvärde. Ergonomin har inte med att det ska vara "bekvämt" att skjuta på fienden, utan att det ska gå fortare för oss att skjuta på fienden än vad han kan skjuta på oss. Om våra komplexa system är lätta att använda kan vi lägga träning på andra saker (i en utopi hade det varit taktik, men i FM är det väl tyvärr genusfrågor och hbt-kunskap) än att drilla i vilken ordning man ska trycka på knappar. Finns det dessutom utrymme och skyddsgaller så att man inte riskerar att förlorar armen när t.ex en kanon rekylerar, så är det väl jättebra. Då slipper X antal stridsvagnsskyttar gå i förtidspension varje år. Prisskillnaden mellan systemen är väl inte så pass stor att man får några extra bataljoner heller. Dessutom är det annat som kostar betydligt mer än bara fordonen om vi skulle ha en bataljon mekaniserat infanteri extra. Ergonomiskt behöver inte vara tillverkningsmässigt dyrare än oergonomiskt heller. Det kostar mer initialt att forska fram ett handtag som passar fler händer bättre, ja, men att gjuta upp ett hantag som är bekvämt kostar inte mer än att gjuta upp ett hantag som inte passar någon. Däremot kostar det givetvis lite mer att tillverka en större stridsvagn där ammunitionen är lagrad i bepansrade utrymmen med blow-out paneler, än att göra en mindre vagn där besättningen är omgiven av drivladdningar och granater - men om varje träff automatiskt innebär en totalt utslagen stridsvagn för det ena alternativet, men i det andra så innebär en träff förmodligen att vagnen kan repareras till stridbart skick igen, och att besättningen överlevde, kanske ekonomin för den dyrare vagnen går ihop? Ett annat exempel på fördelen med ergonomi: F-105 Thunderchief användes som bombflygplan i Vietnam, och något vidare jaktplan var det definitivt inte när vi snackar manöverbarhet. Men det fanns fler faktorer som gjorde försvårade för den Thud-pilot som hamnade i duell mot en vietnamesisk Mig-19. Proceduren för att ställa om siktet från att kunna sjuta mot markmål, till att skjuta mot luftmål var så omständlig att det aldrig hanns med att göras i luften. Det fick man i princip göra på marken innan uppdraget, då det var så många switchar på olika ställen i cockpit som skulle ändras. Detta och mycket annat tog man lärdom av när man utvecklade post-vietnamerans stridsflygplan. Nu gjorde man så att alla, i luftstrid viktiga funktioner kunde nås utan att piloten tog ögonen från målet, utan att händerna behövde lämna styrspak och gasreglage. Resultatet är högre ergonomi, vilket gjorde att piloterna kunde få flygplanet att svara snabbare på vad de ville uppnå, och större chans att vinna kriget. Om dessutom kärnverksamheten är att vinna kriget, så ska vi väl ha den bästa utrustningen det fåtal soldater vi kan uppbringa kan få? Det är ju inte så att vi har hur många ungdomar mellan 18 och 25 år som helst att slänga in i kriget. Tillgången på soldatmaterial är som debatter på annan plats på forumet visat, starkt begränsad.
 44. 6 points
  Jag får fan ont i huvudet av den här tråden.
 45. 5 points
  Nej, det blev det inte! Nej, det är det inte sett till den luftvärnsförmåga vi vill tillföra fartygen! Även om mycket av fartygens ursprungliga reservdeplacement har utnyttjats då man genom åren tillfört många nya system och förmågor, så har plats och vikt hela tiden sparats för att kunna tillföra luftvärnsrobot den dag pengar blir tillgängliga. Den föreslagna lösningen innebär dessutom en relativt stor mängd robotar sett till fartygens storlek, och det finns även marginaler för att installera ännu fler, men det är här ekonomin blir gränssättande. Så vi får plats med det vi behöver för att lösa våra uppgifter, baserat på dimensionerande hotsystem och vår därav anpassade taktik! Sen att detta inte är ett system du anser vara tillräckligt "häftigt" eller "flexibelt" må så vara, men sådant är naturligtvis inte parametrar som ingått när försvarsmakten kravställt systemet! Eftersom fartygens världsledande signaturanpassning är ett av fartygens stora styrkor och ger oss värdefulla taktiska fördelar så vill vi naturligvis bibehålla denna, även efter en installation av luftvärnsrobotar! ExLS föredras då det i kombination med det erbjudna vapensystemet, är det system av de offererade som bäst uppfyller våra krav gällande volym, vikt, signaturer, funktion och ekonomi. Och mk41 i self-defense version kan absolut installeras i VBY (mk41 med ESSM var (är!) en av kandidaterna!). Sett till ren däcksyta (längd/bredd!) upptar mk41 och två ExLS ungefär samma yta, däremot är mk41 över en meter högre och skulle därför kräva att man byggde till en upphöjning på helikopterdäck, något som inte behövs med ExLS! Vikten är också starkt till ExLS fördel, då två ExLS moduler med 24 CAMM och all kringutrustning väger mindre än en mk41 utan robotar och kringutrustning. Tre ExLS med 36 CAMM väger ungefär lika mycket som en mk41 med 32 CAMM. Så varför skulle vi välja ett tyngre och klumpigare alternativ med färre robotar, när vi kan välja ett kompaktare och lättare system som löser uppgiften och låter oss medföra fler robotar??? Det kan vi göra med ExLS också! Varför vi nu skulle vilja lägga pengar på det? Nej, ingenting i YSF 2030 är fixerat ännu. Allt som finns i nuläget är en förstudie där FM och FMV med hjälp av FOI, SKAB m.fl. har tagit fram en grovuppskattning av storlek, vikt och kostnad för de nya fartygen baserat på de initiala förmågor som FM önskade. T.ex. att man ville övergå till ett CODAD maskineri, man ville ha utökade möjligheter att medföra en OTC stab, man ville kunna medföra organisk RPAS, och man ville effektivisera hanteringen av sjömålsrobotarna o.s.v... Den faktiska produktdefinitionsfasen (PDF!) är planerad att inledas först i höst, och i den kommer först slutliga förmågekrav och behov fastställas, vilket därefter resulterar i en faktisk design med mer exakta specifikationer. Så i nuläget går det inte att säga någonting alls om hur YSF 2030 faktiskt blir, de slutliga kraven från FM kan mycket väl komma att ändras vilket kan innebära att den slutliga designen inte alls är i linje med nuvarande konceptskiss... De tio tons reservdeplacement som nämns i FMVs korta presentation om YSF 2030, innebär för övrigt att ytterligare tio ton utrustning går att tillföra fartygen efter att de är färdigställda och fullastade med alla de system, vapen och förråd som de konstrueras för. Det är alltså inte hur mycket total last fartygen kan bära... Jag kan hålla med om att vi bör bygga in en rimlig utvecklingsmarginal i YSF 2030, men samtidigt ska vi inte bygga fartygen onödigt stora då detta begränsar vår rörelsefrihet i skärgården och vilka hamnar vi kan nyttja som T-baser, samt ökar driftkostnaden och storleken på besättningen. Min åsikt är att ett fartyg på runt 85x12m vore lagom. Då är fartyget tillräckligt stort för att ledigt få in alla de förmågor och system vi önskar, inklusive flygplats med hangar för organisk helikopter i 6tons klassen, utan att för den delen bli så stort att det blir begränsande. Jo ekonomin har i allra högsta grad varit problemet! Det var ekonomin som ledde till att de begärda 12 fartygen bara blev fem. Det var ekonomin som två gånger (än så länge!) strök införandet av luftvärnsrobotar. Det var (bl.a.) ekonomin som tvingade fram den långa utvecklingstiden från sjösättning av första skrovet till slutleverans av det sista, denna tiden hade kunnat kortats om man hade haft råd att betala industrin för en högre utvecklingstakt (fler ingenjörer, konstruktörer, provledare o.s.v!). Det var (bl.a.) ekonomin som gjorde att man inte anskaffade ordentligt med reservdelar i samband med beställningen av fartygen, vilket nu leder till att fler och fler av fartygens drift och stödsystem (motorer, pumpar, fläktar, styr och reglersystem m.m) börjar bli svåra att underhålla, då dessa sedan länge utgått ur tillverkarnas sortiment och därför nu måste ersättas. Det var också ekonomi som höll tillbaka den sedan länge planerade och välbehövda halvtidsmodifieringen av GLE och SVL. Och i.o.m. att dessa därför inte har kunnat nyttjas som önskat i verksamheten har VBY fått täcka upp glappet, och därmed dragit på sig betydligt mer driftstimmar (slitage!) per år än vad fartygen konstruerades för en gång i tiden... Med det sagt så har vi trots detta tillslut fått fem extremt kompetenta fartyg till en relativt låg kostnad, och om luftvärnsrobot nu tillslut tillförs kommer förmågan öka än mer!
 46. 5 points
  Tja... De som vandrade in på ett Regemente på 90-talet tyckte säkert att det var mer ordning på 80-talet, och på 70-talet... Och antagligen var det RIKTIGT bra ordning på både lokaler och utrustning på 1910-talet. Det var inte alltid bättre förr, det kanske bara är annorlunda nu. Om saker är mer slitet och nedgånget kanske det mer beror på att man man dragit ner på Försvaret sedan 90-talet, då är möbler inte prio #1.
 47. 5 points
  Ang Desertrat står det ju: "Battle worn/ soldier issued in Afghanistan Service." vilket betyder att någon sålt den till dem som "lyckats behålla den". Det är inte onormalt att uniformspersedlar från utlandstjänst kasseras/destrueras vid hemkomst. Ang brittisk smock så är det väldigt fördelaktiga priser på dem. Köpte en helt fabriksny ökensmock på RIAT 2012 för £13 med förbandsmärke, gradbeteckningshylsa, påsydd namnlapp och extra namnlapp samt nationsmärke. Såg att de hade samma pris i år. Den gröna som du länkar kostade £10 har jag för mig hos Mr. Army Surplus. Normalt är det väldigt fördelaktiga priser under just RIAT då många överskottsfirmor slåss om kunderna på en begränsad yta, Här är deras hemska hemsida, men trevliga priser. http://www.mrarmysurplus.com/ Ökenuniform eller M90L hos tex http://www.tacupgear.com/ är helt egenuppsydd. Det är ju inte så svårt numera med mönster då FMV lägger ut alla uppgifter, kvalitetskrav, specifikationer och mönster på i princip all tyg-materiel för att kunna göra offentlig upphandling där de kräver in provexemplar vid bedömningen av leverantör. Däremot finns det fortfarande materiel som används i försvaret som sålts ut av FMV som överskott. Har själv köpt dussintals Skjorta 90 helt fabriksnya hos ÖB för flera år sedan för 25 kr/st, sprillans infanterispadar med snöblad för 50 kr, medans man redan på 90 talet hade gamla utslitna exemplar på regementena. Skyddsmask 90, gummistövel 90, fältuniform 90, marschkängor, hjälm 90, etc finns helt oanvända exemplar på flertalet överskottsfirmor, medan det numera är vanligt att de persedlarna är hårt slitna när de lämnas ut till nyinryckta soldater. Incitamenten för FMV att se till att regementerna fick det senaste och tog in det gamla innan de stora utförsäljningarna för ett par år sedan var antagligen för dåliga. Ingen skulle premierat ett sådant agerande utan "sälj mobbförrådens innehåll fortast och enklast möjligt, det är vår ålagda uppgift". Att sedan FM stod med gammalt skräp i hyllorna var inte deras problem. Annan myndighet, annat kostnadsställe, vem bryr sig?
 48. 5 points
  Om man har Högskolebehörighet, varför inte gå en utbildning som leder till ett jobb med framtidsutsikter istället?
 49. 5 points
  Nej för helsike! Jag tänker vara före majoriteten och börja hata KRSK 12 redan innan det är tilldelat, bara av ren princip för att det inte är lika ballt/coolt/nytt som nåt jag läst om på nätet. För övrigt hatar jag både AK6, AK7 och AK8 också. Precis som JTS skriver handlar det om att lära sig att nyttja grejerna på rätt sätt. Grejerna blir inte bättre än sina användare, men visst är det kul att försöka materielsporta bort sylten i ryggen och sågspånet i skallen ...
 50. 5 points
  Pratas lite olika saker verkar det som, en blandning mellan stridssjukvårdare och hemvärnssjukvårdare. Vilket inte bör vara samma sak. Stridssjukvårdare är väl en stridande Hv-man med sjukvårdsuppgifter, precis som inom övriga armén. Där passar så klart samma beväpning som övriga Hv-män. Hemvärnssjukvårdare däremot, har inte strid som sin huvuduppgift, däremot självförsvar, både av förläggning som vid transporter. Där saknas ett fullgott ersättningsvapen sedan k-pisten avvecklades. Inom övriga armén löstes det med att ak5:an är så pass flexibel och lätt. Något som vi inom Hv inte får ta del av. Där har pistolen fått iklä sig den rollen, även om den inte alls är lämpad för samma uppgifter som en k-pist. F.ö. för att blanda mig i diskussionen om sjukvården inom Hv. Så borde den vara organiserad på exakt samma sätt som övriga försvarsmaktens insatsförband. Det bör vara slut på special lösningar för Hv. Utan gör på samma sätt som alla andra förband med strid som en huvuduppgift.
This leaderboard is set to Stockholm/GMT+02:00


×
×
 • Create New...