Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation since 01/20/2019 in Posts

 1. 2 points
  UndE 23 används redan av lvbat så att införa Bamse igen innebär att lvbat måste få nya radar enheter.
 2. 2 points
  Vi ska komma ihåg att anledningen till att BAMSE inte förbandsattes eller beställdes i fler enheter berodde dels på politiken där en för tiden ganska vanlig tros-missuppfattning var att luftvärn inte behövdes och att det var lugnt bara vi hade ett starkt flygvapen. Ledare för flygvapnet ropade antagligen lite högre än representanterna för luftvärnet (som ju vid den tiden också var ytterst få) sedan fanns ju förstås också en önskan om att göra gripen till den exportsuccé som ännu inte verkar ha blivit riktigt. Nåväl, jag är grinig. Grinig för att vi redan har köpt och betalat motsvarande 1 bataljon Rbs23, grinig för att man istället slänger ut pengar för att uppgradera och hålla liv i de luftvärnssystem som vid den tiden var tänka att ersättas. BAMSE är betalat och klart, det som tyvärr skulle kosta onödigt mycket är ju att återigen dra igång produktionslinan utav framförallt robotarna. Men faktum kvarstår trots allt, vi har inget luftvärn som kan skydda viktig infrastruktur och BAMSE är i den form det är skapat bland det bästa som går att få tag på i dagsläget, personaleffektivt och "enkelt". Dessutom är det ett system som vi redan har i ladorna, att det nya *ironi* robotsystemet 70/90 som nu införs *ironi* är möjligt att införa får man väl anse snarare beror på ren tur att det inte skrotade enligt order och inte faktiskt sparades av taktiska skäl, traditionell militär olydnad lönar sig ibland. BAMSE kommer inte säljas utomlands, det kommer skrotas och bli en utav de större slöserierna med pengar och resurser som genomförts i nära tid. Samtidigt har ju diskussionen om skydd av Gotland varit aktuellt under flera år, men just BAMSE är en kaka som ingen vill ta i ens med tång, att alliansen inte vill diskutera saken förstår jag, bristen på självinsikt lyser stark där, men att det annars varit så tyst kring det är för mig oförklarligt. BAMSE är ändå det system med kvalificerade egenskaper som skulle passa bäst som "lokalförsvarsluftvärn"bemannade med en liten del Yoff och resten frivilliga, kring tex Stockholm, dock ska systemet igång och sedan ska beslut om ett "nytt/återupplivandet" av ett förband till.
 3. 2 points
  Återinförs som brigadluftvärn får man väl tolka meningen som. Mycket bra om om robot 70 och 90 kan spridas på någon form av bredd, och inte bara bli en pappersprodukt som stannar i halmstad. Robot 70 har vi mycket utav så dessa bör iaf ges några till amfibieregementet, och robot 90 skickas norrut till I19.
 4. 2 points
  "För mycket för dagens hotbild" finns väl knappast?
 5. 1 point
  Det finns stålsorter som fungerar precis som aluminium: Det ska bli ett skyddande oxidskikt. Fast jag vet förstås inte vad man bygger hangarfartyg av.
 6. 1 point
  https://www.defensenews.com/breaking-news/2019/01/31/us-navy-has-inked-a-contract-for-two-carriers-congressman-says/ Amerikanska flottan har beställt två hangarfartyg av Ford-klass av varvet Huntington Ingalls den 2019-01-31. De två hangarfartygen har tidigare rapporterats kosta cirka 24 miljarder dollar totalt, och flottan projekterade att den skulle spara cirka 4 miljarder dollar genom att beställa två Ford-klassfartyg på samma gång. På länken nedan kan man se bogpartiet till hangarfartyget John F. Kennedy (CVN 79) lyftas på plats. Ser det inte väldigt rostigt ut? https://newsroom.huntingtoningalls.com/releases/aircraft-carrier-john-f-kennedy-cvn-79-lower-bow-lift O'Rourke, Ronald (12 June 2015). "Navy Ford (CVN-78) Class Aircraft Carrier Program: Background and Issues for Congress" (PDF): https://fas.org/sgp/crs/weapons/RS20643.pdf
 7. 1 point
  Inte bara i Sverige har införskaffandet av NH90 skapat debatt. Vår granne i väster som också valde systemet ställer sig nu samma fråga som vi - var gick det fel. Åtta personer - sju försvarsministrar och en försvarschef ställs nu inför stortinget i en utfrågning om fiaskot. kommer vi möjligtvis få se något liknande i Sverige - eller har det kanske redan varit uppe i KU? https://www.aftenposten.no/norge/i/BJQWR7/Dette-har-syv-ministre-ansvaret-for-i-tidenes-norske-helikopterskandale
 8. 1 point
  Nya radarenheter kommer tillsammans med patriot. Det köptes in UndE23or för att även räcka till BAMSE så det skulle inte behöva vara ett bekymmer. Men unde23 börjar bli slitna nu.
 9. 1 point
  Jag tror att eldenheten kan operera oberoende också, men naturligtvis inte optimalt.
 10. 1 point
  Troligen, men Saab försöker dock fortfarande. https://saab.com/region/india/about-saab/stories/saab-india-stories/2017/bamse-srsam-an-air-defence-system-with-unique-capabilities/
 11. 1 point
  Med anledning av att ÖB idag på Folk och Försvars konferens meddelade att försvarsmakten redan planerar för en reducerad ekonomi under 2019 så kan det kanske vara intressant att titta på vilka materielprojekt som möjligen kan komma att påverkas (med tonvikt på marinen). Dock vill jag betona att jag är lekman på området och att detta än så länge är spekulationer (därav frågetecknen). * Planerad beställning av de 10 extra JAS 39E skjuts framåt i tiden? * Överföring av LVKV 90 till stridsgrupp Gotland reduceras till 4 st vagnar (1 plut)? [i stället för 8 st (2 plut) som det talats om] * Halvtidsmodernisering av den 3:e ubåten av Gotlands-klass (HMS Halland) skjuts framåt i tiden? (Hon kan dock användas till minst 2021 utan större problem, men naturligtvis vore det bättre med kontinuerligt arbete på Kockums.) * Livstidsförlängning av ubåten HMS Södermanland skjuts på framtiden eller annulleras? (Dock mindre troligt eftersom FB 2015 säger att det ska finnas 4 operativa ubåtar.) * Införande av renoverat augranatsystem i marinen reduceras till att omfatta de 5 minröjningsfartygen av Koster-klass? * Införande av ny 40 mm kanon i marinen reduceras till att omfatta de fem minröjningsfartygen av Koster-klass? (M a o så måste i så fall 40 mm pjäserna på stödfartyget HMS Carlskrona på sikt antingen plomberas eller tas bort.) * Planerad halvtidsmodernisering av den 2:a korvetten av Gävle-klass (HMS Sundsvall) skjuts framåt i tiden eller annulleras? * Förbandssättning av de 12 f. d. norska artillerisystemen av Archer typ som återfinns i materielreserven annulleras och systemen kvarstår i denna under överskådlig framtid? * Underhåll på de 12 f. d. norska artillerisystemen av Archer typ som ska säljas utomlands upphör och systemen skrotas på sikt? * Anskaffning av nytt skolflygplan skjuts upp eller annulleras? (De ca 45 st operativa SK 60 utgår 2025 med nuvarande plan.) * De 2 komb minröjnings- och röjdykarfartygen av Spårö-klass utgår från 2021 utan ersättning? * Livsuppehållande åtgärder på stödfartyget HMS Trossö reduceras eller upphör? Vi får verkligen hoppas att inte allt detta måste genomföras, men några av dessa åtgärder kan säkert bli aktuella om inte FM får de 3 miljarder extra för 2019 som man begärt. /Per
 12. 1 point
  Det vet jag inte om jag är. Jag gjorde lumpen på P18. Har dock alltid varit intresserad av det marina. Två Bydenare i Marinen har vi ju redan sett. Första var ju i och med att korvetterna Stockholm och Malmö (som skulle tas ur tjänst och skrotas 2015) räddades från skärbrännaren genom att bli [robotbestyckade] patrullfartyg. Den andra var när man plockade fram delar av det gamla kustrobotförbandet och förbandsatte detta. Om det blir nån mer Bydenare är svårt att säga, men behovet av nya stödfartyg är ju akut i och med att Trossö har börjat sjunga på sista versen och Carlskrona ska utgå 2028. Varför inte köpa in de två finska minfartygen för en spottstyver när dessa utgår om några år, och renovera det ena som ersättning för Trossö och behålla det andra i malpåse och som reservdelsfartyg? De skulle då kunna bestyckas med 57 mm Mk3 pjäserna från STO och MMÖ när dessa troligen utgår runt 2026 (kablage för sådana pjäser ska redan finnas på de finska fartygen). Andra Bydenare kanske skulle kunna vara om ÖB lyckas få in i designen av de nya isbrytarna som ska byggas att de även ska vara förberedda för militära uppgifter som min-, helikopterdepå-, stöd- och bunkerfartyg, eller att Landsort och Arholma ska räddas från skrotning och konverteras till patrullfartyg eller EOD fartyg. /Per
 13. 1 point
  Jag är ganska säker på att man redan har tittat på detta, men att man av någon anledning inte valt att spela detta kort. Omöjligt att veta varför, men jag kan tänka mig att det kan ha att göra med väldigt få eldenheter (demonstratorförband), svårt och dyrt med service- och reservdelsförsörjning av ett enda unikt system, och man kanske hellre vill satsa på ett system som även går att använda på Visby om några år. Vår lilla försvarsmakt kan nog inte ha hur många olika luftvärnssystem som helst. Skulle däremot en mycket allvarlig kris uppstå eller rent av krig så vore förutsättningarna naturligtvis annorlunda. /Per
 14. 1 point
  Åtminstone två saker av ovanstående farhågor verkar inte komma att inträffa som tur är, nu när FM får det som de begärt för 2019: Det ser ut som om 8 st LvKv 90 (2 plut) har överförts till stridsgrupp Gotland. Även Robot 70 kommer f ö att överföras till stridsgruppen enl ÖB på Folk & Försvarskonferensen nyligen. Bägge korvetterna av Gävle-klass ska nu vara upplagda på Kockums för en begränsad halvtidsmodernisering. M a o så tar man en viss strategisk risk och kör samma upplägg som med de bägge Gotlandsubåtarna. 2 st kanonsystem typ 40 mm Mk4 från BAE Systems har beställts, men oklart ännu för vilka fartyg. /Per
 15. 1 point
  Nygammalt luftvärn ska skydda armébrigaderna Det är både Robot 70 och Robot 90 system inkl. stridslednings- och radarbandvagnar som nu plockas fram från förråden. Robot 70 ska ses som en interimslösning i avvaktan på att Robot 98 tillförs luftvärnsbataljonerna. /Per
 16. 1 point
  Komigen nu! Lycka till ge allt! Skriv gärna en utvärdering efteråt! Både hur det gick och om man bör tänka på något!
 17. 1 point
  Största tipset för Cykeltestet är att du ställer in cykeln rätt! Många gör misstag och ställer in sadel för lågt osv. kolla upp en guide på youtube för att lära dig ställa in rätt och se att du kommer kunna prestera ett litet tag till! Sluta aldrig trampa, ge inte upp förrens testledaren säger att du är klar/ute, det kan ibland handla om sekunder för att nå en högre nivå... Mvh EnSvenskTiger
 18. 1 point
  Robotsystem 70/90 återinförs Glädjande naturligtvis men jag vet inte om 'återinförs' är rätt uttryck. Robot 70 finns ju redan förbandsatt på LV6 i Halmstad. Det är väl Robot 90 då som kan sägas återinföras. /Per
 19. 1 point
  Skipper har beskrivit turerna ganska bra på sin blogg för evigheter sen. http://navyskipper.blogspot.com/2016/04/alliansregeringen-och-forsaljningen-av.html Sen med efterklokhetens kranka blekhet så kan vi ju konstatera att "ja, visst skulle de vara trevligt med fler" och att systemet är ganska så styvmoderligt behandlat. Det behöver omsättas, men vi har inte råd just nu.
 20. 1 point
  Enligt den här artikeln är strf 90 ett av tre alternativ för USA. https://breakingdefense.com/2018/10/can-baes-cv90-roll-from-european-success-to-us-army-ngcv/
 21. 1 point
  Ja, alla befattningar i listan kan man pliktas till. Vissa dock först efter kompletterande extratester som är frivilliga.
 22. 1 point
 23. 1 point
  Reconstruction of the events in the Kerch strait US makes preparations to sail warship into Black Sea amid Russia-Ukraine tensions /Per
 24. 1 point
  Svåra skador på ukrainska kanonbåten Berdyansk efter förmodad beskjutning med 30 mm AK-630M från det ryska kustbevakningfartyget Izumrud igår. Det verkar som om man medvetet har siktat på bryggan. Att ingen har omkommit är ju ett under. Bryggpartiet på dessa kanonbåtar är lätt bepansrat med 5-10 mm stål som ska stoppa finkalibrig eld. /Per
 25. 1 point
  Idag ger regeringen Försvarsmakten ett ekonomiskt tillskott på 500 miljoner!!?... Va!? vad skall detta betyda?, det är ju inte annat än växelpengar i sammanhanget mot vad som behövs i nuläget, Det är väl knappast inte frågan om några miljoner som behövs längre utan ett betydande antal miljarder är vad som måste till snarast!.
This leaderboard is set to Stockholm/GMT+01:00


×