Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation since 03/20/2019 in Posts

 1. 3 points
  Sammanställning av världens luftstyrkor på ett överskådligt sätt. PDF 19 sidor, 4,7 MB Officiell nedladdningslänk (Kräver registrering) https://www.flightglobal.com/news/articles/analysis-2019-world-air-forces-directory-454126/ Nedladdningslänk https://drive.google.com/file/d/1hMg0ZZ6LzlI9fpxZRxe_ncP4r3oeD0j_/view?usp=sharing
 2. 2 points
  Nu är det klart att stridsledningssystemet till Pohjanmaa-korvetterna kommer att levereras av SAAB. Försvarsministeriet har nämligen bestlutat att avsluta förhandlingarna med både Atlas och LM Canada och endast fortsätta dem med SAAB. Egentligen skall detta tolkas som att man tillkännagiver vinnaren i beslutet, men eftersom regeringen avigick för några veckor sedan och enbart sitter kvar som en apolitisk expeditionsministär har justitiekanslern bekräftat att beslutet formellt inte kan fattas, då det är ett politisk beslut och således utanför en expeditionsministärs befogenheter. Kontraktet kommer följaktligen att undertecknas när det nya statsrådet tillträtt någon gång nästa månad (det är riksdagsval på söndag). https://www.defmin.fi/sv/aktuellt/pressmeddelanden?587_m=9805
 3. 2 points
  http://airforcemag.com/MagazineArchive/Pages/2019/January 2019/Re-Engining-the-B-52.aspx Det tittas igen på ett byte av motorerna till B-52. En ny motor skulle kunna spara 25-30% bränsle och ge 40% längre räckvidd. Motorerna som är lämpliga att byta till är de som sitter i business-jets. I mars 2017 gjordes det en beräkning att det skulle kosta cirka 7 miljarder dollar att byta ut motorerna till B-52. En beräkning i början av 2018 gav en möjlig besparing av 10 miljarder dollar. USAF vill köpa en ersättning för var och en av de åtta TF-33s på alla sina 76 B-52s, eller cirka 608 motorer totalt (plus reservdelar). På samma sätt som på de befintliga motorerna, kommer de att vara inrymda i dubbla motorgondoler. Att ersätta varje motorgondols två motorer med en visade sig medföra för stora ändringar.
 4. 2 points
  Tydligen anses det att RIM-162 ESSM gör jobbet bättre än CIWS då systemet kan hantera upp till 36 mål samtidigt. Laservapen ryktas det också om. CIWS removed from Arleigh Burkes
 5. 2 points
  Sikorsky–Boeing SB-1 Defiant flög för första gången den 21 mars 2019. Den är en av de två flygfarkoster som tävlar i US Army Future Vertical Lift (FVL) program i ett delprogram. https://en.wikipedia.org/wiki/Future_Vertical_Lift Flygbilder: https://www.defensenews.com/land/2019/03/21/sikorsky-boeing-defiant-helo-takes-first-flight/ https://en.wikipedia.org/wiki/Sikorsky–Boeing_SB-1_Defiant Bell V-280 Valor flög för första gången den 18 december 2017. Efter ett år av flygprov uppnådde den sitt mål på 280 knop (520 km/h) i januari 2019. Den liknar Bell V-22 Osprey. https://en.wikipedia.org/wiki/Bell_V-280_Valor Det skall bli intressant att se vilken av dessa två väldigt olika lösningar som vinner!
 6. 1 point
  Norwegian logistics and support vessel HNoMS Maud arrives home /Per
 7. 1 point
  Norway’s new support ship HNoMS Maud starts journey home ShipSpotting.com © lappino 26.000 tonnaren HNoMS Maud blir norska marinens största fartyg någonsin och kommer att kunna förse flottan med bränsle och färskvatten. Hon har även en helikopterhangar med flygdäck och 48 bäddars sjukrum. /Per
 8. 1 point
  Marinens nya fartyg har fått ett namn – och sjösatts Sweden’s new signals intelligence ship HSwMS Artemis launched in Poland Sjösättningen var ursprungligen planerad till 15 Dec 2018 så man verkar ligga några månader efter tidsplanen. Huruvida hon kommer att transporteras till Kockums i höst eller senare återstår att se. Fartyget får namnet HMS Artemis. /Per
 9. 1 point
  Inhämtning av underrättelser är en avgörande del av Sveriges försvar och signalspaningsfartyg utgör därmed en strategiskt viktig funktion. Försvarsmakten beställde 2017 ett nytt signalspaningsfartyg vilken är planerad att levereras under 2020 och därmed ersätta en av marinens slitvargar. Enligt marin tradition föreslås namn vid en namngivningskommitté. Därefter skickas en hemställan till H.M. Konungen om dennes nådiga gillande till det föreslagna namnet. När svar erhållits fattar marinchefen beslut om namngivning. – Försvarsmakten och marinen får tillsammans med Försvarets Radioanstalt ett kvalificerat och modernt signalspaningsfartyg som ger en ökad förmåga. Jag kan nu glädjande meddela att beslut är fattat om att det nya signalspaningsfartyget ska bära namnet HMS Artemis, sa Jens Nykvist Arbetet med att färdigställa signalspaningsfartyget nådde ännu en milstolpe i dag den 17 april när hon sjösattes i Gdynia/Polen. HMS Artemis kommer så småningom att förflyttas till Karlskrona där hon färdigställs helt innan hon överlämnas till Försvarsmakten. Vid överlämningen under nästa år, genomförs också den traditionella dopceremonin. Läs hela inlägget här >>
 10. 1 point
  HNoMS Helge Ingstad flyter igen: Norwegian frigate HNOMS Helge Ingstad returns to water Jag tror hon kommer att skrotas och då pratar jag inte bara om skador pga. vatteninträngning. Behandlingen som skrovet utsattes för när bogserbåtarna försökte trycka upp henne mot land bådar nog inte gott vad gäller skrovets struktuella integritet. /Per
 11. 1 point
  ÖB: Marinen riskerar halka efter – behövs nya korvetter (vet att det är en betalartikel men det är inget jag kan göra något åt tyvärr) Om jag tolkar ÖB rätt så är det så gott som klart att Visby korvetterna får luftvärnsrobotar i den kommande halvtidsmoderniseringen och att även den tredje Gotlandsubåten HMS Halland kommer att genomgå fullständig halvtidsmodernisering. Såvida han förstås inte avser livstidsförlängningen av HMS Södermanland, men den torde väl redan vara på gång. Så fort som HMS Uppland levererats efter HTM i höst så förmodar jag att man lägger upp Södermanland för en mindre livstidsförlängning så att vi kan upprätthålla fyra operativa ubåtar fram tills att A26 båtarna levereras. Däremot som det låter ingen tredje A26 och inte heller några nya korvetter. Verkar som om man i försvarsberedningen planerar för att vidmakthålla det som finns i marinen så länge som möjligt, men att ännu inga planer finns för en utökad marin i framtiden (förutom att det verkar bli fem operativa ubåtar i stället för fyra från 2024). Det mesta av vad som finns på ytsidan i marinen kommer därmed att utgå med början från 2026 och framåt. /Per
 12. 1 point
  Japan confirms F-35A fighter jet crashed; remaining aircraft still grounded 2019-04-09 https://www.defensenews.com/air/2019/04/09/a-japanese-f-35a-fighter-jet-is-missing-remaining-12-are-grounded/
 13. 1 point
  förslag som kan börja gälla 1/1 2020 I en lagrådsremiss som regeringen överlämnade till Lagrådet den 8 april föreslås ändringar av skyddslagens bestämmelser för att ge skyddsvärd verksamhet förstärkt och förbättrat skydd. Lagändringarna föreslås gälla från den 1 januari 2020. Skyddsvakter får ingripa mot drönare Fler skyddsobjekt Utökade möjligheter att besluta om skyddsobjekt vid yttre hot https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2019/04/regeringen-foreslar-forstarkt-skydd-for-skyddsobjekt/
 14. 1 point
  Kommentarer från finska försvarsbloggaren Corporal Frisk: Saab to supply 9LV for Pohjanmaa-class Även om missilsystemen är utländska så verkar SAAB fortfarande vara huvudleverantör till SQ2020. Ang. ST2400 VDS på Pohjanmaa klsssen så borde det rimligen finnas möjlighet att överföra dessa system från Rauma klassen när dessa utgår. SAAB:s pressrelease: Saab Shortlisted as Combat System Provider for Finnish Squadron 2020 Programme /Per
 15. 1 point
  Mig veterligen så finns inget idag som säger att man tex inte skulle få skjuta mot en drönare, men eftersom det inte har prövats i domstol så finns inte heller något prejudikat, sen vad gäller tolkningen "försvarbart" våld gör det hela än mer diffust. Det är just det att vad händer när kulan ramlar ner, om jag missar drönaren hur bevisar jag att jag faktiskt sköt mot en drönare, är det försvarbart att skjuta övht, är det jag bevakar så viktigt att jag ens bör öppna eld mot någon farkost. Mycket parametrar att ta hänsyn till. Förslaget enligt min tolkning är snarare att det ska ges mer rättsligt skydd till eventuell vakt om han väljer att använda sitt vapen, i brist på en prejudicerande dom, tillsvidare.
 16. 1 point
  Inte en dag för sent. Men jag ställer mig undrande till hur "skyddsvakterna få använda våld mot farkosten". Det blir lite svårt att veta vad som finns bortom målet (kulans nedslagsplats) om en drönare befinner sig på en inte allt för hög höjd.
 17. 1 point
  Försvarsmakten: Återuppbyggandet av inomskärsubåtsjakt − ett behov som alltid har funnits /Per
 18. 1 point
  L3 CNVD-T IRV-sikte CQB
 19. 1 point
  Here’s how F-35 technology would be compromised if Turkey also had the S-400 anti-aircraft system https://www.airforcetimes.com/news/your-military/2019/04/05/heres-how-f-35-technology-would-be-compromised-if-turkey-also-had-the-s-400-anti-aircraft-system/
 20. 1 point
  Av bilder och info från den pågående gemensamma Svensk-Finska ubåtsjaktövningen att döma så har nu tillräckligt många spaningsbåtar med bojkapacitet levererats för att man återigen kunnat sätta upp en bojbåtsdivision. Båtarna utgör de första sex byggda bevakningsbåtarna (Batch 1) av Tapper-klass och skulle enligt försvarsminister Peter Hultqvist 2015 byggas om till bojbåtar och förses med antiubåtsgranatkastare. Några spaningsbåtar med augranatkastare har jag dock inte sett på någon bild. Verkar som om man prioriterar minjakterna både vad gäller ny pjäs och renoverade augranatkastare. Någon utförlig info om ombyggnaden har jag inte hittat, men av tidigare info från bl a Swede Marine så skulle båtarna i fråga få en något begränsad renovering och ombyggnad (inga nya motorer och ingen förlängning av överbyggnaden t ex). Dock blev det inte Swede Marine som fick bygga om dessa sex båtar (endast de fem Batch 2 båtarna). (Foto: Fjärde Sjöstridsflottiljen) /Per
 21. 1 point
  https://www.defensenews.com/air/2019/03/22/industrial-base-considerations-played-role-in-f-15x-decision/ Industrial base considerations played role in F-15X decision When it came time for the U.S. Defense Department to make a decision on which fourth-generation fighter to buy for the Air Force, industrial base considerations — and not acting Defense Secretary Patrick Shanahan — helped tip the scale in favor of Boeing’s F-15X, a senior defense official said Friday. “There were other things on the table” besides the F-15X, said the official, who disclosed that the Pentagon’s Cost Assessment and Program Evaluation office drove the department’s decision to procure new fourth-gen planes to replace the Air Force’s aging F-15C/Ds. But when CAPE, the Air Force and former Defense Secretary Jim Mattis finally agreed on the broad decision to more fourth-gen fighters, “the conversation then turned to: How are we going to maintain a robust industrial base?” the official said during a briefing with reporters. The US Air Force doesn’t want F-15X. But it needs more fighter jets. The top two Air Force leaders made it clear that buying new fourth-generation planes was not their first choice. By: Valerie Insinna “It really then turned into a conversation of, for the future of the Department of Defense, it’s going to be good to have multiple providers in the tactical aircraft portfolio, and that’s what led our way into the F-15X decision.” So why did CAPE push so strongly for buying additional fourth-generation jets? The official pointed to two major factors. First was the need for additional capacity. The average age of the F-15C/D fleet is 35 years, with some aircraft nearing the end of their service lives. FY20 budget documents note “SERIOUS structures risks, wire chafing issues, and obsolete parts” and add that “readiness goals are unachievable due to continuous structural inspections, time-consuming repairs, and on-going modernization efforts.” CAPE considered accelerating procurement of the F-35, which in FY20 is limited to 48 units. However, its cost analysis — which pegs the cost of each F-15X at about $90 million for the aircraft and spares — found that F-35 operations and maintenance costs outweigh that of fourth-gen planes like the F-15, the official said. The second argument in favor of buying new fourth-generation planes is that the national defense strategy establishes the need for both stealthy tactical aircraft that can penetrate into a contested zone, as well as planes with large payloads that can launch ordnance from standoff distances, the official said. Out of the Air Force’s inventory, the F-15 in particular has that as a selling point. Of all the service’s fighters, it can carry the largest payload. Så det kan väl vara bra att inte lägga alla ägg i F-35 korgen?
 22. 1 point
  Utbilda ny personal är ju att hålla systemet och därmed förbanden igång, eller hur tänker du? Utbildar du ingen ny personal så kommer ju förbandet att självdö när de som är utbildade blir för gamla. Utbildar du ingen ny personal till t.ex fartyg så kommer du ju inte heller att ha besättningar så det räcker. Ta en titt på situationen med officerare nu t.ex, det finns väldigt få alltså måste man..... utbilda nya för att kunna hålla igång både utbildning och förband. Allt bygger liksom på att det finns personal och innan man har utbildat personalen så finns den inte.
 23. 1 point
  Glöm det, hittade detta alldeles själv. http://fksport.se/sv/vapen/schmeisser-60-rds-ar15-polymer-magazine-223r
 24. 1 point
  Kustbevakningen blir vassare på att bekämpa oljeutsläpp i norr Vad har detta med militärt att göra kanske vän av ordning undrar? Jo dels så ska Kustbevakningen som organisation stödja Marinen både i fred och ofred. Dessutom så är KBV 181 Gotland mig veterligen det enda kustbevakningsfartyget idag som är förberett för att bestyckas och som har en skrovhydrofon av ungefär samma typ som på minjakterna. Förutom patrullering, bogsering och brandbekämpning så kan hon användas som hjälpisbrytare (bryter 20 cm is i 12 knop) och ledningsfartyg vid sjöräddnings- och oljebekämpningsoperationer. KBV Gotland är av modifierad finsk Tursas klass. Enligt wiki så har hon använts i EU:s fiskeövervakning i Nordatlanten: KBV 181 /Per
 25. 1 point
  031500: De två finska robotbåtarna FNS Raave och FNS Porvoo av Rauma-klassen har anlänt till örlogsbasen på Muskö. Fartygen deltar i en gemensam ubåtsjaktövning. Ett par sjöräddningshelikoptrar från Sjöfartsverket verkar också befinna sig i området. I Rigabukten opererar ett större antal minröjningsfartyg och stödfartyg: Lettiska M-06 Tālivaldis med minfartyget A-53 Virsaitis, polska ORP Bukowo, tyska M1059 Weilheim och M1067 Bad Rappenau med stödfartygen A513 Rhein och A516 Donau, norska M352 Rauma och litauiska M53 Skalvis. Även lettiska patrullfartyget P-05 Skrunda befinner sig i Rugabukten men osäkert om hon deltar i övningen. Utanför Halmstad är sjömätningsfartyget Jacob Hägg på väg norrut. I Kielbukten opererar flera tyska fartyg bl a ubåten U33 med stödfartyget Y866 Breitgrund, korvetten F264 Ludwigshafen am Rhein, minjaktfartyget M1064 Grömitz, stödfartygen A512 Mosel och oljebekämpningsfartyget Y1643 Bottsand. /Per
 26. 1 point
  https://www.airforcetimes.com/news/your-air-force/2019/04/02/air-force-again-halts-kc-46-deliveries-after-more-debris-found/ KC-46 försenas ytterliggare pga skräp har hittats i flygplanens öppna och stängda utrymmen. Tydligen städas planen inte tillräckligt i tillverkningen. Undrar hur det ser ut i den civila tillverkningen?
 27. 1 point
  Tre misstänkta efter norsk fregattkrock /Per
 28. 1 point
  Har bogserade ALE-70 skenmål. https://www.thedrive.com/the-war-zone/27185/f-35s-most-sinister-capability-are-towed-decoys-that-unreel-from-inside-its-stealthy-skin
 29. 1 point
  https://www.voanews.com/a/us-stops-f-35-fighter-jet-parts-delivery-to-turkey/4857568.html https://edition.cnn.com/2019/04/01/politics/us-f-35-suspend-turkey/index.html USA stoppar leveranser av delar till F-35 till Turkiet pga de köper ryska S-400 luftvärnssystemet. USA hade kommit överens om att sälja 100 F-35 till Turkiet, som ursprungligen planerarna var att leverera två flygplanen till Turkiet i juni. Under en Capitol Hill-utfrågning förra månaden sade amerikanska generalen Curtis Scaparrotti, den högsta NATO-generalen, att hans bästa militära råd skulle vara att USA inte arbetar med en allierad som förvärvar ryska system som kan hota en av amerikanska militärens mest avancerade förmågor. Tjänstemän har också uttryckt oro över att Turkiets förvärv av både amerikanska och ryska system skulle kunna ge Moskva tillgång till sofistikerad amerikansk teknik och låta dessa hitta sätt att motverka F-35.
 30. 1 point
  Så är det ju också så att mot finska ubåtar är det svårare att öva...
 31. 1 point
  En video som publicerades den 26 mars 2019 av ANNnewsCH Youtube-kanal visar att Japan fortsätter arbetet med att skapa ett inhemskt femte generationens stealthflygplan. Det Mitsubishi Electronics-ledda teamet fortsätter att testa sin AESA-radar på ett F-2-flygplan. Foton visar också testprototypen av en low-bypass turbofanmotor (i vissa källor som kallad XF9-1) utrustad med efterbrännare, utvecklad av IHI Corporation som en del av ett program för ett avancerad F-3-stridsflygplan. Den nya motorn är ca 4,8 m lång, ca 1 m i diameter och har mer än 15 ton dragkraft med efterbrännare och mer än 11 ton dragkraft utan. https://fighterjetsworld.com/latest-news/japan-released-video-sharing-further-details-of-next-generation-fighter-aircraft/12151/
 32. 1 point
  Inte mönstrat flera gånger. Dock har jag fått jobba väldigt mycket för att komma till platsen jag är nu. Träning, fritid, pengar, extrema motgångar i och utanför FM. Jag älskar varje sekund av min huvudtjänst och kommer förhoppningsvis jobba som det tills kroppen ger upp.
 33. 1 point
  NRK har en samlingssida om alla artiklar rörande KNM Helge Ingstad https://www.nrk.no/nyheter/fregatten-knm-_helge-ingstad_-1.14284192 Det verkar som man ännu inte bestämt sig för om fartyget skall skrotas eller restaureras. Man har beställt prefabricerade stålplattor för att laga skovet. https://www.nrk.no/hordaland/denne-baten-skal-flyte-igjen-om-seks-uker-1.14456580 Hittills har bärgningen kostat ungefär 640 miljoner NOK, men allt är inte med i räkningen.
 34. 1 point
  Detta är väl enbart en plate carrier och har väl inget splitterskydd/aramid? Så jämförelsen med Krsk12 haltar lite.
 35. 1 point
  Nye opplysninger i saken: https://www.aldrimer.no/hadde-feil-kart-for-kebnekaise-ulykken/n:
 36. 1 point
  Pensionsåldern för stridsflygare är 60 i Sverige.
 37. 1 point
  Civilian Passenger Ejected From A French Two-Seat Rafale B Jet During Take Off Hur kan man låta en 64-åring flyga med i ett modernt stridsflygplan? Håller en åldrande kropp för de G-krafter som kan tänkas uppkomma vid normal flygning? Kan en äldre eller åtminstone åldrande människa verkligen hinna uppfatta och ta till sig den information som ges vid säkerhetsgenomgången? /Per
 38. 1 point
  Podcasten Cold War Conversations avsnitt 54 handlar om ubåtsjakt under kalla kriget med Canadair CP-107 Argus och Lockheed CP-140 Aurora. Ett intressant avsnitt! Del två kommer senare! https://coldwarconversations.com/episode54/
 39. 1 point
 40. 1 point
  Från Unibest 2015:
 41. 1 point
  Här kommer favorit i repris En General Hoppar över byggnader i ett skutt Är starkare än ett lokomotiv Är snabbare än en gevärskula Går på vatten Ger order till Gud En Överste Hoppar över låga byggnader i ett skutt Är starkare än ett växellok Är lika snabb som en gevärskula Går på vatten om det inte blåser Talar med Gud En Major Hoppar över låga byggnader med hjälp av lång ansats och medvind Är stark som ett växellok Går på vatten i en inomhuspool Talar med Gud efter tidsbeställning En Löjtnant Klarar nästan inte ett monteringsfärdigt trähus Förlorar dragkamp med ett växellok Kan avfyra ett gevärsskott Simmar riktigt bra Tilltalas ibland av Gud En Fänrik Springer rakt in i husväggar Känner igen ett lokomotiv två gånger av tre Får inte använda riktig ammunition Kan hållas flytande med hjälp av flytväst Talar till väggen En Menig/kopral/Furir/Sergant Lyfter upp byggnader och går under dem Sparkar lokomotiv av spåren Fångar gevärskulor mellan tänderna och äter upp dem Fryser vatten till is med en enda blick Det är han som är GUD.... -Valiant-
This leaderboard is set to Stockholm/GMT+02:00


×
×
 • Create New...