Jump to content

Leaderboard

Popular Content

Showing content with the highest reputation since 08/22/2020 in all areas

 1. Det är väl inte så mycket "blir Rb 15F-ER" som att det kanske är den som avses. Men det handlar också om vad är det som skall bekämpas, och varför? Skall vi ha en långräckviddig robot som någon form av vedergällningskomponent? Syftar roboten till att bekämpa bas- och uppmarschområden? Bekämpa motståndarens utskeppningshamnar? Skall roboten användas för att trycka ner motståndarens luftförsvar? Välj en eller flera av dessa så kan vi börja diskutera vilken robot som behövs. Behövs verkligen 500 kg Mephisto (Multi-Effect Penetrator HIghly Sophisticated and Target Optimised) i en Tauru
  4 points
 2. En försvarsuppgörelse mellan regeringspartierna ska nu vara klar enligt DN. Om uppgifterna stämmer innebär det att flottan tillförs fyra YSF 2030, och att tidsplanen tidigareläggs så även fartyg 3 och 4 ska påbörjas innan 2030. Artikel i DN (sannolikt betalvägg!) Storheterna i överenskommelsen enligt DN: - Totalt tillförs ytterligare 13 miljarder kronor till det militära försvaret. - Ett nytt artilleriregemente etableras i Kristinehamn 2021-25. - Två infanteriregementen ska återetableras 2022 för att nå full kapacitet 2026. - Livgardet i Kungsän
  3 points
 3. Fartygens sjöegenskaper förbättras i.o.m. att toppvikten reduceras inte bara i aktern utan överlag, då bl.a. den ursprungliga masten ersätts med en ny i kompositmaterial, bryggvingarna tas bort (på SVL), livflottarna flyttas ned från sidan på däckshuset till däck (på SVL), och den s.k. kobryggan (gångbron mellan signalbryggan och aktra siktet) tas bort (på SVL). Detta är främst ett steg i fartygens signaturreducering, men har också den positiva bieffekten av att hjälpa till att sänka fartygens metacenterhöjd. Farten höjs av flera skäl, dels hoppas man minska fartygens totaldeplace
  3 points
 4. Nej, det anser jag inte! En ubåt behöver inte bunkra tillnärmelsevis lika ofta som ett ytstridsfartyg. Kanske en gång var tredje-fjärde vecka, medan ett ytstridsfartyg (beroende på verksamhet) kan behöva bunkra var tredje-fjärde dag (ibland till och med ännu oftare). För lagfartyget att åka omkring med den volym LOX som skulle behövas för att kunna bunkra ubåtar vore också högst riskabelt då LOX är både brandfarligt och ganska besvärligt att förvara och hantera ombord. Bättre att lösa det behovet från en tankbil vid någon lämplig kaj.
  3 points
 5. Till skillnad mot tyska marinens type 212 som har förliga dykrodren på tornet så har dessa type 218SG ubåtar dessa i höjd med fördäcket halvvägs mellan bogen och tornet. Kanske för att de är mer effektiva på fördäcket och för att de singaporeanska ubåtarna inte behöver bekymra sig om is när de går i ytläge? Akterdelen av skrovet sluttar dessutom brantare ner mot kryssrodret på de sistnämnda, och akterkanten på tornet är nästan lodrät. Kan kanske tyda på att man på tyska type 212 har prioriterat hydrodynamik mer. Singapore's first Invincible-class submarine commences trials as pione
  3 points
 6. Intressant! https://saabgroup.com/media/news-press/news/2020-08/saab-reveals-new-decoy-missile-for-gripen/?fbclid=IwAR2_Qa9WPtNpGlIJmx-jsilwH9QGtZycpnTQudHe9CeSOuYwNZwj7YWiw38
  3 points
 7. Försvarsmakten har informerat att Pohjanmaa-klass vill ha Full Operational Capability (FOC) i 2028. Man kan gissa, att Hämenmaa-klass och Rauma-båtar tas ur steg för steg. Planerat tidplanen är följande (på finska):
  2 points
 8. En fågel viskade i mitt öra att mönstren finns att beskåda i Svensk Designdatabas. 2020/0062 Tre varianter gällande färg.
  2 points
 9. Min personliga uppfattning kanske inte har lyst igenom, men KEPD 350 är min favorit. Avseende fällningen av roboten så är det kanske inte så enkelt. Syftet med en navigerande robot är ju att den skall ha drivmedel nog för att kunna navigera och undvika eventuella hot längs vägen. Så jag synar att man skulle släppa Taurus över svenskt territorium (förutom provskott över Vidsel eller om vi skall bekämpa arvsfienden, Danmark!) När jag tittar på Internet så konstaterar jag att med KEPD 350 så får vi den största stridsspetsen (plus en svensk underleverantör), Storm Shadow påstås ha längre rä
  2 points
 10. SydKorea beställde 170 Taurus Kepd 350 2013. I feb 2018 beställde de ytterligare 90 st. Affären beräknas kosta 760 miljoner dollar. Så runt 25-26 miljoner styck får man nog räkna på att en affären kostar. Fördelen är att den redan är prövad med JAS 39/C. Men man får mer möjligheter med Taurus. Som har en stridsdel som är mer än dubbelt så stor. Som även har en räckvidd 500 km som är betydligt mer mot RBS 15-ER.
  2 points
 11. Angående frågan så verkar det inte som någon lättare modell tillverkades åt Sydkorea. Planerna är tydligen att de har tittat på Taurus Kepd 350 och har för avsikt att göra en egen kryssningsmissil för sina kommande lätta flygplan. Förutom de Taurus som de redan har köpt och kompletterings köpt. Inklusive Mephisto för att kunna slå ut tyngre vapen som skyddas i bunkrar på längre avstånd. Sedan är alltid frågan till vad och syfte. Vi kanske inte behöver Mephisto i något större antal. Men man kan komma betydligt längre med en Taurus Kepd 350 500 km mot en RBS 15 300 km. Att stridsde
  2 points
 12. Det verkar vara samma varv som fick kontraktet att bygga det nya forskningsfartyget till Göteborgs Universitet, ett projekt som dragits med massor av problem.Beställningen gjordes 2013, fartyget skulle vara klart 2015, men är i skrivande stund inte klart. Det ligger i Göteborg, och ska få nytt maskineri. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/forskningfartyg-riskerar-bli-kostsam-fiasko Med tanke på alla dessa problem, som jag varit kända länge, så verkar Saabs val av varv rätt märkligt, men vad vet jag. Hoppas att det går bättre än med Skagerrak.
  2 points
 13. Det blev inget av planerna på lyxhotell eller museifartyg. Viraat (f d br Hermes) har nu inlett sin sista resa. När hon såldes till Indien 1987 så trodde britterna att hon skulle kunna vara i tjänst i sju år. I stället så var hon i tjänst i ytterligare 29 år i indiska flottan, och totalt var hon i aktiv tjänst i 58 år. Jag var ombord på henne när hon besökte Göteborg 1985. Aircraft carrier 'Viraat' sets sail for Gujarat, to be dismantled and sold as scrap /Per
  2 points
 14. SoldF sidan 316 https://www.forsvarsmakten.se/siteassets/4-om-myndigheten/dokumentfiler/publikationer/soldf.pdf På bilden är alltså öglorna fästa på det vänstra nätet. De träs under plastkanten på det högra nätet sen neråt. Nästa ögla på det vänstra nätet träs upp genom ovan öglan sen runt plastkanten på det högra nätet, fortsätt med resterande öglor hela vägen ner. Avsluta ned att sista öglan träs över det vänstra nätet innan det fästs i en tältspik motsv eller en enkel knut.
  2 points
 15. Här är en ny 3D-visualisering på hur det är tänkt att Pohjanmaa-korvetterna skall se ut. Man kan samtidigt jämföra storleken på dem med minfartyget Hämeenmaa som ligger vid kaj (eller för den delen, med Åbo slott). Orginalbilden är dock för övrigt rätt inaktuell, då den är från Tall Ships Race 2009 (jag råkar känna igen den för att jag gifte mig i slottet samma veckoslut). Längst ut mot åmynningen ligger den polska fullriggaren Dar Mlodziezy, den polska briggen Fryderyk Chopin, de norska fulriggarna Christian Radich och Sørlandet, den nederländska gaffelskonaren Eendracht, de
  2 points
 16. Ingen aning men eftersom det dröjt med installationen av kanonen sedan fartygen kom i tjänst så antar jag att man utnyttjat tiden till vidare utbildning av besättningarna. Viktigt att notera är väl att en 57 mm pjäs inte gör dessa fartyg till örlogsfartyg. De är fortfarande civila fartyg med en civil besättning. Kanonen uppges behövas för att man ska kunna stoppa fartyg och ev. även understödja GSG 9 operationer. Dock så förstår väl varje logiskt tänkande person att fartygen även har ett visst militärt värde. UPDATE: Enligt ty försvarsdebattören Alex Luck på twitter så är det
  2 points
 17. Ordern räcker på pappret till 4 omladdningar av robotarna på de tio K 130 korvetterna, eller 3 om man tänker att de alltid har fyra skarpladdade ombord. För en oinvigd kanske detta låter som lite, men för mig är det mer normalt eller t o m lite i överkant. Många mariner köper bara in tillräckligt med sjörobotar för en eller två omladdningar av sina fartyg. Sen kommer i praktiken inte 160 robotar att räcka till så många omladdningar eftersom man även använder skarpladdade robotar ibland i övningar. Hittills så har jag inte sett en vettig förklaring till varför dessa korvetter på näs
  2 points
 18. Upp till 160 robotar fram till 2024, den första delen av ordern (som är helt bekräftad) lär ligga på ca 75 st.
  2 points
 19. Ja det är möjligt, men i vilket fall så lär de behöva fler renoverade Tp 613 än 14 st. Jag tror dock att polackerna hellre satsar på en renoverad och moderniserad SÖD ubåt med moderna torpeder (och med en option på den andra) än två ubåtar med omoderna torpeder, men vad vet jag. Det finns inga aktra torpedtuber på svenska ubåtar. Möjligen att det finns små tuber för motmedel men jag är osäker. Den sista ubåtsklassen med aktra eller häcktuber som de också kallades tror jag var de tre minubåtarna av Neptun klassen från 1943. Jag tror också att franska Daphné klassen från 60- och 70-t
  2 points
 20. Tung rörlig kustrobot är återinförd i FM. Benämns 311 robotenheten och är ett stående och kontinuerligt bemannat förband vid 3:e Sjöstridsflottiljen, och deltar full ut i både ordinarie övningsverksamhet samt beredskap. Det är alltså inte något pappersförband! På sikt är planen att Amfibiekåren ska omformas från dagens sjörörliga skytteförband och åter bli ett sjörörligt sjömålsbekämpande förband. I detta ingår bl.a. att återinföra olika typer av sjömålsrobotar, både burna och fordonsbaserade. Denna ominriktning är en av anledningarna till att amfibiebataljonerna minskar i personal
  2 points
 21. Därför att sett till helheten så blir fartygen betydligt mer kapabla! Den drygt 70 år gamla 40mm kanonen fartygen hade i aktern hade faktiskt högst marginell nytta i modern sjöstrid. Hade man ersatt den med t.ex. 40mm/mk4 så hade nyttan ökat något, men troligtvis inte i tillräcklig grad för att motivera kostnaden. En prioriterad åtgärdspunkt var också att reducera vikten i aktern, och genom att plocka bort aktra pjäsen och siktet sparar man många ton vikt. Ett annat problem är att det inte längre finns plats i SLC för en andra eldledarplats, korvett typ GBG med CESYM hade tre luftförsvar
  2 points
 22. Finska flottan har två huvudbaser i fredstid: Pansio nära Åbo och Upinniemi nära Helsingfors. Under krigstid skulle alla stödaktiviteter spridas i ett stort geografiskt område. Krigstidsstöd till marinenheter skulle tillhandahållas av sjöunderhållsbataljoner. Finska flottan har bara mindre stödfartyg under fredstid. Det finns dock 3 miljöstöd- och oljeutsläppsfartyg AG Louhi, YOR Hylje och YOR Halli som bemannas av finska flottan. Under fredstid tar de hand om miljöskydd men under krigstid skulle de användas som marinstödsfartyg. Alla finska isbrytare kan också användas som stödfar
  2 points
 23. DN:s reporter Mikael Holmström tillbringade en dag ombord på HMS Visby: Skarp insats med åldrande fartyg (dn.se) GLE och SVL lär nog få hänga kvar betydligt längre än 2027. Om inte som korvetter så åtminstone som patrullfartyg eftersom STO och MMÖ med all sannolikhet utgår efter 2026. Risken är uppenbar att vi kommer att bli tvungna att gå ner till fem korvetter igen under slutet av 2020-talet. Jag tror inte någon ny korvett hinner sättas i tjänst innan 2030 även om den beställs innan 2025. Sekreteraren vid Kungl. Örlogsmannasällskapet skriver i blt.se
  2 points
 24. H I Suttons kommentarer om A26 efter det nyligen avslutade 2020 Submarine Seminar som SAAB anordnade: The Advanced Thinking Behind Sweden’s New A-26 Submarine /Per
  2 points
 25. Lite beroende på vilken ammunition som strf90 använder sig av just då så kan den ju åstadkomma olika skador, spränggranater kan ju ställa till en del i fronten på sikten som du säger, men också T90 besättningens prismor råkar illa ut, får man in en träff mellan tornet och chassit på T90 så kan ju tornringen skadas. Sen kommer det ju smälla och dunka i T90an eftersom strf90 skjuter automateld, så det gäller ju för T90 att ha is i magen och göra sitt jobb även om det låter som en stenkross i vagnen, även om vagnen inte blir penetrerad så kommer det leva fan där i. Har strf90 pila
  2 points
 26. Det är ett så kallat Yrkesband. Yrkesband ska bäras av civila arbetstagare (utom militärmusiker) som tjänstgör i uniform. Yrkes- och reservofficer bär yrkesband på hylsa m/87 grön för att utvisa tillhörighet till fackområde (som facktecken). Rött: Legitimerad hälso- och sjukvårds-personal med befattning inom försvarsmedicin. Grönt: Vädertjänst. Vitt: Övriga Lila: Försvarsmaktsingenjör, tekniker och mekaniker Blått: Veterinär, djursjukvårdare och hälsovårdsinspektörer. Silvergalon: Försvarsjurist, auditör och folkrättsrådgivare. Sidan 68 i Unibest 2015
  2 points
 27. Kontraktet säger väl inte det utan bara antal flygtimmar och hur många som ska kunna vara i luften "samtidigt"?
  2 points
 28. Kanske 2026. Som nämndes i din länk i tråden Vad ska ersätta SK 60? Vem vet det kanske blir ännu senare. Saab Signs Support Agreement for SK60 PRESS RELEASE 20 May 2020 Saab has extended its support and maintenance agreement with the Swedish Armed Forces regarding the SK60 trainer aircraft, which is used for pilot training. The contract is valid from 1 July 2020 up to 2025, with 2026 as an optional year. The initial order value amounts to MSEK 875. https://saabgroup.com/media/news-press/news/2020-05/saab-signs-support-agreement-for-sk60/
  2 points
 29. Den nybyggda singaporeanska ubåten RSS Invincible av 218SG typ lämnade Kiel den 31 Augusti 2020 för en första provtur: Johann på twitter /Per
  2 points
 30. https://www.defensenews.com/naval/2020/08/28/thai-submarine-purchase-hits-rough-seas/?utm_source=clavis Thailändskt ubåtsköp stöter på patrull. Thailand’s intention to buy two more submarines from China has run into vociferous resistance, with the country’s main opposition party questioning the need to go ahead with the acquisition against the backdrop of the economic slump caused by the coronavirus pandemic. Critics have also questioned the utility of the submarines, which resulted in the Royal Thai Navy holding a media conference Monday to defend the purchase. Thailand
  2 points
 31. Eftersom markmålsförmåga var ett måste-krav i den finska anskaffningen får vi nog anta att Gabriel 5 har det. Därför kallas roboten "pintatorjuntaohjus" (=ytbekämpningsrobot) i.st.f. "meritorjuntaohjus" (="sjöbekämpningsrobot", d.v.s. sjömålsrobot). https://merivoimat.fi/-/merivoimien-uusi-pintatorjuntaohjus-gabriel-5
  2 points
 32. Government Furnished Equipment - materiel som statlig myndighet tillhandahåller i ett projekt.
  2 points
 33. Innan eldenheterna slutligen levererades skedde åtminstone tre avgörande händelser, nedläggningarna 2000 och sedan nedläggningarna 2004 därefter den borgerliga regeringen 2006. Från början var sex enheter tänkta att införskaffas, flera oberoende källor jag har kontakt med har dock menat att alla sex enheter inte levererades. De system som levererades, antogs slutligen som demonstratorer och var, även om de fungerar i sin helhet inte helt "färdiga" industritekniskt sett, i likhet med de första levererade archer pjäserna. En av dessa eldenheter har senare anvä
  2 points
 34. Naval Analyses rapporterar på twitter att Storbritannien har offererat ett antal type 23 fregatter till den grekiska flottan (tidsram ej nämnd men uppenbarligen i närtid). Om detta är sant så betyder det en tidigare aldrig skådad nedskärning av Royal Navys fregattflotta. Personligen så tror jag man ska ta detta med en nypa salt. Naval Analyses har tidigare rapporterat om affärer som sedan inte inträffat. Det är inte alls omöjligt att type 23 fregatter kommer att överföras till den grekiska flottan, men knappast i omedelbar närtid. Första type 23 fregatten är planerad att utgå 2023 följd av ett
  2 points
 35. Absolut, jag säger inte emot! Systemet i sin helhet kan mycket väl anses vara bättre efter dessa åtgärder, men att förvänta sig att robotarna ska nå längre/högre eller att det plötsligt ska sitta en målsökare i dem är enligt mig inte realistiskt. Det var mest det jag ville föra fram! Håll förväntningarna på en rimlig nivå...
  2 points
 36. Nu är det inte uppgradering av RBS 23 som har kostat 50 miljoner kr. Det är däremot den totala kostnadsramen för driftsättningen av systemet på Gotland. I den kostnaden ingår då t.ex. driftsättning, uppgradering, transport, förvaring och initial värnpliktsutbildning på systemet. Från Försvarsmaktens pressmeddelande på mil.se: "Kostnader: Cirka 25 miljoner kronor. Kostnaden kan öka vid slutligt införande men hålls inom angiven budget som är cirka 50 miljoner kronor." Vidare är införandet en nödlösning i väntan på ett nytt och bättre system. Om och när detta system kan realiser
  2 points
 37. Elde 70 NG är betydligt enklare eftersom skytten bara behöver grovrikta och följa målet, eldhenheten finriktar roboten mot målet, tidigare styrde skytten roboten med tummen på en liten joystick, vilket ju var det i kombination med grovriktningen som var det som krävde god färdighet. EldE 23 är ju ursprungligen tänkt att operera ihop med UndE23, dock köpte vi ju enbart spaningsradarn, därför har inte BAMSE uppgraderats i takt med övriga eldenheter och UndE23, EldE 23 kan idag inte kommunicera med UndE23 på så sätt det var tänkt, däremot kan PS90 fortfarande ge invisning till EldE23
  2 points
 38. Ja det är absolut ett alternativ, men jag valde en enklare lösning av flera skäl. För att använda de pjäserna effektivt så behöver du en eldledning, och för att bedriva någon form av luftförsvar så behöver du även en spaningsradar. Ska du kunna använda din spaningsradar taktiskt så bör du även ha en signalspaningsutrustning eller åtminstone en lite bättre radarvarnare. Som du märker så blir detta snabbt dyrare och mer komplext och kräver även mer besättning. 40mm Mk4 är dessutom större och tyngre (ca 2,3 ton) än en vapenstation, och blir därmed svårare att placera utan att inver
  2 points
 39. Angående kostnaden så ska vi inte vara så¨säkra på att t.ex Taurus KEPD 350 är så mycket dyrare, eller ens dyrare över huvud taget, än Rbs 15. Tyskland köpte nyss 75 Rbs 15 Mk3 för 1,7 miljarder kronor, det är drygt 22 miljoner styck. Sett till öppna uppgifter har Tyskland och Spanien betalat ca 10 miljoner kronor per Taurus KEPD 350, förvisso var det ca tio år sedan men priset är ändå signifikant under 22 miljoner/st. Och läser man Wiseman mfl på Twitter som har relativt god insikt så handlar detta om riktiga kryssningsrobotar.
  1 point
 40. 1 point
 41. Är det militär personal eller kustbevakningspersonal som bemannar Boforskanonen? (Såg nu efter jag redan redigerat mitt inlägg nedan Permans första inlägg i tråden där han redan skrivit nedanstående. Men skickar med detta i tråden i alla fall!) Bundespolizei står det i Twitter-meddelandet som nämns i Permans inlägg ovan. Tyckte det var lite märkligt att det stod Küstenwache (Kustbevakningen) på fartygssidan. Tydligen har federala polisens marina enhet hamnat under tyska kustbevaknungen sedan 1994. Google translate översättning av: https://www.bundespolizei.de/Web/DE/05Die-Bun
  1 point
 42. Skjold klassen uppgraderas för mer än 500 miljoner NOK: Nu kommer de sex Skjold-korvetterna att uppgraderas för en halv miljard (norsk artikel i tu.no googlad) /Per
  1 point
 43. Sverige offererar Gripen till Kroatien: Sweden Offers Gripen to Croatia Nog för att vi hört detta tidigare. Hoppas det blir nåt av det denna gång. Undrar om det verkligen menas att man ska bygga nya 39 C/D? Gripen News på twitter /Per
  1 point
 44. 30 procent av Sveriges utrikeshandel passerar Göteborgs hamn och varje år passerar runt 40 miljoner ton gods och 20 miljoner ton olja och andra energiprodukter hamnen. Marina stridskrafter krävs för att skydda sjöfarten och Sveriges territorialvatten från intrång. I strålande sol och spegelblank sjö genomfördes en överlämningsceremoni mellan Försvarets materielverk och Försvarsmakten när Amfibieregementet fick en efterlängtad leverans av bevakningsbåten HMS Ärlig till 17:e bevakningsbåtskompaniet. Därmed levererades den femte och sista bevakningsbåten till kompaniet. Chefen för 17:e bevakn
  1 point
 45. Leveransen av den första ubåten av Invincible klass till RSN har flyttats fram från 2021 till 2022. First German Invincible-class submarine to be delivered to Singapore Navy in 2022 Enligt Janes så beror förseningen på covid 19: Helicopter, submarine deliveries to Singapore delayed because of Covid-19 Om detta kommer att påverka hur man gör med Archer klassen och i förlängningen ev. beröra försäljningen av sv SÖD klassen till Polen återstår att se. Om leveransen av Invincible klassen nu försenas så har det väl om möjligt blivit än viktigare för
  1 point
 46. För att göra en (till) historisk koppling: "Förr" var blått för flygtrafikledare + flottiljpolis. Och ännu längre tillbaka även "varvspolis" i flottan. Lite udda combo kanske
  1 point
 47. Nu har Chris Cavas på twitter korrigerat orsaken till branden till att det ska ha varit "lights" som antände vinylplast i en trälåda. Jag tolkar det som att man menar nån typ av glödlampor här. Alltså inte blixtnedslag ("lightning"). Vet inte vilken typ av glödlampor det kan ha varit fråga om, men det finns ju t ex glödlampor som avger mer värme än ljus. /Per
  1 point
 48. Varför inte två st 40 mm Mk4 i stället för två 30 mm chain guns? Det skulle ge både längre räckvidd och effekt, samt lite luftförsvar (helst om nån typ av optroniskt sikte monteras). /Per
  1 point
 49. Nu har FM:s svar på regeringens uppdrag att inkomma med kompletterande budgetunderlag fastställts. Budgetunderlag 21! För Marinen ser det förhållandevis positivt ut tillslut: - 2 + 2 YSF 2030. - GLE/SVL vidmakthålls efter att YSF2030 1 och 2 levererats, och ersätter STO/MMÖ i rollen som patrullfartyg - HTM VBY inkl. tillförsel av kvalificerad lv-robot - LTF KSR - HTM SPÅ - Vidmakthållande av samtliga tre GTD klass ubåtar - Etablering av ett sjörörligt logistikkoncept med två marina basbataljoner - Införande av taktisk d
  1 point
 50. Swedeship Marine har även ritat en uppdaterad och något större version av BevB 80, men den verkar tyvärr inte finnas kvar på deras sajt. Det var dom själva som tipsade mig om detta en gång när jag frågade om bevakningsbåtarna. Det är alltså inte fråga om nån design som bygger på transportbåt 2000 som t ex den 27 m fast missile vessel som du refererar till, utan en design som var mycket mer lik de nuvarande bevakningsbåtarna. Jag postade en länk till den för fem år sedan i den här tråden, men den funkar inte längre. Båten hade tydligen ungefär samma kapacitet vad gäller ubåtsjakt och minfällnin
  1 point
This leaderboard is set to Stockholm/GMT+02:00


×
×
 • Create New...