Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation since 08/23/2019 in all areas

 1. 2 points
  Och nu är det officiellt. Fyra korvetter (läs: fregatter) beställs som skall ersätta sju fartyg (tre minfartyg och fyra robotbåtar). Som korvetter blir de troligtvis de största någonsin, på massiva 114 m och 3,900 tom, dvs 40 m längre och med sex gånger mer deplacement än en Visby). Den enorma tyngden beror mest på att ett av kraven är förmåga att operera i isförhållanden och att de således byggs i stål. Https://www.defmin.fi/files/4680/mitat.jpg https://www.defmin.fi/sv/aktuellt/pressmeddelanden?587_m=9965
 2. 2 points
  Finska kustbevakningen avslutar intensiva försök med Schiebel's Camcopter S-100 VTOL UAV: Schiebel Camcopter S-100 VTOL UAV Completes Trials with Finnish Coast Guard CAMCOPTER S-100 Completes Five-Day Maritime Flight Trails Turva är den finska gränsbevakningen senaste och modernaste fartyg. Hon är ett multi purpose patrol ship som drivs av flytande naturgas (LNG), och det första fartyget i gränsbevakningen som kan ta ombord helikopter och UAV. Hon har en likadan multimode phased array C-band radar typ EADS TRS-3D som Hamina- och Hämeenmaa-klasserna i marinen. Hon är bestyckad med två st 12,7 mm kulsprutor i fredstid, och förmodligen är hon även utrustad med hydrofon. Service speed är 18 knop och hon kan bryta upp till 80 cm is. Bollard pull är 100 ton, att jämföra med svenska kustbevakningens KBV 001-klass vars bollard pull är 150 ton [Bollard pull är ett konventionellt mått på ett fartygs dragkraft (eller bogseringskraft)]. Turva Turva - som en enorm ny bil /Per
 3. 2 points
  Boeing T-X byter nu namn för att hedra enhet från WWII: This is the name of the Air Force’s new training jet The Air Force's New T-X Jet Trainer Now Has An Official Name And Designation /Per
 4. 2 points
  De fem brittiska general purpose Type 31 fregatterna kommer att byggas enligt Babcock/BMT/Thales projekt Arrowhead 140, som i sin tur är baserat på danska Ivar Huitfeldt-klassen: Royal Navy Type 31 frigate order goes to Babcock Babcock announced as Royal Navy Type 31 frigate competition winner Type 31 frigate Arrowhead 140 General-Purpose Light Frigate Jag tror att det är ett bra val. Fartygstypen kommer förmodligen att kunna exporteras vilket också är avsikten med designen. Svårt att se vad som gör att hon klassas som en "general purpose" fregatt jämfört med type 26 (som är ett "multi-mission warship"). Möjligen då att hon får en mindre VLS, något enklare skrovhydrofon och närlv samt CODAD kombinerat dieselmaskineri (jmf med CODLOG på type 26). Om man får tro skisserna hos navalnews.com så verkar det som om hon kommer att få en Bofors 40 mm Mk4 akterut: Babcock Team 31 selected as preferred bidder for UK Type 31 frigate programme /Per
 5. 2 points
  Samtliga nya korvetter skall vara färdigbyggda år 2025 (det första 2022, då man sedan stegvis börjar utfasa Rauma- och Hämenmaa-klasserna). Det är också då som skeppen skall ha IOC, men planen är att flottiljen med samtliga skepp når full taktisk och operativ förmåga tre år senare, efter att tillräckligt med besättningar tränats på samtliga nya system och skeppen övats tillsammans. Det är troligt att flottans operativa förmåga sjunker en aning pga färre skrov under byggnadsfasen, men det hade oberoende varit fallet i och med att det inte finns tillräckligt med personal för att separat bemanna både de nya och de gamla fartygen. Och personalen som byter skepp måste tränas innan de kan skickas till sjöss med helt nya system. Det är trots allr rätt mångsidiga skepp som beställs med massor av helt nya förmågot, med nya ytbekämpningsrobotar, nya luftvärnsrobotar, nya torpeder (när Tp 47 tas i bruk), nya radarsystem och dessutom korvetter vars ena huvuduppgift är minläggning. Angående planerningen så är det inte osannolikt lång tid även om den möjligtvis kunde ha forcerats om man lagt till mer resurser. Helt jämförbar med Visby-klassen där FMV började projektarbetet 1995, efter förstudier och tester med HMS Smyge, och där slutleveransen av systemet (med samtliga skepp uppgraderade och operativa som version 5) levererades 2015. 15-20-ish år verkar vara en helt realistisk tidtabell för de flesta avancerade fartyg. Horizon-programmet inleddes t.ex. 1992 och de klasser som den utmynnat i, Horizon och Type 45, var fullt operativa 2009 resp. 2014.
 6. 2 points
  Står det inte mer än så är det 3P som funnits ett årtionde. Mk 295 Mod 1 däremot... http://www.navyrecognition.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2612
 7. 2 points
  Man kan se fartygen i den maritima komponenten av Bundespolizei eller "Küstenwache" som kustbevakningsfartyg. "Küstenwache" är dock ingen egen myndighet utan ett samarbetsorgan för flera federala myndigheter, nämligen tullen, polisen (Bundespolizei), sjöfartsverket, fiskeriförvaltningen samt sjökarteverket. Samarbetet manifesteras genom att de i kustbevakningen ingående myndigheternas fartyg, båtar och flyg har gemensam logo och gemensamt färgschema. Med de nya bestyckade patrullfartygen torde man kunna stödja den tyska marinen i högre grad än tidigare vid kriser och ofred. Fartygen får även landningsdäck för en helikopter av Super Puma storlek: Germany to Arm New Coastal Patrol Vessels with BAE Systems’ 57mm Guns Neues Bundespolizei-Einsatzschiff in Dienst gestellt Potsdam-Klasse (ty wiki) Första fartyget BP 81 Potsdam stationeras i Cuxhaven med hemmahamn Neustadt i Holstein: Neuer Küstenwachkreuzer für Cuxhaven Foto: Bundespolizei See Officiella anledningen till att man bestyckar de nya patrullfartygen med BAE 57 mm Mk3: Kanonen für die Polizei EDIT: Det kanonsystem som nu beställts för Potsdam-klassen är alltså av typ BAE 57mm Mk 110 Mod 0 Naval Gun System, som i sin tur är en modifiering av BAE 57 Mk3. Väsentliga data och prestanda torde dock vara desamma. Finns det någon som möjligen har mer info om 57 mm Mark 295 granaten som nämns på tyska wiki's sida om 57 mm Mk110 ( Mk 110 )? Den verkar ha högre utgångshastighet än alla andra 57 mm granattyper, och ska innehålla 8.000 splitter. Frågan är om det är fråga om stålkulor, förfragmenterade stålsplitter eller om det är granatens stålväggar som splittras i ca 8.000 delar? Jag är egentligen inte speciellt förvånad att tyskarna nu börjar bestycka sina kustbevakningsfartyg. Möjligen är jag något förvånad över den kraftiga bestyckningen i form av 57 mm Mk110. Hade nog väntat mig mer en MLG 27. Jag är även förvånad över den något låga farten (21 knop) på de nya fartygen. De två f. d. östtyska robotbåtarna av Sassnitz-klassen som bl a ska ersättas kan göra 25 knop (de fick två MTU dieslar efter övertagandet), men saknar helikopterdäck. /Per
 8. 2 points
  I dag presenterade socialdemokraterna, miljöpartiet, centerpartiet och liberalerna en överenskommelse om finansieringen av det militära försvaret. Överenskommelsen innebär en möjlighet för Försvarsmakten att fortsätta öka den militära förmågan. – Det här är ett välkommet och nödvändigt besked som ger Försvarsmakten förutsättningar för fortsatt tillväxt. Nu fortsätter det grannlaga arbetet med att bereda de förslag som Försvarsberedningen har tagit fram, säger överbefälhavaren Micael Bydén. Överenskommelsen innebär att anslagen för det militära försvaret ökar med 5 miljarder årligen från år 2022 till 2025 då det uppgår till 84 miljarder. – Med tanke på det förändrade omvärldsläget behöver vårt försvar förstärkas. Den ökning av anslaget som Försvarsmakten nu tilldelas i perioden 2022 till 2025 blir ett viktigt tillskott på vägen att långsiktigt bygga ett starkare försvar, säger Micael Bydén. Läs hela inlägget här >>
 9. 2 points
  https://www.svt.se/nyheter/lokalt/blekinge/flygdagen Många ville se nya Gripen E: ”Första gången planet visas upp” Publicerad idag 16.45 I strålande sol hölls under söndagen Flygdagen på Blekinge Flygflottilj F17 i Kallinge. Flera tusentals besökare kom för att titta på bland annat nya JAS 39E Gripen, som för första gången visades upp för allmänheten. Robin Nordlander är provflygare av JAS Gripen-plan på Saab i Linköping. Under Flygdagen i Kallinge skulle han flyga ett plan av den nyaste modellen, JAS 39E Gripen, som visades upp för besökarna på F17. – Detta är första gången det lämnar Linköping och vi presenterar det för allmänheten, vilket är väldigt spännande, säger han. Kan bära mer vapen Nya Gripen E har en rad nya egenskaper jämfört med de tidigare versionerna, något som Försvarsmakten efterfrågar, berättar Robin Nordlander. Bland annat längre räckvidd, uppdaterad flygelektronik (avionik), nya sensorer och fler balkplatser för att kunna bära mer av yttre last. – Vi kan vara längre i luften, vi kan ta oss längre och sen är avioniken ny på så sätt att vi klarar av snabbare uppgraderingar på de taktiska systemen. I förlängningen blir det också billigare, säger han. Efter en mindre uppvisning i luften flögs det nya JAS-planet tillbaka till Saab:s flygfält i Linköping.
 10. 2 points
  RBS70 försvinner på luftvärnsbataljonerna, men återfinns istället på andra delar av brigadförbanden? Så följdfrågan blir; kommer det dyka upp utbildning på luftvärnsrobot på platser än Lv6? Skulle ju vara lite kul Så yeah, det blir väl några år med diverse pusslande, testande, limmande, klistrande suckande, hurrande osv innan höga vederbörande fått ordning på hur luftvärnet organiseras och används. Det skulle, som sagt, onekligen vara trevligt om det utbildades luftvärnsrobotförband på typ, P4 och I19 Riktigt intressant blir det ju när Patriot-systemet kommer ut på förbandstjänst.
 11. 2 points
  Ok., men ÖB sa ju på Folk & Försvar i januari i år att robot 70/90 ska återaktiveras under 2019 som en interimslösning för att återföra brigadluftvärn till arméns brigader. Systemet skulle kvarstå till dess en ersättning är på plats. Hur stämmer det med att robot 98 ska ersätta robot 70? Nygammalt luftvärn ska skydda armébrigaderna Cornucopia: Robot 70 och 90 återinförs som brigadluftvärn och på Gotland /Per
 12. 1 point
  Ukraina ökar försvarsbudgeten för 2020 med 16 %, vilket kommer att motsvara 5,4 % av BNP. Dock så står den ukrainska försvarsmakten inför enorma utmaningar med inflation, korruption, planeringsproblem och överdrivna utgifter. Största utmaningarna rent militärt är att anskaffa nya luftförsvarssystem, ny flotta från grunden och nytt flygvapen inom 5-10 år: Defense spending to hit nearly $10 billion in 2020 /Per
 13. 1 point
  Rörligt bataljonsartilleri överlämnat /Per
 14. 1 point
  SAAB har valts som leverantör för stridssystemen på Pohjanmaa-klassen. Detta omfattar sensorer, vapen- och stridsledningssystem: Saab Selected as Combat System Provider for Finnish Squadron 2020 Programme Rauma Marine Constructions and Saab to be main contract partners for Pohjanmaa-class vessels (sorry att jag upprepar din länk) Idag när man inte kan ta nånting för givet så är det med tillfredsställelse som man kan notera att det blev SAAB till slut. Betyder det att Hamina-klassen får ett nytt motmedelssystem? Ser ut som sekundärt CIWS blir två st SAAB Trackfire på taket av hangaren bak om man får tro dessa bilder: adam seven på twitter Saab ska leverera ledningssystem till Finland UPDATE: Den finska försvarsbloggaren Corporal Frisk har kommenterat dagens händelse. Man kan notera att samtidigt som ett riktigt CIWS system strukits så har byggkostnaden ökat med 100 miljoner euro. Fyra remskastare av typ Rheinmetall MASS imponerar, liksom även potentiellt 16 VLS celler. Valet av sjörobotsystem och antalet MASS kastare tror jag indikerar att man till viss del fått del av israelernas krigserfarenheter. En enklare CIWS typ BAE 40 mm Mk4 kan nog tillkomma i ett senare läge när budgeten tillåter (och när Katanpää-klassens pjäser ska uppdateras?): Pohjanmaa-class Contracts Announced /Per
 15. 1 point
  Därför att T-39 = Sabreliner. Och T-6 = Texan II (som är ett slags PC-9, till skillnad mot T-6 Texan som är en Harvard). T-54 hade väl varit möjligt, men fråga inte mig varför man både fortsätter den gamla nya nummerserien och den nya nya från 1990 (med återanvända nummer dessutom -- det här inte den första T-7).
 16. 1 point
  Det är nog så att man tagit ett foto utav ett "vanligt" stridsfordon 90 och sedan bakat in ett Grk i tornet, vore konstigt annars att man har det vanliga strf90 siktet kvar.
 17. 1 point
  Intressant intervju på corren.se av Lisa Åbom teknikchef på Saabs affärsområde Aeronautics (verkar inte vara betalartikel): Om 20 år kan Gripen vara obemannad /Per
 18. 1 point
  DSEI 2019: Swedish Army to receive first series production Mölnar self-propelled mortars /Per
 19. 1 point
  Skulle det fungera att skaffa någon av viktplattorna och "bygga på" med någonting annat för att öka tjockleken? Liggunderlag, träbingsmatta, eller plastskärbrädor utsatta för varmluftpistol? Bara lite brainstorming.
 20. 1 point
  Intressant diskussion om och storleksjämförelse mellan nuvarande type 23 och kommande type 31 på WarshipPorn: Size comparison between the Type 23 frigate and the Type 31 frigate [1200 x 855] Mest troliga är att det verkar bli en mindre huvudpjäs än 127 mm för type 31 (troligen 76 eller 57 mm), Sea Ceptor och en 30 eller 40 mm kanon som sekundär bestyckning. Här borde en 30 mm DS30M Mk2 uppgraderad med Martlet robotar ligga bra till om man vill prioritera skyddet mot attack- och bombbåtar, medan en 40 mm Mk4 borde ha bättre verkan mot luftmål och vara en mer allround pjäs ("poor mans CIWS"). Vad gäller riktig CIWS typ Phalanx så är det troligt att det blir "fitted for but not with". /Per
 21. 1 point
  The mystery of cargo ship found in the Atlantic a year after she was abandoned Abandoned Cargo Ship Found Drifting in the Mid-Atlantic /Per
 22. 1 point
  Sweden’s second overhauled Gotland-class sub on sea trials as Saab sees bow wave of submarine recap needs Frågan är bara vad som kommer att hända med HMS Halland i och med att ubåtskontraktet nu ska vara under omförhandling. Förhoppningsvis kommer även hon att genomgå halvtidsmodernisering nån gång 2021-22, eftersom det ändå är väl använda pengar att uppgradera ubåtsklassen. Däremot så kanske livstidsförlängningen av HMS Södermanland kan vara i farozonen. /Per
 23. 1 point
  Kustbevakningens samtliga fem miljöskyddsfartyg ska genomgå en livstidsförlängning som omfattar allt från motoröversyn, ombyggnad av manöverbryggor, installation av gråvattentankar och kraftigare kranar till renovering av personalutrymmen. Fartygen som omfattas är KBV 010, 047, 048, 050 och 051. Livstidsförlängningen ska inledas nästa år och avslutas under våren 2021: Miljöskyddsfartyg ska få längre liv Dessa små men robusta fartyg torde även ha ett militärt värde då jag gissar att de kan byggas om till hjälpminutläggare om så skulle behövas. /Per
 24. 1 point
 25. 1 point
  än så länge så har vi långt från den mängden värnpliktiga att vi ens kan börja fundera på att använda värnplikten som grå arbetskraft. Nuvarande system känns som de sämsta ur värnpliktssystemet kombinerat med de sämsta ur yrkesförsvaret.
 26. 1 point
  Låt oss slippa debatten om värnplikt kontra yrkessoldater nu. Men om nu delmålet är 4 brigader så kommer vi inte att kunna fylla upp med yrkessoldater. Jag tvivlar på att även om lönerna och övriga villkor höjs så kommer inte så många att välja det yrket. Däremot ser jag en stor fördel med att behålla yrkessoldater som utbildare, chefer osv. De kommer ju alltid att kunna jobbet bättre än de värnpliktiga.
 27. 1 point
  Nu ser det ut som att man äntligen fått tummen ur och förhandlat klart med RMC om skrovbygget. https://svenska.yle.fi/artikel/2019/09/03/raumovarvet-och-forsvarsmakten-overens-varvet-far-bygga-fyra-nya-korvetter
 28. 1 point
  Helikopter 14 på plats i Luleå Observera ordvalet att nio helikoptrar kan utrustas med sonarutrustning. Det tyder på att ännu är bara ubåtsjaktutrustning för fem helikoptrar beställd, även om planen förmodligen är att alla nio HKP14F i Ronneby ska utrustas så småningom. /Per
 29. 1 point
  Utlåning av delar av Torpedsystem 45 till Finland FNS Tornio sägs nu bli operativ med TP 45 i slutet av året. Det kommer att bli första gången sedan (minst) 1980 som ett torpedsystem är operativt i den finska marinen. /Per
 30. 1 point
  I dag lämnade ett 30-tal fartyg Köpenhamn för att delta i den stora marinövningen Northern Coasts 2019. Sverige deltar med 7 eller 8 fartyg och ca 400 soldater och sjömän: Stort internationellt samarbete i Northern Coasts 2019 Enligt mast deltar ett 50-tal fartyg: 50 ships confirmed to join MAST Northern Coasts 2019 Nån som vet nåt om det finska fartyget HALLIFRA som uppges delta? Har letat men inte hittat nåt finskt fartyg med detta namn, men kanske kan det röra sig om det finska miljöskyddsfartyget Halli (899). Fartygen lämnar Karlskrona för stor marinövning /Per
 31. 1 point
  En bild av hur den dagliga situationen ser ut ombord på HMS Montrose på patrullering i Hormuzsundet: 'She's all mine now': Commander of British warship reveals the Iranians' sick taunt after they stormed British-flagged tanker... and how they are now hunting for our sailors /Per
 32. 1 point
  A Black week for Spain Armed Forces Fartyget har en öppning på 10 meter i skrovet som ökat de senaste timmarna, och har fortsatt att vattenfyllas. Man hoppas dock att fullfölja operationen på måndag med att tömma fartyget på bränsle och placera ut flytblock, så att man kan bogsera henne till varvet i Cartagena. /Per
 33. 1 point
  Efterverkningar av den svåra flygplanskraschen utanför sydöstra Spanien i måndags: Spanish minesweeper runs aground during search for crashed C-101 aircraft Det står "minesweeper" i artikeln men ESPS Turia är klassad som ett minjaktfartyg enligt Jane's Fighting Ships 2014-15. Hon är en modifiering av den brittiska Sandown-klassen. Besättningen har nu evakuerats medan dykare arbetar för att minimera skadorna. Eftersom hon står på grunt vatten så borde fartyget kunna räddas, även om det naturligtvis blir kostsamt att bärga och reparera henne speciellt om hon skulle sjunka ytterligare. The crew of Turia was hurriedly evacuated after the ship ran aground on Tuesday morning Den spanska flygvapenchefen dog alltså i flygplanskraschen den 26 augusti och minjaktfartyget gick sedan på grund tidigt på morgonen den 27 augusti under räddnings- och bärgningsoperationen efteråt. Vädret väntas förbättras de närmaste 24 timmarna. Den spanska flottan skyller på problem med undervattensroboten Pluto som orsak till grundstötningen. Spanish Minesweeper Runs Aground during Search for Crashed C-101 Aircraft (inkl. video klipp från stranden) /Per
 34. 1 point
  Försvarsuppgörelse nådd – anslagen höjs Det blev fem miljarder per år i tillskott till slut, vilket är i linje med försvarsberedningens förslag. Enligt Allan Widman (L) så är överenskommelsen med fyra nya regementen i huvudsak en satsning på markstridskrafter. Detta då i motsats till den reporter som, när han ställde en fråga under presskonferensen, påstod att det skulle finnas "nya båtar" i försvarsberedningens förslag från i maj. Det finns inga nya båtar i den, bara modernisering av gamla och diverse förslag på hur man kan utveckla marinen framför allt efter perioden (de två A26 båtarna och signalspaningsfartyget är ju beslutade och finansierade i tidigare försvarsbudgetar och ersätter bara äldre fartyg). /Per
 35. 1 point
  https://www.janes.com/article/90683/first-saab-gripen-e-for-brazil-makes-first-flight The first Saab Gripen E multirole fighter being developed for Brazil, 39-6001, made its first flight on 26 August, Saab said in a statement. The flight lasted 65 minutes and included test points to verify basic handling and flying qualities at different altitudes and speeds. The aircraft operated from Saab's airfield in Linköping, Sweden. The first flight took place less than five years since the contract was signed, according to Saab President and CEO Håkan Buskhe.
 36. 1 point
  SAABs G4 är mer än nog kvalificerad för att hantera behovet från samtliga robotar till Patriot, inkl PAAC-4 och SkyCeptor.
 37. 1 point
  Sverige försvinner för gott nån gång i slutet av 70-talet ser det ut som. USA går om Sovjetunionen under andra världskriget. /Per
 38. 1 point
  När jag såg detta tänkte jag mig en kommentator som Lasse Granqvist som kommentator (likt en fotbollsmatch)
 39. 1 point
  De 109 kvarvarande A-10 kommer också att få nya vingar! Glädjande! https://www.defensenews.com/air/2019/08/23/boeing-gets-999m-contract-to-continue-producing-wings-for-the-a-10-warthog/ WASHINGTON — Boeing beat out an unnamed company to win a contract to continue building the replacement wings necessary to keep about 100 A-10 Warthog attack planes flying into the early 2030s. The U.S. Air Force on Aug. 21 awarded Boeing an initial $240 million, which will go toward producing the initial 27 wing sets, Boeing said in a statement. The contract is worth up to $999 million if all options are executed for 112 wing assemblies and 15 wing kits — enough to put new wings on the remaining 109 A-10s that still need replacements.
 40. 1 point
  Robot 98 levereras till Halmstad Att det är glädjande med förnyelse i luftvärnsförbanden måste vara årets understatement, även om jag har lite svårt att förstå hur ett robotsystem med kort räckvidd kan ersätta ett med medellång räckvidd (dvs. Rb 97). Visst har Rb 98 överlägsna prestanda jämfört med Rb 97, men saknar ändå räckvidden. Har väl att göra med köpet av Patriot också. Anskaffningen av Rb 98 eller IRIS-T kanske i framtiden ev. även kan öppna upp för att våra ubåtar får den ubåtsbaserade versionen IDAS (om den nu kan avfyras från periskopläge). /Per
 41. 1 point
  Av de sex fregatterna av den australiska Adelaide-klassen (eg. mod am O H Perry-kl) så återstår nu endast HMAS Melbourne i tjänst. Hon och systerfartyget HMAS Newcastle var en tilläggsbeställning och kom i tjänst 1992-93, vilket är ungefär tio år senare än de fyra första fartygen i klassen. Hon tillhör också de fyra fartyg av klassen som genomgick den s k FFG Upgrade Project 2005-09, varvid Mk 13 lavettaget modifierades för SM-2 MR och Harpoon (2011 uppgraderades sedan lavettaget för att kunna använda SM-2 MR Block IIIA robotar). Dessutom installerades ett Mk 41 VLS system med 8 st Evolved Sea Sparrow robotar framför Mk 13 lavettaget på fördäck, och torpeder, robotar, CIWS, ledningssystem och sensorer uppgraderades till den senaste versionen. Fartygen kan även härbärgera och operera 2 st medeltunga helikoptrar av Sea Hawk storlek, vilket är mer än vad de flesta andra fregatter i samma storlek kan. Man kan säga att man med fartygstypen har prioriterat helikopterkapacitet framför sonar kapacitet. Därmed får man väl anse att dessa fartyg fortfarande är förhållandevis moderna och kapabla ubåtsjaktfregatter med bra luftförsvarskapacitet, och åtminstone Melbourne och Newcastle borde kunna göra god tjänst i många år till.Frågan är bara vart fartygen kommer att hamna. Adelaide-class frigate Jag har sett upprepade uppgifter de senaste åren om att Melbourne och Newcastle kommer att säljas till den polska marinen och ersätta de två existerande OH Perry klass fregatterna (som är äldre och inte genomgått motsv. uppgradering), men det verkar som om förhandlingarna inte har lett till något resultat. I stället så har nu den grekiska regeringen uttryckt intresse för dessa två fartyg till det australiska försvarsdepartementet ( Greece shows interest in buying RAN FFGs ). Som om detta inte skulle räcka så var även den chilenska marinen beredd att slutföra förhandlingar i maj 2019 om att köpa dessa två fartyg ( Chile Ready to Finalise Frigate Acquisitions ). Så den stora frågan är nu alltså vilket land som slutligen kommer att överta dessa fartyg. Chile med en bättre ekonomi än Grekland och vana sedan lång tid att kunna inköpa förhållandevis moderna och kapabla utländska örlogsfartyg borde ligga bra till. Man behöver bara nämna de fyra brittiska County jagarna och de tre Duke fregatterna (för att inte tala om våra egna fartyg Göta Lejon och Älvsborg), men frågan är om inte Grekland och Polen behöver dessa australiska fartyg mer än vad Chile gör. Time will tell som man brukar säga på engelska. /Per
 42. 1 point
  Hej Nuvarande förstesergeanter blir sergeanter eller översergeanter. Nuvarande sergeanter blir furirer eller överfurirer. Nuvarande menig 1:a klass blir menig 1, menig 2, menig 3 eller menig 4. Alla officersaspiranter får tjänstegraden kadett. //Mats Geijer, LEDS PERS Plan
 43. 1 point
  "Gripen E kommer att kunna ha en betydande flygtid kvar år 2040, vilket inte nödvändigtvis betyder att systemet fortfarande kommer att vara operativt relevant vid samma tidpunkt." Luftförsvarsutredningen 2040 : slutbetänkande av Luftförsvarskommittén. Statens offentliga utredningar. SOU 2014:88 s.293
 44. 1 point
  Nej det har Nej det har jag inte missat. Jag har inte heller missat detaljen att man har noll taktisk känsla i kroppen om man ställer sig och börja lasta och lossa på en plats där man kan påverkas av direktriktad eld. IE kan man alltid bli utsatt för och det undviks bäst genom rörlighet och att inte behöva vara förutsägbar. Mitt förband använder sig också av lätta obepansrade fordon för sådana uppgifter men då får man släpa den skadade ett par hundra meter till fordonet. Man kör inte upp i SST. Varför blir det helt oanvändbara om de inte har en skyddad transport? Avsutten skyttestrid har väl inte avskaffats i FM? Om HV ska tillföras förmågor och materiell så är min starka åsikt att bepansrade fordon inte är prio 1 eller kanske ens prio 10. Det är som jag och många andra nämnt inte bara att köpa in fordon och utbilda förare utan logistikkedjan måste bli avsevärt mycket större om man ska ha tyngre fordon som drar mer bränsle och kräver mer underhåll. Det är resurser som HV inte har och som jag har svårt att se att de ska lyckas få. Jag pratar terrängframkomlighet och inte framkomlighet på väg. Bandfordon har alltid en begränsning vad gäller vägtp. En ny softskin-BV (ponera att det blir Hägglunds Beowulf) kommer dock vara bättre och bekvämare på väg om den håller vad de säger.
 45. 1 point
  Jag tror mycket väl att Bandvagn 309 gott och väl skulle fungera i hemvärnskompanierna, problemet ligger absolut inte i fordonet i sig eller dess tekniska egenskaper, Bv309 är ungefär lika "enkel" som Bv206 så. Jag tycker dock att det är fel att börja i änden "hemvärnet behöver splitterskydd" utan man bör isf börja i den änden där man får inse att Bv206 börjar bli gamla och på sikt kommer behöva ersättas på vissa håll, där kan Bv309 fylla ett syfte, om det är splitterskyddat eller inte är i andra hand. Bv309 är finns dock i så begränsat antal att det inte kan ersätta 206 på bredd, de är antagligen också i så begränsat antal att försvarsmakten inte heller anser det ekonomiskt att vidmakthålla hela systemet långsiktigt, Bv309 duger inte till utlandstjänst och inte heller som trupptransportfordon i våra manöverbataljoner, den är för liten för, klent byggd och kan inte ta tyngre vapensystem. Förhoppningsvis så lägger försvarsmakten en order på bandvagn 206 "New Generation" för att ersätta den nuvarande då ny modell av bandvagn 206 är testad och framtagen en gång och kan tillverkas av Hägglunds om den beställs.
 46. 1 point
  ?? Är detta ett Ryss-Troll som kör Google Translate? Så osammanhängande ...
 47. 1 point
  Ja, försvaret verkar inte finnas på kartan. Ofattbart, då statenshuvuduppgifter är att svara för inre (läs polis/domstolsväsende) och yttre (läs försvar) säkerhet. ALLT annat är underordnat och kan lösas på olika sätt (statligt/kommunalt/privat) ... men att ta ansvar för det mest självklara, det gör ont och drar inga röster
 48. 1 point
  är de troligt att de klarat sig bättre i ett fordon gjort av plast om de använt samma / liknande taktik?
 49. 1 point
  Ska vi har nya bv så är väl Hägglunds Beowulf vagn av intresse. Men antagligen köps bv tillbaka av diverse civila nasare tills marknaden är dammsuger.
 50. 1 point
This leaderboard is set to Stockholm/GMT+02:00


×
×
 • Create New...