Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation since 10/17/2019 in all areas

 1. 3 points
  Tar man bort namnbrickan slutar jag i försvaret
 2. 3 points
  Litet glada nyheter: Källa: FMV order for R-410 G3 Stock Assemblies Spuhr Press Release FMV 2019-10-24.pdf
 3. 2 points
  Försvarsmaktens förslag till utveckling för marinen perioden 2021-25 resp. 2026-30: Kommentar: Glädjande att trängfartygens omsättande återigen börjar nämnas efter att ha varit frånvarande länge. Visbykorvetterna ska kunna behållas till 2040 efter genomförd HTM vilket torde vara 5 år längre än man hittills talat om. Ingen HTM för ubåten Halland utan endast vidmakthållande måste vara ett allvarligt bakslag för ubåtsvapnet. Här kan en fördyring av A26 och följande omförhandling av ubåtskontraktet ha spelat in. Glädjande även att Spåröklassen ska genomgå "HTM", men jag tror faktiskt det mer är fråga om en livstidsförlängning (fartygen skulle ursprungligen ha utgått efter 2021). Goda nyheter även för amfibieförbanden med fortsatt omsättning av båtparken, ersättning av Rb 17 och anskaffning av buret LV-system. Dock så ska man komma ihåg att delar av den planerade amfibiebataljonen i Göteborg tas från den befintliga i Berga. Kort sagt i stället för 1 st amf bataljon med 1.200 man idag så blir det 2 st med 800 man vardera med en på ostkusten och en på västkusten. Återstår alltså att se om man kommer att påbörja produktdefinitionsfasen för två nya ytstridsfartyg tidigt i perioden 2021-25. Annars lär det inte bli några nya fartyg. Endast Gävleklassens korvetter avses ersättas vilket betyder att antalet korvetter förblir sju (som idag) minst till 2030. Därefter ska ytterligare två fartyg anskaffas vilket borde betyda leverans nån gång i mitten av 2030-talet. Om Gävleklassen nu ska vidmakthållas minst till 2030 så vore det märkligt om man inte kommer att ersätta 40 mm pjäsen akterut. En SAAB Trackfire skulle åtminstone ge ett visst skydd akterut (ett sådant system kommer t ex att monteras akterut på finska Hamina som ändå är betydligt mindre än Gävle). Båtburet granatkastarsystem för amfibieförbanden borde betyda kontainer baserat, vilket har provats (med framgång) på trängfartyg och torde vara billigare än att utveckla en ny båttyp för ändamålet. Anskaffning och vidmakthållande av kvalificerade vapen för ubåt torde avse bl a Tp 62. Fartyg som inte omnämns är bl a de sex spaningsbåtarna (f. d. BevB 80 batch 1) som troligen måste utgå innan 2030, Stockholmsklassens två patrullfartyg som troligen utgår efter 2026, samt ev. livstidsförlängning av ubåten Södermanland. Det sistnämnda är nödvändigt om fyra ubåtar ska kunna vidmakthållas fram till leverans av Blekingeklassen 2023-25. Efter 2030 kommer även de fem bevakningsbåtarna i Göteborg liksom samtliga sju minjaktfartyg att behöva ersättas. Sammantaget så tycker jag det mest positiva är att man inte verkar överge planerna att förse Visby med lvrobot (vilket jag befarade) och att man åtminstone har börjat prata om nya ytstridsfartyg och omsättning av trängfartyg. Mest negativt är nog att inga nya ubåtar (förutom de två som är beställda) är planerade under perioden och att Halland inte verkar få en HTM som sina bägge systrar. Det är ganska allvarligt både för ubåtsvapnet och Kockums, men förmodligen ett resultat av ökade kostnader för A26 (bl a som en följd av hittills utebliven export). UPDATE: di.se tror att Överbefälhavarens analys av Försvarsberedningens rapport som publicerades på fredagen är en kalldusch för Sverige, en akut fråga för regeringen, för samarbetspartierna och för försvarskoncernen Saab, och att SAAB Kockums i Malmö/Karlskrona snart kommer att tvingas börja avveckla: Ta försvarets brister på större allvar /Per
 4. 2 points
  Enligt "Defence News" (och rapporten) låg han och sov. Ty som det också står i artikeln: "According to the report, the transit through the body of water known as the Hjeltefjord “was not considered particularly demanding, as the fairway is open and offers a good view all around,” the report found, which likely contributed to a sense of complacence among the crew.That echoes the sentiments of the Capt. Østheim, who told VG he didn’t think he needed to be on the bridge during that transit". Liten underskattning där då, med facit i hand?
 5. 2 points
  Nu är det dags för fälttester av nya uniformstyper. Soldater på I 19 i Boden, Lv 6 i Halmstad, Amf 1 i Berga, F 17 i Ronneby, Trängregementet i Skövde och K 3 i Karlsborg ska under vintern och våren utvärdera olika modeller från de leverantörer som är kvalificerade för det gemensamma nordiska uniformsprojektet. Den här veckan får de soldater som deltar i testerna öppna lådorna med de uppsydda uniformssystemen från leverantörerna. Det är starten på omfattande tester under perioden december 2019 till maj 2020. Testerna genomförs förutom i Sverige även i Norge, Finland och Danmark. – Ett viktigt krav för projektet är att systemet ska vara anpassat till både män och kvinnor i alla militära uppgifter. Därför är fördelningen mellan män och kvinnor i testet prioriterat, säger Mia Nilsson, projektledare på Försvarets materielverk (FMV). En design, olika kamouflage Projektet som går under namnet Nordic Combat Uniform är en del av det nordiska samarbetet Nordefco. De fyra nordiska länderna har enats om funktionella krav som kommer resultera i ett gemensamt flexibelt uniformssystem där endast ytterplaggens kamouflagemönster skiljer sig åt. Uniformssystemet ska klara olika typer av klimat – från mycket kalla vintermiljöer till extremt varma förutsättningar som i öken och djungel. De funktionella kraven är baserade på erfarenheter från användare och experter i de fyra länderna. I anbuden har leverantörerna beskrivit hur deras uniformssystem motsvarar de funktionella kraven från projektet. Baserat på detta har projektet bjudit in de leverantörer som klarade förkvalificeringen till tester. Brukartester Soldaterna som deltar i testerna kommer att delas in i grupper, där varje grupp kommer att utrustas med en konfiguration från en av leverantörerna som är med i upphandlingen. De får även utbildning från respektive leverantör. Soldaterna kommer att använda uniformen dagligen och i samband med övningar under flera olika årstider och skilda miljöer. – Det ska bli mycket intressant att se hur soldaterna uppfattar leverantörernas lösningar, säger Mia Nilsson. Soldaterna får kontinuerligt fylla i enkäter framtagna av Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI). Projektet kommer sedan att analysera detta tillsammans med de labbtester som också ska göras och sammanställa detta till en teknisk bedömning av uniformssystemen. – Den största fördelen med det nordiska samarbetet är de omfattande testerna som kommer att göras av 480 soldater från fyra länder, från värnpliktiga till medlemmar i specialförbanden, säger Mia Nilsson. Jätteorder En av fördelarna med ett gemensamt stridsuniformsprojekt är storleken på upphandlingen. Med ett kontraktsvärde på 425 miljoner Euro har det attraherat leverantörer från hela världen vilket har lagt grunden för ökad konkurrens och mer kvalitet för insatta medel. Den tekniska bedömningen kommer tillsammans med anbuden från leverantörerna att ligga till grund för beslutet om vem som får uppdraget att leverera den nordiska stridsuniformen. Det beslutet tas i slutet av 2020. Läs hela inlägget här >>
 6. 2 points
  Hej , kbv 047 är en av de fartyg som nämns som lämpligt hjälpstödfartyg i en gästartikel på Skippers blogg. I föregångslandet Finland har ett miljöskyddsfartyg används som stödfartyg under Swedex 19. Så det borde vi testa.
 7. 2 points
  SAAB och Dockstavarvet presenterar nya stridsbåt 90 HSM som är snabbare, tystare, och har förbättrad manövrerbarhet, komfort och eldkraft: Meet the new Combat Boat from Saab Roligt att man fortsätter utveckla StrB 90. Speciellt intressant med den nya drivlinan och ändrad tyngdpunkt. Personligen hade jag dock hellre sett att man gått vidare med den 40 tons stridsbåt 2010 som en gång planerades för AMOS granatkastarsystem. Båtprojektet avbröts i och med försvarsbeslutet 2009 när man valde att avbryta projekt AMOS. Som jämförelse så har finnarna valt en annan planlösning med sina landstigningsbåtar av Jehu-klassen, där styrhytten ligger ovanpå lastutrymmet och där soldaterna inte behöver passera genom denna vid landstigning. G-krafterna blir även mindre på besättningen i kraftig sjögång jämfört med StrB 90 (där man sitter närmare bogen). Därmed inte sagt att StrB 90 är en dålig båt, bara att det finns vissa begränsningar vad man kan göra med den ursprungliga designen. Med sin lägre silhuett torde dock StrB 90 vara svårare att upptäcka och träffa jämfört med den finska motsvarigheten. Här är Corporal Frisks jämförelse av de bägge båttyperna: Combat Boats and Landing Craft /Per
 8. 2 points
  USA överför fyra f. d. kustbevakningsfartyg till den ukrainska marinen. De första två fartygen har nu anlänt på ett heavy lift ship: Retired U.S. Coast Guard Cutters Arrive in Odessa to Join Ukrainian Navy /Per
 9. 2 points
  World’s largest air-cushion amphibious assault ship to undergo repairs at Baltic shipyard Det finns två st svävare av Zubr klassen i östersjöflottan. Svävare är ganska komplexa och känsliga fartyg som kräver mycket underhåll för att fungera. Det var ju en av anledningarna till att finska marinen till slut övergav sitt Flottilj 2000 projekt, där ytattacken i framtiden bl a skulle ha bestått av (4 st?)små robotbestyckade svävare ledda av två flottiljledare av Hamina klassen. Östersjöflottans två stora Zubr svävare har kapacitet att landsätta minst 3 strv/10 BTR/8 BMP + 360 soldater på Gotland mindre än 3 timmar efter att man lämnat Baltyisk. Efter ytterligare 6-8 timmar tillkommer sedan övriga amfibiefartyg (med bl a 4 stora landstigningsfartyg av Ropucha klass) med sin last. Grekiska marinen har fyra svävare av Zubr klassen. Air cushion small landing ships Project 12322 Zubr Project 12322E Projekt 1232.2 Zubr /Per
 10. 1 point
  M. a. o. så verkar det som om fartygschefen tagit hänsyn till hur området såg ut vad gällde navigeringssvårigheter och sjötrafik, men inte till hur oerfaren bryggpersonalen var eller att den vakthavande officeren inte bara skulle ha ansvar för fartygets framförande i natten utan samtidigt också vara instruktör för en elev. Det står inte om FC var på bryggan i samband med vaktombytet, men frågan är väl om inte enbart detta borde ha krävt hans närvaro med tanke på omständigheterna. Jag skulle bli mycket förvånad om han går fri från ansvar. /Per
 11. 1 point
  Det finns också en Mestersvigs flygplats 180 km längre mot NNV från Nerlerit Inaat Airport med en grusbana på 1800 meter. Den används för det mesta av det danska försvaret och ekspeditioner til Nationalparken. Försvaret klarificere den som landing i terräng. Den är dock inte upp til standard som en civil eller militär flygplats. Den har t.ex bare dagslandingslys, ingen andre faciliteter som hangar, tekniska utrustning til landing eller BOR, så om den skulle användas till jaktplan, då vill det kräva en stor bekostelig opgradering. Så dom bästa flygplatsen til jaktplan vill vara Thule eller Keflavik, som båda är militära flygplatser. En sista möjlighet är Kangerlussuaq på vestkysten av Grønland. Den används redan af det danska flygvapen till deres CL-604 Challenger, som primært används till patrull runt Grønland och Færøerne. Nato har redan jaktplan på Keflavik, men om man ska patruljera NØ Grønland, då är Thule den bäste lösning, då USA kanske kan bidrag med lufttankning. Annars kanske man kunne få Norge till att bidrag med jaktplan från Bodø. En siste möjlighet kan vara att få tillstand frän Norge att skicka danska jaktplan til Andøya Flygstation i Norra Norge. Men det är ett mycket svårt uppdrag, om inte nästan omöjligt på grund av dom store avstånden runt Grønland och Arktis.
 12. 1 point
  Med tanke på omständigheterna som mörker, trånga farvatten, mycket tung sjötrafik, framförande av fartyget utan aktiv transponder, alldeles nyligen genomfört vaktombyte, samt oerfaren vakthavande officer (både vad gällde navigering, framförande av fartyget och som lärare) och bryggbesättning så finns det bara en stor fråga för mig (som lekman) som fortfarande är obesvarad. Varför fanns inte fartygschefen på bryggan för att övervaka? Även om jag som sagt är lekman på området så har det inte saknats personer med erfarenhet som fartygschef eller varande fartygschef som på twitter sagt exakt samma sak. /Per
 13. 1 point
  Den amerikanska robotjagaren DDG-105 USS Dewey har utrustats med en laser av typ ODIN på den förliga tidigare tomma plattformen nedanför bryggan. Den är avsedd att kunna blända elektrooptiska och infraröda sensorer. Det är inte fråga om ett högenergi laser system som mer eller mindre bränner sönder sitt mål utan en mindre laser av CIWS typ som kan blända målsökaren på robotar i slutskedet. The War Zone tror man kommer att installera dessa inte bara på fler robotjagare utan också runt om på fartyget för att få 360 graders täckning. Mysterious Laser Turret Appears On US Navy Destroyer USS Dewey /Per
 14. 1 point
  Att de har fått möjlighet att lufttankas är väl inte så bara. Det betyder ju att planen kan stanna uppe mycket längre. Från The Drive:s artikel: Aerial refueling capability will allow the E-2Ds to fly further from the carrier itself with less risk, giving the strike group's operations ever great reach, and will simply allow them to remain on station longer. A typical Advanced Hawkeye mission now lasts around four hours, two and a half of which are on station. With aerial refueling, the Navy plans to extend total mission time to seven hours, five of which will be on station.
 15. 1 point
  Ny pressrelease idag med bilder på nya uniformer (utan kamouflage). https://www.fmv.se/sv/Nyheter-och-press/Nyheter-fran-FMV/Det-gemensamma-nordiska-uniformssystemet-testar-olika-modeller/
 16. 1 point
  Det är väl en kostnadsfråga också? Vad jag vet har USA inget permanent jaktflyg på Grönland. Det är dessutom 1000 km från Thule till östkusten av Grönland. Det kanske är för lång sträcka att flyga för att möta upp Ryssen på? Tex F-15C har en aktionsradie på 1965 km. F-15E har en aktionsradie på 1270 km. Skall flygplanen hålla sig länge i luften behövs lufttankning vilket inte är billigt. Landningsbanorna på östgrönland är inte så långa och är grusbanor. Mest nordliga flygplatsen på östkusten av Grönland: Nerlerit Inaat Airport har en grusbana på 1000 m. Inget för modernt jaktflyg. Söder om den ligger Kulusuk Airport med en bana på 1199 m. Också grusbana. Kangerlussuaq Airport ligger på västsidan och har en asfalterad bana på 2810 m. Narsarsuaq Airport, sydliga delen. Betongbana på 1830 m. Resten är korta banor på ca 800 m -1000 m längd. Det blir nog en stor investering för danskarna. Annars kanske de kan hyra in sig på Islands Reykjavik!
 17. 1 point
  Video från övervakningskamera på Sola TS (förmodligen riktad föröver mot bogen): Ship collision in Norway. November 2018 Om den är äkta så är det både otroligt och lite overkligt att få se den nu först ett år efter kollisionen. Man kan ana hur styrbords ankaret sliter upp fregattens sida och gnistor sprutar upp under flera sekunder i hålet där ankarkättingen löper (de sista gnistorna förmodligen från när ankaret gått i sjön och kättingen löper ut med våldsam fart). Fregatten verkar kränga mindre än vad jag hade väntat mig. Det är mer av en 'glancing blow' än en ren kollision. Tankfartygets bulb kan också ha bidragit till de stora skadorna. Nästan ofattbart att det inte behövs mer för att sänka ett toppmodernt örlogsfartyg på över 5.000 ton. /Per
 18. 1 point
  Även finnarna renoverar nu sina XA 180 vagnar. Förmodligen ett mer omfattande arbete än det som görs på de svenska vagnarna. Finland announces upgrades to XA-180 fleet Patria will continue life-cycle upgrades of XA-180 6x6 armored for Finnish army /Per
 19. 1 point
  Tisdagen den 5 november 2019 går till historieböckerna för det svenska luftvärnet. På förmiddagen denna molnfria, tidiga vinterdag steg en markbaserad robot 98 mot skyn för första gången på svensk mark. En skjutning som genomfördes på FMV Provplats i Vidsel. – Fantastiskt skönt att vi nu passerat ytterligare en viktig milstolpe i vårt arbete med att utveckla luftvärnet med nya förmågor som ger en ökad operativ effekt, konstaterar ställföreträdande regementschefen för Luftvärnsregementet, överstelöjtnant Thomas Wessman, som följde skjutdagen med stor spänning. Någon mil bort från ledningscentralen pustar den lika historiska skytten ut efter anspänningen med att utföra den i simulator väl inövade rutinen för luftvärnets huvuduppgift, strid mot luftmål. Målet som ska bekämpas i detta fall är en av FMV:s obemannade målrobotar. Cirkeln sluten – Jättekul att vara den första skytten med att avfyra en robot 98 på svensk mark. Samtidigt är detta för min och mina kollegors del ett slut på vårt mångåriga arbete med att införa systemet i luftvärnsbataljonens verksamhet. Cirkeln är nu sluten men arbetet fortsätter, säger skytten och fyrar av ett stort leende. FMV provplats i Vidsel har i många år varit plats för luftvärnets skjutningar med skarpa robotsystem. Bland annat har robotsystem 97 (Hawk) skjutits på det mycket vidsträckta fältet i Lappland. Nu har alltså en ny era av provskjutningar inletts då robot 98 i framtiden kommer att skjutas i allt större utsträckning från utgrupperade lavetter. Ovärderlig information – När vi gästar FMV här i Vidsel får ovärderlig information från alla de testsystem och instrument som FMV förfogar över. Information som vi använder i vårt fortsätta utvecklingsarbete, säger Luftvärnsregementets projektledare för införandet av det nya systemet, major Joakim Olsson. Då stora delar av testarbetet inte är offentlig information är major Olsson ganska kortfattad i sin sammanfattning över skjutdagens resultat. – Det återstår en del arbete med verifieringen men vi är redan nu övertygade om att förbandet fått ett mycket kompetent system som ger en markant ökad operativ förmåga, säger Joakim Olsson. Läs hela inlägget här >>
 20. 1 point
  Ja precis. Miljöskyddsfartyget FNS Louhi som användes under Swedex 19 (men som f ö ännu inte fått en egen sida på sv. wiki) är även förberedd för att kunna bestyckas och användas som minfartyg om så skulle behövas. Tidigare så användes ofta svenska isbrytare som stödfartyg under marinövningar. Lilla Thule användes t ex som stödfartyg för 1. minkrigsflottiljen i slutet av 70-talet. Då rodde jag själv en gång omkring bland fartygen på Finnfjärden i Gryts skärgård en mörk höstkväll när hela flottiljen låg för ankar med uppskattningsvis ett 25-tal fartyg (Thule som varande det största). Finnish pollution control vessel Louhi /Per
 21. 1 point
  Den sista fregatten av australisk Adelaide-klass (f d am. O H Perry-klass) har nu tagits ur tjänst: Australia’s final Adelaide-class frigate bows out of service RAN decommissions final Adelaide-class frigate Återstår att se vem eller vilka som drar vinstlotten när det gäller de sista två fartygen (som borde vara de enda som är riktigt intressanta med tanke på fartygens ålder). Både Grekland och Polen behöver förnya sina fregattbestånd, men ser man till hela fartygsbeståndet i respektive marin så är nog utan tvekan polska marinen den som behöver dessa fartyg mest. Chilenska marinen torde dock vara den som är duktigast på inköp av fartyg och dessutom är kapabel att betala för sig (dock så var väl kanske inte inköpet av kryssaren Göta Lejon det allra bästa med tanke på hennes kylsystem och dess känslighet för saltvatten ) /Per
 22. 1 point
  Jo precis, det stämmer nog, i alla fall om man får tro Defence24.com. Själv tror jag man ska ta allting som har att göra med den polska marinen med en nypa salt. Projekten som har avbrutits eller bara blivit en tumme överstiger med råga de som har fullföljts. Ofta brukar det falla på den ekonomiska biten eller på att en ny regering ändrar inriktningen. Även om man har lyckats komma igång med att bygga nya minjaktfartyg så är ju det projektet ordentligt försenat. I fallet med ubåtarna så hänger det nog mycket på huruvida tyskarna själva kan dra nytta av tillverkning och underhåll i Stettin eller inte. Orka – The German Way: Will the Polish Navy Submarines be Built in Szczecin? /Per
 23. 1 point
  Skulle tippa på att x är avsedd för de som inte är stridande, alltså för gruppchefer för t.ex. de som tillhör en frivilligorganisation. Men det är en ren spekulation då det står så här på HvSS om kursen: "Avsedd för dig som är eller skall placeras i befattning som X-gruppchef/stf inom Hemvärnet eller frivilligorganisationer."
 24. 1 point
  Germany Full Steam Ahead with 212CD Submarine Procurement & Yard Expansion Det är lite svårt att tyda vad man menar i artikeln, men tydligen avser tyska marinen att beställa ytterligare två st ubåtar av typ 212 CD (nr 9 och 10 i tyska marinen), dvs. samma typ som man även bygger för den norska marinen. Detta behöver nödvändigtvis inte innebära att man kommer att ha tio ubåtar totalt, eftersom man då kanske väljer att sälja två av de äldsta ubåtarna av U31 klass till Polen. Detta skulle innebära att styckepriset för en 212 CD ubåt sjunker, vilket vore förmånligt för Norge och för andra potentiella köpare som Nederländerna och Italien. För Polen vore det också förmånligt, eftersom man slipper den stora kostnaden att köpa helt nya ubåtar. Dock är det nog bara en kortsiktig lösning då den polska marinen säkert vill ha ett minimum av tre operativa ubåtar. Hur detta påverkar SAABs chanser att sälja A26 är svårt att säga, men vad gäller Polen så är det nog ändå kört tror jag. /Per
 25. 1 point
  ScanEagle UAS testas ombord på Turva. Testen betalas av EU: Insitu ScanEagle Demonstrates Agility, Maritime Domain Awareness in Finland /Per
 26. 1 point
  Sista dödsryckningen för DDR. 30 år sedan!
 27. 1 point
  Corporal Frisk's kommentarer om incidenten i Dec 2018: A Long Text about Seven Short Minutes /Per
 28. 1 point
  Att inte få bli jägare är ett lyxproblem. Utgångspunkten bör vara att få göra grundutbildning och får man inte bli jägare får man inse att man bör vara ödmjuk och ta det som erbjuds. Enda anledningen att få överklaga tycker jag är om man enbart blir klassad som duglig till HV GU. Psykologerna är inga amatörer, de är riktigt skarpa, och tror man att man kan lura dem så upptäcker dem det och tar ner din bedömning.
 29. 1 point
 30. 1 point
  Am. robotjagaren USS John S. McCain är nu reparerad och har påbörjat sjötester: USS John S. McCain completes repairs, starts at-sea tests Chris Cavas på twitter: Video of the Japan-based destroyer USS JOHN S McCAIN DDG56 getting underway Monday 28 Oct for post-collision repair sea trials /Per
 31. 1 point
  Robotbåten FNS Hanko nära att kollidera med en lotsbåt i Dec 2018 (tack till adam seven på twitter): Olycksutredningscentralen: M2018-04 Tillbudet mellan en lotsbåt och en robotbåt i utkanten av Emsalö Utredning om tillbud nära Emsalö klar – militärbåt var osynlig på radar /Per
 32. 1 point
  https://historia.nu/stormaktstiden/historia-nu-72-regalskeppet-kronans-undergang/ Intressant lyssning från podcasten Historia Nu: Regalskeppet Kronans undergång är en av de största tragedierna i svensk historia. Under slaget vid Ölands södra udde den 1 juni år 1676 följde 800 besättningsmän med skeppet i djupet i det iskalla försommarvattnet. Det var ett kaotiskt sjöslag mellan den svenska och dansk-nederländska flottan under Skånska kriget, som satte den svenska flottans brister i blixtbelysning. Missförstånd och bristfällig ledning gjorde att Kronan kantrade och exploderade när det egna krutförrådet antändes av en lykta i kaoset.
 33. 1 point
  Finska Gardesjägarregementet – som är specialiserat på strid i bebyggelse – är på god väg att bli stamgäst på Markstridsskolans stridsträningsanläggning i Kvarn. – Nästa steg blir att mer regelbundet öva tillsammans med svenska soldater, säger överstelöjtnant Petri Toivonen, kommendör för Nylands jägarbataljon, en av regementets två bataljoner. Jägarbataljonen gästade Kvarn under en dryg vecka i oktober med cirka 200 soldater under grundutbildning och ytterligare ett 30-tal anställda soldater och officerare. Deras övning Kvarn 19 är en del av den finska arméns internationella övningsprogram samt inte minst en viktig pusselbit i det finsk-svenska samarbetet. – Gardesjägarregementet har varit i Kvarn och övat varje år sedan 2016, säger bataljonens planeringsofficer Tomi Valkonen, och fortsätter: – Den här stridsträningsanläggningen med alla byggnader utrustade med simulatorer och videokameror, och den tekniska supporten från den svenska personalen, gör det möjligt att öva med väldigt få restriktioner. Soldaterna och förbanden kan agera i stort sett fritt och det är en stor fördel. Saknar anläggning Kommendör Toivonen fyller i: – ­ Hela träningsmiljön med dess teknik och support innebär att vi efteråt kan validera truppernas förmåga och få en omfattande feedback på alla träningsmoment. Just nu har vi ingen likvärdig anläggning i Finland. Under årets besök har finländarna endast övat med egna soldater. Just denna dag är det soldaterna som ryckte in i januari i år som anfaller in mot anläggningen – eller Spång som ”staden” döpts till – medan gruppen som ryckte in i juli försvarar inifrån byggnaderna. – Men målsättningen är att vi ska öva mycket mer tillsammans med de svenska soldaterna. Förhoppningsvis blir det så nästa gång vi kommer hit, säger kommendör Toivonen. Värt pengarna Det råder inget tvivel om hur mycket det finska regementet uppskattar den årliga utflykten till Östergötland. – Träningen i Kvarn innebär en avsevärd kostnad för oss. Det är inte billigt, men när vi väl är här kan vi genomföra träningen på ett så kostnadseffektivt sätt att det är värt alla pengarna vi lägger ut, säger kapten Valkonen. Läs hela inlägget här >>
 34. 1 point
  FM skriver om mönstret på sin hemsida. https://www.forsvarsmakten.se/sv/information-och-fakta/var-historia/artiklar/en-kladsam-historia/
 35. 1 point
  Ja att vi kränktes är väl utom tvivel, sen exakt vad det var är en annan sak. I nära anslutning till händelsen så saboterades ju också en pumpanläggning på Kanholmsfjärdens botten som använts av vatten och havsmyndigheten(?), anläggning som skadades var ju på djupt vatten 50 meter och nedåt (kanholmsfjärden är ca 100 meter som djupast). Anläggningen som användes för försök med att hjälpa syresättningen av fjärdens botten.
 36. 1 point
  Bra! Det är inte heller helt korrekt att säga att sjörobotarna av typ RBS 15 Mk2 skall bytas mot Mk3 versionen. Den ursprungliga Mk3 versionen av RBS 15 med 200 km räckvidd har aldrig varit aktuell för den svenska marinen, men däremot så har de befintliga Mk2 robotarna uppdaterats och livstidsförlängts bl a med komponenter från Mk3. Räckvidden på dessa robotar är dock så vitt jag vet fortfarande 100 km. Den enda mig veterligen svenska robot (avsedd för fartygsmål) som haft en längre räckvidd var kustrobot versionen RBS 15 K (eller RBS 15 KA) som kunde nå 150 km ut, men denna robotversion försvann i och med att tungt kustrobotförband 90 lades ner 2000. De delar av det gamla kustrobotförbandet som nu har aktiverats använder samma Mk 2 robot som finns på fartygen. Vad gäller den nya svenska sjöroboten som är under utveckling för Visby så kan man kanske tillägga att exportversionen som nu har utvecklats har fått benämningen RBS-15 Mk4 Gungnir. (Jag tror inte ESSM eller Aster 15 kommer att vara aktuella för Visby om hon nu får luftvärnsrobot, men det är min personliga uppfattning.) Det bör också nämnas att Visby klassen kan medföra egen minröjningsutrustning för självförsvar. Dock är det oklart hur detta i så fall påverkar antalet sjörobotar som kan medföras. Som tillägg till infon om 57 mm Mk3 pjäsen på Visby så kan det kanske nämnas att den också finns i en version med en mer konventionell kanonkupol med benämningen 57 mm Mk3B. Det är denna pjäs som återfinns på Stockholm klassen från 2010 och som kommer att återfinnas på Gävle klassen när de kommer i tjänst nästa år efter livstidsförlängningen. /Per
 37. 1 point
  Under Fakta Korvett Visby står det under beväpning att korvetterna kan ha tre torpeder, det är felaktigt. Fyra stycken torpeder är det som är korrekt. Visbykorvetterna är också beväpnade med tunga kulsprutor.
 38. 1 point
  För det historiska intressets skull bjuder jag på tillhörande vapenrock för byxorna ovan https://digitaltmuseum.org/011024265070/faltjacka
 39. 1 point
  Hej! Om du har frågor angående ditt resultat rekommenderar jag att du ringer Rekryteringsmyndigheten! Jag rekommenderar dock att du nu tar chansen att genomföra en Grundutbildning och sedan efter utbildningen söker dig till en Jägarutbildning, anställda kan söka till Fallskärmsjägarutbildning och det är en imponerande utbildning, alternativt söker anställning vid AJB, K3 eller Ronneby efter avslutad GU ifall du fortfarande är intresserad av Jägartjänst! Av ren nyfikenhet, vad fick du för placering? Mvh EnSvenskTiger
This leaderboard is set to Stockholm/GMT+01:00


×
×
 • Create New...