Jump to content

Leaderboard

Popular Content

Showing content with the highest reputation since 05/23/2021 in all areas

 1. Enligt Corporal Frisk på twitter så kommer de bägge svenska amfibiebataljonerna att få 12 st båtar med 120 mm granatkastare i perioden 2025-30. Båtarna blir avsevärt större än StrB 90 med dimensionerna 23 x 5,5 m och ett deplacement på ca 53 ton. Dvs. ungefär i storlek med dagens BevB typ 88 med nästan samma deplacement. Båtarna ska även kunna avge direktriktad eld mot motståndare på havsytan eller på land i självförsvar. Systemet benämns Artillerisystem AMF. Corporal Frisk på twitter Mycket glädjande om detta är sant. Kan det vara StrB 2010 som dammats av igen? Jag vil
  4 points
 2. Amfibiebataljonerna skall kunna verka längst hela den svenska kusten. Det är specifikt därför som man trycker på vikten av hög rörlighet och båtburna vapensystem som inte behöver grupperas innan de kan verka. Men tung kustrobot tillhör organisatoriskt inte Amf och därför ingår det inte i deras organisationsplan, det betyder däremot inte att man inte avser kunna bedriva strid tillsammans. Samverkan kräver nämligen inte på något sätt att man tillhör samma förband. NH 90? Flytande landningsplatser? Carlsborg? Isbrytare? RB 47? Flygplan? Va? Vad har detta med Amf att gö
  3 points
 3. Som Meteor redan varit inne på så ska Marinen om några år ha två identiska amfibiebataljoner (AmfBat 2030). Dessa amfibiebataljoner skall vardera ha motsvarande ett granatkastarkompani, och ett sådant har i Sverige oftast 6 (ibland 8) pjäser. 2x6 blir 12 vilket är anledningen till att man avser anskaffa just 12 stycken. Våra fem Bevakningsbåt 88 har tre huvuduppgifter. Inomskärs ubåtsjakt, sjötrafikkontroll och hamnskydd. Detta är uppgifter som båtarna är skräddarsydda för, och som de bäst utnyttjas för. Det är därför som de, tillsammans med sensorpluton och bordningstroppen, ingå
  3 points
 4. Testerna av NEMO på lätt trossbåt genomfördes av FMV, på uppdrag av Försvarsmakten och i samarbete med Patria och Finska Försvarsmakten. Testerna syftade till att undersöka realiserbarheten av båtburen granatkastare, och att ta fram underlag inför en eventuell anskaffning av en dylik (d.v.s. det som nu påbörjats). Att man slutligen kommer välja just NEMO är nog troligt, men inte nödvändigtvis säkert, eftersom det är en konkurrensupphandling och inte en riktad upphandling. Ett produktionsbeslut för "Stridsbåt NY" fattades för ca en månad sedan, så utveckling
  3 points
 5. Det är väl ganska troligt att det blir en variant av Patria's NEMO som Corporal Frisk antyder. Dels för att AMOS projektet är nedlagt sedan länge för Sverige och dels för att man redan testat kontainer baserad NEMO på svensk transportbåt (i Patria's regi tror jag men den svenska marinen har säkerligen fått ta del av resultaten). I och med att båtarna ska kunna avge direktriktad eld i självförsvar så kan vi nog utesluta att det skulle vara fråga om nåt enklare granatkastarsystem typ det på GRKPBV 90, utan det måste vara ett gyro stabiliserat system. NEMO har f ö även testats på en finsk stridsb
  3 points
 6. Nu börjar det röra på sig...intervju bokad.
  3 points
 7. Enligt Hanna Gunnarsson på twitter så besökte Marinchefen försvarsutskottet idag och förevisade då bl a denna bild av hur fartygsbeståndet kan komma att se ut 2030. Intressant att HND fortfarande är kvar då. Illavarslande dock att inga nya stödfartyg finns med (endast en ny torpedbärgare). Lite märkligt kanske att GLE och SVL fortfarande kommer att klassas som korvetter 2030. De bör ju rimligen ha ersatt STO-klassen som patrullfartyg efter 2026. /Per
  3 points
 8. Precis. Just SG1X är en riktigt fräck liten radar, kikade som av en händelse på just en sådan hos SAAB senast förra veckan. Likvärdig prestanda som VBY:s gamla spaningsradar, men i ett mycket mindre och lättare paket. Dessutom AESA baserad med alla häxkonster som det innebär. Förhoppningsvis kommer vi köpa ett gäng sådana till flottan (och potentiellt Amf) i en nära framtid...
  2 points
 9. Angående sensorer finns det ju numera radarer som är små och lätta(150kg!) men ändå mycket kompetenta. Saab Giraffe 1X är ett exempel. Kan tänka mig att både "akanbåt" och "sjömålsrobotbåt" förses med en motsvarande sensor, kanske i kombination med Saab Trackfire som sekundärbeväpning och optiskt sikte. Detta skulle ju också ge bataljonen möjlighet att skapa en egen lokal luftlägesbild och producera måldata åt de lvrobotenheter som också ingår i bataljonen. https://www.saab.com/products/sea-giraffe-1x
  2 points
 10. Visst är det! Det har potential att bli mycket slagkraftiga och rörliga bataljoner som kan försvara långa kuststräckor. En motståndare kommer bedömt få mycket svårt att ta sig i land vid en kuststräcka som försvaras av en AmfBat 2030. Min uppfattning är att Strb NY är tänkt att bli en sorts enhetsplattform för alla de nya tunga vapensystemen, både GRK, medeltung sjömålsrobot och AKAN skall kunna bäras. Det är därför den likt Strb 2010 avses bli betydligt större än dagens Strb 90. Notera dock att tanken inte är att varje båt skall bära alla vapensystemen, utan att man har
  2 points
 11. Nu står det klart vilket vägval FM gjort för vår framtida bandvagnspark. Som tidigare är känt så har vi beställt fler Bv 410 och kommer beställa ännu fler inom ramen för det multinationella samarbete som inletts med GB, Tyskland och NL. Tidigare i veckan la FMV ut en RFI om att renovera och modifiera upp till 1000 Bv 206/208 med bland annat ny dieselmotor och automatväxellåda. https://www.kommersannons.se/fmv/Notice/NoticeOverview.aspx?ProcurementId=46889 Så i framtiden kommer vi således ha ett antal hundra splitterskyddade Bv 410(totalt 277 beställda hittills) o
  2 points
 12. För budgetåret 2022 vill US Navy ta 15 fartyg ur tjänst medan 8 fartyg förväntas levereras (obemannade farkoster oräknade). Fartyg som de vill ta ur tjänst är 7 robotkryssare, 4 littoral combat ships (1 mer än tidigare aviserat), 1 landstigningsfartyg med docka, 2 atomdrivna attackubåtar och 1 oceangående bogserbåt. Full finansiering av huvudprogrammen fortsätter, även om jag tror att man dragit ner på takten när det gäller beställningar av robotjagare av DDG51 klassen. Som vanligt så kan kongressen sätta käppar i hjulet. U.S. Navy Issues FY22 Shipbuilding And Decommissioning Total
  2 points
 13. Länk till artikel om Stridsbåt 2010 nämnd i föregående inlägg: https://www.aef.se/Flygvapnet/Tidskrifter/Protec/Protec01_07.pdf
  2 points
 14. Utan att veta allt för mycket om föreslagen organisation kan man förvänta sig att lokalförsvarsskyttebataljonerna kommer organiseras som just skyttebataljoner och därmed diffa ganska mycket mot HV. Har HV-bataljonerna organisk IE? Nej, jag vet att 4 plutoner utbildas, även om tanken var att de enbart skulle stödja HV vilket det inte är täcker det typ 10 % av HV-bataljonernas behov Har HV-bataljonerna organisk PI-förmåga? Nej, se tidigare svar för utveckling Har HV-bataljonerna stabskapacitet nog att lösa skyttestrid? Nej Har HV-bataljonerna logistik-resurser nog att
  2 points
 15. Sorry. Som Corporal Frisk påpekar i en kommentar på twitter så är det ganska troligt att båtarna blir en variant av de som byggdes av Swede Ship Marine och som såldes till Förenade Arabemiraten i början av 00-talet. Sex av dessa båtar har senare byggts om till granatkastarbåtar: 24 M FAST MORTAR (swedeship.se) (foto swedeship.se) Två båtar av en tidigare (prototyp?) version tjänstgör fortfarande som brigadledningsbåtar i amfibiebataljonen: Ledningsbåt 2000 (foto Försvarsmakten) Info på aef.se o
  2 points
 16. Den kanadensiska ubåten HMCS Corner Brook av Upholder/Victoria-klassen grundstötte 4 juni 2011 i Nootka sundet utanför Vancouver ön och har sedan dess varit under reparation. Efter flera missöden under reparationstiden inkl. bl a en brand och spruckna ballasttankar så har hon nu börjat förflyttas på en pråm inför återsjösättningen. Chris Cavas har bilder från förflyttningen på twitter. Hon ser ju nästan ny ut nu. Upholder/Victoria-klassen ska för övrigt ha en toppfart av hela 19 knop vid snorkling, vilket torde vara oöverträffat vad gäller konventionella dieselelektriska ubåtar. HM
  2 points
 17. Bgen Frisell anger i ett inlägg på twitter att ytterligare 20 grkpbv ska anskaffas, vi kommer i framtiden alltså ha 60 vagnar. Hur fördelningen kommer se ut mellan mekbataljonerna och pansarbataljonerna har jag inte sett några öppna uppgifter om.
  2 points
 18. Den tyska fregatten F214 Lübeck av Bremen-klassen är det sista fartyget av sin klass som är i tjänst och hon ska enligt planerna tas ur tjänst 2022. Enligt ISPK Center for Maritime Strategy & Security på twitter så ser det nu ut som om hon kommer att räddas från skrot döden och få ett nytt liv som skolfartyg. Förutom segelfartyg så har den tyska marinen inte haft ett dedikerat skolfartyg sedan FGS Deutschland togs ur tjänst 1989. Gissningsvis så blir hon av med robotsystemen (RAM lavettagen behövs på de nya korvetterna), men hon kommer ändå att kunna användas för sjöövervakning, sjöfartssk
  2 points
 19. Saab not received ‘official communication’ from Brazil for new Gripen order (shephardmedia.com) /Per
  2 points
 20. Det har så vitt jag vet aldrig varit aktuellt annat än att det föreslagits som ett möjligt alternativ. Det är fortfarande en båt mer än vi haft de senaste 3-4 åren, då bara HND och SÖD varit operativa under tiden GTD och UPD var inne på HTM. Det är såklart långt ifrån optimalt, men det är tyvärr så det blir när man inte får omsätta fartygen i tid och därför tvingas ta gamla fartyg ur tjänst innan deras ersättare är färdiga. Att ta över mer av sjöbevakningsrollen blir nog inte aktuellt förrän VBY HTM är klar och YSF2030 börjat levereras, så någonstan
  2 points
 21. Trots uppgifter om att US Navy dragit tillbaka beslutet att ta de tolv patrullbåtarna av Mark VI typ ur tjänst så bekräftar man nu att man vill göra detta i budgetförslaget för 2022. Man kommer inte heller att ersätta dem, utan deras uppgifter övertas av LCS fartygen och kustbevakningsfartyg. Problemen med detta är bara att LCS har haft problem med reduktionsväxlarna i maskineriet och med de modul vapensystem som fartygen utrustas med. De har även svårigheter att försvara sig mot en fiende som lyckats komma tillräckligt nära, eftersom den höga överbyggnaden omöjliggör tillräcklig dumpning av k
  2 points
 22. Ubåtarna, likt de flesta av flottans fartyg, får en översyn varje år (s.k. årsöversyn, ÅÖ). Var sjätte år genomförs dock en större översyn (s.k. generalöversyn, GÖ), och en sådan borde HND vara aktuell för snart. HND är också planerad att genomgå en LTF för att därigenom förlänga hennes livstid till minst 2030. Därefter planeras hon och resterande båtar i GTD klassen successivt ersättas av en ny ubåtsklass som man i närtid kommer börja med förstudier för. Denna har fått benämningen A30. Den bilden skickades ut som en bilaga till skrivelsen "Marinchefens vilja" (FM20
  2 points
 23. Satellite photos show hulk of what was biggest Iran warship (observera att det är två satellitfoton i artikeln) (yahoo.com) Det verkar råda delade meningar om IRIS Kharg var det största fartyget i den iranska marinen. Ska man räkna med det gigantiska flytande basfartyget IRINS Makran så var Kharg det näst största. Makran verkar för övrigt som sagt nu vara på väg över Atlanten till Venezuela i sällskap med en fregatt. Hon ska ha en däckslast av bl a sju attackbåtar: Iranian warships appear to begin first Atlantic crossing as U.S. warns against weapons transfers
  2 points
 24. Det handlar väl, precis som med t ex AK5, inte så mycket om att M90-systemet (sina brister till trots) har blivit så dåligt att det är otjänligt, utan om att det så smått börjar bli eller åtminstone kommer relativt snart bli brist på grejer, då det helt enkelt tar slut i förråden. Att då nytillverka en 30 år gammal design, när det faktiskt finns betydligt bättre alternativ som ger högre förmåga, känns ganska korkat. Ungefär lika korkat som att nytillverka AK5 för att ersätta de som nu börjar bli utslitna, istället för att ersätta dem med en modernare karbin. Funnes det hundratusent
  2 points
 25. Eller så kanske man anser att det finns viktigare saker att fokusera på än ett gammalt PEK märke, eller utbildningsbåge på en axel.
  2 points
 26. South Korea’s KSS-III Batch 2 Submarine to Feature both AIP and Li-Ion Batteries Man kan ju undra varför man väljer att behålla AIP med bränsleceller om Li-Ion batterier nu är så säkra? /Per
  1 point
 27. Antar att du menar Jehu-klassen eller Watercat M18 AMC? Jehu-class landing craft Den är med dim. 19,9 x 4,3 m och 32 tons depl. helt riktigt större än Jurmo-klassen, men fortfarande mindre än den båt som anges i Corporal Frisk's twitterinlägg. Tvivlar på att det är fråga om en variant av finska Jehu-klassen med tanke på det utvecklingsarbete som tidigare lagts ner på StrB 2010. Tror mer på att man utvecklar en något större version av den senare. Man kanske lägger till transportkapacitet och/eller vapenstation nu? /Per
  1 point
 28. Nej är man på större djup så torde färgen på skrovet spela mindre roll. Däremot så kan den ha betydelse om ubåten är på periskopdjup eller i ytläge. Israeliska ubåtar t ex är grönfärgade eller blågröna förmodligen just för att reducera risken för upptäckt från flygplan, helikoptrar och drönare. Sen beror det naturligtvis också på i vilka vatten som ubåten är tänkt att operera. En viss färgvariant funkar kanske inte i alla vatten. Varför man valt just blänkande svart för kanadensiska ubåtar vet jag inte. Kan möjligen ha att göra med att man vill begränsa beväxtningen på skrovet. Även svenska ub
  1 point
 29. På 80-talet och tidigare var de målade i 325H (eller M) olivgrön M står för matt och H för halvmatt På 90-talet infördes mönstermålning m/90 som bestod av Mörkgrön 326M Förrådsbenämning: Täckfärg 4401/326M Förrådsbeteckning: M0716-92326X Ljusgrön 322M Förrådsbenämning: Täckfärg 4401/322M Förrådsbeteckning: M0716-92322X Brun 507M Förrådsbenämning: Täckfärg 4401/507M Förrådsbeteckning: M0716-92507X Svart 093M Förrådsbenämning: Täckfärg 4401/093M Förrådsbeteckning: M0716-92093X Den
  1 point
 30. Vän av ordning kanske undrar vad ett sånt här fartyg som kommer att byggas efter civila krav och i första hand ha civila uppgifter har att göra i ett militärt forum, men då har man inte förstått vad detta fartyg betyder för Royal Navy och för Storbritannien i militära och säkerhetspolitiska aspekter. Inte minst för att stärka stridsmoralen och självmedvetande i personalen. Fartyget kommer inte att bli en kunglig jakt som den tidigare HMY Britannia men kommer att tillhöra och bemannas av Royal Navy. Vad gäller rent militär utrustning så kommer hon att få NBCD citadel, lätta vapen för självförsv
  1 point
 31. Ja det är ingen dålig idé! Jobbar just nu som Administratör och har gjort det i nästan två års tid, bor även nära Halmstad vilket gör Lv 6 en perfekt ort i mina ögon, såg att det finns två olika administrativa platser vilket alltid är intressant. Det kan vara en bra väg in i försvarsmakten! Att ta ett civilt jobb inom försvaret kanske ger bra merit samt en bra inblick i hur de olika förbanden jobbar och ser ut. Är väldigt sugen på att göra en GMU för att i sin tur öppna upp mer jobbmöjligheter men det kan va en bra startpunkt! Tack för tipset!
  1 point
 32. Vi har kört i värre än det där under utb, hemligheten är "mer gas" för bibehållen färd.
  1 point
 33. Det är inte bara i Sverige som omsättningen av viktiga materielsystem haltar: No Love for the Baltic Sea from Green Ministry (corporalfrisk.com) Om man från politiskt håll i Finland är oförmögna att inse värdet av dessa havsövervakningsplan i gränsbevakningen, havsövervakningen, räddningstjänsten och i miljöarbetet så är det väl knappast heller troligt att man kommer att inse värdet av de två Global Eye radarspaningsplanen i SAABs offert till HX tävlingen. /Per
  1 point
 34. Mike Yeo på twitter Indonesian navy checking on submarine after failure to report back from exercise (news.trust.org) Indonesian Navy submarine with 53 on board goes missing (navaltoday.com) Indonesian Navy Submarine KRI Nanggala Reported Missing (navalnews.com) Cakra-class submarine (en.wikipedia.org) Bara att hoppas på det bästa och att det bara är fråga om kommunikationssvårigheter. UPDATE 1: Indonesian Navy searches for missing sub with 53 on board (mercurynews.co
  1 point
 35. Enligt tidigare försvarsbloggaren Skipper [alias (kommendörkapten?) Niklas Wiklund] på twitter så kommer Gävle-klassens bägge korvetter inte att omklassas eller nedgraderas till patrullfartyg, utan de kommer att fortsätta att klassas som korvetter även 2030. En glädjande information om det stämmer. Det skulle betyda 9 st korvetter 2030 (men inga patrullfartyg eller stödfartyg). /Per
  1 point
 36. Corporal Frisk's första kommentar på twitter: /Per
  1 point
 37. För den som gillar spekulationer (och vem gör inte det?): Iran’s fleet oiler, Kharg, sinks under mysterious circumstances after catching fire in Gulf of Oman (libertyunyielding.com) /Per
  1 point
 38. Kostnadsfördyringar involverande de nya stridsflygplanen och ubåtarna riskerar nu att försena renoveringen av Visby korvetterna och andra fartyg eller att man måste skjuta på beställningen av nya korvetter: Notor för stridsflyg och ubåtar spräcker plan (dn.se) /Per
  1 point
 39. Årets Veterandag hölls i år vid Berga slott på Amfibieregementet och precis som förra året var det ett digitalt evenemang som direktsändes på Försvarsmaktens Youtubekanal. Ceremonin leddes av programledarna Kattis Ahlström och regementsförvaltare Daniel Nybling. Veterandagen är Sveriges uppmärksammande av den personal som tjänstgjort internationellt, med eller utan vapen. Dagen började med att stupade veteraner hedrades med en överflygning av Jas 39 Gripen i en så kallad missing man-formation och kransnedläggning vid veteranmonumentet på Djurgården. Därefter medaljerades personer för sina
  1 point
 40. Nej i just den här texten belyser han inte det. För tillfället är dock min bedömning att skydd ligger lite före pvrb dvs aktiva skyddssystem kan möta robot, de kan dock inte bekämpa pil-am vilket gör att en 120mm kanon för tillfället inte behöver bry sig särskilt mycket om förekomsten av Arena eller dylikt. Dessutom har det diskuterat tidigare det här med var man kan skjuta robot på längre avstånd i Sverige och duellvärdet i att ha robotar på tornet samt på vilken bekostnad man har robotar i stridsfordon. Förstår inte riktigt vad du menar här Jag anser att vi har hamnat allt fö
  1 point
 41. Filippinska marinchefen Vice Adm. Giovanni Carlo Bacordo vill hellre ha fler patrullfartyg av Cyclone-klassen än kustbevakningskuttrar av Hamilton-klassen: PN prefers US Cyclone patrol boats over Hamilton-class cutter (pna.gov.ph) BRP General Mariano Alvarez (PS-38) (f. d. USS Cyclone) av Cyclone-klassen som överfördes till den filippinska marinen 2004 genomgick för övrigt en modifiering och förlängning i samband med överföringen: BRP General Mariano Alvarez (PS-38) (en.wikipedia.org) Här är ett foto som illusterar skil
  1 point
 42. Bättre upp! Levererade redan i april
  1 point
 43. Då Grkpbv 90 har en större tornkrans än våra befintliga Strf 90 är det inte säkert att det går, eller åtminstone är ekonomiskt försvarbart, att använda befintliga chassin. Dessutom skall nu samtliga befintliga Strf 90 och Strv 122 genomgå en större modernisering (REMO) utöver den tidigare beställda renoveringen (RENO), och man beställer fler Bv 410 för att kunna frigöra Strf 90 från funktionsförbanden, så att dessa istället kan tillföras våra stridande förband. Således är det inte säkert att det ens finns några chassin över att bygga om till Grkpbv. Det 20-tal nya Strf 90 som nu sk
  1 point
 44. Tyckte också sju flygmaskiner lät klent, men det ingår i.o.f. också flera simulatorer och en option på anskaffning av fler flygmaskiner senare. Men ja, SK40 ska bara ersätta SK60 i den grundläggande flygutbildningen. JAS 39D kommer få fylla rollen som avancerat skolflygplan fram till att ännu ett nytt skolflygplan för den avancerade flygutbildningen anskaffas runt 2030. FMV.se
  1 point
 45. En artikel till på samma tema: https://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2021/05/forsvarsmakten-far-200-nya-bandvagnar/ Vilka BV är de tänkta att ersätta?
  1 point
 46. Inte mycket nyheter kanske men Corporal Frisk vädrar sina åsikter om de fem medtävlarnas sista och slutgiltiga offerter. Frågan är vad det betyder att tre av fem medtävlare inte vill tala om hur många flygplan som ingår i offerten och varför SAAB nu offererar 64 st ensitsiga 39E. BAFO står för Best and Final Offers: Stop, BAFO Time! (tyckte den eng. originaltexten var lättare att förstå än när jag googlade den) (Picture source: Finnish Air Force) Finland: final quotations for HX Fighter programme received (airrecognition.com)
  1 point
 47. Den filippinska marinen säger sig vilja överta de patrullfartyg av Cyclone-klassen som har tagits ur tjänst (och som kommer att tas ur tjänst) i US Navy. Sedan 2004 finns ett fartyg av klassen i tjänst, vilket torde öka chanserna. Jag kan tänka mig att den ukrainska marinen också är intresserad. PH Navy keen on acquiring US Cyclone-patrol vessels /Per
  1 point
 48. Försvarsberedningens förslag var att samtliga förband i armén skulle utrustas med buren lv-robot, den ekonomiska verkligheten gör att det i nuläget enbart blir amfibiebataljonerna men den högra ambitionsnivån ligger kvar i "kontrollstationen" 2023, så det finns konkreta planer på ett breddinförande men just nu inget flis för detta.
  1 point
 49. Precis. Räckvidden för ett lv-robotsystem kommer variera beroende på typ av mål, målets flygprofil, din robots flygprofil, väder o.s.v. Kraftigt manövrerande mål kräver att din robot har kvar mycket rörelseenergi i slutfasen för att kunna träffa målet, detta innebär att bekämpningen typiskt måste ske inom robotens motorbrinntid. För att bekämpa ett mål som flyger långsamt på en rakbana mot dig utan att manövrera behöver din robot inte lika mycket rörelseenergi kvar i slutfasen, och framförpunkten blir också mycket enklare att förutspå. Således kan din robot skjutas i en kastbana oc
  1 point
 50. Jane's rapporterar nu att Sverige valt en begränsad MLU för de sex återstående C-130 transportflygplanen i stället för ersättning: Sweden decides against Hercules replacement, opts for MLU instead De kommer trots detta bara att kunna flyga till 2030-32. Sverige har Europas äldsta Herkulesflotta, Återigen så bekräftas tesen om att det är dyrt att vara fattig när det gäller militärmateriel. Även om det stämmer som det står i artikeln att Sverige mottog sin första Herkules 1965 så är just det flygplanet, 841, ett av de två som har ställts i malpåse i England (förmodligen u
  1 point
This leaderboard is set to Stockholm/GMT+02:00


×
×
 • Create New...