Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation since 04/07/2019 in Posts

 1. 3 points
  Justyna Gotkowska på twitter Väldigt knapphändiga uppgifter så här långt. Verkar som om man är intresserad inte bara av de två svenska ubåtarna Södermanland och Östergötland, utan även de två Singaporeanska ubåtarna Archer och Swordfish (av mod Södermanlands klass). En ubåt av Archer klassen ska redan ha tagits ur tjänst i RSN pga. brist på reservdelar och fungerande logistik (läs: sv. stöd), en uppgift som jag varken kan bekräfta eller avfärda. Tydligen så ska (om nu allt detta blir verklighet) SAAB Kockums ta hem dessa från Singapore och sedan renovera dem antingen till operativt skick eller för att användas som reservdelsbåtar. Om dessa uppgifter stämmer så är det naturligtvis en framgång för Kockums och Sverige. Visserligen ingen försäljning av A26 till Polen (åtminstone inte de närmaste åren), men det var ändå ganska liten chans för detta. Vad gäller SÖD så jag tror jag inte att det är några problem att renovera henne för vidare bruk, men hon är mig veterligen planerad att genomgå livstidsförlängning för vidare tjänst fram till åtminstone leveransen av den första A26. Däremot så är det mer osäkert hur det står till med ÖGD. Hon har inte varit i aktiv tjänst sedan 2014-15 och utgick ur rullorna förra året. Hon verkade vara i dåligt skick om man tro bilder på henne hos Kockums som publicerats här tidigare. Inget är väl dock omöjligt om det finns pengar. Kockums är ju i behov av jobb de närmaste åren nu när man tydligen inte ska halvtidsmodernisera Halland (endast vidmakthålla) och livstidsförlängningen av SÖD låter vänta på sig. Efter leveransen av de bägge A26 båtarna finns just nu inget ubåtsjobb inplanerat så vitt jag vet. I bästa fall så kanske man kan få fram tre operativa ubåtar av denna klass om några år för den polska marinen, men mer realistiskt är väl att man måste använda två båtar för övning eller reservdelar och att man då bara får två operativa. Ändå en förstärkning jämfört med dagsläget med den gamla Kilo ubåten och de två ännu äldre Kobben ubåtarna. Vad gäller Archer och Swordsfish så borde RSN vara intresserade av att fortsätta operera dessa ytterligare några år, eftersom det dröjer innan de tyskbyggda ubåtarna är i tjänst. Dock så kan ju problemet med det uteblivna stödet från Kockums framtvinga en förtida försäljning, men det är bara spekulationer. UPDATE: enligt defence24.com så ska avtalet med SAAB gälla inköp eller leasing av de bägge svenska ubåtarna av SÖD klass för en kostnad av 2,5 miljarder SEK, vilka då skulle renoveras och moderniseras med A26 komponenter och sedan ersätta de bägge Kobben båtarna. Vad gäller Archer klassen så skulle dessa då inköpas för den svenska marinens räkning och ersätta SÖD klassen fram till att A26 levereras. Därmed så skulle den svenska marinen kunna operera med fem ubåtar redan innan A26 levereras. Kommentar: Nu förstår jag varför det inte lagts en beställning på livstidsförlängning av HMS Södermanland! En synnerligen intressant utveckling både för den polska och (inte minst) den svenska marinen. För den oinvigde så kanske det inte låter som en jättestor skillnad om det finns fyra eller fem operativa ubåtar, men operativt kan det betyda att chanserna att kunna sätta in två ubåtar samtidigt mot samma företag (avseende en eventuell motståndare) på andra sidan Östersjön ökar väsentligt med fem båtar tillgängliga. För att detta ska bli verklighet så krävs naturligtvis också att det finns fem ubåtsbesättningar tillgängliga, och det är lite tveksamt om det finns i dagsläget. Alternativet kan vara att bara bemanna en av de singaporeanska ubåtarna och använda den andra för övning/reservdelar, men det återstår att se om så blir fallet. Poland to Acquire Second-hand Submarines from Sweden? Head of the MoD Confirms the Negotiation’s in Progress Poland could buy Swedish submarines to update its Kobben-class fleet /Per
 2. 3 points
  Av de sex fregatterna av den australiska Adelaide-klassen (eg. mod am O H Perry-kl) så återstår nu endast HMAS Melbourne i tjänst. Hon och systerfartyget HMAS Newcastle var en tilläggsbeställning och kom i tjänst 1992-93, vilket är ungefär tio år senare än de fyra första fartygen i klassen. Hon tillhör också de fyra fartyg av klassen som genomgick den s k FFG Upgrade Project 2005-09, varvid Mk 13 lavettaget modifierades för SM-2 MR och Harpoon (2011 uppgraderades sedan lavettaget för att kunna använda SM-2 MR Block IIIA robotar). Dessutom installerades ett Mk 41 VLS system med 8 st Evolved Sea Sparrow robotar framför Mk 13 lavettaget på fördäck, och torpeder, robotar, CIWS, ledningssystem och sensorer uppgraderades till den senaste versionen. Fartygen kan även härbärgera och operera 2 st medeltunga helikoptrar av Sea Hawk storlek, vilket är mer än vad de flesta andra fregatter i samma storlek kan. Man kan säga att man med fartygstypen har prioriterat helikopterkapacitet framför sonar kapacitet. Därmed får man väl anse att dessa fartyg fortfarande är förhållandevis moderna och kapabla ubåtsjaktfregatter med bra luftförsvarskapacitet, och åtminstone Melbourne och Newcastle borde kunna göra god tjänst i många år till.Frågan är bara vart fartygen kommer att hamna. Adelaide-class frigate Jag har sett upprepade uppgifter de senaste åren om att Melbourne och Newcastle kommer att säljas till den polska marinen och ersätta de två existerande OH Perry klass fregatterna (som är äldre och inte genomgått motsv. uppgradering), men det verkar som om förhandlingarna inte har lett till något resultat. I stället så har nu den grekiska regeringen uttryckt intresse för dessa två fartyg till det australiska försvarsdepartementet ( Greece shows interest in buying RAN FFGs ). Som om detta inte skulle räcka så var även den chilenska marinen beredd att slutföra förhandlingar i maj 2019 om att köpa dessa två fartyg ( Chile Ready to Finalise Frigate Acquisitions ). Så den stora frågan är nu alltså vilket land som slutligen kommer att överta dessa fartyg. Chile med en bättre ekonomi än Grekland och vana sedan lång tid att kunna inköpa förhållandevis moderna och kapabla utländska örlogsfartyg borde ligga bra till. Man behöver bara nämna de fyra brittiska County jagarna och de tre Duke fregatterna (för att inte tala om våra egna fartyg Göta Lejon och Älvsborg), men frågan är om inte Grekland och Polen behöver dessa australiska fartyg mer än vad Chile gör. Time will tell som man brukar säga på engelska. /Per
 3. 3 points
  Ska kanske förtydliga ytterligare att DN:s artikel som bekant pekar ut skillnader mellan politikernas drömrapport "Värnkraft" och Försvarsmaktens remissvar på vad som är ekonomiskt möjligt att genomföra av denna. "Värnkraft vill ju bl.a. ha både nya ytfartyg och ytterligare nya ubåtar, men eftersom tilldelad ekonomi inte tillnärmelsevis är tillräcklig för allt som politikerna drömmer om så har Försvarsmakten valt att rekommendera att vi skjuter på anskaffning av ytterligare nya ubåtar till förmån för nya ytfartyg då behovet av dessa är betydligt större. Hursomhelst så har ju politikerna flera månader på sig att bråka om detta då försvarsbeslutet inte väntas fattas förrän sent i höst, så vi får helt enkelt vänta och se. Försvarsmakten gick dock ut så sent som idag och meddelade att det militära rådet inför nästa försvarsbeslut står fast! Nja, CKR är klassad som stöd- och ledningsfartyg. Hon må av oklara orsaker ha kvar sitt P på bogen fortfarande, men hon blev faktiskt tilldelad ett "A" nummer för flera år sedan, även om detta aldrig har målats dit. Dock kan hon absolut användas för sjöövervakning i fredstid. Både hon och TRÖ planeras dessutom utgå utan ersättare 2025... Just nu är förhoppningen att Brasilien ska köpa LDO och ARH. Förhandlingar har pågått i några år nu och Brasilianska officerare är på besök titt som tätt. SKAB skulle i så fall renovera och modifiera båda fartygen till motsvarande KSR klass innan övertagande. Några direkta underhållsåtgärder har inte genomförts på varesig LDO, ARH eller GBG och KLR sedan de togs ur tjänst. Men även fartygen i spökdivisionen måste dock kontrolleras med jämna mellanrum för att säkerställa att de inte sjunker till kaj, därför dockas de in med ett par års mellanrum och bottenplåtar, skrovgenomföringar, offeranoder och dyl. kontrolleras för att säkerställa att fartygen förblir vattentäta...
 4. 3 points
  https://news.sky.com/story/paul-farnes-last-battle-of-britain-fighter-ace-dies-aged-101-11921494 Paul Farnes, det sista flygarässet från Slaget om Storbritannien har avlidit 101 år gammal. Han förstörde sex fiendeflygplan, ett förmodligen förstört och skadade ytterligare sex.
 5. 3 points
  Ian McCollum från Forgotten Weapons berättar om Carl Gustav m/45B.
 6. 3 points
  Inte längre, BAE ORKA är mer eller mindre nedlagd. De förlorade upphandlingen av det som nu är mk 332 High Explosive-4 Bolt Guided Cartridge ammunition! ALaMO vann - sannolikt då det var en tekniskt mindre komplex och mer kostnadseffektiv lösning! MAD-FIRES är fortfarande ett utvecklingsprojekt och ligger ännu flera år bort från att komma ut på förband... Studeras görs den, diskuterade projekten med Bofors senast i höstas! Det är riktigt häftig teknik, men det är av flera skäl ingenting som är aktuellt för anskaffning i närtid - framförallt för att vi inte ser behovet! Det finns också flera nackdelar med denna typen av granater - utöver styckpriset - t.ex. mycket mindre verkan i målet, då utrymme i granaten som vanligtvis kan fyllas med sprängmedel och/eller splitter, istället tas upp av styrsystem, batterier och elektronik. I det här fallet har Amerikanarna (som vanligt!) valt att fixa ett enkelt problem med en otroligt avancerad lösning. Hela anledningen till att dom valde 57mm/mk3B till sina LCS var för att kunna bekämpa anfall från svärmar av småbåtar (som t.ex. Iran gillar!). Man ville därför ha en pjäs med hög eldhastighet och stor magasinskapacitet för att kunna bekämpa många båtar på kort tid. Eftersom hotet ansågs enkelt att träffa så skaffade man dock inte någon riktig artillerieldledning till fartygen, utan bara en enkel och billig optroniskt baserad lösning. Nu har det i efterhand visat sig att det utan riktig eldledning minsann inte alls är så enkelt att träffa små snabba manövrerande båtar, och då har man valt att lösa det genom att ta fram svindyra avancerade målsökande granater, istället för att förse fartygen med en riktig eldledning. Då vi har en riktig eldledning på våra fartyg, och framför allt att hotet från svärmanfall från småbåtar inte finns i våra vatten, så har vi inget behov av mk332. Möjligtvis skulle MAD-FIRES kunna bli intressant om dom får den att fungera (till en rimlig kostnad!), men mer troligt är att vi satsar på en vidareutveckling av 3P tillsammans med Bofors. Det är många länder som har valt, eller väljer att anskaffa 57mm/mk3 pjäser de senaste åren, vilket gör att möjligheterna till samarbete och kostnadsdelning vid vidareutveckling av både pjäser och ammunition ser mycket goda ut framöver...
 7. 3 points
  Polen tittar på nytt antitankprogram. Med ett fordon bandvagn med 3x8 st robotar. förslaget är Hellfire och Brimstone. Samt även CAMM missiler som Polen ska få del i tillverkningen. Tänk också att ha ett lätt raketartilleri med 16 enklare raketer och sedan 8 st styrbara Hellfire/Brimstone robotar. Där Brimstone numera görs i en sjövariant med namnet Sea spear. Eller varför inte bara 8 st CAMM robotar för luftvärn. https://www.milmag.eu/news/view?news_id=3371
 8. 3 points
  Bild på det nya Gripenkamouflaget/mönstermålningen: https://images.app.goo.gl/C4cdz4buyE5hx5HB8
 9. 3 points
  Efter några dagars betänketid så tror jag att jag kan se lite mer "nyktert" på den erhållna informationen från defence24.com. Eftersom informationen både är intressant (eller uppseendeväckande kanske är rätta ordet) och spekulativ så tillåter jag mig spekulera lite. Den delen att Polen vill köpa HMS Östergötland och HMS Södermanland som en interimslösning innan man beställer nya ubåtar stämmer säkert, även om Polen gärna vill få det till att förhandlingarna är längre framskridna än vad de är. Att sälja HMS Östergötland möter inga tekniska eller operativa hinder eftersom hon utgick ur rullorna förra året och ligger på Kockums. Dock tror jag att det skulle ta minst två år att renovera, modernisera och få henne i tjänst igen. Däremot så tror jag inte Försvarsmakten och ÖB är beredda att släppa SÖD till försäljning ännu. Möjligen 2022-23 när sjösättning/leverans av första A26 båten närmar sig. Dock med den brasklappen att man kan förstås aldrig så noga kan veta med tanke på att det s k ubåtskontraktet med Kockums är omförhandlat eller i alla fall är under omförhandling. Vad gäller den andra delen att Sverige och Kockums skulle ta hem f d HMS Västergötland och HMS Hälsingland från Singapore för den svenska marinens räkning så verkar det nu alltmer osannolikt att så skulle ske. Vad talar då för resp. emot just detta? Det som talar för är att ubåtsvapnet behöver minst en helst två ubåtar som ersättning för Södermanlands klassen, och att Republic of Singapore Navy tydligen ska ha fått problem att operera dessa båtar efter att Kockums support sinat i och med Singapores helomvändning att köpa tyska ubåtar för framtiden. Problemen för klassen ska röra reservdelar och logistik, och en av båtarna ska t o m redan ha tagits ur tjänst. Något jag dock vill betona att jag inte kan verifiera. Det som främst talar emot är att det är tveksamt om det skulle finnas pengar och personal att bemanna dessa båtar. Vad jag vet så finns det besättningar till 4 ubåtar i ubåtsvapnet. Besättning till en femte ubåt skulle i ett ev. krisläge förmodligen kunna skakas fram med hjälp av bl a lärare, kontorspersonal och reservofficerare, men att permanent bemanna fem operativa ubåtar bedömer jag som omöjligt i varje fall i dagsläget. Ubåtarna behöver dessutom transporteras hem och gås igenom och anpassas för svensk tjänst. Troligen inget jättejobb men ändå nåt som måste göras. Det kan dessutom bli svårt att få politiskt stöd för affären som säkert inte är gratis. Troligen skulle det inte röra sig om 2,5 miljarder som Polen enligt uppgift ska betala för Södermanlands klassen, men säkert ändå en hel del pengar. Speciellt om man dessutom ska utöka personalen i ubåtsvapnet. Jag tror helt enkelt inte etablissemanget är berett att sträcka sig så långt för att hålla antalet ubåtar uppe under bara några år. Man har ju redan visat att man är beredd att ta stora strategiska risker för att tjäna några slantar, som t ex när man beslöt att halvtidsmodernisera de två Gotlandsubåtarna NÄSTAN SAMTIDIGT på Kockums. Detta hade ju till följd att det bara fanns två operativa ubåtar i ubåtsvapnet under 2017-2018 (ett absolut lågvattenmärke för det svenska ubåtsvapnet; det är förmodligen mer än 100 år sedan som det fanns så få ubåtar operativa). Vad är det som säger att man inte är villig att ta en ny strategisk risk genom att sälja SÖD innan den första A26 båten är operativ? Det andra som talar emot är att jag är skeptisk till om RSN vill släppa båtarna. De har nyligen genomgått en uppgradering med optroniska periskop, nytt ledningssystem, ny sonar och motmedelssystem, samt möjlighet att använda ny typ av torped och sjörobot. Uppgraderingen blev klar så sent som våren 2019. De första två tyska ubåtarna levereras inte förrän 2021-22 och kommer gissningsvis inte i tjänst förrän 2022-23. Logiskt borde de ersätta de två 50 år gamla Sjöormen ubåtarna. Är det dessa två gamla ubåtar som ska hålla fanan högt fram till 2022-23? En kompromisslösning som möjligen skulle kunna accepteras av bägge parter skulle kunna vara att Sverige köper bara den ena Archer båten, i utbyte mot viss support från Kockums så att man kan hålla den återstående båten i drift ytterligare några år. Detta skulle i så fall göra att Sverige kan släppa SÖD till polackerna så fort hon är klar med utbildningen, samtidigt som RSN åtminstone skulle få garantier för att kunna hålla en av Archer klassen i drift. Detta förutsätter förstås att Kockums fortfarande inte är sura på singaporeanerna för att de valde att lämna den svenska tekniken och supporten. Det hade då att göra med ägarförhållandena på Kockums, och att man inte visste om Kockums skulle resa sig ur askan. Sammantaget så tycker jag att det som talar emot att vi skulle hämta hem några ubåtar från Singapore väger tyngre. Jag tror på att Polen köper Södermanlands klassen, men det blir nog en utdragen historia där arbetet på ÖGD kan börja när som helst men där Sverige förmodligen inte kan släppa SÖD förrän tidigast om två-tre år. Dessutom så behöver man väl ta SÖD i anspråk som skol- och utbildningsubåt för att kunna utbilda de polska besättningarna, något som ÖGD tidigare utnyttjades för. Detta kommer dock förhoppningsvis inte ta lika många år som med de singaporeanska besättningarna, som inte hade någon tidigare ubåtserfarenhet överhuvudtaget. Detta köp kommer i alla händelser att skapa efterlängtat jobb och möjligheter hos Kockums, särskilt efter dråpslaget nyligen att man tydligen inte ens får jobbet att halvtidsmodernisera den tredje Gotlandsubåten (ännu mindre bygga en tredje A26). Allt detta är naturligtvis som sagt inget annat än spekulationer, men det är i alla fall vad jag tror kommer att hända. /Per
 10. 3 points
  Tar man bort namnbrickan slutar jag i försvaret
 11. 3 points
  Litet glada nyheter: Källa: FMV order for R-410 G3 Stock Assemblies Spuhr Press Release FMV 2019-10-24.pdf
 12. 3 points
  Det där är ett uttalande jag hört många svänga sig med men ingen har någonsin kunnat presentera en källa. Jag kan inte uttala mig om specifikt M90 men om vi tar amerikanska marinkårens digitala kamouflage så har ju den extremt små fält. Det är dock uppbyggt på ett sådant sätt att större ytor domineras av samma färg vilket gör att det på längre håll ser ut som att hela ytan har den färgen och därmed fyller funktionen att kamouflera på både lite närmre och lite längre håll. Får man till något liknande med nya mönstret blir jag väldigt nöjd (skulle även vilja att färgskalan blir något brunare då min upplevelse från att ha sett multicam i Sverige är att det funkar bättre). I övrigt är det framförallt rörelse som kommer röja soldaten så länge vi inte har neongula rave-kläder på oss och om man avser att vara dold och stilla ska man maskera sig mer än vad enbart uniformen erbjuder. Därmed kanske det är viktigare att man känner sig lite stursk och "tuff" i sin uniform snarare än att ha samma saker som min morfar lumpade i.
 13. 3 points
  Här finns lite uppdaterad info om den Svenska Kungstigern
 14. 3 points
  Video: A brief overview of the Latvian Navy, today and in the future Underligt nog så framgår inte i artikeln exakt hur många minjaktfartyg som omfattas i den lettiska marinen, men så vitt jag kan förstå så finns det 5 st av holländsk Alkmaar klass (Tripartite). Estland har 3 st av engelsk Sundown klass. Om alla de tre baltiska marinerna ska anskaffa nya minjaktfartyg på 2030-talet så kanske det kan samordnas med svenska behov av ersättare för Koster klassen? /Per
 15. 3 points
  Det är skillnad på soldat/fordonsförare på insatskompani jämfört med förare på bataljonens transportenheter. Den förstnämnda är även stridande soldat och ska öva mer strid.
 16. 3 points
  Hej Nuvarande förstesergeanter blir sergeanter eller översergeanter. Nuvarande sergeanter blir furirer eller överfurirer. Nuvarande menig 1:a klass blir menig 1, menig 2, menig 3 eller menig 4. Alla officersaspiranter får tjänstegraden kadett. //Mats Geijer, LEDS PERS Plan
 17. 3 points
  Vet inte vilken kollega du syftar på - uppgiften om fästingar kommer från personer som forslar om fästingar och de verkar inom den civila universitetsvärlden. Men nackdelar med byxa i känga är som har ser det; bylsigt, stor risk för vatteninträngning (rinner ner längs byxan i kängan) , risk för skav från veckat tyg/sömmar, skaftet ger sämre stadga och stabiliteten i kängan minskar.
 18. 2 points
  Japan vill nu utveckla ett stealthflygplan inhemskt och avvisar förslag från Lockheed Martin Corp och Boeing Co i USA och Storbritanniens BAE Systems PLC, berättade tre källor med kunskap om programmet till Reuters. Det skulle sätta Japans ledande försvarsentreprenör, Mitsubishi Heavy Industries, i spetsen för ett militärt kontrakt för mer än 40 miljarder dollar. Företaget har inte lämnat in någon egen design för nästa generations jaktflygplan, utan utvecklat Japans demonstrant för stealthflygplansteknologi, X-2, 2016. "Japans stealth-design har fungerat bra i test hittills," sade en av källorna, som har kunskap om det nya föreslagna planet, kallat F-3 eller F-X. En talesman för Mitsubishi Heavy sa att företaget skulle samarbeta med regeringen för oavsett vilken politik den beslutade att följa. https://www.reuters.com/article/us-japan-defence-fighter-exclusive/exclusive-japan-favors-home-grown-design-for-next-generation-fighter-after-rejecting-foreign-plans-sources-idUSKBN21E137
 19. 2 points
 20. 2 points
  Det rör på sig i arbetet att omsätta EHV-beståndet. i FMVs årsredovisning (bilaga 1, sidan 25) kan man läsa följande; https://fmv.se/Global/Dokument/Om FMV/Informationsmaterial/FMV ÅR19 Bilaga 1 Uppföljning av pågående större anskaffningar SLUTLIG.pdf Ska onekligen bli intressant att se vad detta utmynnar i. Klart verkar iallafall vara att omtaget som gjordes för något år sedan har vuxit till något betydligt större och ambitiösare än bara automatkarbin-beståndets omsättande.
 21. 2 points
  @skånemajoren ÄNTLIGEN!!!! Som jag sökt en sådan lösning och dessutom med varianten att kunna bära bara stabsredan. Jag har redan bestämt "I-bars" och så snart jag fått de ska det monteras. Ett stort tack för tålamod och hjälp.
 22. 2 points
  Personaltransport och förvaring av Pansarsprängvinggranat 94 SLUFA(STRIX).
 23. 2 points
  T-basera är en sak, men permanent basering i Göteborg är i dag svårt. Till att börja med finns det ingen infrastruktur för det, hamnen på Göteborg garnison rymmer inte fartyg av denna storlek. Vidare finns det ingen stödorganisation eller underhållsresurs för fartygen där, och de 35 år gamla STO/MMÖ behöver idag mycket kärlek för att fungera. Det vore helt enkelt inte kostnadseffektivt på något sätt... Nu finns det planer på att bygga ut och anpassa hamnen på käringberget för att kunna ta emot även korvetter när dessa uppträder på västkusten, men som du säger så har vi inte tillräckligt många korvetter för att permanent kunna basera några där, och vi kommer sannolikt aldrig få så många korvetter heller. En snabb och relativt billig lösning för att erhålla en permanent närvaro på västkusten skulle däremot kunna vara att köpa Royal Navy:s nu avrustade OPV HMS Clyde som ligger ute för försäljning, även med nödvändiga anpassningar till våra regelverk och behov borde hon kunna tas i tjänst ganska snabbt och till en förhållandevis låg inköps och driftkostnad... Tyvärr precis samma problem som ovan vid permanent stationering av helikoptrar i Gbg, det finns idag ingen infrastruktur (och inget miljötillstånd för det!). Säve är utsålt till civila verksamheter och även om man kunde köpa tillbaka de gamla lokalerna så skulle de behöva omfattande anpassningar för att husera dagens helikoptersystem (samt nya miljötillstånd!). Tror mer på FM:s liggande förslag där varje helikopterdivision tillförs egna rörliga underhållsresurser för att kunna T-basera oberoende av varandra och på flera platser samtidigt. Eventuellt skulle man likt på Gotland (F17G!) kunna ha en mindre förberedd anläggning med den nödvändigaste utrustningen och infrastrukturen för att minska tiden för bastroppen att upprätta T-basen. Återinförandet av AU granatkastarna är ännu ett meningslöst politiskt utspel utan större taktisk nytta, de pengarna hade kunnat göra större nytta på andra håll - t.ex. för att införa MADAT på, samt förbereda för Tp47 på HKP 14! Tänk om politikerna hade kunnat hålla sig borta från detaljstyrning i frågor de helt saknar kunskap och kompetens i, och överlåtit det till expertmyndigheterna - så mycket tid och skattepengar som hade kunnat sparas...
 24. 2 points
  Pjäserna är nya för fartygen, men inte nyinköpta! Tja kanske har bestrykningsvinklarna blivit lite större, men eftersom den nya pjäsen tycks sitta på samma plats som den gamla så borde vinklarna inte skilja sig särskilt mycket! Spica/Norrköping hade väldigt smala brygghus - medan Hamina har ett väldigt brett brygghus - så jag är inte lika säker, jag skulle nog faktiskt lägga mina pengar på de förstnämnda. Även VBY har bestrykningsvinklar på över 300 grader...
 25. 2 points
  Holländska Damen Shipyards Group har nu utvalts som huvudentreprenör att med Blohm + Voss och Thales som partners bygga fyra fregatter av MKS 180 typ till den tyska marinen. Fartygen får en längd av 155 meter, ett deplacement på 9.000 ton och en räckvidd på 4.000 NM vid 18 kn. Om man ska tro navyrecognition.com inget lv-robotsystem med medellång räckvidd, men enligt tyska wiki så får MKS 180 ESSM. Något större än Baden-Württemberg klassen och med tyngre bestyckning men med bara en NH-90 hkp. MKS 180 får ett "Flex deck" där man kan ta med alla olika uppdragsmoduler utan att behöva uppsöka en hamn. Fyra fartyg byggs i en första serie, men ytterligare två fartyg kan tillkomma senare enligt navaltoday.com. German Navy selects Damen/Blohm + Voss for construction MKS180 frigates Damen, German partners to build Germany’s New MKS 180 ships Damen Wins German Navy’s MKS 180 Multi-Purpose Combat Ship Tender Fartygen blir större än förväntat, men det har nog att göra med att de ska kunna operera länge utan hamnstöd. Är nog inte tänkta för Östersjön i första hand. Till skillnad mot F125 som mer är byggt för lågintensivt krig utomlands (modern motsv till mellankrigstidens "colonial cruiser") så är MKS 180 byggt för alla tänkbara scenarior. Även om det inte står så tror jag att dessa fartyg kommer att ersätta de fyra fregatterna av Brandenburg klassen byggda 1992-96. /Per
 26. 2 points
  Sorry om du kände dig påhoppad, det var inte min mening! Hade varit intressant om du kunde hitta den bilden, kan bara utgå från att någon informationsansvarig missförstått något - för TRÖ har ingen möjlighet att tanka helikoptrar, hon saknar helt tankstation för flygbränsle och flottan har som jag skrev i mitt tidigare inlägg inte funktionen HIFR ännu. Nja, de fyra först leverade s.k. interimsmaskinerna (HKP14A) är just nu på fabriken i Frankrike för konvertering till 14F. När dessa levereras till 32:a helikopterdivisionen så överförs deras fyra HKP14E till 1:a helikopterskvadron i Luleå, och då kommer 1:a ha 9 st HKP14E och 3:e ha 9 st HKP14F. Ledningssystem (SAAB MMS) finns till samtliga helikoptrar, det som saknas i dagsläget är datalänk och den så ofta omtalade torpeden. Huvudanledningen är att gasturbinerna är för dyra och omständiga att underhålla och reparera. En dieselmotor kan man göra så gott som allt underhåll och reparationer på ombord, oftast av den egna besättningen. Men på gasturbinerna är det väldigt lite man kan göra ombord, dom kräver förvisso inte så mycket underhåll så länge de fungerar, men så fort något går fel så måste oftast hela turbinen bytas ut och skickas iväg för felsökning och reparation av specialutbildad personal. De kräver dessutom en specialanläggning för att provköras efter verkstadsbesöket - och länge fanns just den anläggningen i USA (det är en Amerikansk turbin!) Att bränsleförbrukningen beräknas minska med runt 20% på VBY G2 är mer en bonus, det är framförallt tillgängligheten man vill öka genom ett mindre komplext maskineri.
 27. 2 points
  Har endast tagit med sista version av Draken på respektive flottilj när så varit möjligt: F1 1966–1983: J 35F Draken F3 1965–1973: J 35D/F Draken F10 1964–1998: J 35B/D/F/J Draken F12 1968–1980: J 35F Draken F13 1960–1980: J 35A/D/F Draken F16 1976–1986: J 35F Draken F17 1972–1982: J 35F Draken Svaret blir således att näst-sista flygflottilj att flyga Draken var F16 Uppsala och att F10 Ängelholm fick flyga Draken ensam i tolv år. Danmark flög sina RF-35:or till 1993. Finland flög sina SK 35C och J 35F till 2000. Österrike flög sina J 35Ö till 2005. Flygbara: J 35J 35556, SE-DXR. Saab AB, disponeras av Swedish Air Force Historic Flight, F7 Såtenäs Sk 35C 35810, SE-DXP. Flygvapenmuseum, disponeras av Swedish Air Force Historic Flight. J 35D 35350, N35350. Privatägd. McCellan Airport, Kalifornien. Källa: Wikipedia
 28. 2 points
  Skipper på twitter ska besöka Istanbul i sam Selami Haktan på twitter 20200106 Marshal Ustinov aborts Sarayburnu Slavakryssaren RFS Marshal Ustinov återvände till aktiv tjänst i Norra Ishavsflottan så sent som årsskiftet 2016/17 efter att ha genomgått diverse reparationer och uppgraderingar under fyra år. Enligt navyrecognition (inte den allra pålitligaste källan) så fick hon även Kalibr eller Oniks robotar, men inte något mer avancerat luftförsvar. Upgraded Slava-class Cruiser Marshal Ustinov Returns to Northern Fleet’s Base Following Enligt globalsecurity så ingick även en skrov rekonstruktion och digitalisering och reparationer av maskiner och drivlinan. Man kan ju inte låta bli att undra hur hon kan få maskinhaveri bara tre år efter rekonstruktionen? UPDATE: Verkar som om det inte är fråga om maskinhaveri utan mer om att man inte kunnat lägga till p g a starka vindar. Trots hjälp av 4 bogserbåtar så fick man avbryta försöket. Hon ska besöka Istanbul i samband med Putins besök. Fartyget gör troligen ett nytt försök i morgon. "Strong winds prevented berthing of Marshal Ustinov to Sarayburnu pier in Istanbul this noon. Despite the assistance of 4 tugs the Slava class cruiser aborted her maneuver and sailed to the Marmara Sea where she spent last night." Bosphorus Naval News på twitter /Per
 29. 2 points
  Det verkar som att man snart är i luften igen! Källa
 30. 2 points
  Australia will sell two second-hand Adelaide-class guided missile frigates to Chile /Per
 31. 2 points
 32. 2 points
  E-2D advanced Hawkeye har fått ny radar, "theatre missile defence capabilities", "multi-sensor integration" och en Northrop Grumman Navigation Systems tactical glass cockpit, och kommer att ersätta alla 75 existerande E-2C. Japan har även beställt 11 exemplar. Nån som kan säga om det är fråga om äldre plan som byggs om och moderniseras eller om det är helt nybyggda plan (eller möjligen en kombination?)? First Advanced Hawkeye upgraded with aerial refueling capability joins fleet Navy Training Squadron Receives First E-2D Hawkeye With New Aerial Refueling Capability /Per
 33. 2 points
  Ja att vi kränktes är väl utom tvivel, sen exakt vad det var är en annan sak. I nära anslutning till händelsen så saboterades ju också en pumpanläggning på Kanholmsfjärdens botten som använts av vatten och havsmyndigheten(?), anläggning som skadades var ju på djupt vatten 50 meter och nedåt (kanholmsfjärden är ca 100 meter som djupast). Anläggningen som användes för försök med att hjälpa syresättningen av fjärdens botten.
 34. 2 points
  En av anledningarna till att man har svårt att rekrytera till den irländska marinen kan vara att unga besättningsmedlemmar inte kan använda mobilen för att kommunicera på sociala nätverk när man är till sjöss: Recruits ditch navy because they can't use phones at sea /Per
 35. 2 points
  Under Fakta Korvett Visby står det under beväpning att korvetterna kan ha tre torpeder, det är felaktigt. Fyra stycken torpeder är det som är korrekt. Visbykorvetterna är också beväpnade med tunga kulsprutor.
 36. 2 points
  För det historiska intressets skull bjuder jag på tillhörande vapenrock för byxorna ovan https://digitaltmuseum.org/011024265070/faltjacka
 37. 2 points
  Ok, trodde att alla kunde läsa ett litet antal artiklar på dn.se gratis. Det handlar om att den breda politiska uppgörelsen kan komma att gröpas ur av Finansdepartementet. Försvarsmakten kan komma att gå miste om nästan fyra miljarder, och överväger nu att begära besked från regeringen om vad som gäller. Försvarsberedningen föreslog tillskott i fast pris, beräknat på 2019 års kostnadsläge. Det innebär att höjningarna åren 2022–2025 ska räknas upp, värdesäkras, utifrån pris- och löneökningar. Någon uppräkning har inte skett, och enligt Finansdepartementets besked till Försvarsmakten så ska detta sätt att räkna gälla även efter 2022, erfar DN. För Försvarsmakten är det en rejäl kalldusch som kan räknas i miljardbelopp. Beräkningar visar att tillskottet till försvaret åren 2022–2025 kan bli nästan fyra miljarder kronor lägre än vad politikerna enats om. Nu riskerar man nya svarta hål i försvarsekonomin. Alternativet är att några av de satsningar som politikerna enats om måste skjutas upp till efter 2025 eller skrotas helt. Det skulle rubba helheten i försvarsberedningens förslag, vilket i sin tur kan äventyra det breda politiska stödet för uppgörelsen. Nu visar det sig också att Finansdepartementet agerar med tyst godkännande från regeringens båda samarbetspartier C och L. Det skedde genom den överenskommelse om försvarsekonomin som de fyra partierna S, MP, C och L slöt i augusti. – Det DN skriver är en del av överenskommelsen. Jag beklagar det, säger Liberalernas försvarspolitiker Allan Widman. Han poängterar att sista ordet inte är sagt inför riksdagens försvarsbeslut nästa höst: – Det kommer att bli förhandlingar när Försvarsmakten och Försvarets Materielverk kommit in med sina underlag. Vi kommer att ha förhandlingar där fler partier än C, L och regeringspartierna ingår. Först därefter blir det definitivt vad försvarsbeslutet och dess ekonomi innehåller, säger Allan Widman. Min personliga kommentar: Man kan bara konstatera att den stenhårda linje i försvarspolitiken som C och L visade utåt av att inte ge sig en tum från vad försvarsberedningen förslog visar sig nu vara allt annat än stenhård. I en kompromiss där inflytandet i regeringspolitiken låg i vågskålen vid januariöverenskommelsen så fick de facto alla ge och ta, även om man sedan kanske visar upp en delvis annorlunda sida offentligt. Blir detta verklighet så tror jag det blir marinen som får dra det kortaste strået. Det verkar finnas en majoritet för att inte satsa på skal försvaret, vilket enligt min uppfattning är helt förödande för möjligheterna att hålla kriget och operationerna borta från svenskt territorium. /Per
 38. 2 points
  Såklart ska detta projekt, nu när det är officiellt, ha en egen tråd! Försvarsdepartementet: Peter Hultqvist: Saabs pressmeddelande BAEs pressmeddelande Mer information bör trilla in under dagen. Förhoppningsvis blir det ett riktigt stridsflyg av detta för Sveriges del och inte bara ett teknikinsamlingsprojekt för en framtida Gripen K/L...
 39. 2 points
  I dag presenterade socialdemokraterna, miljöpartiet, centerpartiet och liberalerna en överenskommelse om finansieringen av det militära försvaret. Överenskommelsen innebär en möjlighet för Försvarsmakten att fortsätta öka den militära förmågan. – Det här är ett välkommet och nödvändigt besked som ger Försvarsmakten förutsättningar för fortsatt tillväxt. Nu fortsätter det grannlaga arbetet med att bereda de förslag som Försvarsberedningen har tagit fram, säger överbefälhavaren Micael Bydén. Överenskommelsen innebär att anslagen för det militära försvaret ökar med 5 miljarder årligen från år 2022 till 2025 då det uppgår till 84 miljarder. – Med tanke på det förändrade omvärldsläget behöver vårt försvar förstärkas. Den ökning av anslaget som Försvarsmakten nu tilldelas i perioden 2022 till 2025 blir ett viktigt tillskott på vägen att långsiktigt bygga ett starkare försvar, säger Micael Bydén. Läs hela inlägget här >>
 40. 2 points
  RBS70 försvinner på luftvärnsbataljonerna, men återfinns istället på andra delar av brigadförbanden? Så följdfrågan blir; kommer det dyka upp utbildning på luftvärnsrobot på platser än Lv6? Skulle ju vara lite kul Så yeah, det blir väl några år med diverse pusslande, testande, limmande, klistrande suckande, hurrande osv innan höga vederbörande fått ordning på hur luftvärnet organiseras och används. Det skulle, som sagt, onekligen vara trevligt om det utbildades luftvärnsrobotförband på typ, P4 och I19 Riktigt intressant blir det ju när Patriot-systemet kommer ut på förbandstjänst.
 41. 2 points
  Ok., men ÖB sa ju på Folk & Försvar i januari i år att robot 70/90 ska återaktiveras under 2019 som en interimslösning för att återföra brigadluftvärn till arméns brigader. Systemet skulle kvarstå till dess en ersättning är på plats. Hur stämmer det med att robot 98 ska ersätta robot 70? Nygammalt luftvärn ska skydda armébrigaderna Cornucopia: Robot 70 och 90 återinförs som brigadluftvärn och på Gotland /Per
 42. 2 points
  Det jänkarna är oroliga för när det gäller F-35 och S-400 i Turkiet är precis det som de officiellt säger: De är rädda för att Ryssland ska lära sig att spåra F-35an. Det handlar ingenting om att F-35 har inbyggda svagheter som du spekulerar om, utan enbart om att när F-35 flyger i närheten av S-400 så kommer informationen om F-35 förr eller senare att hamna i Rysslands händer. Turkiet kommer inte att få lov att integrera S-400 i sin Nato-kompatibla sensorkedja. Däremot så kommer de skapa ett eget identifieringssystem till S-400. Det betyder att man kommer behöva mata in alla sina flygande enheter i S-400. Det betyder att när en turkisk F-16 flyger i närheten av de turkiska S-400 så kommer S-400 veta att det är en vänlig turkisk F-16 i närheten och kommer tack vare detta se dess radarsignatur (den vet ju om att flyget är där tack vare det inhemska identifieringssystemet). Här har du huvudproblemet, för samma sak kommer ske med F-35. Turkiet kommer behöva mata in F-35 i identifieringssystemet till S-400 och detta kommer leda till att varje gång F-35 flyger i närheten av S-400 så kommer S-400 veta att den är där (oavsett om den kan se den på radarn eller inte). Förr eller senare kommer F-35an hamna tillräckligt nära och i precis rätt vinkel för att S-400 ska kunna snappa upp någon radarsignatur. Detta kommer sedan lagras i systemet och ryssarna kommer förr eller senare få fram informationen. Det är detta som är skillnad med S-400 i Turkiet och ryssarnas egna S-400 i Syrien. När israelerna flyger med F-35 i Syrien så har ryssarna ingen aning om det och skulle det mot förmodan blinka till en radarsignatur i någon mikrosekund så vet de ändå inte att det är F-35 som är ute och flyger. När F-35 kommer flyga i Turkiet i närheten av turkarnas egna S-400 så kommer de veta att det är F-35 och var den befinner sig. Då kan de små radarutslagen som syns till lagras. Så det är fullt legitimt av USA att sparka ut Turkiet. Det har ju även framkommit nu på senare tid att samtliga länder som flyger F-35 står bakom beslutet. Det är även helt sjukt att Turkiet själva vill kombinera systemen, då det skulle kraftigt försvagat sina egna F-35 (som de nu ändå inte får). Vad användaren "Chassi" skriver om ämnet kan du helt och hållet ignorera, det är bara en jävla massa struntprat.
 43. 2 points
  https://gcaptain.com/ntsb-points-navy-failures-in-john-s-mccain-accident-report/ The August 2017 collision between the USS John S McCain and a commercial tanker was caused by insufficient training, inadequate bridge operating procedures and a lack of operational oversight, the National Transportation Safety Board said in a Marine Accident Report released today. Ten sailors aboard the John S McCain died and another 48 were injured when the Arleigh Burke-class destroyer collided with the chemical tanker Alnic MC in the Middle Channel passage of the Singapore Strait Traffic Separation Scheme (TSS). There were no injuries sustained by the crew of the tanker. The collision occurred as both the Yokosuka-homeported John S McCain and the Liberian-flagged Alnic MC were transiting towards Singapore in the westbound lane of the busy Singapore Strait TSS. “The NTSB determined the probable cause of the collision was a lack of effective operational oversight of the destroyer by the U.S. Navy, which resulted in insufficient training and inadequate bridge operating procedures,” the NTSB said in a press release. “Contributing to the accident were the John S McCain bridge team’s loss of situation awareness and failure to follow loss of steering emergency procedures, including the requirement to inform nearby vessel traffic of their perceived loss of steering. Also contributing to the accident was the operation of the steering system in backup manual mode, which allowed for an unintentional, unilateral transfer of steering control,” the release said. “As the John S McCain entered the Singapore Strait, steering and thrust were being controlled by a single watchstander – the helmsman – from the helm station. The commanding officer directed the lee helm station be manned as well and the crew took actions intended to transfer propeller thrust control from the helm to the lee helm station. The NTSB concluded that during the process of shifting thrust control, a John S McCain watchstander unintentionally transferred control of steering from the helm to the lee helm station which resulted in a perceived loss of steering by the John S. McCain’s helmsman, however, steering control was available at all times in the accident sequence. The NTSB further concluded the unintentional transfer was possible because the system was being operated in backup manual mode, which removed a safeguard against inadvertent transfer of steering control,” the release adde. The NTSB report also concluded that the “inability to maintain course due to a perceived loss of steering, the mismatch of port and starboard throttles producing an unbalanced thrust, and a brief but significant port rudder input from after steering combined to bring the John S McCain into the path of the Alnic MC.” This decision to change the configuration of the John S McCain’s critical controls while the destroyer was in close proximity to other vessels increased the risk of an accident, the NTSB said.
 44. 2 points
  Hej. Jag har börjat skriva på en bok som handlar om ett fiktivt anfall mot Sverige 1981. Till skillnad mot tidigare liknande böcker kommer denna att fokusera mer på de enskilda människornas öden och reaktioner än på realistisk utrikespolitik eller korrekt förbands- och materielfakta. Här är ett smakprov: Jerker Rehnberg vevade ner bilrutan och lyssnade. Var det flyglarm? Nej, signalerna var längre. Beredskapslarm alltså. Efter att P-Mob hade utlysts så hade han läst på signalerna. Jävlar, det här får inte hända! Magen vände sig och han behövde omedelbart en toalett. Han vände bilen och körde hem igen i hög fart, samtidigt som han satte på bilradion där man bekräftade allmän mobilisering. Väl hemma blev det först toaletten och sedan ner i källaren för att hämta tjänstetidsutrustningen, som han alltid hade färdigpackad. På en lapp som han fäst i ryggsäcken hade han tidigare skrivit: Mat Vatten Pistolen Ring Camilla Ring Ingela Han packade ner några äpplen, en limpa, knäckebröd, en chokladkaka och en stor flaska med vatten. Så ringde han Camilla och meddelade att han måste åka iväg direkt. Det blev ett kort samtal, han klarade inte att gå in i någon diskussion nu. De hade tidigare gått igenom hur de skulle göra om det skulle bli mobilisering. Camilla jobbade på Universitetssjukhuset i och skulle troligen behöva vara kvar där. Han ringde barnens mormor Ingela som lovade att hämta barnen på dagis och åka med dem till Karl-Axels gård långt utanför staden. Att stanna i Tokarp var livsfarligt med tanke på hur nära F13M i Malmen låg. Han bytte vant om till uniform. Slutligen låste han upp hurtsen där m/40-pistolen låg, fyllde magasinet med patroner, satte i magasinet och stoppade tillbaka pistolen i hölstret. Han förvånades över hur mekaniskt och effektivt han arbetade. Men diarrén kom snart tillbaka igen. Jerker körde familjens Opel Vectra i 160 km/h norrut på E4:n. Han hade velat krama om Camilla och pojkarna innan han åkte, men så blev det inte. Det hade inte ingått när han tidigare mentalt hade förberett sig på mobilisering. Bilradion var på och nyheterna meddelade oavbrutet om olika incidenter och om trafikläget. Han kände igen nyhetsuppläsarens röst, så än så länge kunde han nog lita på vad som sades. ÖB hade uttalat sig tidigare och det var ingen tvekan om hur läget var. En invasion var nära förestående. Jerker var spyfärdig, men kunde hålla tillbaka om han tänkte på sina förestående uppgifter. Han var ställföreträdande kompanichef på ett brigadingenjörkompani. Förstahandsuppgiften var att upprätta förbindelser över Dalälven samt fördröjande fältarbeten längs de öst-västliga vägarna inom FO21. Han hade med sig aktuella kartor, och övergångar och förläggningsplatser hade rekats vid tidigare övningar. Men först av allt måste själva mobiliseringen av kompaniet genomföras. Redan strax efter Norsholm kom den första kön. Helvete. Skulle han ha tagit tåget i alla fall? Men tåget var inte flexibelt, det kunde inte vända eller välja annan väg. Nej, bilen var bäst. Efter att ha stått still i 10 minuter bestämde han sig för att vända. Det gick att komma över på motsatta körbanan och köra tillbaka mot Norsholm. Han svängde höger av från E4:n och in på Kimstadsvägen. Här var det också mycket trafik, men den stod i alla fall inte stilla. Han fortsatte mot Kimstad men stannade sedan för att konsultera vägatlasen. Skulle han försöka komma tillbaka till E4:n i Norrköping eller köra mer inåt landet? Förestående invasion (Vikbolandet var alltid fiendens favorit vid våra övningar), förbekämpning av F13 i Norrköping, alla som ska norrut, eventuellt bombade broar i Stockholm. Nej, det fick bli väg 215 till Finspång och därefter Rejmyre och väg 55 till Katrineholm, väg 56 rakt norrut till Kungsör och Västerås. Sen fick läget avgöra fortsatt färdväg. När han hade passerat Skärblacka såg han en svart rökpelare stiga upp i väster. Han befarade det värsta. Vad han inte visste var att det var transformatorstationen i Vånga som, trots personalens tappra kamp mot sabotörerna, just hade sprängts och därmed var strömmen försvunnen i hela Östergötland.
 45. 2 points
  Lite mer: Hemvärnsmännen satt som vanligt och spelade poker i baracken. Det var en gammal gisten stuga som var inpyrd av fukt, svett och tobak efter många års roll som hemvärnsbarack inom ledningsplatsens område. Det kunde ha varit vilken övningssöndag som helst; soldaterna satt på sina vanliga platser, drack ur samma gamla kaffetermosar och rökte samma cigaretter. Nu var det dock skarpt läge; när P-Mob anbefalldes för några dagar sen grupperade hemvärnsplutonen för att skydda flygvapnets ledningsplats ”Filip” mot sabotage och överfall. Det skulle de göra tills den ordinarie skyddsstyrkan från F7 anlände. Detta var deras huvuduppgift, och de hade övat på den år efter år. Allt var väl förberett; eldområdena var skottfältsröjda, utgångspunkternas avstånd var uppmätta, värnen var iordningställda, framryckningsvägar rekade och inövade och soldaterna visste precis vilka roller de hade. Trots allvaret verkade männen bete sig precis som vid sina övningar. Kanske berodde det på att de visste precis vad de hade för uppgift, var de hade sina värn, hur och var vapnen skulle användas. Kanske dolde de sin nervositet genom ett lugnt yttre. Fanjunkare Ahlgren satt som vanligt i sitt eget hörn i baracken och rökte sin evinnerliga cigarett med munstycke. Han ville inte vara med i pokerspelet, och faktum är att ingen annan ville ha med honom heller. Gunnar Ahlgren var 57 år och drev en egen revisionsfirma i Skara. Han var en typisk ensamvarg, utan vänner och umgänge, men underligt nog gift. Hur han blivit fanjunkare var det ingen som visste. Han hade tidigare varit plutonchef, men eftersom han alltid hade varit direkt elak mot de nytillkomna soldaterna hade han fråntagits befälet för att inte avskräcka fler från att ansluta till hemvärnet på orten. Nu tjänstgjorde han som hemvärnssoldat liksom de övriga i gruppen. Förutom att han i princip alltid var ilsken hade han ständigt dålig andedräkt och en av nikotin gulaktig hudfärg. Det var helt enkelt ingen som tyckte om honom. Trots detta hade gruppen på något sätt lärt sig att tåla honom, kanske tack vare hans imponerande militära kunskaper och färdigheter vilka skulle kunna komma gruppen till godo, eller kanske tack vare den starka gruppkänslan som fanns bland hemvärnsmännen. ”Men när fan kommer dom där flygsoldaterna från F7!?” fräste Ahlgren utan att förvänta sig något svar. Gruppchefen Lars Nilsson tittade istället på klockan och konstaterade att det snart var dags att lösa av posterna. Hans grupp ansvarade för den nordöstra infartsposten samt två poster norr om anläggningen. ”Jaha, dags för avlösning!” påminde han. De tre soldaterna i tur drog på sig utrustning och vapen; gevär m/96 respektive kpist. Ahlgren hade givetvis valt att behålla det gamla geväret när plutonen för något år sedan blev tilldelade ett antal kpistar. ”Dom märkte ju i Kongo att kpistens skott för faan inte går igenom en skinnjacka!” visste Ahlgren. Ingen iddes säga emot. Ingen reflekterade heller över varför man över huvud taget skulle bära en varm skinnjacka i Kongo. Som regel var infartsposten dubbelpost, men Ahlgren envisades med att stå post ensam, och det var ingen som insisterade på att göra honom sällskap. I postvärnet låg alltid två handgranater i ett särskilt fack. Ahlgren hade dock alltid en ”egen” låda med 12 handgranater med sig när han gick på post. Det var typiskt för honom, och ingen orkade längre bry sig om det. I inpostens värn stod också en kulspruta m/36 permanent. Ahlgren och de övriga två soldaterna utgick till sina postställen. ”Fan vad skönt!” hördes när dörren till baracken så småningom öppnades igen och de avlösta posterna kom in efter sina pass. Det var kallt och dimmigt ute och svårt att hålla sig varm, stillastående på poststället. ”Läget?” frågade gruppchefen. ”Lugnt. Men man ser ingenting för dimman.”
 46. 2 points
  I samband med det nordiska kadettmötet som i år hålls i Kalmar 7-11 Augusti 2019 så kommer ett antal svenska och troligen även utländska fartyg att ha s. k. Open Ship. Gissar att listan kommer att fyllas på vartefter: Möt marinen i Kalmar /Per
 47. 2 points
  Det har ju skrivits om att A26 ska tåla kraftigare/närmare min- och sjunkbombexplosioner och det som eventuellt går att uppgradera en äldre med i det avseendet är stötdämpning av utrustning.
 48. 2 points
  Satellitbilder över varvet finns här: (vet ej vad som finns bakom SvD Digitalt betalvägg) https://chinapower.csis.org/china-carrier-type-002/
 49. 2 points
  "Gripen E kommer att kunna ha en betydande flygtid kvar år 2040, vilket inte nödvändigtvis betyder att systemet fortfarande kommer att vara operativt relevant vid samma tidpunkt." Luftförsvarsutredningen 2040 : slutbetänkande av Luftförsvarskommittén. Statens offentliga utredningar. SOU 2014:88 s.293
 50. 2 points
  Tack för info! Om nu antalet kvalificerade ytstridsfartyg reducerats så kanske man skulle titta på att förstärka närskyddet för KNM Maud? Speciellt om man nu ändå vill satsa på extra eller större besättning. 4 st Protector RWS låter inte särskilt imponerande för ett så stort och viktigt fartyg. 1-76 mm pjäs med DART ammunition och kanske även nåt lättare lv-robotsystem som SIMBAD-RC vore kanske lämpligt i så fall. Det skulle delvis kunna mildra de negativa effekterna av KNM Helge Ingstads frånvaro. Fler ubåtar tror jag skulle bli för dyrt, och ersätter knappast inte en robotfregatts egenskaper. Ytterligare en P-8 MPA låter som ett intressant alternativ. Två patrullfartyg av Reine-klass överfördes 2013 från norska kustbevakningen till marinen, och anledningen ska enligt wiki ha varit förseningen av leveransen av KNM Maud. Kommer dessa att återföras till kustbevakningen nu i och med leveransen av KNM Maud? /Per
This leaderboard is set to Stockholm/GMT+02:00


×
×
 • Create New...