Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation since 01/22/2019 in Posts

 1. 3 points
  Norway’s new support ship HNoMS Maud starts journey home ShipSpotting.com © lappino 26.000 tonnaren HNoMS Maud blir norska marinens största fartyg någonsin och kommer att kunna förse flottan med bränsle och färskvatten. Hon har även en helikopterhangar med flygdäck och 48 bäddars sjukrum. /Per
 2. 3 points
  Jag behandlar min förare som alla andra i min grupp. På lösövningar så händer det att hon kan vara kvar med vagnen men har vi stridsskjutningar så är hon alltid med. Att öva "vara kvar vid/i fordonet" är skyttegruppens version av stabens "signalisten laddar batterier hela kfön". Så hon är med på allt, hela tiden, överallt hela tiden. Sedan har hon ju en del extra att göra med vagnen och där är min ambition att samtliga i gruppen ska ha koll på t.ex åtgärder före körning. Min förare går också igenom tecken och hur man backleder. Så jag använder min förare till mycket.
 3. 2 points
  Har under de senaste åren lyckats samla på mig ett antal av Försvarets handböcker, manualer, och diverse texter i PDF format och tänkte då att jag skulle lägga upp dom här för lättare åtkomst för andra: (Notera, alla dessa har lokaliserats på nätet och bedöms därav som inte sekretessbelagda. Särskilt, för mig, intressanta objekt markeras med tjock text.) Edit: ersatt döda individuella länkar med länk till mappen. Länk till Drive-mappen med alla dessa dokument och publikationer: https://drive.google.com/open?id=1NKGkCNnjbRf88uV66qtvHqN0dvJxlFEs Instruktionsbok PSG 90B /T 2012 Ammunitionskatalog Systematisk förteckning 2014 Försvarsmaktens receptsamling 2017 Handbok Armé - Ledning 2016 Handbok Bevakning 2017 Handbok Civil-Militär Samverkan 2016 Handbok för frivillig försvarsverksamhet 2008 Handbok Grundläggande soldat- och sjömansutbildningar 2016 Handbok Hemvärn 2018 Handbok Hemvärnskompani Del 1 - Grunder 2017 Handbok Hemvärnskompani Del 2 - Objektet 2017 Handbok Hemvärnskompani Del 3 - Anvisningar 2017 Handbok Hemvärnspluton-grupp Del 1 - Grunder 2016 Handbok Hemvärnspluton-grupp Del 2 - Objektet 2016 Handbok Hemvärnspluton-grupp Del 3 - Anvisningar 2016 Handbok IKFN 2016 Handbok Markstrid - Vintersoldat 2016 Handbok Markstrid - Grupp 2016 Handbok Markstrid - Pluton 2016 Handbok Markstrid - Kompani 2016 Handbok Markstrid - Taktiska/Fältmässiga Grunder 2016 Handbok Överlevnad 1988 Handbok Säkerhetstjänst Grunder 2013 Handbok Säkerhetstjänst Säkerhetsprövning 2017 Handbok Samarbete och Befälsföring 2014 Handbok Systematiskt arbetsmiljöarbete 2017 Handbok Trafiksäkerhet 2016 Handbok Utbildningsmetodik 2013 Infanterireglemente Skyttegrupp 1991 Manual Automatkarbin 4B 2016 Markstridsreglemente (MSR) 1:2 Ledning Förhandsutgåva 2013 Markstridsreglemente (MSR) 2:3 Vintersoldat Förhandsutgåva 2013 Markstridsreglemente (MSR) 3 Grupp Förhandsutgåva 2013 Markstridsreglemente (MSR) 4 Pluton Förhandsutgåva 2013 Markstridsreglemente (MSR) 5 Kompani Förhandsutgåva 2013 Markstridsreglemente (MSR) 6 Bataljon Förhandsutgåva 2013 Militärstrategisk Doktrin 2016 Operativ Doktrin 2014 Reglemente Grund- och repetitionsutbildning Reglemente Uniformsbestämmelser (UniBest) 2015 Soldaten i Fält (SoldF) 2001 Soldatreglemente Materiel Vapen (SoldR Mtrl Vapen) Automatgevär 90 2000 Soldatreglemente Materiel Vapen (SoldR Mtrl Vapen) Automatkarbin 4 2004 Soldatreglemente Materiel Vapen (SoldR Mtrl Vapen) Automatkarbin 4B 2013 Soldatreglemente Materiel Vapen (SoldR Mtrl Vapen) Automatkarbin 5 2004 Soldatreglemente Materiel Vapen (SoldR Mtrl Vapen) Granatgevär 8,4cm 2000 Soldatreglemente Materiel Vapen (SoldR Mtrl Vapen) Kulspruta 58B 2000 Soldatreglemente Materiel Vapen (SoldR Mtrl Vapen) Kulspruta 90B 2004 Soldatreglemente Materiel Vapen (SoldR Mtrl Vapen) Pansarskott 86 2000 Soldatreglemente Materiel Vapen (SoldR Mtrl Vapen) Pistol 88 2009 Soldatreglemente Materiel Vapen (SoldR Mtrl Vapen) Prickskyttegevär 90 2004 Soldatreglemente Personlig Materiel (SoldR Mtrl P) 2003 Svensk Soldat 2016 Om du har några andra dokument runt omkring så får du jättegärna dela med dig av dom här nedanför, spelar ingen roll hur "små" och obetydliga dom må vara för dig, för någon annan kan det vara en guldgruva! Mvh/ Garmr
 4. 2 points
  De har nu även släppt säsong 2 för 2019!
 5. 2 points
  Det är alltså den gamla sovjetiska (ukrainska), senare kinesiska Liaoning som som Pakistan ska få köpa. https://en.wikipedia.org/wiki/Chinese_aircraft_carrier_Liaoning
 6. 2 points
  UndE 23 används redan av lvbat så att införa Bamse igen innebär att lvbat måste få nya radar enheter.
 7. 2 points
  Vi ska komma ihåg att anledningen till att BAMSE inte förbandsattes eller beställdes i fler enheter berodde dels på politiken där en för tiden ganska vanlig tros-missuppfattning var att luftvärn inte behövdes och att det var lugnt bara vi hade ett starkt flygvapen. Ledare för flygvapnet ropade antagligen lite högre än representanterna för luftvärnet (som ju vid den tiden också var ytterst få) sedan fanns ju förstås också en önskan om att göra gripen till den exportsuccé som ännu inte verkar ha blivit riktigt. Nåväl, jag är grinig. Grinig för att vi redan har köpt och betalat motsvarande 1 bataljon Rbs23, grinig för att man istället slänger ut pengar för att uppgradera och hålla liv i de luftvärnssystem som vid den tiden var tänka att ersättas. BAMSE är betalat och klart, det som tyvärr skulle kosta onödigt mycket är ju att återigen dra igång produktionslinan utav framförallt robotarna. Men faktum kvarstår trots allt, vi har inget luftvärn som kan skydda viktig infrastruktur och BAMSE är i den form det är skapat bland det bästa som går att få tag på i dagsläget, personaleffektivt och "enkelt". Dessutom är det ett system som vi redan har i ladorna, att det nya *ironi* robotsystemet 70/90 som nu införs *ironi* är möjligt att införa får man väl anse snarare beror på ren tur att det inte skrotade enligt order och inte faktiskt sparades av taktiska skäl, traditionell militär olydnad lönar sig ibland. BAMSE kommer inte säljas utomlands, det kommer skrotas och bli en utav de större slöserierna med pengar och resurser som genomförts i nära tid. Samtidigt har ju diskussionen om skydd av Gotland varit aktuellt under flera år, men just BAMSE är en kaka som ingen vill ta i ens med tång, att alliansen inte vill diskutera saken förstår jag, bristen på självinsikt lyser stark där, men att det annars varit så tyst kring det är för mig oförklarligt. BAMSE är ändå det system med kvalificerade egenskaper som skulle passa bäst som "lokalförsvarsluftvärn"bemannade med en liten del Yoff och resten frivilliga, kring tex Stockholm, dock ska systemet igång och sedan ska beslut om ett "nytt/återupplivandet" av ett förband till.
 8. 2 points
  Återinförs som brigadluftvärn får man väl tolka meningen som. Mycket bra om om robot 70 och 90 kan spridas på någon form av bredd, och inte bara bli en pappersprodukt som stannar i halmstad. Robot 70 har vi mycket utav så dessa bör iaf ges några till amfibieregementet, och robot 90 skickas norrut till I19.
 9. 1 point
  Försvarsmakten har idag lämnat in budgetunderlaget för 2020 - 2022: Tillväxt under minst tio år I bilaga 1 sid 9 så återfinns marinens utveckling vad gäller viktigaste materiel och system under perioden: Mycket visste vi redan men överraskande positiva planer som inte helt redovisats tidigare är: Att man äntligen börjar planera för nya ytstridsfartyg. Att man planerar för livstidsförlängning av torped 62 och vidmakthållande av torped 45 (som delfinansieras av Finland). Att man vidmakthåller sjöminsystemet. Att man inte längre kallar arbetena med Gävle klassen för en halvtidsmodernisering utan för "livstidsförlängande åtgärder" (jag tycker man ska kalla saker för dess rätta namn). Att man inte längre planerar för en avveckling av Spårö-klassen efter 2021 utan tvärtom för en halvtidsmodernisering. Att man planerar att vidmakthålla HMS Belos. Negativt dock att man inte börjar att planera för en ersättning av stödfartygen i allmänhet och en ersättning av HMS Trossö i synnerhet. Även negativt att man inte nämner en ev. halvtidsmodernisering av den tredje ubåten av Gotlands-klass (HMS Halland). Hon ska tydligen kunna fortsätta i tjänst utan större åtgärder fram till minst 2021, men ett ev. beslut om HTM måste nog tas innan dess. (Hon nämns dock i underbilaga 2.3 sid 6 där det sägs att man bör prioritera HTM av Halland). I huvudsak dock som sagt ganska positiva nyheter. Den kanske enskilt viktigaste nyheten är väl att man som sagt nu börjar planera för nya ytstridsfartyg. Det hade annars förmodligen betytt att marinen hade fått börja planera för att avveckla ytstridssystemet från mitten av 2030-talet. /Per
 10. 1 point
  Jag tror mycket väl att Bandvagn 309 gott och väl skulle fungera i hemvärnskompanierna, problemet ligger absolut inte i fordonet i sig eller dess tekniska egenskaper, Bv309 är ungefär lika "enkel" som Bv206 så. Jag tycker dock att det är fel att börja i änden "hemvärnet behöver splitterskydd" utan man bör isf börja i den änden där man får inse att Bv206 börjar bli gamla och på sikt kommer behöva ersättas på vissa håll, där kan Bv309 fylla ett syfte, om det är splitterskyddat eller inte är i andra hand. Bv309 är finns dock i så begränsat antal att det inte kan ersätta 206 på bredd, de är antagligen också i så begränsat antal att försvarsmakten inte heller anser det ekonomiskt att vidmakthålla hela systemet långsiktigt, Bv309 duger inte till utlandstjänst och inte heller som trupptransportfordon i våra manöverbataljoner, den är för liten för, klent byggd och kan inte ta tyngre vapensystem. Förhoppningsvis så lägger försvarsmakten en order på bandvagn 206 "New Generation" för att ersätta den nuvarande då ny modell av bandvagn 206 är testad och framtagen en gång och kan tillverkas av Hägglunds om den beställs.
 11. 1 point
  AMRAAM-ER och ESSM Block 2 är inte samma robot, även om de använder samma booster. Det finns flera skillnader: -ESSM behåller sin halvaktiva sökare vid sidan om sin aktiva. Den har även dubbla radarlänkar (både S- och X-band) för att kunna användas med olika eldledningssystem, medan AMRAAM-ER endast har en aktiv sökare på X-bandet. -Det är även skillnad på att ESSM har större sökarbländare (10 tum / 7 tum) och större stridsspets (39 kg / 18 kg) än AMRAAM-ER. -Slutligen är den ena anpassad för fartygs- medan den andra är anpassad för NASAMS-bruk. Med det sagt så ger det klart en synergieffekt att ha samma huvudraket inom både marinen och luftvärnet, men det är inte helt samma robot, även om bägge kan kopplas till NASAMS 2 (man har testat ESSM Block I på land med en dedikerad belysare)
 12. 1 point
  Nå er bergingen av fregatten i gang etter uker med venting på bra nok vær. https://www.abcnyheter.no/nyheter/norge/2019/02/26/195556099/helge-ingstad-endelig-over-vann
 13. 1 point
  Med tanke på hur pragmatiska finnarna tenderar att vara så är nog det här bara början. ESSM i grundversionen är en semiaktiv robot som kräver en belysningsradar. Jänkarnas Arleigh Burke-klass har tre sådana, norrmännens Fridtjof Nansen-klass har två sådana parabolantenner. (Se bild) Börjar vi se motsvarande paraboler på Pohjanmaa så vet vi att det i alla fall är förberett för semiaktiva ESSM av just den sorten. Dessutom så går det att leda in ESSM i målen med PESA- och AESA-radars, men som jag förstått det så krävs det lite handpåläggning på själva roboten. - Danska Iver Huitfeldt-klassen har fast monterade APAR AESA-radar som både kan spana och belysa. - Ticonderoga och Arleigh Burke båtarna (precis som Fridtjof Nansen) har PESA-radar av typen AN/SPY-1, men de väljer ändå att ha belysningsradarstationer för ESSM. (det kanske är så enkelt att de inte vill ha fler semiaktiva robotversioner) Det jag vill leda i bevis är att det är värt att titta på Pohjanmaa och se vad det är för antenner som växer ut på henne. Även om det inte växer ut antenner på fartygsklassen så kan även det vara en ledtråd. Utvecklingen av ESSM block II (det som förut kallades AMRAAM-ER) med en egen radarmålsökare pågår och den har provskjutits. Är det då denna robot som hamnar i Pohjanmaa-klassen så är jag redo att satsa en flaska skotskt destillat på att finnarnas NASAMS kommer att ombeväpnas.
 14. 1 point
  Kommentarer från finska försvarsbloggaren Corporal Frisk: ESSM for the Pohjanmaa-class /Per
 15. 1 point
  Det blir Evolved Sea Sparrow för de nya finska korvetterna som är under byggnad: Pohjanmaa-klassens prestationsförmåga tar ett steg framåt Surface-to-air missile system for Pohjanmaa-class corvettes Ett bra val skulle jag tro. Speciellt om man också monterar Mk 41 VLS som Corporal Frisk spekulerar kommer att ske. MK 41 kan användas till alla varianter av Standard lv-robotar liksom även RUM-139 VL-ASROC, RGM-109 Tomahawk och RIM-162 ESSM Evolved Sea Sparrow. Nu tror jag inte Finland kommer att anskaffa alla dessa (möjligen Tomahawk om USA släpper den), men möjligheten kommer att finnas. Finns ju även möjligheten att det blir Mk 57 VLS som kan placeras lite varstans på fartyget och som även kan använda något större robotar med högre flödeshastighet på motorn. /Per
 16. 1 point
  I nordvästra hörnet av Nordafrika pågår en alldeles egen kapprustning: Morocco Plans to Acquire First Submarine Ship Senaste medlemmen i ubåtsfamiljen är ju annars Thailand som har beställt en ubåt från Kina och planerar att köpa ytterligare två senare. Thailand opererade dock med fyra ubåtar under andra världskriget så det är inte en helt ny medlem. Marocko har dock aldrig haft några ubåtar så vitt jag vet. /Per
 17. 1 point
  Man behöver tex inte ha med sig hela vapenvårdskittet utan man kan verkligen spara på utrymme och vikt. Har man gamla kittet så räcker galonfodralet med borstviskare med lina och multitoolet. Har man endast fyra mag tilldelade så skulle jag iaf se till att jag kan bära med sig askar i någon annan ficka. Dumpficka rekommenderas starkt då man kan bära så mycket annat i den som tex laddningar, minor mm. Knäskydd är verkligen inte ett måste. Strider man mycket i bebyggelse så kan de va bra. I SS räcker gott och väl ett par extra strumpor, extra fältskjorta, termos, mat, ett strippat kök. Värmejacka. Skal. Liggunderlag på sin SS kan vara bra om man sysslar med und eller stillasittande tjänst. Slår även ett slag för att ha vattenflaska med sig på sin väst. Den är lätt att fylla och man vet aldrig när man behöver lite vatten. Aldrig använt Gummistövlarna i mina 13 år av tjänst. Ser många användningsområden för dem men skulle knappast ha med dem som skyttesoldat.
 18. 1 point
  De är alltid en fördel att ha en typ av flygplan, de blir billigare och bättre när de gäller både utbildning och logistik.
 19. 1 point
  Fick lite input från några finska kompisar om hur det var att göra lumpen i Finland under 90-talet, när budgeten var hårt ansträngd. Liksom jag själv varit med om på salig I15 fick de skrika istället för att skjuta löst emellanåt. Men på finska blir det extra roligt: Finsk beväring markerar avlossande av patronvis eld: "Laukaus!.... laukaus!" ("Skott... skott") Finsk beväring markerar automateld (tänk på de hårda finska R-en): "Sarrrrrrrrrrrrrja!" ("Serie") Finlands sak är vår!
 20. 1 point
  Här finner nu sidan https://www.soldf.com/fordon/motorcykel-258-mc258/
 21. 1 point
  Frigate “Neustrashimy” set to re-join Baltic Fleet in November 2019 "Neustrasjimy" (sv stavning) betyder "oförfärad" eller "båld". Klassen av GP ASW fregatter är en efterföljare till Krivak-klassen. 7 fartyg planerade men endast 2 har byggts. Bägge i baltiska flottan, men Neustrasjimy har som sagt varit under reparation sedan 2014. /Per
 22. 1 point
  Försvaret växer för första gången sedan 1970-talet Enligt den här artikeln på dn.se av den initierade försvarsreportern Mikael Holmström så ska SK 60 ersättas av ett antal befintliga tvåsitsiga JAS 39 D som behålls även efter att E-versionen levererats. Nån som kan bekräfta detta? /Per
 23. 1 point
  NAVAL FORCES #12: European Naval Forces in 2019 Intressant bild. Tydligen så räknar han Gävle klassens korvetter som patrullfartyg pga. den lilla storleken. Han har inte heller räknat med Carlskrona som OPV trots att hon numera har idnr P 04. Tveksamt om vi verkligen har 5 ubåtar idag eftersom Östergötland skulle tas ur tjänst 2018 (hon ligger upplagd på Kockums sedan flera år efter att ha använts som skolubåt). Minjaktfartyg ska vara 7 eftersom Spårö-klassens minjaktfartyg nu bara består av två fartyg (Styrsö och Skaftö har modifierats till lednings-/stöd-/försöks-/målbogseringsfartyg). EDIT: Artikeln och kartan har nu uppdaterats så att Sverige nu har 5 FFL + 4 SSK + 4 FACM + 7 MCM NAVAL FORCES #12: European Naval Forces in 2019 Detta tyder på att HMS Östergötland nu officiellt har avförts ur rullorna. Att notera är att Finland enligt detta har 10 ytstridsfartyg mot 9 för Sverige, samt lika många minröjningsfartyg (dock så förstår jag inte rikitgt hur han får ihop att Finland skulle ha 7 MCM). /Per
 24. 1 point
  Boforskanonen som revolutionerade luftförsvaret En intressant artikel om hur Bofors legendariska 40 mm kanon blev till. Dock så saknar jag lite info om Bofors 25 mm kanon m/32 som väl var en föregångare och en slags miniversion av 40 mm kanonen. Bofors 120 mm lvakan FM1 (även kallad 4501) ska f ö ha varit en 40 mm kanon "på steroider" ( Världens största luftvärnskanon ). /Per
 25. 1 point
  Hej! MSR-serien och Handbok Markstrid/Handbok Armé är samma serie, de bytte bara namn på böckerna en bit in i processen. Många av vapenreglementena har blivit ersatta eller kompletterade av nya manualer, som kom ut för inte så länge sedan. Många av Försvarsmaktens dokument (reglementen, manualer, handböcker, instruktioner, fickminnen osv) finns här: Sidan "Dokument" på www.forsvarsmakten.se SäkR finns också på Försvarsmaktens hemsida för den som har behov eller bara är intresserad. Är man förtjust i smörjscheman och materielvård finns här: MVIF, Materielvård i Försvarsmakten.
 26. 1 point
  Ja, vi vet ju aldrig hur vi agerar när det blir på allvar. HVss utbildningar, särskilt plutonchefsutbildningar och uppåt tycker jag inte gr så mycket, du får inte så mycket med dig hem till förbandet du egentligen har användning av, lite förståelse för kommunikation och sådant inom förbandet men det stora hela, det som sker utanför det övningsmässiga får man sköta bäst man kan.
 27. 1 point
  Klart att Hvss vill att man ska gå kurser om och om igen, annars kan man ju ifrågasätta verksamheten. Mina erfarenheter med hvss är dock kluvna. Men, som fd officer, har du kvar din grad även om du har en för graden inte proportionell befattning?
 28. 1 point
  Även inom HV så är det/ska det vara grad efter befattning. Att det finns ett arv där de som gjorde värnplikt för 20 år sedan har kvar sina grader är ett faktum och något man kan tycka bu eller bä om. Om du var plutonchef för 30 år sedan så kanske du ska ställa dig frågan om du skulle kunna hoppa in och vara det nu? Utbildning är färskvara och det har hänt mycket bara de senaste fem åren, jag hade inte varit bekväm med en plutonchef som inte tjänstgjort på 5+ år än mindre om det är 30+ år. HVSS uppmuntrar dessutom att man regelbundet går om plutonchefskurserna för att få till sig det som är nytt och repetera det som är gammalt. Fundera på vad det är du vill göra i Hemvärnet. Prata med kompanichefen på det kompani du är intresserad av, du kanske kan gå som följebefäl i kompanistaben?
 29. 1 point
  Russia has found money to repair the flagship of the Baltic Fleet Nastojtjivy betyder ihärdig eller envis. Ett systerfartyg i Östersjöflottan (Bespokoinyi) blev museifartyg i Kronstadt så sent som 2018. Sovremennyj-klassens robotjagare är optimerade för ytstrid men med idag föråldrade vapen- och sensorsystem. Imponerande sjörobotbestyckning men förhållandevis klent luftförsvar. Maskineriet är ångturbiner som kräver minutiöst underhåll och service för att fungera optimalt. Till skillnad från diesel- och gasturbindrivna fartyg som kan vara under gång inom minuter (från stillaliggande med avslagna motorer) så kan det ta upp till en timme för ett ångturbindrivet fartyg att komma iväg. När det väl fungerar så är det dock ett ekonomiskt maskinalternativ som ger hög effekt. /Per
 30. 1 point
  Du skulle kunna gå in som 1:e sergeant fast en andra tanke kan vara att fundera på vilken tjänst du tänkt ha och utgå ifrån vad behovet är där. Grad inom HV är väldigt obetydligt egentligen. Så länge du inte ä KompC, BatC eller liknande. Oftast går man efter vilken tjänst du har mer än vilken grad du har. Erästtningar bygger på tjänst/befattning och dagar och inte grad t.ex.
 31. 1 point
  Så ser Sveriges nya ”spionfartyg” ut Naturligtvis är detta inget stridsfartyg men jag noterar ändå att det inte verkar finnas några platser för en 40 mm pjäs på fördäck och helikopterdäck akterut (som jag tror finns på Orion). Undrar om det nya fartyget också får hydrofon? Fartyget verkar också ha ett betydligt mer "boxy" eller lådliknande utseende som optimerar utrymmena ombord, till skillnad från Orion som har ett modifierat trålarskrov. /Per
 32. 1 point
  Som jag förutspådde tidigare så överväger nu Norge bl a överväga att behålla Skjold-klassen längre än till 2025: Fregatt-forliset: Slik vil forsvarsministeren erstatte tapet av KNM «Helge Ingstad» Försökt Googlat till svenska: /Per
 33. 1 point
  China to sell an aircraft carrier to Pakistan Trodde jag aldrig skulle hända men tydligen har Pakistan blivit en väldigt väldigt viktig allierad till Kina. Tyvärr saknar väl Pakistan i dagsläget lämpliga eskortfartyg framför allt vad gäller fartyg med modernt luftförsvar. /Per
 34. 1 point
  Enligt en finsk(?) källa så kommer de nya finska ytstridsfartygen att ha 30 MW maskineri av CODLOG typ och vara på 3.300 ton. Torpeder kan komma att vara "fitted for but not with". /Per
 35. 1 point
  Här spränger norska marinen hälften av de lätta torpederna från KNM Helge Ingstad: Her sprenges torpedoene fra KNM Helge Ingstad /Per
 36. 1 point
  Det finns stålsorter som fungerar precis som aluminium: Det ska bli ett skyddande oxidskikt. Fast jag vet förstås inte vad man bygger hangarfartyg av.
 37. 1 point
  https://www.defensenews.com/breaking-news/2019/01/31/us-navy-has-inked-a-contract-for-two-carriers-congressman-says/ Amerikanska flottan har beställt två hangarfartyg av Ford-klass av varvet Huntington Ingalls den 2019-01-31. De två hangarfartygen har tidigare rapporterats kosta cirka 24 miljarder dollar totalt, och flottan projekterade att den skulle spara cirka 4 miljarder dollar genom att beställa två Ford-klassfartyg på samma gång. På länken nedan kan man se bogpartiet till hangarfartyget John F. Kennedy (CVN 79) lyftas på plats. Ser det inte väldigt rostigt ut? https://newsroom.huntingtoningalls.com/releases/aircraft-carrier-john-f-kennedy-cvn-79-lower-bow-lift O'Rourke, Ronald (12 June 2015). "Navy Ford (CVN-78) Class Aircraft Carrier Program: Background and Issues for Congress" (PDF): https://fas.org/sgp/crs/weapons/RS20643.pdf
 38. 1 point
 39. 1 point
  Något i denna stil materialväg till en början: Samtliga stridsvagn 122 till 2a7 standard Ungefär 300+ Stridsfordon 90 till nya MkIV standard med tillägg iron fist aktivt skydd på samtliga. 24 archer Införskaffa Spike LR2 för att slå ut fiender på långa avstånd RBS15 Mk4 som ny tung kustrobot och monterade på visby corvetter för att kunna slå ut fiender på bättre avstånd (300km+) Ge samtliga Visby corvetter luftvärn typ camm-er. 6 st topp moderna ubåtar 2 nya större fartyg som är bra utrustade som även funkar bra i internationella insatser Ca 8-10 nya båtar som kan användas för minröjning eller ubåtsjakt/patrull Cirka 100 nya Jas E istället för dom beställda 60. Behåll alla c/d versioner så länge. Nya transportplan typ Airbus A400M Nya skolflygplan Nya övervakningsplan typ Saab Globaleye Ny fast radarkedja på land Ny UAV för övervakning typ MQ-4C Triton Luftvärn som både bra och tillräckligt....
 40. 1 point
  Inte bara i Sverige har införskaffandet av NH90 skapat debatt. Vår granne i väster som också valde systemet ställer sig nu samma fråga som vi - var gick det fel. Åtta personer - sju försvarsministrar och en försvarschef ställs nu inför stortinget i en utfrågning om fiaskot. kommer vi möjligtvis få se något liknande i Sverige - eller har det kanske redan varit uppe i KU? https://www.aftenposten.no/norge/i/BJQWR7/Dette-har-syv-ministre-ansvaret-for-i-tidenes-norske-helikopterskandale
 41. 1 point
  Nya radarenheter kommer tillsammans med patriot. Det köptes in UndE23or för att även räcka till BAMSE så det skulle inte behöva vara ett bekymmer. Men unde23 börjar bli slitna nu.
 42. 1 point
  Jag tror att eldenheten kan operera oberoende också, men naturligtvis inte optimalt.
 43. 1 point
  Troligen, men Saab försöker dock fortfarande. https://saab.com/region/india/about-saab/stories/saab-india-stories/2017/bamse-srsam-an-air-defence-system-with-unique-capabilities/
 44. 1 point
  Det vet jag inte om jag är. Jag gjorde lumpen på P18. Har dock alltid varit intresserad av det marina. Två Bydenare i Marinen har vi ju redan sett. Första var ju i och med att korvetterna Stockholm och Malmö (som skulle tas ur tjänst och skrotas 2015) räddades från skärbrännaren genom att bli [robotbestyckade] patrullfartyg. Den andra var när man plockade fram delar av det gamla kustrobotförbandet och förbandsatte detta. Om det blir nån mer Bydenare är svårt att säga, men behovet av nya stödfartyg är ju akut i och med att Trossö har börjat sjunga på sista versen och Carlskrona ska utgå 2028. Varför inte köpa in de två finska minfartygen för en spottstyver när dessa utgår om några år, och renovera det ena som ersättning för Trossö och behålla det andra i malpåse och som reservdelsfartyg? De skulle då kunna bestyckas med 57 mm Mk3 pjäserna från STO och MMÖ när dessa troligen utgår runt 2026 (kablage för sådana pjäser ska redan finnas på de finska fartygen). Andra Bydenare kanske skulle kunna vara om ÖB lyckas få in i designen av de nya isbrytarna som ska byggas att de även ska vara förberedda för militära uppgifter som min-, helikopterdepå-, stöd- och bunkerfartyg, eller att Landsort och Arholma ska räddas från skrotning och konverteras till patrullfartyg eller EOD fartyg. /Per
 45. 1 point
  Jag är ganska säker på att man redan har tittat på detta, men att man av någon anledning inte valt att spela detta kort. Omöjligt att veta varför, men jag kan tänka mig att det kan ha att göra med väldigt få eldenheter (demonstratorförband), svårt och dyrt med service- och reservdelsförsörjning av ett enda unikt system, och man kanske hellre vill satsa på ett system som även går att använda på Visby om några år. Vår lilla försvarsmakt kan nog inte ha hur många olika luftvärnssystem som helst. Skulle däremot en mycket allvarlig kris uppstå eller rent av krig så vore förutsättningarna naturligtvis annorlunda. /Per
 46. 1 point
  Åtminstone två saker av ovanstående farhågor verkar inte komma att inträffa som tur är, nu när FM får det som de begärt för 2019: Det ser ut som om 8 st LvKv 90 (2 plut) har överförts till stridsgrupp Gotland. Även Robot 70 kommer f ö att överföras till stridsgruppen enl ÖB på Folk & Försvarskonferensen nyligen. Bägge korvetterna av Gävle-klass ska nu vara upplagda på Kockums för en begränsad halvtidsmodernisering. M a o så tar man en viss strategisk risk och kör samma upplägg som med de bägge Gotlandsubåtarna. 2 st kanonsystem typ 40 mm Mk4 från BAE Systems har beställts, men oklart ännu för vilka fartyg. /Per
 47. 1 point
  Nygammalt luftvärn ska skydda armébrigaderna Det är både Robot 70 och Robot 90 system inkl. stridslednings- och radarbandvagnar som nu plockas fram från förråden. Robot 70 ska ses som en interimslösning i avvaktan på att Robot 98 tillförs luftvärnsbataljonerna. /Per
 48. 1 point
  Komigen nu! Lycka till ge allt! Skriv gärna en utvärdering efteråt! Både hur det gick och om man bör tänka på något!
 49. 1 point
  Största tipset för Cykeltestet är att du ställer in cykeln rätt! Många gör misstag och ställer in sadel för lågt osv. kolla upp en guide på youtube för att lära dig ställa in rätt och se att du kommer kunna prestera ett litet tag till! Sluta aldrig trampa, ge inte upp förrens testledaren säger att du är klar/ute, det kan ibland handla om sekunder för att nå en högre nivå... Mvh EnSvenskTiger
 50. 1 point
  Robotsystem 70/90 återinförs Glädjande naturligtvis men jag vet inte om 'återinförs' är rätt uttryck. Robot 70 finns ju redan förbandsatt på LV6 i Halmstad. Det är väl Robot 90 då som kan sägas återinföras. /Per
This leaderboard is set to Stockholm/GMT+01:00


×
×
 • Create New...