Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation since 01/19/2020 in Posts

 1. 3 points
  Polen tittar på nytt antitankprogram. Med ett fordon bandvagn med 3x8 st robotar. förslaget är Hellfire och Brimstone. Samt även CAMM missiler som Polen ska få del i tillverkningen. Tänk också att ha ett lätt raketartilleri med 16 enklare raketer och sedan 8 st styrbara Hellfire/Brimstone robotar. Där Brimstone numera görs i en sjövariant med namnet Sea spear. Eller varför inte bara 8 st CAMM robotar för luftvärn. https://www.milmag.eu/news/view?news_id=3371
 2. 2 points
  Personaltransport och förvaring av Pansarsprängvinggranat 94 SLUFA(STRIX).
 3. 1 point
  I dagsläget verkar det finnas inte mindre än tre olika styrda granater eller missiler för 57 mm. Förutom Orka som nämnts så finns ALaMO (Advanced Low-cost Munitions Ordnance) som utvecklas av L3 och är en lågbudget styrd granat för US Navy's Littoral Combat Ship, New Fast Frigate och US Coast Guard's National Security and Offshore Patrol cutters. Den är tänkt att användas mot svärmar av båtar och UAV:er. L3 Technologies' Advanced Low-Cost Munitions Ordnance (ALaMO) Guided Projectile Det senaste i den här utvecklingen av 57 mm ammunition torde vara DARPA MAD-FIRES som sägs vara en missil. Till skillnad mot de två andra projekten så är Madfires tänkt att även kunna användas mot inkommande robotar. Video: DARPA MAD-FIRES Anti-Ship Missile Self Defense for LCS & FFG(X) Det skulle vara intressant om den här utvecklingen studeras av svenska marinen och FMV. Antar att BAE's Orka i så fall ligger närmast till hands om anskaffning skulle bli aktuellt. /Per
 4. 1 point
  Eftersom det är omöjligt att veta vilka tekniska förmågor som kommer finnas om 20 år så designar vi fartygen efter de krav vi har idag och som vi ser kan vara tillämpligt i nära framtid, samt bygger in en marginal i skroven - enligt förstudien tio ton! Kanske räcker det om tjugo år, kanske inte, men vi kan inte bygga fartygen hur stora som helst baserat på "kanske eventuellt i framtiden" - det får helt enkelt bli en kompromiss! Omöjligt att säga idag då VBY G2 inte är designad ännu, men inriktningen är renodla fartygens förmågor. T.ex. är minröjning ingenting vi på ytstridsfartygen nånsin ägnar oss åt (åtminstone inte medvetet!), och därmed behövs inte någon utrustning för detta... Officiellt har aldrig rbs 15mk3 varit aktuellt! Du måste hålla isär rbs15mk3 som används av t.ex. Tyskland och Polen, med rbs15mk3+ som Sverige har beställt och som numera kallas rbs15mk4. Mk3 och mk3+ (mk4!) är INTE samma robot och delar nästa inga komponenter med varandra! Dock kommer robottuberna till mk4 ha samma yttermått som dagens mk2 tuber, detta för att slippa bygga om vapendäck och luckor. De nya tuberna (och robotarna!) blir något lättare men kommer annars passa i nuvarande lavetage och avgaskanaler... USCG var aldrig intresserade av att köpa VBY, de var inom ett projekt kallat "Integrated Deepwater System Program" intresserade av tekniken bakom VBY. Närmare bestämt kompositmatrialet som skroven är byggda av! Kockums gjorde därför ett försök att tillsammans med Northrop Grumman (enligt amerikansk lag måste alla militära fartyg tillverkas inom landet!) få kontraktet att konstruera den mindre fartygsklassen i detta programmet, kallad Fast Response Cutter, FRC. Den designen som man lade fram 2004 hade utöver skrovmatrialet inga likheter med VBY, och var betydligt mindre med en L.O.A om ca 45 meter. Efter att hela Deepwater programmet blivit fördyrat och försenat så valde USCG att bryta ut FRC klassen ur programmet, sänka ambitionsnivån på fartygen och upphandla en OTS lösning - det som sedermera blev Sentinel klassen baserad på Damen Stan 4708 patrol vessel... Varvet hoppades såklart få exportbeställningar på VBY, huruvida detta var realistiskt vete tusan! Fartygen är skräddarsydda för svenska flottans behov och farvatten och har därför av olika anledningar inte passat in särskilt bra på andra länders behov. NYK och KSD ingår sedan ett år tillbaka, och resten av året ut, i JEF - Joint Expeditionary Force! EU är inte inblandade i JEF utan det är ett brittiskt initiativ, och under brittiskt ledarskap, med eventuella styrkebidrag från Storbritannien, Sverige, Danmark, Finland, Estland, Lettland, Litauen, Nederländerna och Norge. https://sv.wikipedia.org/wiki/Joint_Expeditionary_Force Inte Volvo, GKN Aerospace Sweden AB! Volvo har inget med företaget att göra längre, dom sålde det 2012...
 5. 1 point
  Amerikanska marinkårens specialförband byter ut sina TKSP mot 338-ksp. Vapnet är tydligen redan godkänt för allmänt användande inom resten av USA:s SF Blir intressant att se utfallet av det här och om det förs över till andra nationer och framförallt om ett så lätt vapen kan vara soldatmässigt nog för att införas på bred front. Det är cirka 3 kg lättare men har 4 ggr anslagsenergin på 1000 m jämfört med en KSP58.
 6. 1 point
 7. 1 point
  USS Zumwalt verkar ha bättre sjöegenskaper än vad "vanliga" fartyg har: Here’s how the destroyer Zumwalt’s stealthy design handles stormy seas /Per
 8. 1 point
  Ofta och särskilt de länder som tex beställt fordon som 360 och liknande med akan har inte alla gånger något rejält bandburet stridsfordonssystem, Patria med akan blir ofta lite av en budgetlösning dvs att man accepterar ett fordon med sämre skyddsförmåga men monterar istället en något kraftigare beväpning, på så sätt "slipper" man köpa in ett "rejälare" stridsfordonssystem som oftast kostar betydligt mer. I Sveriges fall så hade vi redan innan strf90 som är en rejäl pjäs och som kostar en ansenlig summa, då kan man anta att behovet av 360 med akan är sekundärt och istället prioriteras skydd och transportförmåga då dessa också ersätter Ptgb203.
 9. 1 point
  Det handlar väl om vad man vill prioritera: Kamouflage för uppställda plan på marken, eller flygande under luftstrid. AJ37 var mönstermålad för att inte synas uppifrån vid inflygning mot målet på låg höjd, medan JA37 var grå för att synas illa mot himlen vid jaktstrid.
 10. 1 point
  Enligt Defence Insight så kommer antalet jagare och fregatter i Royal Navy mellan 2023-40 att vara färre än dagens 19 st: Naval Analyses på twitter Billigaste och enklaste lösningen för att förhindra detta torde vara att antingen senarelägga utrangeringen av type 23 och/eller beställa fler type 31 fregatter (som kostar en fjärdedel av vad type 26 kostar), men det blir ju inte gratis att lösa det hur man än gör. Med endast 16-17 jagare och fregatter så gissar jag att RNs möjligheter att operera i Mellanöstern och i havet utanför Sydostasien kraftigt kommer att begränsas. Detta inträffar också när man precis har fått de två hangarfartygen operativa, fartyg som i sin tur kräver eskortfartyg. Jag skulle nog säga att ekvationen inte ser ut att gå ihop. /Per
 11. 1 point
  SAAB var inte intresserade av att sälja torped 2000 till Indien. Kanske bedömde man att man inte skulle ha nån chans ändå? French, German firms in final race to supply torpedoes for Indian Navy's Scorpene submarines /Per
 12. 1 point
  Enligt nationalinterest.org så kommer A26 att få 4 Stirlingmotorer med en "patrol speed" på mellan 6 och 10 knop. Inte så dåligt gissat av mig då kanske eftersom jag tidigare spekulerat i en AIP fart på ca 8 knop. "Tyvärr" så påstås också att A26 får 4 53 cm och 2 400 mm torpedtuber, så man kanske får ta deras uppgifter med en smula salt. För övrigt så finns redan en ubåtsklass i tjänst som har 4 Stirlingmotorer nämligen japanska Sōryū-classen, som enligt eng wiki har en AIP räckvidd på 6100 nautical miles vid 6.5 knop. Kinesiska ubåtar av Yuan-klassen med Stirling är det svårt för att inte säga omöjligt att få pålitliga uppgifter om. Dagens svenska ubåtar har en "patrol speed" på 5 knop (med 1 Stirlingmotor; den andra motorn används då för s. k. "hotel load"). This 1 Country Makes Submarines Tough, Stealthy, and Cheap (Not America) /Per
 13. 1 point
  Enligt milmag.eu så kommer SÖD och ÖGD att leasas fram till 2026, då Polen formellt ska ta över dem: Poland's procurement goals for 2020 /Per
 14. 1 point
  Som alla andra som jobbat i försvarsmakten mer än ett par år så tror jag på det först när jag kan ta på prylarna! Den tidslinjal som man jobbar mot just nu säger iaf produktionsstart för första fartyg 2022 med provturer från 2025, följt av ett fartyg om året (om man får bygga alla fyra direkt!). Den planen kommer ju naturligtvis aldrig hålla, men man måste ju sikta på nått! Ja, på sätt och vis! FM:s vilja är att de första två VBY G2 ersätter GLE, och GLE ersätter i sin tur MMÖ som patrullfartyg. Men politiker är ju som bekant mästare på att drömma i fyrfärg och tror sig oftast veta bäst, så vi får se vad som till slut beslutas! Vi gör som vi blir beordrade och gör vad vi kan med det vi har... Stämmer! Nej som du säger kommer detta aldrig att hända, men det skulle vara en smidig lösning för att skapa en bättre närvaro på västkusten! VBY är inte mer "gökunge" än något annat stort försvarsprojekt skulle jag säga! Krig är som bekant en matrielsport, om man inte håller sig uppdaterad så är man heller inte lika farlig för fienden! Dessutom går dagens teknikutveckling så väldigt mycket snabbare än den gjorde för bara 20 år sedan, vilket leder till att tillverkare omsätter sina produkter i mycket högre takt än för. Detta gör det svårt att skaffa reservdelar till många system eftersom tillverkarna har bytt modell (ofta både två och tre gånger!), och då har man inget annat val än att byta ut prylen mot en ny om vi vill att fartygen ska fortsätta fungera! Är detta dyrt? Ja, ibland! Är det nödvändigt? Ja, fullständigt! Till att börja med så är det inte "nu", det ska bytas gasturbiner (Det är inte ens säkert att det blir nya gasturbiner! Pengarna kanske inte räcker!). Det är under HTM som detta i så fall skall göras, och HTM planeras påbörjas på första fartyget 2024. Sedan spelar det ingen roll om yngsta skrovet "bara" är 14 år, fartygen utgör tillsammans ett fartygssystem - och fartygssystemet är 20 år! Alla stora prylar som sitter i skrovet är ju beställda och tillverkade samtidigt, d.v.s. sent 90-tal! Det i kombination med att man vill att alla fartygen ska vara så lika som möjligt för att underlätta saker som utbildning, dokumentation samt underhåll och reservdelshantering gör att om man byter ut ett utslitet system på ett fartyg, så byter man ut det på samtliga fartyg (fast successivt då såklart!). Definiera färdigt!? Fartygen är formellt färdiga och överlämnade med alla ursprungligen beslutade förmågor (skedde den 16 september 2015!)! Det som nu görs kallas vidmakthållande, d.v.s. man säkerställer att fartygen fortsätter att vara operativt relevanta i de roller som det är bestämt att de ska ha, och detta är något som görs med alla stora materielsystem i FM! Än en gång, om vi vill att VBY ska kunna skydda mer än bara sig själv så behöver vi tillföra ett kvalificerat lv-robotsystem! Om vi inte anser att det finns ett behov av att kunna skydda andra, ja då kan vi lägga pengarna på annat! Det handlar om prioriteringar! Just nu ser både politikerna och försvarsmakten ett behov av ett fartygsbaserat lv-robotsystem, så just nu är det prioriterat framför andra investeringar! Önska kan man alltid! Jag hoppas på att få lv-robot och minst fyra VBY G2... Men ExLs på våra korvetter får vi möjlighet - om vi så skulle vilja - att bära flera olika vapensystem utöver medelräckviddig lv-robot. T.ex. lätta sjömålsrobotar, lätta markmålssrobotar, korträckviddiga lv-robotar och olika typer av motmedelsraketer. Smaskens!
 15. 1 point
  Tillfällig basering, jämfört med ordinarie basering. Begreppet återfinns både i Marinen och Flygvapnet. Vid T-baser så kan ett visst grundläggande och avhjälpande underhåll utföras, plus att man fyller lägstakraven för att kunna återhämta inför en ny insats. Oftast ingår det i T-baseringen att kunna tanka, även om inte all ammunition finns tillgänglig. Förutsättningar för tyngre (och periodiskt) underhåll och att återfå full förmåga finns normalt sett endast på ordinarie bas.
 16. 1 point
  Först vill jag bara tacka för all intressant info som du tillför sjö forumet. Det behövs såna här inlägg och diskussioner om inte sjö forumet ska somna in helt. Sen undrar jag hur du kan räkna med 2 Visby G2 runt 2025. Här är vad som står i Värnkraft: och Värnkraft - Inriktningen av säkerhetspolitiken och utformningen av det militära försvaret 2021-2025 Mycket beror det naturligtvis på när i perioden som beslutet fattas. Realistiskt dock så lär det väl bli under senare delen av perioden, och då kan vi knappast räkna med leverans förrän 2028-30. I praktiken så lär det väl bli STO klassen som kommer att ersättas av VBY G2. Hur man kan referera till Gävleklassen som korvetter efter 2026 förstår jag inte, eftersom dagens sjörobot då har utgått ur organisationen och GLE/SVL är i dagsläget inte planerade att få den nya (så vitt jag vet). Ett inköp av HMS Clyde som patrullfartyg på västkusten är en intressant tanke, även om det aldrig kommer att hända. Hon är inte gammal och har bra radar och elektro optiska prestanda.God uthållighet och räckvidd. Det enda man saknar är väl en viss ubåtsjaktförmåga (skrovsonar). Marinen skulle med henne även få ytterligare ett fartyg med flygplats och tanknings möjlighet. Gissar att hon kommer att gå till Thailand (som har liknande fartyg). Mvh, /Per
This leaderboard is set to Stockholm/GMT+01:00


×
×
 • Create New...