Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation since 05/29/2020 in Posts

 1. 3 points
  Sista bevakningsbåten av typ BevB 80 batch 2 HMS Ärlig har nu genomgått fullständig halvtidsmodernisering hos Swede Ship Marine och levererats till FMV. Båtarna kan identifieras från de mindre modifierade batch 1 båtarna (spaningsbåtarna) genom de tre frontala bryggfönstren samt utbyggnaden framför bryggan. Det kommer att vara lättare att skilja på båttyperna när batch 2 båtarna fått en SAAB Trackfire på fördäck. /Per
 2. 2 points
  Beowulf kan väl i mångt och mycket anses vara en aning för dyr och resurskrävande vid service för att vara lämplig att implementera på bredd. Nu vet jag visserligen inte hur andra länder resonerar, men lokalt skulle nya bandvagnar tillfalla hemvärnet i minst lika stor grad som armén. Och hemvärnet har tyvärr inte nog med tekniker för en sådan lösning. Det skulle inte förvåna mig allt för mycket om det som efterfrågas är en ny "206". Hägglunds producerar (/beställer) ju fortfarande in reservdelar för att kunna stödja och ge underhåll till de tusentals 206:or med syskon som fortfarande rullar ute i världen. Och från olika håll (däribland bekant Hägglundsanställd) så ska produktionslinan fortfarande finnas kvar, om än lagerställd (Det tror jag dock kan vara lite kalla-kriget romantik som spökar). Men gällande behovet för softskin bandvagnar är nog ändå 206:an fortfarande ett vettigt alternativ (givet att kaross, säten, motor/växellåda osv får en modernisering). ST Engineering kanske kan skaka fram en obepansrad Bronco, men även den sitter på ett liknande underhållsbehov som Beowulf/BvS 10. Slutligen är nog Sisu Auto också pigga på att bygga, men där är mitt kunskapsläge sämre
 3. 2 points
  Så vitt jag vet så försvann minutläggningsförmågan i och med att fartyget byggdes om till stödfartyg. Det betyder ju inte att den inte kan återtas om det skulle behövas. Eftersom det aldrig blev nåt av de nya kombinerade stöd- och amfibiefartygen som planerades för drygt 10 år sedan så fanns väl till slut ingen annan utväg än att bygga om henne till stödfartyg. Ett tag skulle hon även bli ombyggd till telespaningsfartyg och ersätta Orion. Nu ska vi komma ihåg att Carlskrona som minfartyg (enligt officiella siffror) "bara" kunde lasta 105 minor. De verkligt viktiga fartygen vad gäller minkapacitet var nog de två minfartygen av Älvsborg-klassen som kunde ta ombord 300 minor var. Dock så var Carlskrona snabbare och bättre bestyckad som minfartyg. Även minutläggaren HMS Furusund förlorade f ö sin förmåga när hon byggdes om till dykeri- och bärgningsfartyg. Minutläggningsförmågan har prioriterats ner kontinuerligt sedan sekelskiftet. Idag finns inga dedikerade fartyg för minutläggning längre i marinen, utan den finns endast som en sekundärförmåga på korvetter, patrullfartyg, bevakningsbåtar och stridsbåtar. Ubåtarna kan väl släppa ut enstaka självgående minor men knappast genomföra större mineringar. Jag tror att det även finns en typ av minor som kan läggas ut från t ex en kaj. Den finska marinen har som jämförelse i stort sett behållit sin minutläggningsförmåga och t ex halvtidsmoderniserat sina minfartyg och minutläggare. Även de nya finska korvetterna kommer att kunna lägga ut minor. /Per
 4. 1 point
  På den äldre Hv-webbplatsen fanns en tydlig befordringsgång beskriven från soldat till bataljonschef. Vilka kurser som krävdes för att soldat skulle kunna bli (då) korpral och gruppchef, och vidare hela vägen upp. Finns en sådan någonstans?
 5. 1 point
  Fremskynder forsvarsplaner Varför inte göra likadant här i Sverige? Lite märkligt att uppgradera Skjold-klassen under 2020-24 och sedan ta dem ur tjänst 2030. /Per
 6. 1 point
  500 mil kr er en løpende mindre sum, som antagelig er nødvendig for å holde de i drift i 10 års perioden. En større oppgradering var for flere år siden beregnet til å koste 4-5 milliarder kr. Uansett vil de nok tjenestegjøre godt inn på 30 tallet.
 7. 1 point
  Är det ersättaren till BV206 som nu så sakteliga är på gång? https://www.fmv.se/aktuellt--press/aktuella-handelser/avsiktsforklaring-undertecknad-for-upphandling-av-bandvagnar/ Vad finns det för alternativ förutom Hägglunds Beowulf om det nu är en softskin-BV som ska upphandlas?
 8. 1 point
  Gillar man 206 så finns ju en modell med samma kaross men med ny drivlina, motor, bandupphägning, AC osv. Tester genomfördes på "nya" Bv206 modeller i Boden 2007, något inköp var dock inte aktuellt med den regeringspolitik som bedrevs då. Så Beowulf är inte det enda alternativet från Hägglunds.
 9. 1 point
  Beowulf är väl en softskin-BV, vad gör den så mycket mer tekniskt komplex och underhållskrävande än 206:an? Länk till Beowulf https://www.baesystems.com/en/product/bvs10-beowulf
 10. 1 point
  292115: En större holländsk amfibiestyrka passerar nu genom Öresund med 12-14 knop och S kurs. Fartygen befinner sig just nu V om Falsterbo. Styrkan omfattar de bägge amfibiefartygen av LPD-typ HNLMS Rotterdam och HNLMS Johan de Witt samt fregatten HNLMS Van Speijk. De bägge svenska fartygen KBV 034 och KBV 432 befinner sig i området. På andra sidan av Sjælland befinner sig det danska stödfartyget HDMS Esbern Snare också på väg S med 18 knop. UPDATE: Även lv-fregatten HNLMS Evertsen har nu anslutit till amfibiestyrkan som fortsätter operera mellan Sjælland och Fyn. Daan Meijerman har lagt ut bilder på när fartygen passerar under Öresundsbron: Daan Meijermanj på twitter /Per
 11. 1 point
  Det är ju hemligt. Men det handlar ju om det system som vi köpte in för evaluering för en sådär 12-13 år sedan men som man efter det lade i malpåse, så antalet eldenheter är ju begränsat utefter det eftersom vi inte köpt in fler.
This leaderboard is set to Stockholm/GMT+02:00


×
×
 • Create New...