Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation since 12/01/2019 in Posts

 1. 3 points
  Efter några dagars betänketid så tror jag att jag kan se lite mer "nyktert" på den erhållna informationen från defence24.com. Eftersom informationen både är intressant (eller uppseendeväckande kanske är rätta ordet) och spekulativ så tillåter jag mig spekulera lite. Den delen att Polen vill köpa HMS Östergötland och HMS Södermanland som en interimslösning innan man beställer nya ubåtar stämmer säkert, även om Polen gärna vill få det till att förhandlingarna är längre framskridna än vad de är. Att sälja HMS Östergötland möter inga tekniska eller operativa hinder eftersom hon utgick ur rullorna förra året och ligger på Kockums. Dock tror jag att det skulle ta minst två år att renovera, modernisera och få henne i tjänst igen. Däremot så tror jag inte Försvarsmakten och ÖB är beredda att släppa SÖD till försäljning ännu. Möjligen 2022-23 när sjösättning/leverans av första A26 båten närmar sig. Dock med den brasklappen att man kan förstås aldrig så noga kan veta med tanke på att det s k ubåtskontraktet med Kockums är omförhandlat eller i alla fall är under omförhandling. Vad gäller den andra delen att Sverige och Kockums skulle ta hem f d HMS Västergötland och HMS Hälsingland från Singapore för den svenska marinens räkning så verkar det nu alltmer osannolikt att så skulle ske. Vad talar då för resp. emot just detta? Det som talar för är att ubåtsvapnet behöver minst en helst två ubåtar som ersättning för Södermanlands klassen, och att Republic of Singapore Navy tydligen ska ha fått problem att operera dessa båtar efter att Kockums support sinat i och med Singapores helomvändning att köpa tyska ubåtar för framtiden. Problemen för klassen ska röra reservdelar och logistik, och en av båtarna ska t o m redan ha tagits ur tjänst. Något jag dock vill betona att jag inte kan verifiera. Det som främst talar emot är att det är tveksamt om det skulle finnas pengar och personal att bemanna dessa båtar. Vad jag vet så finns det besättningar till 4 ubåtar i ubåtsvapnet. Besättning till en femte ubåt skulle i ett ev. krisläge förmodligen kunna skakas fram med hjälp av bl a lärare, kontorspersonal och reservofficerare, men att permanent bemanna fem operativa ubåtar bedömer jag som omöjligt i varje fall i dagsläget. Ubåtarna behöver dessutom transporteras hem och gås igenom och anpassas för svensk tjänst. Troligen inget jättejobb men ändå nåt som måste göras. Det kan dessutom bli svårt att få politiskt stöd för affären som säkert inte är gratis. Troligen skulle det inte röra sig om 2,5 miljarder som Polen enligt uppgift ska betala för Södermanlands klassen, men säkert ändå en hel del pengar. Speciellt om man dessutom ska utöka personalen i ubåtsvapnet. Jag tror helt enkelt inte etablissemanget är berett att sträcka sig så långt för att hålla antalet ubåtar uppe under bara några år. Man har ju redan visat att man är beredd att ta stora strategiska risker för att tjäna några slantar, som t ex när man beslöt att halvtidsmodernisera de två Gotlandsubåtarna NÄSTAN SAMTIDIGT på Kockums. Detta hade ju till följd att det bara fanns två operativa ubåtar i ubåtsvapnet under 2017-2018 (ett absolut lågvattenmärke för det svenska ubåtsvapnet; det är förmodligen mer än 100 år sedan som det fanns så få ubåtar operativa). Vad är det som säger att man inte är villig att ta en ny strategisk risk genom att sälja SÖD innan den första A26 båten är operativ? Det andra som talar emot är att jag är skeptisk till om RSN vill släppa båtarna. De har nyligen genomgått en uppgradering med optroniska periskop, nytt ledningssystem, ny sonar och motmedelssystem, samt möjlighet att använda ny typ av torped och sjörobot. Uppgraderingen blev klar så sent som våren 2019. De första två tyska ubåtarna levereras inte förrän 2021-22 och kommer gissningsvis inte i tjänst förrän 2022-23. Logiskt borde de ersätta de två 50 år gamla Sjöormen ubåtarna. Är det dessa två gamla ubåtar som ska hålla fanan högt fram till 2022-23? En kompromisslösning som möjligen skulle kunna accepteras av bägge parter skulle kunna vara att Sverige köper bara den ena Archer båten, i utbyte mot viss support från Kockums så att man kan hålla den återstående båten i drift ytterligare några år. Detta skulle i så fall göra att Sverige kan släppa SÖD till polackerna så fort hon är klar med utbildningen, samtidigt som RSN åtminstone skulle få garantier för att kunna hålla en av Archer klassen i drift. Detta förutsätter förstås att Kockums fortfarande inte är sura på singaporeanerna för att de valde att lämna den svenska tekniken och supporten. Det hade då att göra med ägarförhållandena på Kockums, och att man inte visste om Kockums skulle resa sig ur askan. Sammantaget så tycker jag att det som talar emot att vi skulle hämta hem några ubåtar från Singapore väger tyngre. Jag tror på att Polen köper Södermanlands klassen, men det blir nog en utdragen historia där arbetet på ÖGD kan börja när som helst men där Sverige förmodligen inte kan släppa SÖD förrän tidigast om två-tre år. Dessutom så behöver man väl ta SÖD i anspråk som skol- och utbildningsubåt för att kunna utbilda de polska besättningarna, något som ÖGD tidigare utnyttjades för. Detta kommer dock förhoppningsvis inte ta lika många år som med de singaporeanska besättningarna, som inte hade någon tidigare ubåtserfarenhet överhuvudtaget. Detta köp kommer i alla händelser att skapa efterlängtat jobb och möjligheter hos Kockums, särskilt efter dråpslaget nyligen att man tydligen inte ens får jobbet att halvtidsmodernisera den tredje Gotlandsubåten (ännu mindre bygga en tredje A26). Allt detta är naturligtvis som sagt inget annat än spekulationer, men det är i alla fall vad jag tror kommer att hända. /Per
 2. 2 points
  Bild på det nya Gripenkamouflaget/mönstermålningen: https://images.app.goo.gl/C4cdz4buyE5hx5HB8
 3. 2 points
  Vad är det som gör att dina frågor inte kan ställas i den redan befintliga A26 tråden? Du kanske t o m kan hitta svar till viss del i den. Jag vet att just den eventuella skillnaden i stridsförmåga vad gäller A26 jämfört med tidigare ubåtsklasser har diskuterats där. Jag tror helt enkelt att A26 är ett bra exempel på att det inte är ekonomiskt möjligt längre att ta fram en ny ubåtstyp som är helt optimerad för enbart svenska behov. Vi måste hitta nya sätt att sprida och dela utvecklingskostnaden för att ta kunna fortsätta att ta fram nya ubåtstyper, annars är nog svensk ubåtsteknik tyvärr dödsdömd (det är den f ö redan enligt vissa experter). Hoppas att du inte missförstår mig. Jag menar inte att A26 skulle vara en dålig ubåt för svenska förhållanden. Den är nog en av de bättre AIP ubåtarna som finns på marknaden idag (vad gäller stealth kanske rentav den allra bästa just nu). Det är bara det att antalet torpedtuber har fått stå tillbaka lite för andra behov och andra scenarier (även vad gäller Visbykorvetten så har man f ö fått kompromissa på liknande sätt i viss mån). Tyvärr så finns det en ekonomisk verklighet också som vi här på forumet inte behöver bry oss om, men som de som ritar och tar fram nya ytfartygs- och ubåtstyper på Kockums har att ta hänsyn till. Om det är en tröst så ska A26 även finnas i en version utan sluss i bogen (och med fler torpedtuber) för ev. köpare/länder som inte är intresserade av denna funktion. A26 - Nästa svenska ubåt (moderatorn kanske kan flytta?) /Per
 4. 2 points
  Justyna Gotkowska på twitter Väldigt knapphändiga uppgifter så här långt. Verkar som om man är intresserad inte bara av de två svenska ubåtarna Södermanland och Östergötland, utan även de två Singaporeanska ubåtarna Archer och Swordfish (av mod Södermanlands klass). En ubåt av Archer klassen ska redan ha tagits ur tjänst i RSN pga. brist på reservdelar och fungerande logistik (läs: sv. stöd), en uppgift som jag varken kan bekräfta eller avfärda. Tydligen så ska (om nu allt detta blir verklighet) SAAB Kockums ta hem dessa från Singapore och sedan renovera dem antingen till operativt skick eller för att användas som reservdelsbåtar. Om dessa uppgifter stämmer så är det naturligtvis en framgång för Kockums och Sverige. Visserligen ingen försäljning av A26 till Polen (åtminstone inte de närmaste åren), men det var ändå ganska liten chans för detta. Vad gäller SÖD så jag tror jag inte att det är några problem att renovera henne för vidare bruk, men hon är mig veterligen planerad att genomgå livstidsförlängning för vidare tjänst fram till åtminstone leveransen av den första A26. Däremot så är det mer osäkert hur det står till med ÖGD. Hon har inte varit i aktiv tjänst sedan 2014-15 och utgick ur rullorna förra året. Hon verkade vara i dåligt skick om man tro bilder på henne hos Kockums som publicerats här tidigare. Inget är väl dock omöjligt om det finns pengar. Kockums är ju i behov av jobb de närmaste åren nu när man tydligen inte ska halvtidsmodernisera Halland (endast vidmakthålla) och livstidsförlängningen av SÖD låter vänta på sig. Efter leveransen av de bägge A26 båtarna finns just nu inget ubåtsjobb inplanerat så vitt jag vet. I bästa fall så kanske man kan få fram tre operativa ubåtar av denna klass om några år för den polska marinen, men mer realistiskt är väl att man måste använda två båtar för övning eller reservdelar och att man då bara får två operativa. Ändå en förstärkning jämfört med dagsläget med den gamla Kilo ubåten och de två ännu äldre Kobben ubåtarna. Vad gäller Archer och Swordsfish så borde RSN vara intresserade av att fortsätta operera dessa ytterligare några år, eftersom det dröjer innan de tyskbyggda ubåtarna är i tjänst. Dock så kan ju problemet med det uteblivna stödet från Kockums framtvinga en förtida försäljning, men det är bara spekulationer. UPDATE: enligt defence24.com så ska avtalet med SAAB gälla inköp eller leasing av de bägge svenska ubåtarna av SÖD klass för en kostnad av 2,5 miljarder SEK, vilka då skulle renoveras och moderniseras med A26 komponenter och sedan ersätta de bägge Kobben båtarna. Vad gäller Archer klassen så skulle dessa då inköpas för den svenska marinens räkning och ersätta SÖD klassen fram till att A26 levereras. Därmed så skulle den svenska marinen kunna operera med fem ubåtar redan innan A26 levereras. Kommentar: Nu förstår jag varför det inte lagts en beställning på livstidsförlängning av HMS Södermanland! En synnerligen intressant utveckling både för den polska och (inte minst) den svenska marinen. För den oinvigde så kanske det inte låter som en jättestor skillnad om det finns fyra eller fem operativa ubåtar, men operativt kan det betyda att chanserna att kunna sätta in två ubåtar samtidigt mot samma företag (avseende en eventuell motståndare) på andra sidan Östersjön ökar väsentligt med fem båtar tillgängliga. För att detta ska bli verklighet så krävs naturligtvis också att det finns fem ubåtsbesättningar tillgängliga, och det är lite tveksamt om det finns i dagsläget. Alternativet kan vara att bara bemanna en av de singaporeanska ubåtarna och använda den andra för övning/reservdelar, men det återstår att se om så blir fallet. Poland to Acquire Second-hand Submarines from Sweden? Head of the MoD Confirms the Negotiation’s in Progress Poland could buy Swedish submarines to update its Kobben-class fleet /Per
 5. 1 point
  Två bröder åtalas nu för insiderbrott i samband med affären när Viking Supply sålde fartygen till den kanadensiska kustbevakningen. Två åtalas i insiderhärva /Per
 6. 1 point
 7. 1 point
  Gripen E kommer att få ny mönstermålning, på prov inför leveransen till FV. Mönstret påminner om det vi har på stridsbåt 90, fast med större kontraster. Artikel nedan, betalvägg tyvärr, men den enda jag hittar just nu: https://www.corren.se/nyheter/linkoping/bilden-gripen-far-nytt-utseende-om6414254.aspx
 8. 1 point
  Wow! Hon verkar ha alla avgasutsläpp i vattenlinjen på babordssidan (och styrbordssidan?), både från dieslarna och från gasturbinen. Synd att man inte fortsatte svartmålningen längre föröver bara. Med den breda utfallande överbyggnaden så tror jag inte att hon har tillräckliga sjöegenskaper/stabilitet för Atlant operationer. 30 mm kanonerna från Oto Melara verkar ha ungefär samma eldhastighet som en gammal Bofors 40 mm m/36, men är i övrigt naturligtvis moderna fjärrstyrda allmålspjäser. Enligt wiki så är hon även bestyckad med 4 t polska MANPADS typ PZR Grom. Hittar inga uppgifter nånstans om hennes uthållighet eller räckvidd, och inte heller om hon har någon ubåtsjaktkapacitet i nuvarande konfiguration. Hon borde väl ändå kunna operera mindre UAV:er utan problem? Som korvett så skulle hon tydligen bl a ha fått 8 st RBS-15 Mk3 mellan tornen på överbyggnaden, och en RAM längst akterut på överbyggnaden (dessutom förberedd för en VLS installation på fördäck). Den polska försvarsministern nämner även att man vill ha en interims- eller överbryggningslösning med svensk partner vad gäller ubåtarna. Dock vet jag inte vad han menar med att "överbryggningslösningen är utan mål". Kanske att man är öppen för alla alternativ i förhandlingarna med Kockums och FMV, eller också att de inte har något slutdatum helt enkelt? UPDATE: navyrecognition.com ger lite mer info om fartyget https://www.navyrecognition.com/index.php/news/defence-news/2019/december/7753-the-new-polish-navy-vessel-orp-slazak-ready-for-duty.html "In total 97 sailors" ska nog vara "up to 97". Kan inte tänka mig att ett splirrans nytt patrullfartyg på 2.150 ton (utan långräckviddiga vapensystem och organisk hkp) behöver 97 man. Som jämförelse så har de tyska K130 korvetterna som är aningen mindre 65 mans besättning. /Per
 9. 1 point
  Lägger in några filmer Polska Marinens 101-årsdag 28/11 2019 i Gdynia där försvarsministern Mariusz Błaszczak talar om ORP Slazak och marinens framtid. Slå på autogenererade undertexter och automatisk översättning till svenska om din polska är risig.
 10. 1 point
  https://www.merkur.de/politik/tuerkei-erdogan-deutsche-panzer-syrien-waffenhandel-export-video-vertragsverletzung-zr-13238548.html Turkiet ger Leopard 2 stridsvagnar till jihadister. Det berrättar den tyska tidningen Bild den 22 November. Detta strider mot slutanvändarvillkoren i försäljningsavtalet. Det är Syriska nationella armén (SNA) som fått dem. Det är det som tidigare var den turkiskstödda delen av Fria syriska armén (FSA). Antalet stridsvagnar är okänt.
 11. 1 point
  Så det är inte tvärtom så att du tycker den blir enormt farlig men försöker få oss att tvivla?
 12. 1 point
  Jag är heller ingen expert men om det inte ens verkar finnas pengar att halvtidsmodernisera den tredje Gotlandsubåten Halland (som verkligen är en lågt hängande frukt) så lär det nog inte heller finnas pengar att beställa fler A26. Åtminstone inte innan 2025. A26 med kryssningsmissiler kanske är nåt för vissa andra länder som Polen, men risken är att ubåten Oceanic ER på över 3.000 ton och 80 meters längd blir för stor och för lång för att kunna operera med säkerhet i Östersjön med ett medeldjup på 56 meter. Vi kan inte bygga ubåtar anpassade för Atlanten. Alla svenska ubåtar måste kunna operera i Östersjön. Jag tror snarare att man skulle satsa på den mindre 1.000 tons varianten i stället och beställa fler av den. Hellre två av 1.000 tons varianten än en tredje A26. Det är riktigt att A26 har färre torpedtuber än tidigare ubåtsklasser, och jag tror att det är en kombination av att ubåtstypen dels är anpassad för export och dels att den även är anpassad för ett ev. skymnings- eller krisläge. Det är nog för dyrt idag i det här landet att ta fram materielprojekt som är speciellt anpassade för just svenska förhållanden. Nu ska det dock kunna finnas liners/skenor/tuber i en framtida lösning som gör det möjligt att avfyra torpeder även från dykarslussen, men hur operativt eller planeringsmässigt relevant detta är vet jag inte. Det kanske stannar vid att vara ett rykte som med mingördlarna som svenska ubåtar en gång i tiden skulle kunna utrustas med? Hur bra A26 är mot en motståndare i ett skarpt läge får vi förhoppningsvis aldrig veta. /Per
 13. 1 point
  Enligt defence24.com så håller SAAB på att förhandla fram ett avtal med Polen om försäljning eller utlåning av Södermanlands klassen, och i detta avtal så ska det även ingå att Sverige köper tillbaka de två ubåtarna av Archer klassen från den singaporeanska marinen(!) Skulle detta bli verklighet så är det troligen första gången på nästan 80 år som Sverige köper begagnade örlogsfartyg (i meningen stridsfartyg) från ett annat land. Förra gången var väl 1940 när vi köpte fyra små jagare och fyra motortorpedbåtar från Italien mitt under brinnande krig. Annars har vi väl köpt Belos och andra trängfartyg från utlandet, men inga riktiga stridsfartyg vad jag vet. Poland to Acquire Second-hand Submarines from Sweden? Head of the MoD Confirms the Negotiation’s in Progress Om detta stämmer så är det en intressant utveckling. Måste säga att detta hade jag verkligen inte väntat mig. Det svenska ubåtsvapnet skulle i så fall kunna operera med 5 ubåtar igen redan innan leverans av A26. Är det ÖB som hållit i trådarna än en gång? Nu förstår jag varför det inte lagts en beställning på livstidsförlängning av HMS Södermanland! För den oinvigde så kanske det inte låter som en jättestor skillnad om det finns fyra eller fem operativa ubåtar, men operativt kan det betyda att möjligheterna att kunna hålla två ubåtar samtidigt i samma område på andra sidan Östersjön ökar väsentligt med fem båtar tillgängliga. Det skulle inte förvåna mig om det slutar med att Polen även köper de två båtarna av Archer klass när A26 har levererats 2025. Detta skulle kanske skjuta ett ev. polskt köp av A26 framåt i tiden, men samtidigt också knyta banden mellan Kockums och den polska marinen närmare. För att detta ska bli verklighet så krävs naturligtvis också att det finns fem ubåtsbesättningar tillgängliga, och det är lite tveksamt om det finns i dagsläget. Alternativet kan vara att bara bemanna en av de singaporeanska ubåtarna och använda den andra för övning/reservdelar, men det återstår att se om så blir fallet. Jag vet inte vad som exakt skiljer Archer klassen från SÖD klassen, men enligt JFS 2014-15 så har Archer klassen ett annat 'weapon control system' (UDS SUBTICS jämfört med Saab SESUB 960A/900A på SÖD) och förbättrad klimatanläggning. Archer klassen använder även italienska Black Shark torpeder i 533 mm tuberna, men det spelar nog mindre roll för svenskt vidkommande. Lite ironiskt är det väl att uteblivet stöd från Kockums kan få den effekten att båtarna till slut köps tillbaka. /Per
This leaderboard is set to Stockholm/GMT+01:00


×
×
 • Create New...