Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation since 08/01/2020 in Posts

 1. 3 points
  Nu svajar tråden betänkligt! Det är Archer, RBS 15, RBS 23, RBS 70/90. Jag har ändrat titeln på tråden till att nu även inkludera om Försvarsmaktens skall anskaffa rakart. Övriga typer av vapensystem såsom sjömålsrobotar, luftvärnsrobotar, eldrörsartilleri tas i respektive trådar. Flyttat några inlägg till /Henke
 2. 2 points
  FMV anger på sin hemsida om projektet en tidslinje, där det framgår att avtal skrivs med utvald leverantör jan-feb 2021. https://www.fmv.se/projekt/nordisk-stridsuniform/
 3. 2 points
  Sydkoreanska K239 Chunmoo Multiple Rocket Launcher K239 Chunmoo K-MLRS was developed to replace K136 Kooryong MLRS that has been in service with the Republic of Korea Army since the 1980s. Chunmoo is capable of firing 130mm, 227mm, and guided 239-mm rockets. 130mm rockets have range of 36 km, 227mm rockets have range of 80 km, and GPS-guided 239mm rockets have range of 90 km. En sammanställning av Top 10 Raketartillerisystem 2018
 4. 2 points
  De är ju inte byggda som kopior av det norska fartyget utan de har mer haft det som en förebild vad jag förstår. Skillnaderna hos de kanadensiska fartygen ska vara ökad isbrytningskapacitet (KNM Svalbard kan dock även kan bryta is baklänges), större och helt slutet fördäck/kabeldäck för ökat skydd mot det arktiska klimatet, tillägg av ett "multipurpose operational space", uppdaterat lednings- och styrsystem, uppdaterad sensor utrustning samt större/längre hangar för Cyclone helikoptern. Hur högt man placerar bryggan beror väl på många saker - behov av sikt, vilken metacenterhöjd/stabilitet man vill ha och i vilken sjögång/vindstyrka som fartyget är tänkt att operera i. Ibland får det bli en kompromiss mellan olika behov. KNM Svalbard ska ju även kunna bogsera havererade handelsfartyg (vet inte hur det är med de kanadensiska fartygen). Även ryssarna bygger liknande isbrytande patrullfartyg för Arktis, men de har mycket tyngre bestyckning inkl. kryssningsrobotar. ( Project 23550 ) /Per
 5. 2 points
  Fartygen verkar ha blivit väldigt mycket dyrare än den norska förlagan. https://www.cbc.ca/news/politics/shipbuilding-contract-holds-250m-mystery-1.1300816 Public Works Minister Rona Ambrose and Defence Minister Peter MacKay announced March 7 in Halifax that Ottawa will pay Irving Shipbuilding $288 million just to design — not build — a fleet of new Arctic offshore patrol ships. Irving will then build the ships under a separate contract. However, a survey of similar patrol ships bought by other countries shows they paid a fraction of that $288 million to actually build the ships — and paid less than a tenth as much for the design. In addition, the design of Canada's new ships is based upon a Norwegian vessel whose design Ottawa has already bought for just $5 million. (1 CAD = 6,9117 SEK 2020 ingen aning vad den stod i då) = 34.55 miljoner SEK Får inte fram kostnaden för de första sex fartygen till Canadian Navy respektive de två till Canadian Coast Guard trots idogt sökande. De två fartygen till kustbevakningen verkar ju vara en arbetsmarknadsåtgärd enligt en websida. Står alltid typ: The new Arctic patrol vessels form part of a broader plan to renew Canada’s Coast Guard. In all, 18 large ships will be built at a cost of $15.7 billion, Trudeau said, during his announcement in Vancouver. https://nunatsiaq.com/stories/article/coast-guard-to-get-two-new-arctic-patrol-ships/ Bryggan verkar ligga lägre på den kanadensiska varianten än den norska. Varför? Isbrytare brukar ju ha bryggan högt. Ser man bilder och jämför designen verkar den ju skilja sig rätt mycket mellan Norges och den Kanadensiska.
 6. 2 points
  De har provat vid något tillfälle att använda ARCHER som kustartilleri. De hade då samtidigt tittat på komponenter från KARIN pjäserna. USA tittar på en marin version av Excalibur N5. För att använda i marin verksamhet. Dessa skulle lika gärna kunna användas för kustartilleri. Så visst kunde det vara en lösning för Gotland. Men frågan om det är en generell lösning. Då vi bara har 48 st.
 7. 2 points
  Känns som att det är dags att göra ett förtydligande angående Archer. I dagsläget är 48 pjäser anskaffade, varav 24 först var avsedda för Norge. Dessa 48 pjäser planeras nu ingå i tre brigadartilleribataljoner med 12 pjäser vardera(19.brigartbat, 4.brigartbat och 7.brigartbat), utöver dessa tre brigadartilleribataljoner ska det organiseras två artillerikompanier med vardera sex pjäser, ett kompani till stridsgruppen i Mälardalen och ett kompani till Gotland. Så de 12 pjäser som ska utgöra den av Regeringen föreslagna divisionsartilleribataljonen ska anskaffas utöver de 48 pjäser som redan är beställda, då blir det totala antalet pjäser 60. FM föreslog dock i sitt kompletterande budgetunderlag att eventuellt anskaffa raketartilleri istället för 12 extra Archer till denna första divartbat. Hur det tillslut blir står skrivet i stjärnorna, inte omöjligt att vi både har divartbat och divrakartbat framåt 2030 om de ekonomiska förstärkningarna fortsätter mot 2% av BNP.
 8. 2 points
  Såklart skulle resterande delar av systemet också kunna tas i bruk om man ville, men med vilka pengar? Och är det värt den kostnaden? Att delar av systemet nu driftsatts på Gotland handlade ju enbart om att man hade ett behov av att snabbt få fram någorlunda kvalificerat luftvärn till ön, till minsta möjliga kostnad. Som ÖB tydligt framförde så handlar det (likt införandet av RBS 70/90 i brigaderna!) enbart om en s.k. gap filler till dess att man får pengar till att köpa ett modernt och mer kapabelt system (det som ska bli brigadluftvärn!). Finns sannolikt ingenting som hindrar det... Varför slösa bort pengar på en sådan sak när vi ändå avser ersätta systemet inom några år? Den nu driftsatta versionen av RBS 23 använder spaningsradarn PS90, som är en äldre 2D radar med bedömt begränsad utvecklingspotential. Eller menar du eldledningsradarn? PE 2302 har redan en instrumenterad räckvidd på 30km, så betydligt längre än vad robotarna når (vilket såklart är nödvändigt!). Robotarna har enligt SAAB en effektiv räckvidd på upp till 20km redan idag, men likt alla robotsystem är ju detta beroende på skjutfall. Är målet på låg höjd och på rakbana mot eldenheten så når roboten längre ut. Är målet på hög höjd och/eller har mycket sidflykt, så gör roboten av med mer energi för att nå fram och då kan man inte skjuta lika långt. RBS 70 (även NG!) använder styrprincipen LOSBR (Line-Of-Sight Beam Riding) och saknar således målsökare, den kan därmed inte själv hitta någonting - varesig i början eller slutet av sin flygbana - den följer bara laserstrålen! Så jag är lite osäker på vad du menar med att RBS 70NG själv skulle leta in målet på slutet? RBS 23 ska mycket riktigt i grunden vara baserad på RBS 70, men använder en annan styrprincip kallad ACLOS (Automatic Command to Line-Of-Sight!) och saknar likt RBS 70/90 egen målsökare. Systemet har i stället en eldledningsradar (PE 2302!) monterad i en mast ovanpå eldenheten. Eldledningsradarn mäter först in målet, därefter avfyras roboten, radarn mäter in även denna och skickar sedan styrkommandon till roboten hela vägen fram till träff. Detta är i grunden en gammal och omodern styrprincip, och i stort sätt inga moderna system använder den. Fördelarna är att systemet är relativt störtåligt, och framförallt så blir robotarna relativt billiga då alla de dyra delarna (målsökare, styrdator, m.m!) sitter kvar på eldenheten och kan återanvändas. Nackdelarna med systemet är att varje eldenhet bara kan bekämpa ett mål i taget (rent tekniskt kan systemet faktiskt bekämpa två, så länge båda befinner sig inom systemets radarlob!), man måste ha line of sight mellan eldenheten och målet under hela bekämpningsfasen, och man måste ha eldledningsradarn aktiv under hela bekämpningsförloppet. RBS 23 är till skillnad från RBS 70/90 helt automatiskt och behöver ingen skytt som manuellt sitter och styr roboten, allt skytten (normalt sett!) behöver göra är att låsa eldledningsradarn på målet och trycka fyr - så sköter systemet resten.
 9. 1 point
  Typical South Atlantic weather – Clyde off the Falklands in 2009 (Photo: Donald Morrison) BAe's OPV HMS Clyde, som legat i malpåse sedan 20 Dec 2019, har nu sålts till Royal Bahrain Naval force. Hon var planerad att överföras till den brasilianska marinen men avvisades. Sedan dess har hon legat ute för försäljning. HMS Clyde är det fjärde fartyget av River klass och är en hybrid mellan batch 1 och batch 2 fartygen (dvs. storlek, bestyckning och hkp platta som batch 2 men fart som batch 1). Mellan 2007 och Dec 2019 tjänstgjorde hon som Falklands Guard Ship. Hon har ersatts av batch 2 fartyget HMS Forth i RN och hon har nu fått namnet RBNS Al Zubara. HMS Clyde utrustas just nu på marinbasen i Portsmouth av BAe Maritime Systems och planeras komma i tjänst i Augusti/September 2020. Den relativt korta tidsperioden fram till tjänstgöring tyder inte på att hon genomgår någon större modifiering. HMS Clyde sold to Bahrain (ukdefencejournal.org) Bahrain receives patrol warship "RBNS Al-Zubara" (Bahrain news Agency) HMS Clyde (P257) (eng wiki) Exclusive look at HMS Clyde in the Falkland Islands (ukdefencejournal.org) /Per
 10. 1 point
  Håller med dig när det gäller Batch 1 fartygen av River-kl. De är egentligen kustbevaknings- eller fiskeriskyddsfartyg. Däremot så är de fem Batch 2 fartygen betydligt mer kapabla med ett större deplacement på 2.000 ton, 30 mm Bushmaster kanon, Terma Scanter 4100 2D radar med en räckvidd på 90 NM/35.000 ft (som kan upptäcka och följa både överljudsflyg, inkommande robotar och UAVer), "BAES CMS-1 combat management system and ‘Shared Infrastructure’ using a common console system", 24-25 knops toppfart (jmf med 20 kn för batch 1) samt hkp platta för Merlin hkp. Fartygen är byggda med "naval standard" vilket betyder att de har tätare skott, bättre läcktätning, och "full military communications fit, military GPS and Warship Electronic Chart Display and Information System (WECDIS)". Dessutom så är det inte omöjligt att batch 2 fartygen får en uppgradering de närmaste åren vad gäller bestyckningen och utrustningen för att på sätt "mildra" effekten av att de äldsta type 23 fregatterna börjar tas ur tjänst fr o m 2023 utan ersättning ( Enhancing the Royal Navy’s batch II OPVs ) Den första nya fregatten levereras inte förrän tidigast 2027. Batch 2 fartygen har den senaste tiden bl a använts för att skugga ryska fartyg runt Storbritanniens kust och det finns även planer att skicka dem till Gulfen för att stödja den jagare/fregatt och de minröjningsfartyg som finns stationerade där. Her Majesty's Coastguard är en civil sjöräddningsmyndighet, som ingår i det brittiska sjöfartsverket, Maritime and Coastguard Agency. De har bara mindre arbetsbåtar som i första hand används i sjöräddningen, men däremot så har gränsbevakningsmyndigheten UK Border Force fyra st tullkryssare på 257 ton plus ett f d finskt patrullfartyg på 434 ton plus en platform supply vessel på 1.969 ton ( Border Force_vessels ). Till dessa kommer som sagt de tre batch 1 av River klass som tillhör Offshore Divisionen of the Coastal Forces Squadron och i första hand används i fiskeriskyddet och för EEZ patrullering. En anledning till att jag postade om försäljningen av HMS Clyde är att hon varit ute till försäljning i år och att det därmed funnits en åtminstone teoretisk möjlighet för den svenska marinen att köpa henne som ersättning för HMS Jägaren på västkusten. Dock så finns förstås inga pengar att prioritera västkusten idag (annat än HTM av BevB 80 och etablering av reducerad amfibiebataljon i Göteborg). /Per
 11. 1 point
  Russia has several thousand nuclear objects dumped on its Arctic sea floor. Now, the most dangerous will be removed https://thebarentsobserver.com/en/ecology/2020/08/russia-has-several-thousand-nuclear-objects-dumped-its-arctic-sea-floor-now-most
 12. 1 point
  För att citera ur Studie MARK161802S - Understödsbehov och framtida bekämpningskoncept 2035 Högre taktiskt förband = Divisionsnivå Lägre taktiskt förband = Brigadnivå
 13. 1 point
  @Guest Jokern Maxåldern för att söka till FFL är 39 år och 6 månader http://foreignlegion.info/french-foreign-legion-age-requirements/ Några råd på vägen. I princip all militär verksamhet grundar sig på disciplin och noggrannhet på en helt annan nivå än vad som är det normala i det civila samhället. Därför blir det ofta en stor chock för många med omställningen från det civila till det militära, även till den betydligt mer tillåtande svenska Försvarsmakten. Franska främlingslegionen är en helt annan beryktad internationell nivå och kända för sina höga krav på disciplin som ett sätt att gallra ut vilka som kan bli goda soldater. För att underlätta bör man redan långt innan inryck anamma ett levnadssätt som präglas av hög disciplin, noggrannhet och höga krav på sig själv inom alla områden. Det kan gälla städning, fysisk träning, hur man för sig i det offentliga rummet, hur man tar hand om dina ägodelar (lagar/vårdar), invikning av kläder, hur man klär sig, hur man talar till folk på ett artigt och korrekt sätt, mm. ALLT. Ditt inlägg tyder tyvärr lite på motsatsen. Det är väldigt många stavfel och självklart kan man lida av dyslexi eller andra svårgiheter, men då bör man kunna hantera det på ett sätt som minskar problemet. Läsa igenom texten igen innan man postar, använda rättstavningsprogram, skriva om texten igen och så vidare. All kommunikation i Franska Främlingslegionen sker dessutom på franska och kan man inte det har man en ännu större uppförsbacke. Du anmäler dig till en kurs, glömmer bort och tappar bort kuvertet, osv. Det tyder tyvärr på ett slarvigt beteende och kan då bli jobbigt i en värld där ett missat fingeravtryck på baksidan av ett putsat mässingsspänne på uniformen ger en utskällning som om det vore jordens undergång. "Komma i tid", flera gånger om dagen, är på sekundnivå i alla militära styrkor. Ju äldre man blir desto svårare brukar de flesta ha att blint lyda något utan att säga emot, speciellt om man med sin egen livserfarenhet tycker (vet) att det man skall göra kan göras på ett annat sätt, är dumt eller till och med "idiotiskt". Särskilt om den som beordrar det är yngre eller som man anser sig veta bättre än. Det kan vara ett problem när man som äldre vill gå med i en verksamhet där ifrågasättande är totalt ovälkommet. Lycka till! Henke
 14. 1 point
  Jag har missat att det finns ett koreanskt raketartilleri som heter Chunmoo. Som skrivits om tidningen Artilleri & Luftvärn. Där man påstår att Sverige har tittat på. Den kan ta tre olika dimensioner av raketer. Den bär två kassetter. Där en kassett kan bära 20 st ostyrda 130 mm raketer. Med räckvidd på ca 30 km. Den andra kan bära 6 st styrda robotar i 227 mm för MLRS system eller 235 mm raketer med räckvidd upp till 80 km. Eller så bär man samma typ av kassetter. Enligt tidningen anses den mer kompetent än med typ HIMARS. Sedan har de ammunitionsbärare också. Eller så använder man tre stycken istället. Som någon nämnde som exempel. Då denna lastbilsburna kan använda olika lösningar med två kassetter så låter det intressant. Då den kan ge en mix och ge mer eldkraft än en HIMARS. Chunmoo:s lösning tittar även på olika lösningar med kraftigare robotar på sprängkraft 130-500 kg med räckvidd på 300 km. Vilket teoretisk bör kunna göra att ett fordon kan bära upp till 4 st kraftigare robotar.
 15. 1 point
  Government of Canada receives first new Arctic and Offshore Patrol Ship De sex fartygen är avsedda för den kanadensiska marinen och byggda med det norska kustbevakningsfartyget KNM Svalbard som förebild. Från början så skulle de ha brutit is baklänges med hjälp av en isbrytande akter och azimuth thrusters, men pga. kostnaderna så fick de en konventionell utformning för isbrytningen. Fartygen är utrustade med hangar och flygdäck för 1 CH-148 Cyclone hkp, 2 st 12 m multirole rescue boats och ett utrymme för jeepar, fyrhjulingar och snöskotrar. Bestyckningen utgörs av 1 st BAE Mk38 M242 25 mm chain gun och 2 st tunga ksp. De är klassade för Polar Class 5 (year-round operation in medium first-year ice, which may include old ice inclusions), men bogdelen är förstärkt för Polar Class 4. Två obestyckade systerfartyg ska börja byggas 2022 för den kanadensiska kustbevakningen. Harry DeWolf-class offshore patrol vessel Canadian Armed forces på twitter /Per
 16. 1 point
  Radio 180 Dart Format 103 MP3 Ra180 DART_fmt103.mp3 WAV Ra180 DART_fmt103.wav M4R Ra180 DART_fmt103.m4r
 17. 1 point
  Lite tänkvärda ord om det redan 2015. https://krigsmakten.wordpress.com/2015/11/01/archer-som-ka-pjas/
 18. 1 point
  N5 är en nedskalad version av Excalibur anpassad för att skjutas ur fartygspjäser med kaliber 127mm x 835mm .R. Den går därmed inte att skjuta i en 155mm Archer. Den är dessutom inte avsedd som en sjömålsgranat, utan för användning mot markmål och eventuellt små öppna motorbåtar. Jag är skeptiskt till huruvida Excalibur överhuvudtaget är lämplig att använda i en sjömålsroll. GPS styrning hjälper ju föga mot rörliga mål, och den laserstyrda versionen (som vi inte har!) kräver att målet är inom optisk räckvidd för att din laser ska kunna peka ut målet, vilket ju förtar syftet med granaten (precisionsbekämpning på stort avstånd!). Risken är att det slutar med att du på klassiskt sätt måste gaffla in elden likt förbannat, och det är granaten på tok för dyr för. Vidare saknar Archer (mig veterligen!) helt sensorer och eldledning för att skjuta mot sjömål (åtminstone bortom horisonten!). Nu är ju just detta ett problem som säkerligen skulle gå att lösa med ny mjukvara för eldledning, och nyttjande av externt målläge skickat från en extern sensor. Men är det värt pengarna för bara sex pjäser, eller kan uppgiften lösas bättre med andra medel? Och framförallt, är det troligt att det finns några fungerande pjäser kvar på ön när väl den tunga landstigningskakan från öst kommer tuffande?
 19. 1 point
  Sökoperationen har nu avbrutits och 8 marines antas vara döda. Totalt omkom 9 marines vid olyckan i torsdags. Eight missing service members presumed dead after amphibious vehicle accident off Calif. coast /Per
 20. 1 point
  Ja nu kan de bara bryta is på konventionellt sätt dvs. framåt. Förmodligen hade de kunnat bryta is både framåt och bakåt om den ursprungliga designen använts, men det mest effektiva hade varit baklänges. Det finns redan isbrytande handelsfartyg i norra Kanada som är byggda för att bryta is baklänges, men fartygen blir dyrare att bygga. /Per
 21. 1 point
  SAAB offererar Gripen till Kanada: Saab erbjuder Gripen till Kanada (SAAB:s pressmeddelande) Saab erbjuder Gripen till Kanada (SVT Nyheter) /Per
 22. 1 point
  Frågan är väl också hur länge finnarna kommer att fortsätta att vara intresserade av ett utökat försvarssamarbete med Sverige, med tanke på det motstånd som verkar finnas i regeringen m fl för att implementera Värnkraft i handling och inte bara i ord. /Per
 23. 1 point
  Få se, vi har en flottilj i norra Sverige, en flottilj i södra Sverige, en flygskola med tung transportflygdivision i södra mellansverige och en flygskola med specialflyg mer mot mittersta mellansverige. Ja var kan man bedriva flygtjänst nu för tiden? J.K Nilsson
This leaderboard is set to Stockholm/GMT+02:00


×
×
 • Create New...