Jump to content

Leaderboard

Popular Content

Showing content with the highest reputation since 04/04/2021 in Posts

  1. Sverige ska köpa ytterligare "minst 150-200 BvS10" inom ramen för ett samarbete med Tyskland, Nederländerna och Storbritannien. Totalt handlar det om minst 500 vagnar till ett värde av 10-12 miljarder kr. Kontrakt planeras skrivas 2022 med första leverans 2023. . Gissar att det kommer skrivas ett ramavtal som är giltigt n längre tid vilket innebär att ännu fler vagnar kan avropas efterhand om behov uppstår och/eller ekonomi tillförs. https://www.janes.com/defence-news/news-detail/sweden-leads-european-atv-procurement-programme Nu också på fmv.se: "-Upphandlingen omfattar mel
    1 point
  2. Djupt nere i havets svarta vatten döljer sig ett av Sveriges farligaste vapen. Ubåtarna i gotlandsklassen har blivit ryktbara för sin förmåga att försvinna under ytan och bli osynliga för motståndaren. Nu har de blivit ännu vassare. Vid marinvarvet i Karlskrona har Saab Kockums nyligen genomfört en omfattande så kallad halvtidsmodifiering av HMS Uppland. I dag är hon två meter längre och utrustad med den senaste tekniken. – Man kan jämföra det med en mobiltelefon. Det är samma skal som tidigare, men med den senaste telefonmodellens teknik, säger fartygschefen och örlogskapten Tobias, som inte
    1 point
  3. Nu hänger jag inte riktigt med i siffrorna, ubåt typ 212a har totalt sex stycken 533mm torpedtuber. Varken mer eller mindre. Torpedrummet på typ 212a är ganska trångt och alla sex torpedtuberna är förskjutna åt babord sida, i tre grupper om två tuber staplade på höjden. Detta för att göra plats åt bostadsinredningen som ligger längs styrbord sida, och manskapsmässen som delar utrymme med torpedrummet. För att kunna ladda om vissa av tuberna måste delar av inredningen tillhörande mässen monteras undan för att bereda plats, och omladdning är potentiellt därför något omständigare än på våra
    1 point
This leaderboard is set to Stockholm/GMT+02:00


×
×
  • Create New...