Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation since 11/13/2019 in Posts

 1. 3 points
  Justyna Gotkowska på twitter Väldigt knapphändiga uppgifter så här långt. Verkar som om man är intresserad inte bara av de två svenska ubåtarna Södermanland och Östergötland, utan även de två Singaporeanska ubåtarna Archer och Swordfish (av mod Södermanlands klass). En ubåt av Archer klassen ska redan ha tagits ur tjänst i RSN pga. brist på reservdelar och fungerande logistik (läs: sv. stöd), en uppgift som jag varken kan bekräfta eller avfärda. Tydligen så ska (om nu allt detta blir verklighet) SAAB Kockums ta hem dessa från Singapore och sedan renovera dem antingen till operativt skick eller för att användas som reservdelsbåtar. Om dessa uppgifter stämmer så är det naturligtvis en framgång för Kockums och Sverige. Visserligen ingen försäljning av A26 till Polen (åtminstone inte de närmaste åren), men det var ändå ganska liten chans för detta. Vad gäller SÖD så jag tror jag inte att det är några problem att renovera henne för vidare bruk, men hon är mig veterligen planerad att genomgå livstidsförlängning för vidare tjänst fram till åtminstone leveransen av den första A26. Däremot så är det mer osäkert hur det står till med ÖGD. Hon har inte varit i aktiv tjänst sedan 2014-15 och utgick ur rullorna förra året. Hon verkade vara i dåligt skick om man tro bilder på henne hos Kockums som publicerats här tidigare. Inget är väl dock omöjligt om det finns pengar. Kockums är ju i behov av jobb de närmaste åren nu när man tydligen inte ska halvtidsmodernisera Halland (endast vidmakthålla) och livstidsförlängningen av SÖD låter vänta på sig. Efter leveransen av de bägge A26 båtarna finns just nu inget ubåtsjobb inplanerat så vitt jag vet. I bästa fall så kanske man kan få fram tre operativa ubåtar av denna klass om några år för den polska marinen, men mer realistiskt är väl att man måste använda två båtar för övning eller reservdelar och att man då bara får två operativa. Ändå en förstärkning jämfört med dagsläget med den gamla Kilo ubåten och de två ännu äldre Kobben ubåtarna. Vad gäller Archer och Swordsfish så borde RSN vara intresserade av att fortsätta operera dessa ytterligare några år, eftersom det dröjer innan de tyskbyggda ubåtarna är i tjänst. Dock så kan ju problemet med det uteblivna stödet från Kockums framtvinga en förtida försäljning, men det är bara spekulationer. UPDATE: enligt defence24.com så ska avtalet med SAAB gälla inköp eller leasing av de bägge svenska ubåtarna av SÖD klass för en kostnad av 2,5 miljarder SEK, vilka då skulle renoveras och moderniseras med A26 komponenter och sedan ersätta de bägge Kobben båtarna. Vad gäller Archer klassen så skulle dessa då inköpas för den svenska marinens räkning och ersätta SÖD klassen fram till att A26 levereras. Därmed så skulle den svenska marinen kunna operera med fem ubåtar redan innan A26 levereras. Kommentar: Nu förstår jag varför det inte lagts en beställning på livstidsförlängning av HMS Södermanland! En synnerligen intressant utveckling både för den polska och (inte minst) den svenska marinen. För den oinvigde så kanske det inte låter som en jättestor skillnad om det finns fyra eller fem operativa ubåtar, men operativt kan det betyda att chanserna att kunna sätta in två ubåtar samtidigt mot samma företag (avseende en eventuell motståndare) på andra sidan Östersjön ökar väsentligt med fem båtar tillgängliga. För att detta ska bli verklighet så krävs naturligtvis också att det finns fem ubåtsbesättningar tillgängliga, och det är lite tveksamt om det finns i dagsläget. Alternativet kan vara att bara bemanna en av de singaporeanska ubåtarna och använda den andra för övning/reservdelar, men det återstår att se om så blir fallet. Poland to Acquire Second-hand Submarines from Sweden? Head of the MoD Confirms the Negotiation’s in Progress Poland could buy Swedish submarines to update its Kobben-class fleet /Per
 2. 3 points
  Efter några dagars betänketid så tror jag att jag kan se lite mer "nyktert" på den erhållna informationen från defence24.com. Eftersom informationen både är intressant (eller uppseendeväckande kanske är rätta ordet) och spekulativ så tillåter jag mig spekulera lite. Den delen att Polen vill köpa HMS Östergötland och HMS Södermanland som en interimslösning innan man beställer nya ubåtar stämmer säkert, även om Polen gärna vill få det till att förhandlingarna är längre framskridna än vad de är. Att sälja HMS Östergötland möter inga tekniska eller operativa hinder eftersom hon utgick ur rullorna förra året och ligger på Kockums. Dock tror jag att det skulle ta minst två år att renovera, modernisera och få henne i tjänst igen. Däremot så tror jag inte Försvarsmakten och ÖB är beredda att släppa SÖD till försäljning ännu. Möjligen 2022-23 när sjösättning/leverans av första A26 båten närmar sig. Dock med den brasklappen att man kan förstås aldrig så noga kan veta med tanke på att det s k ubåtskontraktet med Kockums är omförhandlat eller i alla fall är under omförhandling. Vad gäller den andra delen att Sverige och Kockums skulle ta hem f d HMS Västergötland och HMS Hälsingland från Singapore för den svenska marinens räkning så verkar det nu alltmer osannolikt att så skulle ske. Vad talar då för resp. emot just detta? Det som talar för är att ubåtsvapnet behöver minst en helst två ubåtar som ersättning för Södermanlands klassen, och att Republic of Singapore Navy tydligen ska ha fått problem att operera dessa båtar efter att Kockums support sinat i och med Singapores helomvändning att köpa tyska ubåtar för framtiden. Problemen för klassen ska röra reservdelar och logistik, och en av båtarna ska t o m redan ha tagits ur tjänst. Något jag dock vill betona att jag inte kan verifiera. Det som främst talar emot är att det är tveksamt om det skulle finnas pengar och personal att bemanna dessa båtar. Vad jag vet så finns det besättningar till 4 ubåtar i ubåtsvapnet. Besättning till en femte ubåt skulle i ett ev. krisläge förmodligen kunna skakas fram med hjälp av bl a lärare, kontorspersonal och reservofficerare, men att permanent bemanna fem operativa ubåtar bedömer jag som omöjligt i varje fall i dagsläget. Ubåtarna behöver dessutom transporteras hem och gås igenom och anpassas för svensk tjänst. Troligen inget jättejobb men ändå nåt som måste göras. Det kan dessutom bli svårt att få politiskt stöd för affären som säkert inte är gratis. Troligen skulle det inte röra sig om 2,5 miljarder som Polen enligt uppgift ska betala för Södermanlands klassen, men säkert ändå en hel del pengar. Speciellt om man dessutom ska utöka personalen i ubåtsvapnet. Jag tror helt enkelt inte etablissemanget är berett att sträcka sig så långt för att hålla antalet ubåtar uppe under bara några år. Man har ju redan visat att man är beredd att ta stora strategiska risker för att tjäna några slantar, som t ex när man beslöt att halvtidsmodernisera de två Gotlandsubåtarna NÄSTAN SAMTIDIGT på Kockums. Detta hade ju till följd att det bara fanns två operativa ubåtar i ubåtsvapnet under 2017-2018 (ett absolut lågvattenmärke för det svenska ubåtsvapnet; det är förmodligen mer än 100 år sedan som det fanns så få ubåtar operativa). Vad är det som säger att man inte är villig att ta en ny strategisk risk genom att sälja SÖD innan den första A26 båten är operativ? Det andra som talar emot är att jag är skeptisk till om RSN vill släppa båtarna. De har nyligen genomgått en uppgradering med optroniska periskop, nytt ledningssystem, ny sonar och motmedelssystem, samt möjlighet att använda ny typ av torped och sjörobot. Uppgraderingen blev klar så sent som våren 2019. De första två tyska ubåtarna levereras inte förrän 2021-22 och kommer gissningsvis inte i tjänst förrän 2022-23. Logiskt borde de ersätta de två 50 år gamla Sjöormen ubåtarna. Är det dessa två gamla ubåtar som ska hålla fanan högt fram till 2022-23? En kompromisslösning som möjligen skulle kunna accepteras av bägge parter skulle kunna vara att Sverige köper bara den ena Archer båten, i utbyte mot viss support från Kockums så att man kan hålla den återstående båten i drift ytterligare några år. Detta skulle i så fall göra att Sverige kan släppa SÖD till polackerna så fort hon är klar med utbildningen, samtidigt som RSN åtminstone skulle få garantier för att kunna hålla en av Archer klassen i drift. Detta förutsätter förstås att Kockums fortfarande inte är sura på singaporeanerna för att de valde att lämna den svenska tekniken och supporten. Det hade då att göra med ägarförhållandena på Kockums, och att man inte visste om Kockums skulle resa sig ur askan. Sammantaget så tycker jag att det som talar emot att vi skulle hämta hem några ubåtar från Singapore väger tyngre. Jag tror på att Polen köper Södermanlands klassen, men det blir nog en utdragen historia där arbetet på ÖGD kan börja när som helst men där Sverige förmodligen inte kan släppa SÖD förrän tidigast om två-tre år. Dessutom så behöver man väl ta SÖD i anspråk som skol- och utbildningsubåt för att kunna utbilda de polska besättningarna, något som ÖGD tidigare utnyttjades för. Detta kommer dock förhoppningsvis inte ta lika många år som med de singaporeanska besättningarna, som inte hade någon tidigare ubåtserfarenhet överhuvudtaget. Detta köp kommer i alla händelser att skapa efterlängtat jobb och möjligheter hos Kockums, särskilt efter dråpslaget nyligen att man tydligen inte ens får jobbet att halvtidsmodernisera den tredje Gotlandsubåten (ännu mindre bygga en tredje A26). Allt detta är naturligtvis som sagt inget annat än spekulationer, men det är i alla fall vad jag tror kommer att hända. /Per
 3. 2 points
  https://www.expressen.se/kvallsposten/beslut-om-flygforbud-pa-flygvapnets-skolflygplan/ – I samband med inspektioner i den pågående gångtidsförlängningen av SK 60 har defekter upptäckts i flygplanens dragbultar till bakkroppen. Den initiala analysen pekar på att det är utmattningsdefekter som indikeras, säger Fredrik Holmbom, central teknisk chef. Beslutet att stoppa flygningar med SK 60 togs den 13 november men offentliggjordes först på söndagen efter att Kvällsposten ställt frågor till Försvarsmakten om flygförbudet. Det finns ingen prognos när flygförbudet kan hävas. Enligt uppgift misslyckades första försöket att tillverka nya bultar till SK 60. – Vi får underhållsproblem som bara blir värre och värre. Jag vill ha ett beslut så snart som möjligt med ett stegvis införande (av nya skolflygplan) de kommande åren, sa dåvarande flygvapenchefen Mats Helgesson i en intervju med Svenska Dagbladet förra året. Hans efterträdare, Carl-Johan Edström, har samma uppfattning och beskriver läget som akut. – Behovet av att hitta en ersättare till SK 60-systemet kvarstår och blir mer akut för var dag som går. Ett beslut om att anskaffa en ny Basic Trainer Aircraft, BTA, för grundflygutbildning är nödvändig, säger han i ett uttalande i dag på Högkvarterets hemsida.
 4. 2 points
  Bild på det nya Gripenkamouflaget/mönstermålningen: https://images.app.goo.gl/C4cdz4buyE5hx5HB8
 5. 2 points
  Vad är det som gör att dina frågor inte kan ställas i den redan befintliga A26 tråden? Du kanske t o m kan hitta svar till viss del i den. Jag vet att just den eventuella skillnaden i stridsförmåga vad gäller A26 jämfört med tidigare ubåtsklasser har diskuterats där. Jag tror helt enkelt att A26 är ett bra exempel på att det inte är ekonomiskt möjligt längre att ta fram en ny ubåtstyp som är helt optimerad för enbart svenska behov. Vi måste hitta nya sätt att sprida och dela utvecklingskostnaden för att ta kunna fortsätta att ta fram nya ubåtstyper, annars är nog svensk ubåtsteknik tyvärr dödsdömd (det är den f ö redan enligt vissa experter). Hoppas att du inte missförstår mig. Jag menar inte att A26 skulle vara en dålig ubåt för svenska förhållanden. Den är nog en av de bättre AIP ubåtarna som finns på marknaden idag (vad gäller stealth kanske rentav den allra bästa just nu). Det är bara det att antalet torpedtuber har fått stå tillbaka lite för andra behov och andra scenarier (även vad gäller Visbykorvetten så har man f ö fått kompromissa på liknande sätt i viss mån). Tyvärr så finns det en ekonomisk verklighet också som vi här på forumet inte behöver bry oss om, men som de som ritar och tar fram nya ytfartygs- och ubåtstyper på Kockums har att ta hänsyn till. Om det är en tröst så ska A26 även finnas i en version utan sluss i bogen (och med fler torpedtuber) för ev. köpare/länder som inte är intresserade av denna funktion. A26 - Nästa svenska ubåt (moderatorn kanske kan flytta?) /Per
 6. 2 points
  De fyra holländska lv-fregatterna av De Zeven Provincien-klass ska ersättas: Naval Analyses på twitter Fartygen ska innan detta sker även få en förmodad sista ombyggnad och modernisering. Bl a så ska Harpoon systemet och den 50 år gamla 127 mm Oto Melara kanonen ersättas (som enl vissa uppgifter knappt fungerar), och ESSM systemet ska uppgraderas: Modernization Thales SMART-L MM Radar Installed on HNLMS De Zeven Provinciën Frigate Undrar vilken marin som kan få dessa fartyg när de ersätts? De kommer gissningsvis att vara ca 29-33 år gamla när de ersätts och torde då fortfarande ha några år kvar. Gissar på att chilenska och grekiska marinerna ligger bra till för detta. /Per
 7. 2 points
  Försvarsmaktens förslag till utveckling för marinen perioden 2021-25 resp. 2026-30: Kommentar: Glädjande att trängfartygens omsättande återigen börjar nämnas efter att ha varit frånvarande länge. Visbykorvetterna ska kunna behållas till 2040 efter genomförd HTM vilket torde vara 5 år längre än man hittills talat om. Ingen HTM för ubåten Halland utan endast vidmakthållande måste vara ett allvarligt bakslag för ubåtsvapnet. Här kan en fördyring av A26 och följande omförhandling av ubåtskontraktet ha spelat in. Glädjande även att Spåröklassen ska genomgå "HTM", men jag tror faktiskt det mer är fråga om en livstidsförlängning (fartygen skulle ursprungligen ha utgått efter 2021). Goda nyheter även för amfibieförbanden med fortsatt omsättning av båtparken, ersättning av Rb 17 och anskaffning av buret LV-system. Dock så ska man komma ihåg att delar av den planerade amfibiebataljonen i Göteborg tas från den befintliga i Berga. Kort sagt i stället för 1 st amf bataljon med 1.200 man idag så blir det 2 st med 800 man vardera med en på ostkusten och en på västkusten. Återstår alltså att se om man kommer att påbörja produktdefinitionsfasen för två nya ytstridsfartyg tidigt i perioden 2021-25. Annars lär det inte bli några nya fartyg. Endast Gävleklassens korvetter avses ersättas vilket betyder att antalet korvetter förblir sju (som idag) minst till 2030. Därefter ska ytterligare två fartyg anskaffas vilket borde betyda leverans nån gång i mitten av 2030-talet. Om Gävleklassen nu ska vidmakthållas minst till 2030 så vore det märkligt om man inte kommer att ersätta 40 mm pjäsen akterut. En SAAB Trackfire skulle åtminstone ge ett visst skydd akterut (ett sådant system kommer t ex att monteras akterut på finska Hamina som ändå är betydligt mindre än Gävle). Båtburet granatkastarsystem för amfibieförbanden borde betyda kontainer baserat, vilket har provats (med framgång) på trängfartyg och torde vara billigare än att utveckla en ny båttyp för ändamålet. Anskaffning och vidmakthållande av kvalificerade vapen för ubåt torde avse bl a Tp 62. Fartyg som inte omnämns är bl a de sex spaningsbåtarna (f. d. BevB 80 batch 1) som troligen måste utgå innan 2030, Stockholmsklassens två patrullfartyg som troligen utgår efter 2026, samt ev. livstidsförlängning av ubåten Södermanland. Det sistnämnda är nödvändigt om fyra ubåtar ska kunna vidmakthållas fram till leverans av Blekingeklassen 2023-25. Efter 2030 kommer även de fem bevakningsbåtarna i Göteborg liksom samtliga sju minjaktfartyg att behöva ersättas. Sammantaget så tycker jag det mest positiva är att man inte verkar överge planerna att förse Visby med lvrobot (vilket jag befarade) och att man åtminstone har börjat prata om nya ytstridsfartyg och omsättning av trängfartyg. Mest negativt är nog att inga nya ubåtar (förutom de två som är beställda) är planerade under perioden och att Halland inte verkar få en HTM som sina bägge systrar. Det är ganska allvarligt både för ubåtsvapnet och Kockums, men förmodligen ett resultat av ökade kostnader för A26 (bl a som en följd av hittills utebliven export). UPDATE: di.se tror att Överbefälhavarens analys av Försvarsberedningens rapport som publicerades på fredagen är en kalldusch för Sverige, en akut fråga för regeringen, för samarbetspartierna och för försvarskoncernen Saab, och att SAAB Kockums i Malmö/Karlskrona snart kommer att tvingas börja avveckla: Ta försvarets brister på större allvar /Per
 8. 2 points
  Enligt "Defence News" (och rapporten) låg han och sov. Ty som det också står i artikeln: "According to the report, the transit through the body of water known as the Hjeltefjord “was not considered particularly demanding, as the fairway is open and offers a good view all around,” the report found, which likely contributed to a sense of complacence among the crew.That echoes the sentiments of the Capt. Østheim, who told VG he didn’t think he needed to be on the bridge during that transit". Liten underskattning där då, med facit i hand?
 9. 1 point
  Det ryska hangarfartyget ”Admiral Kuznetsov” började brinna vid ett underhållsarbete i hamnen i Murmansk idag på morgonen, enligt uppgifter från ryska medier. Sex personer varav en kritiskt ska ha skadats i samband med branden. Brand på enda ryska hangarfartyget Brandområdet nu 600 kvadratmeter och det är diesel som brinner. Branden ska vara i vajersystemet och brandmännen har svårt att komma åt den pga. tjock rök. Guvernören för Murmansk regionen är på väg. Befälhavaren för insatsstyrkan från brandkåren saknas. Liveuamap på twitter (korta videoklipp från Murmansk) Tydligen cirkulerar en hel del videos från tidigare bränder på henne på twitter som sägs komma från dagens brand, så man kanske ska ta dessa med en nypa salt. UPDATE: Kl 4 PM Moskva tid så har ännu inte branden på Admiral Kuznetsov släckts. Antalet skadade anges nu till 11. 3 personer saknas. Liveuamap på twitter /Per
 10. 1 point
  Ryssarna planerar att bygga en serie Kilo ubåtar med kryssningsmissiler för Östersjön: Russia plans to beef up Baltic submarine forces — source Sex Kilo ubåtar finns aktiva i Svartahavsflottan av project 636.3 och den första i en serie på sex för Stillahavsflottan har just blivit operativ: Kilo-class submarine project 636.3 units Hur många som kommer att byggas för Östersjön är ännu oklart, men det kan komma att bli färre än sex. Idag finns bara en operativ ubåt B-806 Dmitrov av project 877EKM i Östersjöflottan. B-227 Vyborg av samma klass och som också tillhörde Östersjöflottan togs ur tjänst 2018 och är nu uppställd i Patriot Park Kronstadt. Man kan väl säga att det är lite en återgång till kalla kriget när det mellan 1976 och 1990 fanns ett antal Golf klass ubåtar med ballistiska robotar stationerade i Östersjön, men kryssningsmissiler av Kalibr typ finns redan idag på tre korvetter av Karakurt och Buyan-M klasserna i Östersjöflottan. /Per
 11. 1 point
 12. 1 point
  Det verkar som om den chilenska marinen har dragit det längsta strået när det gäller dessa två fartyg. Tydligen så var det flera mariner som var intresserade, men med den chilenska marinens erfarenhet av fartygsköp så var det nog nästan givet vem som skulle få dem. SeaWaves Magazine på twitter De två fregatterna av mod Adelaide-klass kommer alltså att ersätta de två chilenska lv-fregatterna av Jacob Van Heemskerck-klass och överta namnen som dessa har. Bägge klasserna är bestyckade med ett Mk 13 lavettage för RIM-66 Standard MR samt 8 st Sea Sparrow luftvärnsrobotar, men den skillnaden att Adelaide-klassen har den modernare Evolved Sea Sparrow (ESSM) i ett VLS lavettage. Medan de f d holländska fartygen endast har en 30 mm Goalkeeper CIWS som artilleri så är de senare bestyckade med såväl en 76 mm Oto Melara pjäs som en 20 mm Phalanx Block 1B CIWS. Hur man kommer att lösa frågan om Harpoon bestyckningen återstår att se. Visserligen kan man avfyra Harpoon med Mk 13 lavettaget som på Adelaide-kl, men jag gissar att den chilenska marinen vill ha ett antal däcksmonterade lavettage dessutom som redundans (om det nu är möjligt). Ytterligare en fördel med de australiska fartygen är att de kan ta två st hkp av Seahawk storlek i hangaren, vilket jag tror haft stor betydelse för den chilenska marinen. De australiska fartygen är faktiskt bara 6-7 år yngre, men har alltså genomgått en omfattande modernisering. /Per
 13. 1 point
  Nej, inte utan att ha blivit fri från din diagnos, kör på det du har.
 14. 1 point
  Tidigt på kvällen den 9:e december samlades återigen FS38 vid minnesplatsen på camp Marmal för att hedra och minnas de kamrater och kollegor som fått betala det yttersta priset för sina insatser. Stillsam och intim. Efter att CO FS38 hade talat om kamraternas gärning och uppoffringar genomfördes en tyst minut tillägnat kamraternas minne och anhöriga. Efteråt dröjde sig många kollegor kvar för att i stillhet minnas och visa sin vördnad. Vi skall aldrig glömma våra kamraters yttersta uppoffring. Deras strävan och förhoppning om att det afghanska folket skall få leva sina liv i fred och frihet. Text av Fanjunkare Magnus, FS38 Korpral Monique, FS38 Läs hela inlägget här >>
 15. 1 point
  Finns på SVT Play https://www.svtplay.se/video/24690410/okand-soldat
 16. 1 point
  Två bröder åtalas nu för insiderbrott i samband med affären när Viking Supply sålde fartygen till den kanadensiska kustbevakningen. Två åtalas i insiderhärva /Per
 17. 1 point
  Gripen E kommer att få ny mönstermålning, på prov inför leveransen till FV. Mönstret påminner om det vi har på stridsbåt 90, fast med större kontraster. Artikel nedan, betalvägg tyvärr, men den enda jag hittar just nu: https://www.corren.se/nyheter/linkoping/bilden-gripen-far-nytt-utseende-om6414254.aspx
 18. 1 point
  Wow! Hon verkar ha alla avgasutsläpp i vattenlinjen på babordssidan (och styrbordssidan?), både från dieslarna och från gasturbinen. Synd att man inte fortsatte svartmålningen längre föröver bara. Med den breda utfallande överbyggnaden så tror jag inte att hon har tillräckliga sjöegenskaper/stabilitet för Atlant operationer. 30 mm kanonerna från Oto Melara verkar ha ungefär samma eldhastighet som en gammal Bofors 40 mm m/36, men är i övrigt naturligtvis moderna fjärrstyrda allmålspjäser. Enligt wiki så är hon även bestyckad med 4 t polska MANPADS typ PZR Grom. Hittar inga uppgifter nånstans om hennes uthållighet eller räckvidd, och inte heller om hon har någon ubåtsjaktkapacitet i nuvarande konfiguration. Hon borde väl ändå kunna operera mindre UAV:er utan problem? Som korvett så skulle hon tydligen bl a ha fått 8 st RBS-15 Mk3 mellan tornen på överbyggnaden, och en RAM längst akterut på överbyggnaden (dessutom förberedd för en VLS installation på fördäck). Den polska försvarsministern nämner även att man vill ha en interims- eller överbryggningslösning med svensk partner vad gäller ubåtarna. Dock vet jag inte vad han menar med att "överbryggningslösningen är utan mål". Kanske att man är öppen för alla alternativ i förhandlingarna med Kockums och FMV, eller också att de inte har något slutdatum helt enkelt? UPDATE: navyrecognition.com ger lite mer info om fartyget https://www.navyrecognition.com/index.php/news/defence-news/2019/december/7753-the-new-polish-navy-vessel-orp-slazak-ready-for-duty.html "In total 97 sailors" ska nog vara "up to 97". Kan inte tänka mig att ett splirrans nytt patrullfartyg på 2.150 ton (utan långräckviddiga vapensystem och organisk hkp) behöver 97 man. Som jämförelse så har de tyska K130 korvetterna som är aningen mindre 65 mans besättning. /Per
 19. 1 point
  Lägger in några filmer Polska Marinens 101-årsdag 28/11 2019 i Gdynia där försvarsministern Mariusz Błaszczak talar om ORP Slazak och marinens framtid. Slå på autogenererade undertexter och automatisk översättning till svenska om din polska är risig.
 20. 1 point
  https://www.merkur.de/politik/tuerkei-erdogan-deutsche-panzer-syrien-waffenhandel-export-video-vertragsverletzung-zr-13238548.html Turkiet ger Leopard 2 stridsvagnar till jihadister. Det berrättar den tyska tidningen Bild den 22 November. Detta strider mot slutanvändarvillkoren i försäljningsavtalet. Det är Syriska nationella armén (SNA) som fått dem. Det är det som tidigare var den turkiskstödda delen av Fria syriska armén (FSA). Antalet stridsvagnar är okänt.
 21. 1 point
  Så det är inte tvärtom så att du tycker den blir enormt farlig men försöker få oss att tvivla?
 22. 1 point
  Jag är heller ingen expert men om det inte ens verkar finnas pengar att halvtidsmodernisera den tredje Gotlandsubåten Halland (som verkligen är en lågt hängande frukt) så lär det nog inte heller finnas pengar att beställa fler A26. Åtminstone inte innan 2025. A26 med kryssningsmissiler kanske är nåt för vissa andra länder som Polen, men risken är att ubåten Oceanic ER på över 3.000 ton och 80 meters längd blir för stor och för lång för att kunna operera med säkerhet i Östersjön med ett medeldjup på 56 meter. Vi kan inte bygga ubåtar anpassade för Atlanten. Alla svenska ubåtar måste kunna operera i Östersjön. Jag tror snarare att man skulle satsa på den mindre 1.000 tons varianten i stället och beställa fler av den. Hellre två av 1.000 tons varianten än en tredje A26. Det är riktigt att A26 har färre torpedtuber än tidigare ubåtsklasser, och jag tror att det är en kombination av att ubåtstypen dels är anpassad för export och dels att den även är anpassad för ett ev. skymnings- eller krisläge. Det är nog för dyrt idag i det här landet att ta fram materielprojekt som är speciellt anpassade för just svenska förhållanden. Nu ska det dock kunna finnas liners/skenor/tuber i en framtida lösning som gör det möjligt att avfyra torpeder även från dykarslussen, men hur operativt eller planeringsmässigt relevant detta är vet jag inte. Det kanske stannar vid att vara ett rykte som med mingördlarna som svenska ubåtar en gång i tiden skulle kunna utrustas med? Hur bra A26 är mot en motståndare i ett skarpt läge får vi förhoppningsvis aldrig veta. /Per
 23. 1 point
  Enligt defence24.com så håller SAAB på att förhandla fram ett avtal med Polen om försäljning eller utlåning av Södermanlands klassen, och i detta avtal så ska det även ingå att Sverige köper tillbaka de två ubåtarna av Archer klassen från den singaporeanska marinen(!) Skulle detta bli verklighet så är det troligen första gången på nästan 80 år som Sverige köper begagnade örlogsfartyg (i meningen stridsfartyg) från ett annat land. Förra gången var väl 1940 när vi köpte fyra små jagare och fyra motortorpedbåtar från Italien mitt under brinnande krig. Annars har vi väl köpt Belos och andra trängfartyg från utlandet, men inga riktiga stridsfartyg vad jag vet. Poland to Acquire Second-hand Submarines from Sweden? Head of the MoD Confirms the Negotiation’s in Progress Om detta stämmer så är det en intressant utveckling. Måste säga att detta hade jag verkligen inte väntat mig. Det svenska ubåtsvapnet skulle i så fall kunna operera med 5 ubåtar igen redan innan leverans av A26. Är det ÖB som hållit i trådarna än en gång? Nu förstår jag varför det inte lagts en beställning på livstidsförlängning av HMS Södermanland! För den oinvigde så kanske det inte låter som en jättestor skillnad om det finns fyra eller fem operativa ubåtar, men operativt kan det betyda att möjligheterna att kunna hålla två ubåtar samtidigt i samma område på andra sidan Östersjön ökar väsentligt med fem båtar tillgängliga. Det skulle inte förvåna mig om det slutar med att Polen även köper de två båtarna av Archer klass när A26 har levererats 2025. Detta skulle kanske skjuta ett ev. polskt köp av A26 framåt i tiden, men samtidigt också knyta banden mellan Kockums och den polska marinen närmare. För att detta ska bli verklighet så krävs naturligtvis också att det finns fem ubåtsbesättningar tillgängliga, och det är lite tveksamt om det finns i dagsläget. Alternativet kan vara att bara bemanna en av de singaporeanska ubåtarna och använda den andra för övning/reservdelar, men det återstår att se om så blir fallet. Jag vet inte vad som exakt skiljer Archer klassen från SÖD klassen, men enligt JFS 2014-15 så har Archer klassen ett annat 'weapon control system' (UDS SUBTICS jämfört med Saab SESUB 960A/900A på SÖD) och förbättrad klimatanläggning. Archer klassen använder även italienska Black Shark torpeder i 533 mm tuberna, men det spelar nog mindre roll för svenskt vidkommande. Lite ironiskt är det väl att uteblivet stöd från Kockums kan få den effekten att båtarna till slut köps tillbaka. /Per
 24. 1 point
  Om Helikopter 14 nu är så dåliga, vilka skulle vilja köpa dessa? Har du någon uppfattning vad det skulle kosta att bygga om Helikopter 16 till en sjöoperativ helikopter för ubåtsjakt och målinvisning för marinens fartyg? Helikopter 16 är UH-60M Black Hawk. SH-60B Seahawk, som utvecklades ur UH-60, började levereras 1978 hade 83% kompabilitet med ursprungshelikoptern. Sen dess så har utvecklingen gått framåt och Seahawk-helikoptrarnas utvecklingslinje fortsätter att skilja sig från Black Hawk. Så tycker du verkligen att vi skall ha en ytterligare en svensk speciallösning att kasta pengar på?
 25. 1 point
  Tredje fartyget av Potsdam klassen överlämnat till den tyska kustbevakningens gren av Bundespolizei: Coast Guards of German Federal Police take delivery of its third Potsdam-class Offshore Patrol Vessel BP 83 Eftersom hon fått namnet Bad Düben så förmodar jag att hon ska ersätta det äldre fartyget med samma namn. Detta fartyg togs ur tjänst 2017, och var tillsammans med systerfartyget Neustrelitz (oxå tagen ur tjänst 2017) de sista fartygen av f d östtyska robotbåtarna av Sassnitz klassen (tidigare BALCOM 10). Endast de tre polska robotbåtarna av Orkan- klassen återstår nu av denna klass. Bundespolizei Einsatzschiffe (länk till tyska wiki) /Per
 26. 1 point
  En sista, samlad tråd med mina översättningsfrågor, efter klok synpunkt från Denys Zagreus. Bakgrunden är alltså att jag sedan 30 år tillbaka jobbar med att översätta (skönlitterära) böcker, och att det då och då dyker upp saker som jag inte kan reda ut enbart genom att slå i ordböcker eller googla. Och då attackerar jag istället forum för insatta människor, som brukar veta dels vad saker heter och dels vad folk faktiskt säger, vilket inte alltid är samma sak. När det gäller översättning i allmänhet får man ha några saker i åtanke: 1) Det ska vara så likt originalet som möjligt, men 2) ibland blir en bokstavlig översättning helt knasig och gör att läsaren stannar upp och tänker "vad faaen?", och då får man istället vränga till något som låter vettigt på svenska för en svensk läsare, men 3) fakta och begrepp får man vara så noga med som möjligt, för det är inte kul om man har lite koll på t ex vapen och läser en bok där folk springer runt och viftar med kulsprutor eller maskingevär när det i själva verket är k-pistar eller automatkarbiner. För att bara nämna ett exempel. Den bok jag jobbar med just nu är Lee Childs senaste thriller om f d militärpolisen Rack Reacher som den här gången i stort sett egenhändigt utplånar två maffiagäng, ett albanskt och ett ukrainskt. Ibland används militärjargong för att beskriva situationer, och sådant är väldigt svårt att hitta översättningar på. Förklaringar och definitioner är oftast rätt enkelt att hitta på nätet, men det är ont om tvåspråkiga militärordlistor. I den här boken har det varit fyra saker jag gått bet på: Dogface - öknamn på armésoldat. Där har jag redan fått bl a svaret skjutslusk; någon annan invände att det fr a används på infanterister, men tydligen är "dogface" från början en benämning på just infanterister från andra världskriget, så det kan nog funka. Alter the battle space - Att ändra förutsättningarna för den aktuella striden. Här används begreppet mer bildligt; vår hjälte springer mot angriparna istället för från och förvirrar dem. "What the pointy-heads would call altering the battle space." Som uppenbarligen är ett vedertaget begrepp, ser man om man googlar, men finns det något motsvarande på svenska? Vilket förresten för oss till Pointy-heads. Ett nedsättande slanguttryck för militärteoretikerna som sitter bakom sina skrivbord och tänker ut saker istället för att vara ute på fält och kriga. Eftersom jag inte hittat något motsvarande på svenska har jag dragit till med "snillena på försvarsdepartementet" eller "snillena i Pentagon", för att förmedla vad det handlar om. Men om någon vet något bättre, så ... Enfilade fire. Förekommer två gånger. Och jag fattar att det betyder något man kan göra när motståndarna är utspridda längs en linje man har inom skotthåll, så att säga, men något svenskt begrepp har jag inte hittat. Eller jo, det förekommer i Svenska Akademins ordbok, tydligen från ett brev från Karl XII: "mil. eldgivning vid vilken projektilerna bestryka fiendens front längsefter. Carl XII Bref 438 (c. 1693)." Vilket inte betyder att det är begripligt i en roman i dag. Det går att skriva runt det i båda fallen och få det att framgå vad som händer, men om det ändå finns ett svenskt ord är det bättre (eftersom Child förstås använder specifika begrepp för att ge en viss ton åt texten). Last stand. Ja, ni vet, när de sista kvarvarande styrkorna har förskansat sig någonstans för att möta den överväldigande fienden. Men heter det något på svenska? Engelska och amerikanska författare är glada i uttrycket, men jag har alltid fått göra omskrivningar som inte alltid blir lika eleganta. Det var det hela. Tack alla som orkat sig igenom alltsammans. Jag hade inte babblat på fullt så mycket om inte Denys hade efterlyst ett sammanhang. När jag hoppar in i olika specialforum är jag väl medveten om att jag är gäst "hemma hos er", och även om folk vanligtvis är glada för att dela med sig av sina kunskaper ska ni veta att jag inte tar något för givet utan hyser allra största respekt för både forumet och dess deltagare. Men det är en resurs som helst enkelt är för bra för att inte utnyttjas, och som sagt vill man ju att det i möjligaste mån ska bli rätt. I vår verkar det som om jag ska översätta en bok av Tom Clancys spökskrivare, så om ni inte är alltför trötta på mig lär det nog finnas anledning att återkomma då. Ha det gott! - Jan Risheden
 27. 1 point
  Tack, henke! Angående dogface så är ursprunget från WWII inte direkt relevant här, utan det används just som en lite nedsättande benämning på gemene infanterist eller pansarskytte. Så skytteslusk kan nog gå an ändå. Ibland går det förstås bra att låta saker stå oöversatta, framför allt när de engelska orden används även i Sverige, men här skulle det nog mest bli knöligt. Men tack för omtanken. Nej, du kan säkert ha rätt på att tänkarna ifråga inte sitter så högt upp. Jag ska absolut se om de kan få heta just tänkare, bara det framgår att det är lite trött nedlåtande menat. Rita om kartan. Utmärkt för att få fram själva fenomenet, men ännu bättre hade det varit med ett mer specifikt militärt uttryck, just eftersom det är vad de spetshövdade tänkarna skulle säga. Men rita om kartan kan mycket väl gå att använda annars om man möblerar om lite. Flankerande eld: utmärkt! Och "bakersta försvarsställningen" tror jag är perfekt i det här sammanhanget! Och säkert fler i framtiden, uttrycket dyker som sagt upp ibland. "Sista striden" kan mycket väl bli rätt när "last stand" används på annat sätt, men här var försvarsställningen helt klart perfa. Tack än en gång! - Jan
 28. 1 point
  Alternativ 1 och 2 innehåller ju också en del fordon. Fordonsförare är ju så mycket mer än att bara åka runt i en bil.
 29. 1 point
  Ja precis. Även brittiska flottan söker för övrigt en interim sjörobot för de sex Daring jagarna och fem av Duke fregatterna som ersättare för Harpoon. Den s. k. "Interim Surface to Surface Guided Weapon (I-SSGW) "to provide a ship-launched, over-the-horizon precision anti-ship capability and a terrain-following precision maritime land attack capability". Enligt savetheroyalnavy.com så finns bara tre kandidater för RN, och det är väl troligt att holländska flottan väljer samma robot. RBS-15 Gungnir ligger bra till vad gäller pris, storlek och slagkraft, men har nog svårt att möta kravet på leverans 2023 för åtminstone RN. More details emerge about plan to replace Royal Navy Harpoon anti-ship missile /Per
 30. 1 point
  Har haft en SÖF sedan första posten och den var ( naturligtvis) bättre utbildningsmässigt för mej. Det allra bästa hade ju varit att ha fler dagar, kanske om man som mej kommer från en längre frånvaro från det gröna livet, ha 4 av kontraktsdagarna första året som ren utbildning. Hade jag bestämt allt själv så kunde jag kört en massa endagars friviliga utb, men men..
 31. 1 point
  Tror inte på att flytta om inaktiva personer till någon slags slask/reserv, det kommer inte öka sannolikheten att de bestämmer sig för att bli aktiva igen. Ja, det är jobbigt att grupper och plutoner har en massa vakanser och att man ofta tvingas agera sammansatt, men det är ingen bra lösning att peta de som är (förhoppningsvis tillfälligt) inaktiva från sina ordinarie grupper/plutoner. Det är dessutom förmodligen tämligen realistiskt och nyttigt att vänja sig vid att agera i sammansatta plutoner eller t om grupper, då det i skarpt läge, mobilisering osv kommer vara ett hejdundrande kaos ändå. *** Relaterat till kontraktsuppfyllnad - bristen på flexibilitet vad gäller möjlighet till kontraktsuppfyllnad är ett problem. Visst, vi har rätt att ta tjänstledigt från arbetet för övningarna, men det förutsätter att kallelsen kommer i god tid (minst 6 mån innan) och det har verkligen inte alltid varit fallet i åtminstone min bataljon. Det kan också handla om att folk blir sjuka eller skadade innan eller under övningen och tvingas stanna hemma eller avbryta och uppfyller därför inte kontraktet. Nu finns det viss möjlighet att göra KFÖ/SÖF på annat förband men det är inget man kan räkna med att få göra. Känns inte så rimligt att en soldat som under ett år gör säg 4 KU + en 5 dagars kurs + hela KFÖ och sen tvingas bryta pga sjukdom efter halva sin SÖF, ska betraktas som nån som inte uppfyller kontraktet. Förstår att inte alla KU kan ses som likvärdiga med ett "riktigt" övningsdygn men det borde iaf finnas möjlighet för förbanden att räkna åtminstone vissa KU som övningsdygn. Har också sett att man ibland låtit skyddsvaktsutbildning räknas till övningsdygn i vissa fall. Det bör utökas till att gälla generellt enligt mig. Utbildningar mot ens specifika befattning (dvs förarutb för förare, vapenutb för respektive system, chefskurser för chefer osv) bör också kunna räknas in som övningsdygn.
 32. 1 point
  Ser ut som om jag var lite för snabb att anta att fartygen inte blivit saboterade denna gång: Ukraine says Russia returned ships in bad condition Russians removed even toilet bowls from seized Ukrainian ships – Navy commander Ukraine’s navy: Warships returned by Russia ‘screwed up’ /Per
 33. 1 point
  (rysk sida googlad) De tre ukrainska fartygen bogseras genom Kerchsundet (videoklipp från UATV English) Tydligen har man tätat en del skador i fartygen för att de ska klara bogseringen. Själva överlämningen som sker nån gång i morgon är ett resultat av den vapenvila som den nya ukrainska presidenten förhandlat fram med separatisterna och Ryssland. Fartygen beslagtogs i Kerchsundet för ett år sedan efter att ryska kustbevakningsfartyg öppnat eld, och de 24 ukrainska sjömännen har sedan suttit i fängelse fram till 7 september när de frigavs under en fångutväxling. Kerch Strait incident Det finns ytterligare en aspekt i det hela, nämligen att det 10-åriga gasavtalet mellan Ryssland och Ukraina löper ut innan årsskiftet: Russia to Handover Ukrainian Vessels Seized at Kerch Strait /Per
 34. 1 point
  "Boeing and Embraer have rebranded the KC-390 airlifter as the C-390 Millennium to emphasise the transport’s cargo mission." https://www.flightglobal.com/news/articles/dubai-boeing-and-embraer-rebrand-transport-as-c-390-462350/ "Boeing has unveiled its planned joint venture (JV) with Brazilian aerospace conglomerate Embraer to explore new markets for the newly rebranded C-390 Millennium airlifter." https://www.airforce-technology.com/news/boeing-embraer-jv-c-390-millennium/
 35. 1 point
  Om du läser vidare ser du också att JAS 39D kommer användas som "ATA", dvs avancerat skolflygplan. Så man kan se det som att nytt turbopropflygplan och 39D ersätter Sk 60.
 36. 1 point
  I Försvarsmaktens underlag för försvarspolitisk proposition 2021– 2025 står att: "Utveckling 2026–2030 Förmåga till taktisk flygtransport stärks bl.a. genom att simulatorn till TP84 uppgraderas." Det indikerar att de gamla TP84 kommer att vara kvar till åtminstone 2030. https://www.forsvarsmakten.se/contentassets/2df78e607c87458fb3bd19b9dcb75bec/fm2019-20164.6-bilaga-1-fm-underlag-forsvarspol-prop.pdf
 37. 1 point
  M. a. o. så verkar det som om fartygschefen tagit hänsyn till hur området såg ut vad gällde navigeringssvårigheter och sjötrafik, men inte till hur oerfaren bryggpersonalen var eller att den vakthavande officeren inte bara skulle ha ansvar för fartygets framförande i natten utan samtidigt också vara instruktör för en elev. Det står inte om FC var på bryggan i samband med vaktombytet, men frågan är väl om inte enbart detta borde ha krävt hans närvaro med tanke på omständigheterna. Jag skulle bli mycket förvånad om han går fri från ansvar. /Per
 38. 1 point
  Det finns också en Mestersvigs flygplats 180 km längre mot NNV från Nerlerit Inaat Airport med en grusbana på 1800 meter. Den används för det mesta av det danska försvaret och ekspeditioner til Nationalparken. Försvaret klarificere den som landing i terräng. Den är dock inte upp til standard som en civil eller militär flygplats. Den har t.ex bare dagslandingslys, ingen andre faciliteter som hangar, tekniska utrustning til landing eller BOR, så om den skulle användas till jaktplan, då vill det kräva en stor bekostelig opgradering. Så dom bästa flygplatsen til jaktplan vill vara Thule eller Keflavik, som båda är militära flygplatser. En sista möjlighet är Kangerlussuaq på vestkysten av Grønland. Den används redan af det danska flygvapen till deres CL-604 Challenger, som primært används till patrull runt Grønland och Færøerne. Nato har redan jaktplan på Keflavik, men om man ska patruljera NØ Grønland, då är Thule den bäste lösning, då USA kanske kan bidrag med lufttankning. Annars kanske man kunne få Norge till att bidrag med jaktplan från Bodø. En siste möjlighet kan vara att få tillstand frän Norge att skicka danska jaktplan til Andøya Flygstation i Norra Norge. Men det är ett mycket svårt uppdrag, om inte nästan omöjligt på grund av dom store avstånden runt Grønland och Arktis.
 39. 1 point
  Med tanke på omständigheterna som mörker, trånga farvatten, mycket tung sjötrafik, framförande av fartyget utan aktiv transponder, alldeles nyligen genomfört vaktombyte, samt oerfaren vakthavande officer (både vad gällde navigering, framförande av fartyget och som lärare) och bryggbesättning så finns det bara en stor fråga för mig (som lekman) som fortfarande är obesvarad. Varför fanns inte fartygschefen på bryggan för att övervaka? Även om jag som sagt är lekman på området så har det inte saknats personer med erfarenhet som fartygschef eller varande fartygschef som på twitter sagt exakt samma sak. /Per
 40. 1 point
  Den amerikanska robotjagaren DDG-105 USS Dewey har utrustats med en laser av typ ODIN på den förliga tidigare tomma plattformen nedanför bryggan. Den är avsedd att kunna blända elektrooptiska och infraröda sensorer. Det är inte fråga om ett högenergi laser system som mer eller mindre bränner sönder sitt mål utan en mindre laser av CIWS typ som kan blända målsökaren på robotar i slutskedet. The War Zone tror man kommer att installera dessa inte bara på fler robotjagare utan också runt om på fartyget för att få 360 graders täckning. Mysterious Laser Turret Appears On US Navy Destroyer USS Dewey /Per
 41. 1 point
  Tar man bort namnbrickan slutar jag i försvaret
 42. 1 point
  Nu är det dags för fälttester av nya uniformstyper. Soldater på I 19 i Boden, Lv 6 i Halmstad, Amf 1 i Berga, F 17 i Ronneby, Trängregementet i Skövde och K 3 i Karlsborg ska under vintern och våren utvärdera olika modeller från de leverantörer som är kvalificerade för det gemensamma nordiska uniformsprojektet. Den här veckan får de soldater som deltar i testerna öppna lådorna med de uppsydda uniformssystemen från leverantörerna. Det är starten på omfattande tester under perioden december 2019 till maj 2020. Testerna genomförs förutom i Sverige även i Norge, Finland och Danmark. – Ett viktigt krav för projektet är att systemet ska vara anpassat till både män och kvinnor i alla militära uppgifter. Därför är fördelningen mellan män och kvinnor i testet prioriterat, säger Mia Nilsson, projektledare på Försvarets materielverk (FMV). En design, olika kamouflage Projektet som går under namnet Nordic Combat Uniform är en del av det nordiska samarbetet Nordefco. De fyra nordiska länderna har enats om funktionella krav som kommer resultera i ett gemensamt flexibelt uniformssystem där endast ytterplaggens kamouflagemönster skiljer sig åt. Uniformssystemet ska klara olika typer av klimat – från mycket kalla vintermiljöer till extremt varma förutsättningar som i öken och djungel. De funktionella kraven är baserade på erfarenheter från användare och experter i de fyra länderna. I anbuden har leverantörerna beskrivit hur deras uniformssystem motsvarar de funktionella kraven från projektet. Baserat på detta har projektet bjudit in de leverantörer som klarade förkvalificeringen till tester. Brukartester Soldaterna som deltar i testerna kommer att delas in i grupper, där varje grupp kommer att utrustas med en konfiguration från en av leverantörerna som är med i upphandlingen. De får även utbildning från respektive leverantör. Soldaterna kommer att använda uniformen dagligen och i samband med övningar under flera olika årstider och skilda miljöer. – Det ska bli mycket intressant att se hur soldaterna uppfattar leverantörernas lösningar, säger Mia Nilsson. Soldaterna får kontinuerligt fylla i enkäter framtagna av Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI). Projektet kommer sedan att analysera detta tillsammans med de labbtester som också ska göras och sammanställa detta till en teknisk bedömning av uniformssystemen. – Den största fördelen med det nordiska samarbetet är de omfattande testerna som kommer att göras av 480 soldater från fyra länder, från värnpliktiga till medlemmar i specialförbanden, säger Mia Nilsson. Jätteorder En av fördelarna med ett gemensamt stridsuniformsprojekt är storleken på upphandlingen. Med ett kontraktsvärde på 425 miljoner Euro har det attraherat leverantörer från hela världen vilket har lagt grunden för ökad konkurrens och mer kvalitet för insatta medel. Den tekniska bedömningen kommer tillsammans med anbuden från leverantörerna att ligga till grund för beslutet om vem som får uppdraget att leverera den nordiska stridsuniformen. Det beslutet tas i slutet av 2020. Läs hela inlägget här >>
 43. 1 point
  Tisdagen den 5 november 2019 går till historieböckerna för det svenska luftvärnet. På förmiddagen denna molnfria, tidiga vinterdag steg en markbaserad robot 98 mot skyn för första gången på svensk mark. En skjutning som genomfördes på FMV Provplats i Vidsel. – Fantastiskt skönt att vi nu passerat ytterligare en viktig milstolpe i vårt arbete med att utveckla luftvärnet med nya förmågor som ger en ökad operativ effekt, konstaterar ställföreträdande regementschefen för Luftvärnsregementet, överstelöjtnant Thomas Wessman, som följde skjutdagen med stor spänning. Någon mil bort från ledningscentralen pustar den lika historiska skytten ut efter anspänningen med att utföra den i simulator väl inövade rutinen för luftvärnets huvuduppgift, strid mot luftmål. Målet som ska bekämpas i detta fall är en av FMV:s obemannade målrobotar. Cirkeln sluten – Jättekul att vara den första skytten med att avfyra en robot 98 på svensk mark. Samtidigt är detta för min och mina kollegors del ett slut på vårt mångåriga arbete med att införa systemet i luftvärnsbataljonens verksamhet. Cirkeln är nu sluten men arbetet fortsätter, säger skytten och fyrar av ett stort leende. FMV provplats i Vidsel har i många år varit plats för luftvärnets skjutningar med skarpa robotsystem. Bland annat har robotsystem 97 (Hawk) skjutits på det mycket vidsträckta fältet i Lappland. Nu har alltså en ny era av provskjutningar inletts då robot 98 i framtiden kommer att skjutas i allt större utsträckning från utgrupperade lavetter. Ovärderlig information – När vi gästar FMV här i Vidsel får ovärderlig information från alla de testsystem och instrument som FMV förfogar över. Information som vi använder i vårt fortsätta utvecklingsarbete, säger Luftvärnsregementets projektledare för införandet av det nya systemet, major Joakim Olsson. Då stora delar av testarbetet inte är offentlig information är major Olsson ganska kortfattad i sin sammanfattning över skjutdagens resultat. – Det återstår en del arbete med verifieringen men vi är redan nu övertygade om att förbandet fått ett mycket kompetent system som ger en markant ökad operativ förmåga, säger Joakim Olsson. Läs hela inlägget här >>
 44. 1 point
  Något i denna stil materialväg till en början: Samtliga stridsvagn 122 till 2a7 standard Ungefär 300+ Stridsfordon 90 till nya MkIV standard med tillägg iron fist aktivt skydd på samtliga. 24 archer Införskaffa Spike LR2 för att slå ut fiender på långa avstånd RBS15 Mk4 som ny tung kustrobot och monterade på visby corvetter för att kunna slå ut fiender på bättre avstånd (300km+) Ge samtliga Visby corvetter luftvärn typ camm-er. 6 st topp moderna ubåtar 2 nya större fartyg som är bra utrustade som även funkar bra i internationella insatser Ca 8-10 nya båtar som kan användas för minröjning eller ubåtsjakt/patrull Cirka 100 nya Jas E istället för dom beställda 60. Behåll alla c/d versioner så länge. Nya transportplan typ Airbus A400M Nya skolflygplan Nya övervakningsplan typ Saab Globaleye Ny fast radarkedja på land Ny UAV för övervakning typ MQ-4C Triton Luftvärn som både bra och tillräckligt....
 45. 0 points
  https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7349712 "Problemen med försvarets nya helikopter 14 fortsätter. De helikoptrar som är stationerade i Norrbotten har bara kunnat flygas hälften av den tid som planerats i år, bland annat på grund av brist på reservdelar från tillverkaren, och det har gått ut över möjligheten att öva. – Vi får stryka en del övningsverksamhet och vi får göra det med en helt annan ambitionsnivå än vad som var planerat innan, säger Niklas Perman som är chef för helikopterskvadronen i Luleå. De nio exemplar av helikopter 14 som placerats i Norrbotten ska användas för trupp- och materieltransport och räddningsuppdrag. Den minskade flygtiden i år har bland annat gått ut över planerade samövningar med I 19 i Boden och arméns jägarbataljon i Arvidsjaur. Bristen på reservdelar är, vid sidan av teknikervakanser, en viktig orsak till att helikoptrarna inte kunnat flyga som planerat. Det beror på att modellen är ny och under utveckling. Försvaret har fått sina 18 nya helikoptrar, men alla har ännu inte hunnit modifieras enligt de svenska kravspecifikationerna. Först om två år beräknas det vara klart. Niklas Perman är bekymrad över att helikoptrarna i Luleå bara flugit hälften så mycket som planerat i år. – Det är djupt olyckligt för vår utveckling av de uppgifter vi har här uppe, säger Niklas Perman." Tar det aldrig slut? Suck!
This leaderboard is set to Stockholm/GMT+01:00


×
×
 • Create New...