Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation since 02/26/2019 in Posts

 1. 2 points
  Tydligen anses det att RIM-162 ESSM gör jobbet bättre än CIWS då systemet kan hantera upp till 36 mål samtidigt. Laservapen ryktas det också om. CIWS removed from Arleigh Burkes
 2. 2 points
  Sikorsky–Boeing SB-1 Defiant flög för första gången den 21 mars 2019. Den är en av de två flygfarkoster som tävlar i US Army Future Vertical Lift (FVL) program i ett delprogram. https://en.wikipedia.org/wiki/Future_Vertical_Lift Flygbilder: https://www.defensenews.com/land/2019/03/21/sikorsky-boeing-defiant-helo-takes-first-flight/ https://en.wikipedia.org/wiki/Sikorsky–Boeing_SB-1_Defiant Bell V-280 Valor flög för första gången den 18 december 2017. Efter ett år av flygprov uppnådde den sitt mål på 280 knop (520 km/h) i januari 2019. Den liknar Bell V-22 Osprey. https://en.wikipedia.org/wiki/Bell_V-280_Valor Det skall bli intressant att se vilken av dessa två väldigt olika lösningar som vinner!
 3. 2 points
  Russian Zheleznyakov minesweeper completed medium overhaul Till skillnad mot vad svenska marinen verkar tro så är det faktiskt de två ryska minsveparna av Gorya klass (project 12660) som är världens kraftigast bestyckade minröjningsfartyg. Byggda 1988-94 som djuphavs minsvepare med en bestyckning av 1 76 mm AK-176M pjäs, 1 30 mm AK-630 Gatling pjäs, SA-N-14 MANPADS samt torpedtuber. 20 fartyg var planerade men endast två fartyg färdigställdes efter Sovjetunionens kollaps. Bägge återfinns i Svarta Havsflottan. Gorya-class minesweeper /Per
 4. 2 points
 5. 2 points
  KNM Helge Ingstad (eller det som en gång var) nu tillbaka på marinbasen Haakonsvern: HNoMS Helge Ingstad salvage a success as frigate arrives at Haakonsvern naval base UPDATE: Målet är nu att få fregatten flytande inom 5 till 6 veckor. 1400 av 2500 komponenter har hittills räddats: Forsvaret om Helge Ingstad: – Fokus nå er å berge mest mulig verdier Norska marinen överväger tydligen alternativen att behålla Skjold-klassen förbi 2025 och/eller beställa en femte ny ubåt. Även om inte fregatten kan ersättas med ett liknande fartyg så borde väl nån typ av bestyckad OPV kunna anskaffas som partiell ersättning? Kanske behålla ett fartyg av kustbevakningens patrullfartyg av Nordkapp-klass efter att de ersatts eller bygga om nåt annat av kustbevakningens fartyg till OPV? /Per
 6. 2 points
 7. 1 point
  Detta är väl enbart en plate carrier och har väl inget splitterskydd/aramid? Så jämförelsen med Krsk12 haltar lite.
 8. 1 point
  Nye opplysninger i saken: https://www.aldrimer.no/hadde-feil-kart-for-kebnekaise-ulykken/n:
 9. 1 point
 10. 1 point
  Civilian Passenger Ejected From A French Two-Seat Rafale B Jet During Take Off Hur kan man låta en 64-åring flyga med i ett modernt stridsflygplan? Håller en åldrande kropp för de G-krafter som kan tänkas uppkomma vid normal flygning? Kan en äldre eller åtminstone åldrande människa verkligen hinna uppfatta och ta till sig den information som ges vid säkerhetsgenomgången? /Per
 11. 1 point
  Podcasten Cold War Conversations avsnitt 54 handlar om ubåtsjakt under kalla kriget med Canadair CP-107 Argus och Lockheed CP-140 Aurora. Ett intressant avsnitt! Del två kommer senare! https://coldwarconversations.com/episode54/
 12. 1 point
  Nya TV-serien Das Boot från 2018 går nu på SVT1. Kan även ses på SVT Play: Das Boot Klart sevärd enligt min son som sett den, men kan naturligtvis på intet sätt jämföras med originalet från 1981. 7,4 dock på imdb.com: Das Boot /Per
 13. 1 point
  VI har blockat 187 annonser för en "bilprissajt" som har mycket dåliga kundbetyg och omdömmen. Bara kvantiteten med 187 annonser borde ge en varningsflagg. Troligen för att försvåra blockering och då gå via olika ombud.
 14. 1 point
  Förutsatt att du får bra vitsord/betyg, annars är du stämplad som en dålig chef ;) Men vill man byta befattning och har varit chef så är min övertygelse att det gör det hela lite lättare faktiskt.
 15. 1 point
  Ubåtens förlängda arm Besättningarna på ubåtarna Gotland och Södermanland har fått ett redskap som de kan använda för att utföra olika arbetsmoment utanför ubåten. /Per
 16. 1 point
  US Air Force’s new trainer jet could become its next light-attack or aggressor aircraft The U.S. Air Force’s new T-X jets could be more than just trainers, with aggressor or light-attack missions now on the table for the Boeing-made plane, the head of Air Combat Command said Thursday. Although buying new T-X trainers to replace the more than 50-year-old T-38 fleet still remains a top priority for that program, the service is beginning to explore whether the T-X could be procured for other uses, Gen. Mike Holmes said at the Air Force Association’s Air Warfare Symposium. “You could imagine a version of the airframe that could be equipped as a light fighter. You can imagine a version that is equipped as an adversary air-training platform,” he told reporters during a roundtable. https://www.defensenews.com/digital-show-dailies/afa-air-space/2019/03/06/air-forces-new-trainer-jet-could-become-its-next-light-attack-or-aggressor-aircraft/
 17. 1 point
  "Enklare, smidigare, snabbare" Systemet verkar bli bra. Synd bara att det inte fanns chassin så att man kunde utrusta stridsgrupp Gotland med några vagnar. /Per
 18. 1 point
  Livestream från bärgningen av HNoMS Helge Ingstad: Hevingen av fregatten Helge Ingstad Salvors Begin Assessment of Wrecked Norwegian Frigate /Per
 19. 1 point
  Försvarsmakten har idag lämnat in budgetunderlaget för 2020 - 2022: Tillväxt under minst tio år I bilaga 1 sid 9 så återfinns marinens utveckling vad gäller viktigaste materiel och system under perioden: Mycket visste vi redan men överraskande positiva planer som inte helt redovisats tidigare är: Att man äntligen börjar planera för nya ytstridsfartyg. Att man planerar för livstidsförlängning av torped 62 och vidmakthållande av torped 45 (som delfinansieras av Finland). Att man vidmakthåller sjöminsystemet. Att man inte längre kallar arbetena med Gävle klassen för en halvtidsmodernisering utan för "livstidsförlängande åtgärder" (jag tycker man ska kalla saker för dess rätta namn). Att man inte längre planerar för en avveckling av Spårö-klassen efter 2021 utan tvärtom för en halvtidsmodernisering. Att man planerar att vidmakthålla HMS Belos. Negativt dock att man inte börjar att planera för en ersättning av stödfartygen i allmänhet och en ersättning av HMS Trossö i synnerhet. Även negativt att man inte nämner en ev. halvtidsmodernisering av den tredje ubåten av Gotlands-klass (HMS Halland). Hon ska tydligen kunna fortsätta i tjänst utan större åtgärder fram till minst 2021, men ett ev. beslut om HTM måste nog tas innan dess. (Hon nämns dock i underbilaga 2.3 sid 6 där det sägs att man bör prioritera HTM av Halland). I huvudsak dock som sagt ganska positiva nyheter. Den kanske enskilt viktigaste nyheten är väl att man som sagt nu börjar planera för nya ytstridsfartyg. Det hade annars förmodligen betytt att marinen hade fått börja planera för att avveckla ytstridssystemet från mitten av 2030-talet. /Per
 20. 1 point
  Contenders line up for Netherlands replacement submarines /Per
 21. 1 point
  Under 2018 hade Försvarsmakten i uppgift att stödja Ukraina i utvecklingen av landets säkerhetssektor. Uppdraget gällde stöd med utbildning och rådgivning där Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum, Swedec, ansvarade för två tjänster vid den kanadensiska ingenjörenheten i Kamenets-Podolsky. Utmaningar man mötte handlade bland annat om Natostandardiseringar, att Ukraina var ett land i väpnad konflikt och att anpassa utbildningar baserade på erfarenheter från Afghanistan till rådande omständigheter i Ukraina. Efter regeringsbeslut 8 februari 2018, fick Förvarsmakten uppdraget att tillsammans med andra länder inom ramen för Operation Unifier, där Kanada är huvudansvariga, stödja Ukraina i att utveckla sin säkerhetssektor. Swedec ansvarade för två tjänster i uppdraget. Verksamheten vid ingenjörenheten var i början inriktad på att utveckla och förbättra sappörutbildningen. För att lösa det svenska uppdraget med att ge stöd i utvecklingen genomfördes först besök i Ukraina för rekognosering, faktainhämtning samt att sätta sig in i den kanadensiska utvecklingsprocessen avseende nya utbildningar. Sappörsutbildning i Ukraina Sappörinriktningen är en av 22 olika specialistinriktningar som man utbildar inom ingenjörkåren i Ukrainska försvarsmakten. Inom ingenjörkåren kallar man sig combat engineers eller assault engineer beroende på vilken inriktning man har eller vilken enhet man tillhör. Sappörutbildningen är mest inriktad på explosivämnen och hantering av explosivämneshot och i viss utsträckning även utbildning i att bygga hinder. I praktiken handlar det om grunder i sprängtjänst, att lägga ut samt ta bort minfält, röjning av konventionell ammunition och oskadliggörande av hemmagjorda bomber samt forcering, brytning och upprättande av hinder. Inledningsvis följde de svenska representanterna en del av IEDD-utbildningen som bedrevs vid det ukrainska minröjningscentrumet. Arbetsinsatser inom två huvudområden De arbetsinsatser Swedec bidrog med gjordes inom två områden. Dels ett område kallat Engineer Development Team (EDT) och dels ett område kallat Explosive Threat and Hazard Awareness and Recognition (ETHAR). Det huvudsakliga syftet med EDT var att likrikta sappörutbildningen samt göra den Nato-standardiserad. Man jobbade i arbetsgrupper med personal från olika ukrainska fältarbetsenheter samt personal ur Operation Unifier. Innehållet i de utbildningar som skapades gjordes enligt kanadensisk standard. Under framtagandet av utbildningen fick man bland annat arbeta runt problemet att Kanada är ett land som skrivit på Ottowa-konventionen, som förbjuder personminor, medan Ukraina är ett land i väpnad konflikt där personminor används i stor omfattning. ETHAR-verksamheten var baserat på ett mobilt träningsteam med fyra kanadensare och en svensk. Vid den första utbildningen deltog tjugo elever från försvarsuniversitetet, i huvudsak blivande bataljonchefer och några blivande kompanichefer. Vid det ukrainska försvarsuniversitetet hade man identifierat explosivämneshotet som ett av de större problemområdena i östra Ukraina. Utbildningsunderlaget var baserat på kanadensiska arméns lärdomar från Afghanistan. Under utbildningen blev det mycket tydligt att den behövde anpassas ordentligt efter ukrainska förhållanden. En av de blivande bataljonscheferna påtalade detta med stor tydlighet. - Detta är inte Afghanistan. Detta är Ukraina och här har vi indirekt eld, prickskyttar, trådminor, kuperad terräng, massor av tät skog och bebyggelse. Efter att delar av utbildningen korrigerats så blev utbildningsveckan uppskattad av eleverna och de sa att de var säkra på att de skulle ha nytta av de nya kunskaperna. Erfarenheter inför kommande uppdrag Då samtliga elever hade praktisk striderfarenhet från östra Ukraina gavs det många tillfällen till samtal och erfarenhetsutbyte. De ukrainska befälen var öppna och delade gärna med sig av sina erfarenheter. Personalen från Swedec fick i och med uppdraget i Ukraina kunskap och erfarenhet från ytterligare ett område och den miljö och de förutsättningar som råder där. Detta läggs till den digra erfarenheten kring explosivämneshot som inhämtats genom tjänstgöring i ett flertal andra konfliktområden. Swedec kommer att lämna stöd till Ukraina även under 2019. Läs hela inlägget här >>
 22. 1 point
  Det går att använda CEROS från Saab för att rikta in ESSM och det är precis vad kanadensarna gör. Tittar vi på de bilder som släppts så är det med all sannolikhet även vad finländarna planerar att göra: Precis som du säger är det helt olika robotar med olika upplösningar i sökaren. Tveksamt om Finland skulle vilja ha ESSM i NASAMS då den lämpar sig mest för bekämpning på låg nivå. Det är i och för sig nödvändigt med bekämpning på låg höjd även i Armén, men överlag så är nog AMRAAM lämpligare som robot för NASAMS. Om Finland vill få ut det bästa möjliga ur NASAMS så röstar jag för att integrera både AMRAAM-ER med aktiv sökare och IRIS-T SL med IR-sökare. Då får man två robotar med likvärdig räckvidd etc som klarar olika typer av mål. Frågan är dock om man i sådana fall måste byta radar för att kunna eldleda IRIS-T SL?
 23. 1 point
  HIttade ett intressant föredrag Tunnan 70 år -2018 av Bertil Eriksson. Runt 10 minuter in pratar han om raketer.
 24. 1 point
  Ingen som vet och helt men min gissing är att det blir i Åbo, eftersom fem av sex fartyg som skall ersättas är baserade där, och möjligtvis så att minfärjan Pansio skickas till Obbnäs som ersättare för Hämeenmaa. Alternativt blir det 2+2 och att Porkkala + Pyhäranta ombaseras till Åbo. Tror dock inte att några ytterligare minjakter kommer på ett bra tag,, men å andra sidan finns det en reservistorganisation (Sveparavdelning Sääksi (fiskgjuse)) som är underställd 4. minflottiljen som upprätthåller ett antal Kiiski- och Kuhasvepare samt övar med 6-10 gånger per år. Den är bemannad med frivilliga reservister som skrivit kontrakt på 2-6 år och skeppen ingår i krigsorganisationen, även om man slutat att utbilda beväringar på dem och de tagits ur den operativa flottan.
 25. 1 point
 26. 1 point
  AMRAAM-ER och ESSM Block 2 är inte samma robot, även om de använder samma booster. Det finns flera skillnader: -ESSM behåller sin halvaktiva sökare vid sidan om sin aktiva. Den har även dubbla radarlänkar (både S- och X-band) för att kunna användas med olika eldledningssystem, medan AMRAAM-ER endast har en aktiv sökare på X-bandet. -Det är även skillnad på att ESSM har större sökarbländare (10 tum / 7 tum) och större stridsspets (39 kg / 18 kg) än AMRAAM-ER. -Slutligen är den ena anpassad för fartygs- medan den andra är anpassad för NASAMS-bruk. Med det sagt så ger det klart en synergieffekt att ha samma huvudraket inom både marinen och luftvärnet, men det är inte helt samma robot, även om bägge kan kopplas till NASAMS 2 (man har testat ESSM Block I på land med en dedikerad belysare)
 27. 1 point
  Nå er bergingen av fregatten i gang etter uker med venting på bra nok vær. https://www.abcnyheter.no/nyheter/norge/2019/02/26/195556099/helge-ingstad-endelig-over-vann
 28. 1 point
  De har nu även släppt säsong 2 för 2019!
 29. 1 point
  Jag behandlar min förare som alla andra i min grupp. På lösövningar så händer det att hon kan vara kvar med vagnen men har vi stridsskjutningar så är hon alltid med. Att öva "vara kvar vid/i fordonet" är skyttegruppens version av stabens "signalisten laddar batterier hela kfön". Så hon är med på allt, hela tiden, överallt hela tiden. Sedan har hon ju en del extra att göra med vagnen och där är min ambition att samtliga i gruppen ska ha koll på t.ex åtgärder före körning. Min förare går också igenom tecken och hur man backleder. Så jag använder min förare till mycket.
 30. 1 point
  Från Unibest 2015:
 31. 1 point
  Vi går kontinuerligt igenom vilka annonser som visas. Tex har jag idag blockat över 130 st annonser för en vi-köper-din-bil prissida som fått många dåliga betyg. Ett 20 tal annonser för ett riksdagsparti, bluffmedicin, astrologi, pyramidspel, internationell dejting som mer anspelar på sex eller "mail order bride", osv. Våra annonser är heller inte baserade på besökarnas surfvanor utan utgår helt på sidans innehåll.
 32. 0 points
  Undra om man kan det i framtiden. De har/ska börja "plikta" befattningsutbildningarna. Kommer nog bli mycket svårare i framtiden att få anställning på ett annat förband. Ska man byta som soldat så får man passa på nu.
This leaderboard is set to Stockholm/GMT+01:00


×
×
 • Create New...