Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation since 01/27/2020 in Posts

 1. 3 points
  Ian McCollum från Forgotten Weapons berättar om Carl Gustav m/45B.
 2. 2 points
  Det rör på sig i arbetet att omsätta EHV-beståndet. i FMVs årsredovisning (bilaga 1, sidan 25) kan man läsa följande; https://fmv.se/Global/Dokument/Om FMV/Informationsmaterial/FMV ÅR19 Bilaga 1 Uppföljning av pågående större anskaffningar SLUTLIG.pdf Ska onekligen bli intressant att se vad detta utmynnar i. Klart verkar iallafall vara att omtaget som gjordes för något år sedan har vuxit till något betydligt större och ambitiösare än bara automatkarbin-beståndets omsättande.
 3. 2 points
  https://news.sky.com/story/paul-farnes-last-battle-of-britain-fighter-ace-dies-aged-101-11921494 Paul Farnes, det sista flygarässet från Slaget om Storbritannien har avlidit 101 år gammal. Han förstörde sex fiendeflygplan, ett förmodligen förstört och skadade ytterligare sex.
 4. 2 points
  https://www.warhistoryonline.com/guest-bloggers/newly-restored-messerschmitt.html Test pilot shares his experience with Messerschmitt Bf109G Listen to a Merlin engine and hear a beautiful symphonic sound. Listen to the Daimler Benz engine. The recipe for recreating this sound is to start with a Merlin. Put in a racing camshaft, jack up the compression, and then garnish with the shriek of 1000 tortured souls that is the DB605 supercharger. It is simply the most pure and sinister sound in the universe. Being attacked by something with this sound would make me curl up in the fetal position on the floor and cry like a little baby. Any exposure to this instrument of war will permeate your soul and imprint itself there forever. It moves a person like nothing else. Non-aviation people who stumble upon it at an air show can be talkative and laughing around all the rest of the aircraft, but when they lay eyes on the 109, all go quiet, not knowing but feeling this unstoppable force that is the Bf109G.
 5. 2 points
  Trodde hon också låg i malpåse, där ser man. 6+1 alltså. Men ändå på tok för få vilket jag vet du håller med om
 6. 2 points
  Det är mycket möjligt att du har rätt. Verkar som sagt rimligare att det är nytt ytstridsfartyg som avses. Antar att du syftar på Gävle-klassen att de inte har använts på flera år. Det är riktigt att HMS Gävle inte har använts aktivt sedan dec 2012, men HMS Sundsvall har varit i oavbruten tjänst vid 4:e sjöstridsflottiljen i Berga vad jag vet fram till början av 2019 när hon påbörjade den nuvarande livstidsförlängningen. Hon deltog också i operation Örnen 2014. Här är t ex en artikel i Hallandsposten när hon besökte Halmstad 16 juni 2017: Välbeväpnad korvett vid Tullkammarkajen /Per
 7. 2 points
  Royal Navy kommer att reduceras till 15 större ytstridsfartyg (jagare + fregatter) 2027 enligt en rapport från UK Ministry of Defense. Detta är färre jagare och fregatter än vad Italien eller Frankrike har. Orsaker är bl a att leveransen av fregatterna av type 31 skjutits fram från 2023 till 2027 och att de nuvarande type 23 fregatterna kommer att börja tas ur tjänst fr o m 2023. Kommer man att kunna hitta eskortfartyg till hangarfartygen så att de kan utnyttjas fullt ut? Det var just detta scenario jag fruktade för när man beställde de bägge hangarfartygen. Royal Navy's Surface Combatant Fleet Set to Decline to 15 Vessels /Per
 8. 2 points
  Nja, huruvida man kan anse deltagande i internationella insatser som nationellt försvar kan ju debatteras, men är ju i slutändan upp till våra politiker att avgöra. Oavsett så byggs och utrustas våra fartyg primärt för nationellt försvar, och skulle det bli aktuellt att ge sig i väg på äventyr utomlands så får vi komplettera fartygen efter behov då! Några fartygsbaserade tester av Sea Ceptor i Sverige kommer du sannolikt inte se i närtid. Först och främst ska vi få ett försvarsbeslut för nästa försvarsbeslutsperiod (där det politiska godkännandet för att införa lv-robot ingår!), detta planeras ske sent i höst. Därefter ska systemet beställas, tillverkas, levereras och integreras ombord! Först därefter är det aktuellt med verifieringsskjutningar i svensk regi, bedömt kan detta bli aktuellt tidigast 2023-2024! Däremot sker eventuellt fler markbaserade provskjutningar i Vidsel framöver, då MBDA nu håller på med sluttesterna av Land Ceptor (kallat Sky Sabre i Brittish Army!). Många av systemets provskjutningar har genomförts i just Vidsel, både av sjö och markversionen! Naturligtvis säger dom det, konstigt vore väl annars! Och baserat på de konkurrerande robotarna i upphandlingen kan det mycket väl stämma! Oavsett är huvudsaken att Finland är nöjda med sitt nya robotsystem, och en bonus är att det blir svårare för våran gemensamma motståndare att taktikanpassa när vi har olika vapensystem att sätta in mot honom. Enligt SAAB berodde det på att Finland krävde att den offererade roboten skulle vara beprövad och i operativ tjänst, man ville alltså inte ha ett utvecklingsprojekt! Gabriel 5 var förvisso också fortfarande ett utvecklingsprojekt när man lade beställningen, men hade kommit mycket längre i processen än RBS15mk4 med bl.a. faktiska genomförda provskjutningar att visa upp. Detta tillsammans med ett uppenbarligen fördelaktigt pris gick som bekant hem! Om man jämför lite öppna data på RBS 15mk4 och Gabriel 5 kan man dock notera följande skillnader i prestanda och möjligheter: Räckvidd: Gungnir - 300+km Gabriel 5 - 200+km Målsökare: Gungnir - Aktiv radar + möjlighet till kompleterande IR (erbjuds som tillval!) Gabriel 5 - Aktiv Radar Navigationssystem: Gungnir - INS med antijam GPS Gabriel 5 - INS och GPS (okänt om den har antijam GPS!) Datalänk: Gungnir - Ja (erbjuds som tillval!) Gabriel 5 - Okänt Markmålsförmåga: Gungnir - Ja Gabriel 5 - Nej (inte officiellt iaf!) Storlek: Gungnir - 4,35m lång och startvikt på 810kg Gabriel 5 - 5,5m lång och startvikt på 1250kg Dagens fartyg! Hur den slutliga konfigurationen av Pohjanmaa klassen blir återstår att se, men den betydligt större plattformen torde som du säger möjliggöra ett mycket större SLC med mer än de 4-5 operatörsplatser (som man har idag!) så att man bl.a. kan ha en dedikerad telekrigsfunktion på heltid! Mycket riktigt är SAAB leverantör av ledningsystemet även till Pohjanmaa klassen, baserat på nya 9Lv CORE. Dock innebär det inte att man får samma ledningssystem som svenska flottan använder. Grundarkitekturen är samma, och systemen må se visuellt ganska lika ut, men det är upp till varje beställare att bestämma vilka funktioner systemet ska ha, och hur formulär och målsymboler m.m. ska se ut. Vissa av våra funktioner är dessutom sekretessbelagda och har strängt exportförbud. Detta gäller generellt för mer känsliga system som försvarsmakten har betalat utvecklingen av och använder...
 9. 2 points
  Ja jag tror att den som lagt in uppgiften har förväxlat Kara kryssaren Nikolayev med staden Nikolayev (numera Mykolaiv) där Slava kryssaren som faktiskt överfördes till Ukraina byggdes. Förmodligen ingen medveten desinformation men att hitta helt säkra uppgifter om detta är nog mycket svårt idag. Kan vara bra att vara lite skeptisk till wiki ibland. Det står t ex även på eng wiki att RFS Kerch blev upplagd för skrotning efter branden 2014, men idag vet vi att hon reparerades och trädde i tjänst igen. Uppgifter om sovjetiska/ryska fartyg är svåra att verifiera av uppenbara skäl. Att RFS Azov blev världens första örlogsfartyg med VLS lavettage för robotar 1977 är en intressant uppgift som mycket väl kan vara riktig. Om man får tro den ryska wiki sidan om henne så ska hon även ha varit världens första örlogsfartyg med tre luftvärnsrobotsystem med olika räckvidder (Osa-M, Storm och Storm Fort "). Det sprids för övrigt en del felaktig info även om våra egna fartyg på nätet. Så t ex verkar det bli allt vanligare att påstå att Gotlandsklassens ubåtar är världens första konventionella efterkrigsubåt med AIP tillsatsmaskineri. Det stämmer ju så tillvida att Gotlandsklassen är den första som byggdes och designades från start med AIP, men världens första efterkrigsubåt med AIP är och förblir HMS Näcken som byggdes om 1988. ibland påstås att Näcken bara var en försöksubåt, men hon var de facto i operativ tjänst mellan 1989 och 2005 när hon som HDMS Kronborg togs ur tjänst i den danska flottan. Man skulle t o m även kunna säga att Försvarsmakten deltar i detta när de med nästan beundransvärd ihärdighet hävdar att Koster-klassen är det minjaktfartyget som har det bästa luftförsvaret i världen. Bättre än de allra flesta andra minjaktfartyg? Absolut! Men bäst i världen? Knappast. /Per
 10. 2 points
  Sista ryska fartyget av Kara-klassens robotkryssare från kalla kriget RFS Kerch har tagits ur tjänst efter 45 års tjänst. Utvecklingen av robotkryssare började med Kynda-klassen på 60-talet som prioriterade ytattack, fortsatte sedan med Kresta I och II under slutet av 60- och 70-talet som hade en mer balanserad SSM/ASW bestyckning, under slutet av 70-talet kom Kara-klassen med ubåtsjakt som prio ett och gasturbiner i stället för ångturbiner, för att (vad gäller konventionellt drivna kryssare) kulminera med Slava-klassen under 80-talet som återigen hade amerikanska hangarfartygsgrupper som tänkta huvudmål. Kara-klassen betecknades av Sovjet som "Large Antisubmarine Ship" och ansågs tillhöra jagarkategorin mer än kryssarkategorin (trots ett deplacement på 9,700 ton fl). En av kryssarna av Kara-klassen RFS Ochakov sänktes 6 mars 2014 som blockadfartyg i kanalen till den ukrainska marinbasen Donuzlav Bay på västra Krim, och en annan RFS Azov användes som försöksfartyg för det då nya SA-N-6 / S-300F / SA-10 Grumble systemet med roterande VLS behållare för 8 robotar. 4 Nov 2014 så bröt en eldsvåda ut akterut på RFS Kerch när hon låg för underhåll i Sevastopol, och man trodde då allmänt att fartyget skulle skrotas. Emellertid så verkar det som om hon har reparerats efter detta. Capt(N) på twitter Large Anti-Submarine Ships Project 1134B Berkut-B Project 1134BF Project 1134.2 Berkut-B / Kara class Guided Missile Destroyer på Global Security /Per
 11. 2 points
  Även om det är möjligt att skjuta flera andra typer av robotar från ExLS så är det osannolikt att vi kommer anskaffa det, framförallt för att bekämpa ett så litet och osannolikt hot som FIACs är i Östersjön. Och även om det mot förmodan skulle råka dyka upp en sådan i aktern som vi tvunget vill slå ihjäl utan att gira så att vi kan använda kanonen eller någon av KSP:na, så kan Sea Ceptor (likt flera andra lv-robotar!) även användas mot ytmål. Kostnaden för en Sea Ceptor och t.ex. en Brimstone eller AGM-114L Hellfire torde vara någorlunda jämförbar... Jag kan i stort sett garantera att det aldrig kommer bli aktuellt med någon kanon i aktern på GLE igen, det nya VDS garaget lär inte vara dimensionerat för att kunna bära varesig vikten eller rekylkrafterna. Möjligtvis att det skulle kunna bli aktuellt med en vapenstation på sikt, jag är skeptisk - men det hade varit trevligt! En billigare och enklare lösning för närförsvar vore annars att förse ytfartygen med vardera två-tre exemplar av den nya "snabbskjutande kulspruta M134", som bl.a. sitter på nya STRB 90HSM och några andra snabba båtar - mumma! GWS 35 kommer bli ett riktigt bra system för oss! När man tittar på systemspecifikationerna och ritningarna är det nästan som om det vore skräddarsytt för våra fartyg faktiskt. Det blir för övrigt fler än 12 robotar även på VBY, förutsatt att inte politikerna sätter käppar i hjulet än en gång...
 12. 2 points
  Tyler Rogoway hos The Drive försöker reda ut varför US Navy vill ta de fyra första Littoral Combat Ships ur tjänst redan 2021 efter bara 6-12 år i tjänst: The Navy Now Wants To Retire The First Four Of Its Troublesome Littoral Combat Ships Har svårt att se hur någon vänskaplig nation kan vilja överta dessa problemfyllda och kostsamma fartyg. Det blir nog skrotdöden efter några år i malpåsen. Först måste dock kongressen godkänna detta. /Per
 13. 2 points
  https://www.skiesmag.com/features/saab-gripen-e-dark-horse/ Om Gripenförsäljning till Kanada. https://saab.com/gripen/news/blog/gripen-blog/2019/saab-to-offer-canada-88-gripen-es/ SAAB lämnar offert på 88 Gripen.
 14. 2 points
  Antallet fregatter er bedt økt med 2 eller 4 i to ulike alternativ, alt etter hva politikerne velger. Det betyr anskaffelse av en ny klasse konfigurerbare fregatter- off shelf. I tillegg kommer to nye store skip til Kystvakten, flere ubåter flere P8, C-130J, langtrekkende luftvern og en fordobling av hæren mm. Men det maritime får mest.Dette i tråd med økningen av forsvarsbudsjettet fra 1.6% av BNP til 2% i 2024. Hva politikerne bestemmer kommer i langstidsplanen som blir lagt frem til våren.
 15. 2 points
  Dette er 10 år forsinket. Norge har nesten hatt eksepsjonelle problemer med leveransene av NH90- NFH, en variant som ikke kan sammenlignes med Sveriges maritime utgave. Første maskin ble levert så langt tilbake som i 2007, og fortsatt er bare 8 maskiner levert, men i år skal 2-3 maskiner tilføres. Samtidig har det vært store problemer å få de operative og tilpasset sjøtjeneste. Endelig konfigurasjon leveres f.eks først nå. Fregatten er enda ikke blitt utrustet med NH-90, noe som først vil skje når disse har tjenestegjort halve livslengden uten helikopter. Det er og planer om å kratiftig øke antall fregatter (fra 6-8), så da må evt. ekstra kjøpes inn. Når det gjelder Bell 412SP er ble samtlige bestemt overført til Rygge for å støtte spesialstyrkene. Dette er et direkte utslag av 22/7- 2011.Men her er det motstand innenfor rekkene, da mange vil beholde ett større antall i nord.
 16. 2 points
  Räkna med 2-3 gånger i timmen vid bataljons anfallsstrid. Verkanseld är två eldstötar vilket resulterar i sex (6) granater per pjäs. I Sverige så används den indirekta elden på ett mekaniserat förband för att möjliggöra rörelse i första hand, och i andra hand för att bekämpa en upptäckt motståndare. Möjliggöra rörelse görs genom att nedhålla terrängpartier där motståndaren inte får befinna sig, lämpligtvis med lag per minut. Att skjuta nedhållande i flank eller i vägkröken framför äter granater, här kommer de två plutonerna att få växeldra över tiden. Just nu är kravtiden för genomförd PP 15 minuter, med 10 minuters tillägg om hårdmålsgranater skall fyllas på. Det går däremot i praktiken att fylla på magasinet mycket fort, under tre minuter tror jag man har kommit ner till. Dom här 15 minuterna att genomföra PP är gå från eldberedd, genomföra påfyllnad, åka till ny eldställning och sedan anmäla eldberedd igen. Här kommer det att behövas en hel den taktikutveckling nu när vi faktiskt får ett rörligt bataljonsartilleri. Eldberedskaps- och eldverksamhetstider måste undersökas igen. Uppträdandet i grupperingsområdet måste prövas. När ska rörligt respektive statiskt uppträdande tillämpas? Ska grupperingsformen vara samlad, delad eller spridd? Hur stort behöver ett grupperingsområde vara nu sett till bekämpningshotet? Hur ska det ledas? Stridsledare understödskompani? Smartaste vore att ta metoderna direkt från artilleribataljon och sedan skruva i tider och områdesstorlek anpassat för en mekbataljon. Min personliga åsikt i frågan är att det bör vara ett ammunitionsfordon per pjäs. Ska vi dra maximal nytta utav stridsfordonets rörlighet så kommer det inte finnas tid att reka och ploga vägar och PP-platser för ett hjulgående fordon. Logistikvarianten utav BV 410 ser onekligen mycket intressant ut.
 17. 2 points
  Spelkort Artillerirobotkompani finns redan och användes om jag inte minns helt fel på divisionsnivå under ASÖ 19 med mycket gott resultat. Kompaniet användes för att bekämpa prioriterade mål på djupet av motståndarens gruppering med GLSDB som verkansdel. Metoden för skjutning med artillerirobot är fortfarande under utveckling , men just nu är ammunitionsinsatsen ett (1) skott för punktmål och två till fyra (2-4) skott för plutonsmål. Kompanimål bekämpas med lag. Hur vida det finns några verkansberäkningar gjorda för hur många eldmoment en GLSDB i ZB representerar vet jag inte.
 18. 2 points
  Jag ställde frågan. Det är tydligen Hjälm 18A.
 19. 2 points
  Systemet är alltså ett amerikanskt raketartilleri vid namn M142 High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS), en hjulgående version av den bandgående M270 Multiple Launch Rocket System (MLRS).
 20. 2 points
  @skånemajoren ÄNTLIGEN!!!! Som jag sökt en sådan lösning och dessutom med varianten att kunna bära bara stabsredan. Jag har redan bestämt "I-bars" och så snart jag fått de ska det monteras. Ett stort tack för tålamod och hjälp.
 21. 2 points
  STO hade VDS redan vid leverans 1985, den var dock monterad förskjuten åt BB sida för att det centrumlinjemonterade avgasröret från gasturbinen inte skulle bränna sönder den under användning. Vid HTM flyttade man samma VDS till centrumlinjen (och avgasröret till BB sida i akterspegeln!) för att dels ge kunna använda sonaren i grövre sjö (kopplat till aktiv vågkompensering i hanteringsystemet!), och dels för att kunna förbättra RCS egenskaperna genom att den stuvas dolt i det s.k. VDS garaget istället för fritt på däck. Den akta pjäsen på STO hade innan ombyggnaden bara en mycket enkel eldledning och var i praktiken handriktad, den gick såklart att koppla till ARTE 726-siktet tillsammans med 57mm pjäsen om man ville, men man kunde ändå bara skjuta på ett och samma mål. Vid HTM ansågs helt enkelt inte aktra pjäsen tillföra tillräcklig effekt för att vidmakthållas och man prioriterade således RCS anpassning och förbättring av VDS:ens hanteringsystem. Ska ringlavetten till KSP 88 vara monterad kan inte VDS bäras då ringlavetten monteras över fundamentet till denna! Vapenstation AMF väger bara omkring 300kg all in, så att montera den är inget problem viktmässigt! Den är dock så gott som helt meningslös mot allt flygande skräp - undantaget möjligtvis hovrande helikoptrar och lågflygande RPAS. Kom ihåg att vapnet den använder fortfarande bara är en TKSP (plus en KSP 58 i.o.f. men ändå!), d.v.s. ett praktisk skjutavstånd på runt 1500m mot ytmål och ännu mindre om du skulle få för dig att försöka verka mot luftmål! Nu menar jag inte att jag inte skulle vilja se en VS AMF även på t.ex. GLE, det är en mycket bra vapenstation och den har sina fördelar med stabilisering och mörkerförmåga, men främst då mot FIAC:s och små gröna gubbar på stranden. SAAB försökte faktiskt sälja in den till HTM GLE, men pengarna fanns tyvärr inte... En stor punkt vid HTM GLE är att återta den toppfart fartygen ursprungligen designades för men genom åren förlorat när mer och mer vikt tillkommit. Ett steg i detta är att byta vattenjetaggregat mot modernare effektivare sådana, en annan är att minska djupgåendet i aktern genom att minska vikten i detta området. Genom att ta bort aktra pjäsen och dess kringutrustning så sparar man runt sex ton vikt, då det nya VDS garaget inte behöver kunna bära upp denna vikten så kan man göra det lättare vilket sparar ytterligare ett par ton vikt o.s.v. En annan styrande punkt är som alltid kostnad. Då befintliga sikten behövde renoveras och uppgraderas så ansågs det för dyrt i förhållande till det tveksamma stridsvärdet på den befintliga aktra pjäsen (anno 1953!), då pengar inte fanns för att byta både pjäs och uppgradera alla fyra siktena. Man valde således att bara behålla den förliga verkanskanalen och lägga pengarna på andra delar i HTM:en istället! Aktra siktet är mycket riktigt borta, där det satt kommer snart en FM SATCOM antenn sitta... Absolut inte! Vi har både hela myndigheter och hela avdelningar inom myndigheter som inte gör annat än analyserar och forskar på frågor som dessa. Och Finland har inte på något sätt tillgång till mer information är oss! Däremot kanske de drar andra slutsatser och gör andra tolkningar av resultatet från sina utredningar. Det går ju inte heller att rakt av jämföra hur dugliga olika länders fartyg kommer vara i strid enbart baserat på vilka system du kan se på utsidan (eller läsa genom OSINT att de har!), du måste också se till t.ex. designfilosofi, taktik, uppträdande och hur de tillgängliga systemen är integrerade och används! Och senast Israels flotta var i strid körde de ju runt med alla sina försvarssystem i standby, och hade ingen aning om att de var under anfall förrän en sjömålsrobot dammade in i aktern på dem, så att de skulle vara något att ta efter vete tusan... Valet av den Israeliska roboten är för mig oklar, men finnarna har säkert sina skäl! Baserat på vad jag vet om Gabriel 5 och RBS15mk4 så skulle jag dock säga att vi kommer få den mer kapabla roboten (notera att Finland inte offererades mk4 utan den äldre mk3 så det kan ju ha inverkat, det vet bara Finland!). Gällande motmedel så skulle jag vilja påstå att vi snarare har en högre förmåga till softkill än vad Finland har! De finska fartygen har en något enklare signalspaningsanläggning som saknar dedikerade operatörer (det är en tillikatjänst ombord hos dem!) . Ofta är det (något förenklat!) en dator som spanar åt dem, något som tillverkarna av systemen ofta påstår fungera utmärkt, men i verkligheten inte fungerar särskilt bra alls! Vi har en mer kvalificerad signalspaningsanläggning bemannad av operatörer som har signalspaning som huvuduppgift, vi har också ett annat och mer avancerat motmedelssystem än Finland, även om vi använder "samma" kastarsystem och ammunition. När det gäller Pohjanmaa klassen så har de fler MASS-kastare av den enkla anledningen att fartygen är större och har en högre RCS, och därför behöver skjuta fler granater för att lyckas haka av en robot... Marinstaben detaljstyr inte i fartygsprojekten på det sättet! Man fastställer krav och ekonomi och sedan ser FMV tillsammans med stödmyndigheter (t.ex. FOI!) och industrin till att ta fram en produkt som bäst motsvarar kraven inom tillgänglig ekonomi. Ryms inte kraven inom den tilldelade ekonomin så får Marinen antingen begära mer pengar, eller stryka krav - och du kan säkert själv lista ut vad vi tyvärr oftast tvingas göra... Ekonomi är inte hela förklaringen, men en väldigt stor del! Vid HTM är man ofta också begränsad i vad man kan göra inom det befintliga skrovet som på våra äldre fartyg är relativt små och trånga, samt vad som är möjligt inom gränserna av nya lagar och regler som ofta har tillkommit genom åren, och ofta äter upp en ansenlig del av budgeten! Kort sagt är matrielanskaffning väldigt komplexa projekt som görs ännu svårare av att vi inte har några pengar, och att klåfingriga politiker ofta ska lägga sig i och detaljstyra i frågor de inte förstår sig på!
 22. 2 points
  Jag är som sagt bara lekman på området, men jag tror att jag börjar förstå hur man resonerar inom marinledningen vad gäller fartygstyper och vapensystem. Det som jag fortfarande inte riktigt förstår det är varför man blint litar på ett enda aktivt system. Egentligen redan i och med utvecklingen av Spica/Norrköping och sedan VBY G1 (liksom halvtidsmoderniseringen av Stockholmsklassen 2002) så påbörjades en utveckling (eller avveckling om man så vill) där man tagit fram ytstridsfartyg med en enda pjäs. Även vid HTM av äldre fartyg så bygger man om de som har två pjäser och som aktivt kan bekämpa två olika luftmål samtidigt till fartyg med en pjäs som bara kan bekämpa ett luftmål i taget. När det gällde Stockholmsklassen så tog man officiellt bort den aktra pjäsen för att få plats med en släphydrofon, men den är idag återigen borttagen i och med att fartygen klassats om till patrullfartyg. Visserligen så arrangerades en position för KSP 88 akterut i och med ME01, men den är inte avhängig av om släpsonaren är monterad eller inte. Som jämförelse så har man på finska Hamina (med ca 75% av tonnaget hos STO) lyckats få in en SAAB Trackfire som sekundär pjäs i HTM:en, trots att fartygen även utrustas med släpsonar och lätta torpeder. Denna trend mot "enpjäsfartyg" verkar fortsätta även idag i och med i och med pågående livstidsförlängningen av Gävleklassen (jag antar att man även tar bort det aktra siktet). Jag har inga problem att förstå att våra eldrörs- och eldledningssystem är mycket kapabla, men det jag saknar är redundansen. Vad händer om den enda pjäsen ombord får eldavbrott eller blir utslagen av skador? Det kan låta lite drastiskt men jag kan inte tolka detta på något annat sätt än att man saknar krigserfarenhet (och det är väl i och för sig tur kanske!) och att man inte heller har tillgång till intel info från andra mariner som har det. Om man jämför med Finland så tror jag faktiskt att man där haft viss tillgång till israelernas krigserfarenheter vad gäller marina operationer, och detta avspeglas t ex i valet av ny israelisk sjörobot och prioriteringen av det passiva motmedelssystemet på de nya korvetterna. Naturligtvis förstår jag att det inte finns obegränsat med pengar till allt man vill göra när man projekterar ett nytt fartyg eller en halvtidsmodernisering av ett äldre, men jag tycker inte det enbart räcker som en förklaring. /Per
 23. 1 point
  https://www.navalnews.com/naval-news/2019/07/royal-navy-tests-martlet-missile-from-type-23-frigate-against-asymmetric-threats/
 24. 1 point
  Analysis: Top most modern Naval RWS Remote Weapon Station /Per
 25. 1 point
  Försvarsberedningen föreslog några miljarder till just det för ett par år sen.
 26. 1 point
  Utbildningen på Ak 4 får du genom intro till HV. Men när du sedan är med i HV så kan du söka bilkårens utbildningar. Har några i min pluton som gått PB8 mfl utbildningar genom bilkåren.
 27. 1 point
  Estland har ju köpt 37 st CV 90 utan torn av Norge. De ska få olika uppdrag. Där har det nämnts plattform för GRK. Vilken lösning det blir är inte känt. Men några CV 90 ska bli ammunitionsbärare till GRK. Vi kommer som bekant ha både lösa torn utan kanon och underreden som man kan använda till olika saker. Då EPBV90 kommer att få torn med Akan 40 mm. Förhoppningsvis får de bara CV90A torn.
 28. 1 point
  Det stämmer att M90 kängorna kan börja smulas sönder. Det som sägs är att det är pga av ålder. Vilket jag finner lite konstigt då min upplevelse främst drabbar kängor som legat oanvänd ett tag. När dom börjar att användas då faller dom isär snabbt. Kängor som används kan överleva betydligt mycket längre tid.
 29. 1 point
  FMV har nu tecknat ett kontrakt med Mercedes-Benz AG om nya klargöringsfordon till Flygvapnet. FMV beställer klargöringsfordon /Per
 30. 1 point
  Jag berörde bara att möjligheter finns. Och att man kunde beväpna med en lättare akan. För att förstärka dessa ytterligare. Så kunde dessa beväpnas med 4 st LMM robotar. Där även egen sökare är integrerad i vapenstationen. Jag är nöjd om Visby Gen 1och 2 får ExLS system 2x3tuber. Sedan kunde man ju önska att Gen 2 eller annat fartyg kunde få den mer flexibla MK41. ExLS är redan klar med 4 st olika robot alternativ och flera blir nog aktuella. CAMM kan väl inte bekämpa mål under 1 km. Sedan får man ju tita på vad som passar och lätt kan anpassas inkl priset. Ville man inte skicka Visby till Adenviken för ett tag sedan. Vi har även uppdrag som kan sträcka sig utanför Östersjön. Där kan det finnas FIAC:s och fler än en. Vid slutliga tester har man flera mål samtidigt för att testa systemets kapacitet.
 31. 1 point
  Noteras kan att Nikolayev tjänstgjorde också i Ukrainska flottan. Nikolayev tjänstgjorde totalt bara 21 år. Världens första vertikala missil-avfyringssystem installerades på Azov. Alla fartyg i klassen byggdes i sovjetiska Ukraina.
 32. 1 point
  Ja nu är det nära
 33. 1 point
  Ett brasilianskt institute tillsammans med Foch Veterans Association (Le Ancient du Foch) i Frankrike kämpar nu för att bevara Sao Paulo (f. d. fr Foch) och konvertera henne till ett museum: Sao Paulo/Foch Institute in Brazil wants to save warship from destruction /Per
 34. 1 point
  Polen har på senare tid köpt mycket militär material. De har nu bestämt sig för att köpa HIMAR. Som jag tycker också kunde vara intressant för oss. https://www.army-technology.com/news/us-agrees-655m-sale-himars-poland/
 35. 1 point
  Tidigare riksdagsledamoten Maj-Britt Theorin (s) sa, om jag inte missminner mig för en massa år sedan, att för kostnaden för en vinge till en Viggen kunde man bygga ett daghem. Det enda rätta är att öka försvarsanslagen istället för att kannibalisera på de få stridsflygpan vi har eller kommer att få.
 36. 1 point
  En per pjäs är väl lite i överkant. Då två pjäser bör räcka för ett fordon. Fördelen är att den också har lastväxlarflak och kan bära 10 fots container. Resterande BV 410 är upptaget till annat.
 37. 1 point
  Jag har inte ifrågasatt räckvidd eller precision, men om vi tänker understödja mekaniserad strid med rakart så behöver vi hitta på någon oljefyndighet eller liknande för att finansiera de ohemula kostnaderna det kommer bli att sula iväg raketer i jämförelse med spränggranater. Att använda rakart i en roll som kan fyllas av vanligt eldrörsartilleri är kort sagt osmart. Jag ser dock att rakart skulle ha en roll att fylla som fördelningsartilleri. Tänk att kunna understödja på Gotland från fastlandet eller att ha en realistisk chans att kalla in IE med hjälp av jägarpatruller. Det hade man dragit stor nytta av i min befattning. Det klart det är det. Efter lite googling hittar jag att beroende på vilken typ av raket man vill skjuta kostar den mellan $100 000- $200 000. Som sagt skulle vi garanterat ha nytta av ett gäng HIMARS. Jag anser dock att prio 1 borde vara att öka brigadernas egna artilleri till 2 bataljoner/brigad för att tillse att vi har i närheten av tillräckligt med art för att kunna understödja anfall.
 38. 1 point
  Visserligen 2014 års priser men kan väl ge någon hint vad priset ligger. Price/Cost: The full M142 HIMARS System costs $3.48 million of which $2.95 million is for the launcher and $0.53 million for the carrier. The M31 GMLRS Unitary Rockets used by the M142 HIMARS cost approximately $110,000 each (FY 2014). The M28A2 Reduced Range Practice Rockets (RRPR) used for training cost $7,000 each (FY 2014). https://web.archive.org/web/20150423045905/http://www.bga-aeroweb.com/Defense/HIMARS.html
 39. 1 point
  https://news.usni.org/2017/10/16/u-s-navy-wont-upgrade-uss-fitzgerald-baseline-9-aegis-combat-system In total, the final cost for the repair for Fitzgerald is estimated to run about $367 million https://thedefensepost.com/2018/09/28/us-navy-10-arleigh-burke-class-ships-9-million/ US Navy awards $9 billion in contracts for 10 Arleigh Burke class ships Det var ju billigare att reparera fartyget än att köpa nytt! Alltid någon tröst.
 40. 1 point
  US Navy USS Fitzgerald Arleigh Burke-class destroyer to conduct comprehensive at-sea testing /Per
 41. 1 point
  Norge etablerar ny flottilj för marina NH90 helikoptrar vid Bardufoss: Norway establishes new Maritime Helicopter Wing Ett detachement NH90 kommer även att finnas vid Haakonsvern marinbas. NH90 ersätter Lynx Mk 86. Vid Bardufoss flygstation finns även en division med 18 Bell 412SP för att stödja den norska armen (med ett detachement av 6 hkp vid Rygge flygstation) och den norska flygskolan med MFI 17 Safari. Norge var det första landet som beställde NFH varianten av NH90. Flottiljens NH90 kommer att vara stationerade både på marinens fregatter och kustbevakningens större fartyg. 6 NH90 kommer att vara utrustade för ubåtsjakt och resten för kustbevakningsuppgifter. /Per
 42. 1 point
  Kranen har ju inget med lastningen att göra utan underlättar ju snarare pålyftning utav nya granater på dumperflaket och sedan att man eventuellt skulle kunna lyfta av en laddning och ställa den på marken, det gör ju att dumpern inte behöver stå och vänta på grkbandvagnarna. En dumper har ypperlig framkomlighet, även i snö, så den är ett bra förslag, och finns redan i försvarsmakten.
 43. 1 point
  https://www.aviation24.be/manufacturers/lockheed-martin/poland-signs-contract-to-acquire-32-f-35a-fighter-jets-from-lockheed-martin/ Polen skriver på kontrakt för köp av 32 st F-35A. Del av uttalande från U.S. Secretary of State: “The United States welcomes the Polish government’s decision to purchase 32 F-35A Lightning II Joint Strike Fighter aircraft worth $4.6 billion under the Foreign Military Sales programme overseen by the U.S. Department of State."
 44. 1 point
  Så då har det hänt en del i hjälmfrågan sedan 2017. Först ut har vi Hjälm 18A även känd som insatshjälmen som det pratas om i en annan tråd. Därefter har vi Hjälm 18B vilket är den nya hjälmen för fallskärmshoppande förband. Slutligen la 31 Bataljons instagramsida idag upp den här filmen där en hjälm med grönt M90-dok syns. Till insatshjälmen finns inget grönt dok framtaget sist jag kontrollerade och jag undrar därmed om det är den nya hjälmen som ska ut på bredd (bedömt Hjälm 18C som namn) vi ser. Min gissning med tanke på att FM har ramavtal med 3M om uppköp av hjälmar skulle i sådana fall vara att det är den här. Förhoppningsvis har jag rätt och att lidandet med Hjälm 90. I värsta fall har de skickat ut Hjälm 18A på utvalda förband med nytt dok.
 45. 1 point
  Lycka till SAAB! Saab ready to prove smart strategy on Finnish HX /Per
 46. 1 point
  En Bombardier Global Express E-11A tillhörande USAF kraschade 13.10 lokal tid måndagen den 27 januari i provinsen Ghazni, Afghanistan. Platsen ligger 130 km sydväst om Kabul. Samtliga fem ombord verkar ha avlidit. Orsaken till kraschen är inte känd. USAF hade fyra E-11A innan flygkraschen. E-11A tjänstgör som elektronisk sambandscentral och är särskilt lämpat för det med på grund av dess maximala flyghöjd, 15 545 m och långa räckvidd 11 390 km. https://www.militarytimes.com/news/your-military/2020/01/27/us-army-investigating-plane-crash-in-taliban-held-area/ https://www.bbc.com/news/world-asia-51264744 Källa: Wikipedia
 47. 1 point
  Vad menar du med insatsplutoner? Menar du de PV-plutoner som finns på bat-nivå på vissa bataljoner? Vill du då att de ska ombeväpnas till Strf90 och PV-robot? Spaningsplut kan jag förstå då de oftast rör sig utan stöd av strv. Sen utöver det behöver vi ju antingen köpa in Spike-roboten, eller dra igång BILL igen då vi för tillfället enbart har Rb55 och Rb57 förbandssatt vad jag vet. Det klart att fler förmågor alltid är nice, men är det något vi behöver eller är det något vi villhöver? På hur många platser i Sverige har vi skjutavstånd på 2-4 km? Är det platser vi vill uppträda på med våra mekaniserade förband mot en stark motståndare som har attackhelikoptrar och annat otrevligt? Kan det vara mer lämpligt att ha med sig X antal fler akan-granater istället för ett fåtal robotar? Allting kommer till ett pris både i pengar men också vad gäller utrymme och att man tullar på andra förmågor. Min ståndpunkt är att Strf90 med pvrb skulle nog kunna göra sig bra på en pv-plut motsvarande vad man gör med LvKv men att det kostar mer än det smakar att sprida det på bredd. Kanske då till och med som en lätt strv med 120mm tornet, vi pratar ju iaf om att köpa in en ny förmåga då kan man lika gärna drömma helt fritt! Märk väl att jag är en amatörtyckare som inte har någon bakgrund inom pansarvapnet.
 48. 1 point
  Propagandavärdet i detta är ju så stort för båda sidor, så det är inte oväntat. Kan man skuldbelägga Ryssland på något vis i samma veva så tar man chansen. Vi får väl se.
 49. 1 point
  Flottan har inte råd att bygga skrov som inte har full kapacitet mot hot på, över och under ytan. De resonerar förmodligen att det är bättre att ha exempelvis 10 skrov som kan göra allt snarare än 6 skrov med full förmåga och 6 skrov som saknar undervattenförmåga. Likaså kan sjömålsrobotförmåga och luftvärnsrobotförmåga till en del landbaseras. Det är svårare med undervattenbiten.
 50. 1 point
  Har den någonsin legat på hemsidan? Har för mig att det bara är den stora varianten som synts där. Dock svårt att se någon vara intresserad av den. För Sverige verkar det vara fullt fokus på Visby 2.0 som gäller:
This leaderboard is set to Stockholm/GMT+01:00


×
×
 • Create New...