Jump to content

Leaderboard

Popular Content

Showing content with the highest reputation since 08/19/2020 in Posts

 1. Fartygens sjöegenskaper förbättras i.o.m. att toppvikten reduceras inte bara i aktern utan överlag, då bl.a. den ursprungliga masten ersätts med en ny i kompositmaterial, bryggvingarna tas bort (på SVL), livflottarna flyttas ned från sidan på däckshuset till däck (på SVL), och den s.k. kobryggan (gångbron mellan signalbryggan och aktra siktet) tas bort (på SVL). Detta är främst ett steg i fartygens signaturreducering, men har också den positiva bieffekten av att hjälpa till att sänka fartygens metacenterhöjd. Farten höjs av flera skäl, dels hoppas man minska fartygens totaldeplace
  3 points
 2. Nej, det anser jag inte! En ubåt behöver inte bunkra tillnärmelsevis lika ofta som ett ytstridsfartyg. Kanske en gång var tredje-fjärde vecka, medan ett ytstridsfartyg (beroende på verksamhet) kan behöva bunkra var tredje-fjärde dag (ibland till och med ännu oftare). För lagfartyget att åka omkring med den volym LOX som skulle behövas för att kunna bunkra ubåtar vore också högst riskabelt då LOX är både brandfarligt och ganska besvärligt att förvara och hantera ombord. Bättre att lösa det behovet från en tankbil vid någon lämplig kaj.
  3 points
 3. Till skillnad mot tyska marinens type 212 som har förliga dykrodren på tornet så har dessa type 218SG ubåtar dessa i höjd med fördäcket halvvägs mellan bogen och tornet. Kanske för att de är mer effektiva på fördäcket och för att de singaporeanska ubåtarna inte behöver bekymra sig om is när de går i ytläge? Akterdelen av skrovet sluttar dessutom brantare ner mot kryssrodret på de sistnämnda, och akterkanten på tornet är nästan lodrät. Kan kanske tyda på att man på tyska type 212 har prioriterat hydrodynamik mer. Singapore's first Invincible-class submarine commences trials as pione
  3 points
 4. Intressant! https://saabgroup.com/media/news-press/news/2020-08/saab-reveals-new-decoy-missile-for-gripen/?fbclid=IwAR2_Qa9WPtNpGlIJmx-jsilwH9QGtZycpnTQudHe9CeSOuYwNZwj7YWiw38
  3 points
 5. Efter att ha funderat på frågan ett tag, skulle jag förorda 3-4 st av något som närmast liknar alternativ tre (mindre tankfartyg) i Håkans förslag. Basera designen på ett befintligt kommersiellt produkttankerskrov om 80-90 m längd och ett deplacement på max 4000-5000 ton, och bygg dem på något erfaret civilt varv till anpassade civila klassningar för att hålla nere kostnaden. Fartygen bör ha minst isklass 1C. Förse dem likt nya HMS Artemis med ett dieselelektriskt maskineri med två Azipodar (motsv.) och en bogpropeller, detta ger bra manöverförmåga och bränsleekonomi. En toppfart runt 15
  3 points
 6. En försvarsuppgörelse mellan regeringspartierna ska nu vara klar enligt DN. Om uppgifterna stämmer innebär det att flottan tillförs fyra YSF 2030, och att tidsplanen tidigareläggs så även fartyg 3 och 4 ska påbörjas innan 2030. Artikel i DN (sannolikt betalvägg!) Storheterna i överenskommelsen enligt DN: - Totalt tillförs ytterligare 13 miljarder kronor till det militära försvaret. - Ett nytt artilleriregemente etableras i Kristinehamn 2021-25. - Två infanteriregementen ska återetableras 2022 för att nå full kapacitet 2026. - Livgardet i Kungsän
  2 points
 7. Ordern räcker på pappret till 4 omladdningar av robotarna på de tio K 130 korvetterna, eller 3 om man tänker att de alltid har fyra skarpladdade ombord. För en oinvigd kanske detta låter som lite, men för mig är det mer normalt eller t o m lite i överkant. Många mariner köper bara in tillräckligt med sjörobotar för en eller två omladdningar av sina fartyg. Sen kommer i praktiken inte 160 robotar att räcka till så många omladdningar eftersom man även använder skarpladdade robotar ibland i övningar. Hittills så har jag inte sett en vettig förklaring till varför dessa korvetter på näs
  2 points
 8. Upp till 160 robotar fram till 2024, den första delen av ordern (som är helt bekräftad) lär ligga på ca 75 st.
  2 points
 9. Ja det är möjligt, men i vilket fall så lär de behöva fler renoverade Tp 613 än 14 st. Jag tror dock att polackerna hellre satsar på en renoverad och moderniserad SÖD ubåt med moderna torpeder (och med en option på den andra) än två ubåtar med omoderna torpeder, men vad vet jag. Det finns inga aktra torpedtuber på svenska ubåtar. Möjligen att det finns små tuber för motmedel men jag är osäker. Den sista ubåtsklassen med aktra eller häcktuber som de också kallades tror jag var de tre minubåtarna av Neptun klassen från 1943. Jag tror också att franska Daphné klassen från 60- och 70-t
  2 points
 10. Tung rörlig kustrobot är återinförd i FM. Benämns 311 robotenheten och är ett stående och kontinuerligt bemannat förband vid 3:e Sjöstridsflottiljen, och deltar full ut i både ordinarie övningsverksamhet samt beredskap. Det är alltså inte något pappersförband! På sikt är planen att Amfibiekåren ska omformas från dagens sjörörliga skytteförband och åter bli ett sjörörligt sjömålsbekämpande förband. I detta ingår bl.a. att återinföra olika typer av sjömålsrobotar, både burna och fordonsbaserade. Denna ominriktning är en av anledningarna till att amfibiebataljonerna minskar i personal
  2 points
 11. Därför att sett till helheten så blir fartygen betydligt mer kapabla! Den drygt 70 år gamla 40mm kanonen fartygen hade i aktern hade faktiskt högst marginell nytta i modern sjöstrid. Hade man ersatt den med t.ex. 40mm/mk4 så hade nyttan ökat något, men troligtvis inte i tillräcklig grad för att motivera kostnaden. En prioriterad åtgärdspunkt var också att reducera vikten i aktern, och genom att plocka bort aktra pjäsen och siktet sparar man många ton vikt. Ett annat problem är att det inte längre finns plats i SLC för en andra eldledarplats, korvett typ GBG med CESYM hade tre luftförsvar
  2 points
 12. Finska flottan har två huvudbaser i fredstid: Pansio nära Åbo och Upinniemi nära Helsingfors. Under krigstid skulle alla stödaktiviteter spridas i ett stort geografiskt område. Krigstidsstöd till marinenheter skulle tillhandahållas av sjöunderhållsbataljoner. Finska flottan har bara mindre stödfartyg under fredstid. Det finns dock 3 miljöstöd- och oljeutsläppsfartyg AG Louhi, YOR Hylje och YOR Halli som bemannas av finska flottan. Under fredstid tar de hand om miljöskydd men under krigstid skulle de användas som marinstödsfartyg. Alla finska isbrytare kan också användas som stödfar
  2 points
 13. DN:s reporter Mikael Holmström tillbringade en dag ombord på HMS Visby: Skarp insats med åldrande fartyg (dn.se) GLE och SVL lär nog få hänga kvar betydligt längre än 2027. Om inte som korvetter så åtminstone som patrullfartyg eftersom STO och MMÖ med all sannolikhet utgår efter 2026. Risken är uppenbar att vi kommer att bli tvungna att gå ner till fem korvetter igen under slutet av 2020-talet. Jag tror inte någon ny korvett hinner sättas i tjänst innan 2030 även om den beställs innan 2025. Sekreteraren vid Kungl. Örlogsmannasällskapet skriver i blt.se
  2 points
 14. H I Suttons kommentarer om A26 efter det nyligen avslutade 2020 Submarine Seminar som SAAB anordnade: The Advanced Thinking Behind Sweden’s New A-26 Submarine /Per
  2 points
 15. Lite beroende på vilken ammunition som strf90 använder sig av just då så kan den ju åstadkomma olika skador, spränggranater kan ju ställa till en del i fronten på sikten som du säger, men också T90 besättningens prismor råkar illa ut, får man in en träff mellan tornet och chassit på T90 så kan ju tornringen skadas. Sen kommer det ju smälla och dunka i T90an eftersom strf90 skjuter automateld, så det gäller ju för T90 att ha is i magen och göra sitt jobb även om det låter som en stenkross i vagnen, även om vagnen inte blir penetrerad så kommer det leva fan där i. Har strf90 pila
  2 points
 16. Det är ett så kallat Yrkesband. Yrkesband ska bäras av civila arbetstagare (utom militärmusiker) som tjänstgör i uniform. Yrkes- och reservofficer bär yrkesband på hylsa m/87 grön för att utvisa tillhörighet till fackområde (som facktecken). Rött: Legitimerad hälso- och sjukvårds-personal med befattning inom försvarsmedicin. Grönt: Vädertjänst. Vitt: Övriga Lila: Försvarsmaktsingenjör, tekniker och mekaniker Blått: Veterinär, djursjukvårdare och hälsovårdsinspektörer. Silvergalon: Försvarsjurist, auditör och folkrättsrådgivare. Sidan 68 i Unibest 2015
  2 points
 17. Kontraktet säger väl inte det utan bara antal flygtimmar och hur många som ska kunna vara i luften "samtidigt"?
  2 points
 18. Kanske 2026. Som nämndes i din länk i tråden Vad ska ersätta SK 60? Vem vet det kanske blir ännu senare. Saab Signs Support Agreement for SK60 PRESS RELEASE 20 May 2020 Saab has extended its support and maintenance agreement with the Swedish Armed Forces regarding the SK60 trainer aircraft, which is used for pilot training. The contract is valid from 1 July 2020 up to 2025, with 2026 as an optional year. The initial order value amounts to MSEK 875. https://saabgroup.com/media/news-press/news/2020-05/saab-signs-support-agreement-for-sk60/
  2 points
 19. Den nybyggda singaporeanska ubåten RSS Invincible av 218SG typ lämnade Kiel den 31 Augusti 2020 för en första provtur: Johann på twitter /Per
  2 points
 20. https://www.defensenews.com/naval/2020/08/28/thai-submarine-purchase-hits-rough-seas/?utm_source=clavis Thailändskt ubåtsköp stöter på patrull. Thailand’s intention to buy two more submarines from China has run into vociferous resistance, with the country’s main opposition party questioning the need to go ahead with the acquisition against the backdrop of the economic slump caused by the coronavirus pandemic. Critics have also questioned the utility of the submarines, which resulted in the Royal Thai Navy holding a media conference Monday to defend the purchase. Thailand
  2 points
 21. Eftersom markmålsförmåga var ett måste-krav i den finska anskaffningen får vi nog anta att Gabriel 5 har det. Därför kallas roboten "pintatorjuntaohjus" (=ytbekämpningsrobot) i.st.f. "meritorjuntaohjus" (="sjöbekämpningsrobot", d.v.s. sjömålsrobot). https://merivoimat.fi/-/merivoimien-uusi-pintatorjuntaohjus-gabriel-5
  2 points
 22. Government Furnished Equipment - materiel som statlig myndighet tillhandahåller i ett projekt.
  2 points
 23. Innan eldenheterna slutligen levererades skedde åtminstone tre avgörande händelser, nedläggningarna 2000 och sedan nedläggningarna 2004 därefter den borgerliga regeringen 2006. Från början var sex enheter tänkta att införskaffas, flera oberoende källor jag har kontakt med har dock menat att alla sex enheter inte levererades. De system som levererades, antogs slutligen som demonstratorer och var, även om de fungerar i sin helhet inte helt "färdiga" industritekniskt sett, i likhet med de första levererade archer pjäserna. En av dessa eldenheter har senare anvä
  2 points
 24. Naval Analyses rapporterar på twitter att Storbritannien har offererat ett antal type 23 fregatter till den grekiska flottan (tidsram ej nämnd men uppenbarligen i närtid). Om detta är sant så betyder det en tidigare aldrig skådad nedskärning av Royal Navys fregattflotta. Personligen så tror jag man ska ta detta med en nypa salt. Naval Analyses har tidigare rapporterat om affärer som sedan inte inträffat. Det är inte alls omöjligt att type 23 fregatter kommer att överföras till den grekiska flottan, men knappast i omedelbar närtid. Första type 23 fregatten är planerad att utgå 2023 följd av ett
  2 points
 25. Absolut, jag säger inte emot! Systemet i sin helhet kan mycket väl anses vara bättre efter dessa åtgärder, men att förvänta sig att robotarna ska nå längre/högre eller att det plötsligt ska sitta en målsökare i dem är enligt mig inte realistiskt. Det var mest det jag ville föra fram! Håll förväntningarna på en rimlig nivå...
  2 points
 26. Nu är det inte uppgradering av RBS 23 som har kostat 50 miljoner kr. Det är däremot den totala kostnadsramen för driftsättningen av systemet på Gotland. I den kostnaden ingår då t.ex. driftsättning, uppgradering, transport, förvaring och initial värnpliktsutbildning på systemet. Från Försvarsmaktens pressmeddelande på mil.se: "Kostnader: Cirka 25 miljoner kronor. Kostnaden kan öka vid slutligt införande men hålls inom angiven budget som är cirka 50 miljoner kronor." Vidare är införandet en nödlösning i väntan på ett nytt och bättre system. Om och när detta system kan realiser
  2 points
 27. Elde 70 NG är betydligt enklare eftersom skytten bara behöver grovrikta och följa målet, eldhenheten finriktar roboten mot målet, tidigare styrde skytten roboten med tummen på en liten joystick, vilket ju var det i kombination med grovriktningen som var det som krävde god färdighet. EldE 23 är ju ursprungligen tänkt att operera ihop med UndE23, dock köpte vi ju enbart spaningsradarn, därför har inte BAMSE uppgraderats i takt med övriga eldenheter och UndE23, EldE 23 kan idag inte kommunicera med UndE23 på så sätt det var tänkt, däremot kan PS90 fortfarande ge invisning till EldE23
  2 points
 28. Ja det är absolut ett alternativ, men jag valde en enklare lösning av flera skäl. För att använda de pjäserna effektivt så behöver du en eldledning, och för att bedriva någon form av luftförsvar så behöver du även en spaningsradar. Ska du kunna använda din spaningsradar taktiskt så bör du även ha en signalspaningsutrustning eller åtminstone en lite bättre radarvarnare. Som du märker så blir detta snabbt dyrare och mer komplext och kräver även mer besättning. 40mm Mk4 är dessutom större och tyngre (ca 2,3 ton) än en vapenstation, och blir därmed svårare att placera utan att inver
  2 points
 29. Sorry, blir lätt att man pratar flottist av bara farten! DBRO = DieselBRännOlja, d.v.s. marindiesel. F44 = En typ av flygbränsle, även känt som JP5. MTOW = Maximum Take Off Weight, en flygmaskins maximala startvikt. HIFR = Helicopter In Flight Refueling, en metod för att tanka en helikopter medan denna hovrar bredvid fartyget. Förevisande film! VERTREP = VERtikal REPlenishment, en metod för att transportera last från ett fartyg till ett annat under gång, med hjälp av hänglast under helikopter. Förevisande film! FRB = Fast Resque Boat, en särskilt anpassad m
  2 points
 30. Eldenhet 70NG är nog i praktiken en nyanskaffning, även om den i ett större sammanhang kan ses som en uppgradering av 70-systemet, den nya eldenheten kommer nog kallas EldE 70D i FM då 70C är den nyaste varianten vi nu har i bruk. Denna nyhet kom onekligen lite överraskande men lika fullt glädjande, särskilt var nyheten om Lvsystem 23 lite överraskande! Kommer bli intressant att se vad den uppgraderingen handlar om. Sannolikt handlar det nog om sensor-och eller/lednsystem då det är dessa områden som generellt utvecklas snabbast.
  2 points
 31. HMS Tornio har nu utfört sitt första provskott med Tp 45 https://merivoimat.fi/sv/-/marinen-avfyrade-den-forsta-torpeden-fran-en-robotbat-av-hamina-klass EDIT: Pucktvåa
  2 points
 32. Flera länkar påstår att Tyskland har föreslagit Haenel MK556. Så frågan vad det blir i 7.62. Då de bara har köpt in 600 st HK417 tidigare. De har även RS 29 (G29) från Haenel som prickskyttevapen.
  1 point
 33. Om Karlskronavarvet, men också lite om hur man bygger en A26.
  1 point
 34. Första bilden från åter sjösättningen av HMS Gävle : HMS Gävle i sjön efter första steget i modifieringen (fmv.se) Swedish Navy's HMS Gävle corvette achieves new milestone in mid-life update program (navyrecognition.com) /Per
  1 point
 35. För att göra en (till) historisk koppling: "Förr" var blått för flygtrafikledare + flottiljpolis. Och ännu längre tillbaka även "varvspolis" i flottan. Lite udda combo kanske
  1 point
 36. Reparationerna av Admiral Kuznetsov kommer att kosta 300-350 miljoner rubel eller ca 35-41 miljoner SEK. En förvånansvärt låg summa kan man tycka. Hon kommer att dockas under sommaren 2021 i den temporära dockan och planeras vara i tjänst igen 2022. Fire Damage to Russian Aircraft Carrier Admiral Kuznetsov Estimated at 350 mln Rubles /Per
  1 point
 37. Ytterliggare provokationer från ryskt håll. Provokationen inträffade alltså fredagen 28 Augusti 2020. Nato fördömer ryskt flygintrång PUBLICERAD IDAG 12:37 (200901) Försvarsalliansen Nato fördömer nu skarpt förra veckans händelse då ett ryskt stridsplan flög in över danskt territorium. Det var i fredags som ett ryskt stridsplan förföljde ett amerikanskt bombplan långt in på danskt luftrum över ön Bornholm. Nato kallar händelsen för ”ett klart brott mot internationell rätt”. -Fredagens incident är den första i sitt slag på flera år, och tyder på en ny nivå av
  1 point
 38. At approximately 11:19 a.m. on Aug. 28, 2020, two Russian Su-27 Flanker pilots intercepted a U.S. Air Force B-52 bomber that was conducting routine operations in the black sea over international waters. The Russian pilots flew in an unsafe and unprofessional manner while crossing within 100 feet of the nose of the B-52 multiple times at co-altitude and while in afterburner causing turbulence and restricting the B-52’s ability to maneuver. “Actions like these increase the potential for midair collisions, are unnecessary, and inconsistent with good airmanship and international flight rules,
  1 point
 39. Att reparera USS Bon Homme Richard kan vara den bästa lösningen även om det kostar mer än att bygga ett nytt fartyg: Repairing the Bonhomme Richard Is Worth Almost Any Cost /Per
  1 point
 40. Jag tittade på "Darkest Hour", en film med Gary Oldman som Winston Churchill, på TV nyligen. På ett ställe meddelas från ett hårt trängt förband att "the order every man for himself has been given". Jag surfade runt och såg att "every man for himself" är en etablerad formulering som kan ges som order i hopplösa lägen, med innebörden att tidigare order upphör att gälla och var och en själv avgör om han vill fly, kapitulera, fortsätta motståndet, eller göra vad som helst som inte innebär förräderi. (Sedan finns förstås en allmänspråklig innebörd för att beskriva mindre tilltalande företagskultur
  1 point
 41. Det verkar som om sydafrikanska robotföretaget Denel Dynamics är i finansiella svårigheter. Ett försök att sälja lv-roboten Umkhonto till Egypten har gått om intet eftersom ingen sydafrikansk bank ville garantera en förskottsbetalning för företaget. Dessutom så ska mer än halva arbetsstyrkan ha lämnat företaget pga. uteblivna löner. Det skapar ju ett stort frågetecken för hur framtiden ser ut för Umkhonto i allmänhet och för våra finska grannar i synnerhet som använder denna robot på sex fartyg. Även de algeriska och sydafrikanska marinerna använder roboten. Man förhandla
  1 point
 42. Nä.. Längre räckvidd på robotarna och ändrade styrprinciper är inget jag förväntar mig heller.. Uppgraderingen kan mycket väl bestå av nya ledn/sb-system vilket de flesta på internet nog tycker är osexigt men som i verkligheten ger större effektökning än längre räckvidd på robotarna..
  1 point
 43. Spelkort och försök under ett flertal år har redan visat vad vi vill ha: divisionsmarkrobotbataljoner, skjutandes styrda robotar med verkan mot ytmål, splitterskyddade mål samt till del stationära befästningar och byggnader i en en miljö där vi har ett ofördelaktigt luftläge t.o.m. ett fördelaktigt luftläge. Serieversionen av Archer kanske är ett alternativ om vi redan nu haft en Excaliburgranat med dubbla räckvidden, men det har vi inte.
  1 point
 44. Jag har googlat en finsk sida på ruotovaki.fi som visar uppgraderingen av Jurmo-klassen med bilder. Skillnaden i layout mellan den gamla och den nya cockpiten är slående. Texten får man väl ta för vad det blev men bilderna säger en hel del. 15 av totalt 38 båtar renoveras på detta sätt. Hoppas man uppgraderar fler båtar framöver. Gammal utrustning uppgraderas till ny kostnadseffektivt /Per
  1 point
 45. Varför inte två st 40 mm Mk4 i stället för två 30 mm chain guns? Det skulle ge både längre räckvidd och effekt, samt lite luftförsvar (helst om nån typ av optroniskt sikte monteras). /Per
  1 point
 46. FNS Tornio har nu genomfört en första testavfyring av TP45: Marinen avfyrade den första torpeden från en robotbåt av Hamina-klass /Per (foto: Merivoimat - Finska Marinen - The Finnish Navy)
  1 point
 47. Tja, Hittade denna för ett tag sedan då jag undrade om detta också så den borde hjälpa dig.
  1 point
 48. https://news.usni.org/2017/10/16/u-s-navy-wont-upgrade-uss-fitzgerald-baseline-9-aegis-combat-system In total, the final cost for the repair for Fitzgerald is estimated to run about $367 million https://thedefensepost.com/2018/09/28/us-navy-10-arleigh-burke-class-ships-9-million/ US Navy awards $9 billion in contracts for 10 Arleigh Burke class ships Det var ju billigare att reparera fartyget än att köpa nytt! Alltid någon tröst.
  1 point
 49. Ok, då får jag ta tillbaka mina ord. En anledning till att jag inte trodde att livstidsförlängningen av GLE var så omfattande är att man numera från FM slutat att kalla denna för halvtidsmodernisering. Nu säger man livstidsförlängning. Det här arbetet har ju bytt skepnad ett flertal ggr. Från början runt 2008 så skulle det bli en omfattande HTM, sedan ändrade man till en mindre livstidsförlängning med fokus på lednings- och ubåtsjaktsystem. Nu verkar det återigen vara fråga om ett omfattande arbete. Nya 57 mm Mk3 pjäser är nog inte billiga. Jag antar att man ändå får var tacksam att man inte s
  1 point
 50. Det psykologen sagt gäller. Tycker att man från Rekmynds håll ska konsekvent avslå alla dessa oändliga omprövningar som besvikna tonåringar skickar när de inte får bli precis vad de vill. Som employed säger, sitt lugnt i båten. Gör bra ifrån dig på utbildningen, och sök sen vad du vill ha. Men kom ihåg, oavsett om du är packsoldat på TrängR eller supersnajperjägare på K3 så bidrar du fortfarande till svensk försvarsförmåga.
  1 point
This leaderboard is set to Stockholm/GMT+02:00


×
×
 • Create New...