Jump to content

Leaderboard

Popular Content

Showing content with the highest reputation on 02/22/2021 in all areas

  1. Nja, dra inte allt för stora växlar på det uttalandet. Ja korvetterna bli en del i det samlade nationella luftförsvaret, men det är främst p.g.a. de ökade möjligheter till samverkan och bekämpning som ett lv-robotsystem tillsammans med vårt nya datalänksystem ger oss. Robotsystemet kommer bli potent, men inte überpotent. Med dagens eldrörsluftvärn kan vi bekämpa hot mot det egna fartyget, primärt sjömålsrobotar. Med ett lv-robotsystem kommer vi utöver det också kunna bekämpa t.ex. fientligt attackflyg och kryssningsrobotar som råkar passera över, eller i närheten av fartyget. Vi flyttar o
    1 point
This leaderboard is set to Stockholm/GMT+02:00


×
×
  • Create New...