Jump to content

Leaderboard

Popular Content

Showing content with the highest reputation on 02/21/2021 in all areas

  1. Nja, dra inte allt för stora växlar på det uttalandet. Ja korvetterna bli en del i det samlade nationella luftförsvaret, men det är främst p.g.a. de ökade möjligheter till samverkan och bekämpning som ett lv-robotsystem tillsammans med vårt nya datalänksystem ger oss. Robotsystemet kommer bli potent, men inte überpotent. Med dagens eldrörsluftvärn kan vi bekämpa hot mot det egna fartyget, primärt sjömålsrobotar. Med ett lv-robotsystem kommer vi utöver det också kunna bekämpa t.ex. fientligt attackflyg och kryssningsrobotar som råkar passera över, eller i närheten av fartyget. Vi flyttar o
    1 point
  2. FM ska granska helikopterflottan och kanske föreslå nya: Försvaret granskar helikoptrar och kan föreslå nya Jag ser det som ganska osannolikt att man nu i ett så här sent skede byter ut de nio HKP 14F i Ronneby. Man har trots allt kommit en bra bit på väg mot en sjöoperativ helikopter. Däremot så kanske de nio HKP 14E i Luleå skulle kunna bytas ut mot fler Black Hawk köpta från hyllan för att få så snabb leverans som möjligt. Under förutsättning förstås att man kan hitta en köpare för HKP 14E. Dock så är utrymmet mindre i Black Hawk varför man i så fall borde utöka anta
    1 point
This leaderboard is set to Stockholm/GMT+02:00


×
×
  • Create New...