Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 04/05/2020 in all areas

  1. 1 point
    CNW på twitter Verkar som om det venezuelanska patrullfartyget medvetet la sig på tvären framför bogen på kryssningsfartyget förmodligen i ett försök att tvinga henne att ändra kurs, och sedan har den isförstärkta bulben förorsakat så stora skador i skrovet på örlogsfartyget att hon sjönk. Bara att öppna eld mot ett kryssningsfartyg på förmodligen internationellt vatten gör ju den venezuelanska marinen till pirater i mina ögon. Enligt en kommentar så ska befälhavaren på örlogsfartyget sagt till sin radioman att meddela kryssningsfartyget att slå av maskinerna, och denna order kan då ha missuppfattats av örlogsbesättningen så att man slog av de egna maskinerna. Försöket att kapa kryssningsfartyget kan också ha varit för att använda det för att tvinga Portugal att släppa venezuelanska bankkonton som de frusit. UPDATE: Lanterne Rogue har en bra belysning av vad som hände och som också är ganska muntert att läsa: It often seems that the golden age of naval idiocy has disappeared forever Venezuelanska marinen publicerar "bevis" att kryssningsfartyget medförde gummibåtar som skulle användas att landsätta legosoldater: Venezuelan Navy Retweets Questionable ‘Evidence’ In Cruise Ship Case /Per
  2. 1 point
    Queen-of-Battle nämner många bra saker i sitt inlägg. Vad jag vill tillägga är att bland alla konventionella förband i FM (där jägarförbanden ingår) är behoven vitt skilda av vad ett lämpligt personligt EHV skulle vara. En kock, en pansarskyttesoldat och en kustjägare har inte samma behov och olika karakteristika väger tyngst för de olika befattningarna. Jag hoppas att den nya vapenfamiljen avspeglar det. Personligen hoppas jag givetvis att vi får ett lättare vapen men det är inte det viktigaste utifrån min tjänst (som jägare). HK416 skulle jag bli mäkta förvånad om vi köpte in som ny standardbeväpning på grund av priset. Jag skulle tro att inget köp görs innan USA har bestämt sig för vilken/vilka kalibrar som gäller inför framtiden. Sen ska även tilläggas att KJ:s G36 inte är några standard G36 utan det är SOG:s gamla som behövde modifieras rätt kraftigt för att fungera tjänligt. Att köpa upp något tyskt reservlager kommer det (förhoppningsvis) aldrig bli tal om. Vi kan dock möjligen se fram emot att vara beväpnade med AK4 ett tag om upphandlingen drar ut på tiden då AK5C för tillfället förbrukas i en rasande takt.
  3. 1 point
    BVL Naiguatá är 80 m och sjösattes 2008 och togs i tjänst 2011. https://en.wikipedia.org/wiki/BVL_Naiguatá Det är ändå typiskt obra att köra in i ett fartyg som förstärkt för att klara tjock is RCGS Resolute är 125 m
This leaderboard is set to Stockholm/GMT+02:00


×
×
  • Create New...