Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 04/03/2020 in all areas

  1. 2 points
    Vem har klankat ned på någon torped? Om du syftar på min kommentar om AS244/S så påpekade jag bara att svenska flottan inte var nöjda med just den torpeden då den inte levde upp till ställda krav! Eftersom det är just torped 62 som svenska flottan använder och den är specifikt utvecklad åt oss så, är den också helt och hållet anpassad efter våra behov och förutsättningar - det är inte Black Shark! Förmodligen mer än bara lite, men så blev den också förbaskat bra i slutändan! Och nej, att något är svenskt innebär inte automatiskt att det är bäst! Har det påståtts? Vad jag ifrågasatte var ditt påstående " Dessa är väl bättre än torped 62"! Det enda både du och jag har att gå på här är tämligen sparsamma siffror från diverse webbsidor om torpedernas prestanda, och om man bara jämför dessa rakt uppochner så drar man lätt slutsatsen att Black Shark är "bättre". Men detta säger ingenting om t.ex. målsökarens prestanda och förmågor, vilken nivå av integration och kommunikation med torpeden som skjutande plattform har eller hur tyst den är. Dessutom måste man se till torpedens avsedda operationsmiljö, i vårt fall primärt Östersjön och Kattegatt, överlag grunda hav med väldigt speciella akustiska förhållanden och dessutom med väldigt låg salthalt vilket betyder att alla torpeder inte fungerar här, beroende på typ av kraftkälla (t.ex. saltvattenaktiverade batterier). Tillslut måste man också se till tänkt användningsområde, vårt syfte med tung torped är att sänka ryska ytenheter och torpederna är därför anpassade för detta. Mot andra ubåtar använder vi primärt lätta torpeder. De flesta andra länders ubåtsvapen använder enbart tunga torpeder mot både ubåtar och ytfartyg, något som leder till andra avvägningar vid konstruktionen av torpeden. Det jag vill komma till är att man inte rakt av kan säga att den ena eller andra är "bättre", likt alla försvarsmatrielprojekt måste man se till helheten! Black Shark kan mycket väl vara bättre än Torped 62 i t.ex. medelhavet, men det betyder inte automatiskt att den är bättre i Östersjön!
  2. 1 point
    BVL Naiguatá är 80 m och sjösattes 2008 och togs i tjänst 2011. https://en.wikipedia.org/wiki/BVL_Naiguatá Det är ändå typiskt obra att köra in i ett fartyg som förstärkt för att klara tjock is RCGS Resolute är 125 m
  3. 1 point
    Av den chilenska personalen på 100 som ska ta över f d HMAS Melbourne och HMAS Sydney så har nu 7 bekräftats smittade och hålls i självisolering på hotell i Sydney. SeaWaves Magazine på twitter /Per
This leaderboard is set to Stockholm/GMT+02:00


×
×
  • Create New...