Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 04/01/2020 in all areas

  1. 2 points
    Inom vissa saker kan olika förband behöva vapen som inte är så spridda inom försvaret. SOG har ju redan andra typer av vapen. Är det vettigt att man ska bära på både PSG90 och AK5 samtidigt. Istället för ett halvautomatisk vapen för prickskytte eller för skarpskytte. Där AK4D är en lösning endast för de vanliga förbanden. Deras 81 mm grk kan behöva olika typer av specialammunition. För att vara mer effektiva och nå längre. Sedan förespråkar jag att vissa förband inkl hkp och fartyg kan skaffa ny KSP 338 NM. Där en TKSP inte passar eller är lämplig.
This leaderboard is set to Stockholm/GMT+02:00


×
×
  • Create New...