Jump to content

Leaderboard

Popular Content

Showing content with the highest reputation on 01/17/2020 in all areas

  1. Nja, de ska införa en markbaserad version av US Navy:s nyligen införda (i begränsad omfattning!) sjömålsrobot NSM (utvecklad av norska Kongsberg!). Det är alltså inte ett befintligt kustrobotsystem som förs över från flottan, det blir ett nyanskaffat system men som använder samma robot! Oavsett är det ju kul för USMC som får en ny förmåga! Amfibiekåren har inga tunga kustrobotar, 311 robotenheten tillhör flottan! Lite försvarsupplysning så här på fredagen bara...
    2 points
  2. Pjäserna är nya för fartygen, men inte nyinköpta! Tja kanske har bestrykningsvinklarna blivit lite större, men eftersom den nya pjäsen tycks sitta på samma plats som den gamla så borde vinklarna inte skilja sig särskilt mycket! Spica/Norrköping hade väldigt smala brygghus - medan Hamina har ett väldigt brett brygghus - så jag är inte lika säker, jag skulle nog faktiskt lägga mina pengar på de förstnämnda. Även VBY har bestrykningsvinklar på över 300 grader...
    2 points
  3. Jag håller med om att både VBY och VBY G2 kan lösa eskortbehovet på västkusten. Problemet är bara att de troligen redan kommer att vara upptagna i Östersjön. Under tiden som vi väntar på VBY G2 så finns ändå en del saker som kan göras för att förbättra situationen på västkusten. Återupprättandet av en reducerad amfibiebataljon i Göteborg verkar ju alla partier vara överens om redan. Ytterligare åtgärder skulle kunna vara stationering i fredstid av ett patrullfartyg av STO klass i Göteborg, återupprättandet av hkp detachement på basen i Säve (när alla nio HKP 14F är ombyggda, fullutrustade och
    1 point
This leaderboard is set to Stockholm/GMT+02:00


×
×
  • Create New...