Jump to content

Leaderboard

Popular Content

Showing content with the highest reputation on 01/16/2020 in all areas

  1. Nåja. Robotsystem handlar det om, och knappast (enbart) för att försvara USA s kuster. Men Marinkåren ska tydligen få ta över markbaserat (rörligt) robotsystem från Flottan. Intressant parallell utveckling till Sverige, där "vår marinkår" (fd KA) återtar sådant (RB 15). https://www.defensenews.com/digital-show-dailies/surface-navy-association/2020/01/15/the-marine-corps-could-soon-take-out-enemy-ships-with-navy-missiles/
    1 point
  2. Utredningsdirektiven slår fast att det inte ska vara automatik, utan förtjänst, som är vägledande för ett reformerat belöningssystem. Om civila får Nordstjärneorden och Vasaorden för särskilda förtjänster, så är det rimligt att militärer får Svärdsorden för särskilda förtjänster utan krig/krigsliknande tillstånd, men jag tror alla är eniga om att krig/krigsliknande tillstånd kräver särskilda utmärkelser.
    1 point
This leaderboard is set to Stockholm/GMT+02:00


×
×
  • Create New...