Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 01/15/2020 in all areas

 1. 2 points
  Där ser man, dock består ju systemet av mer än bara själva robotarna. Men jag kan absolut vara felinformerad, även om vi har tät samarbete med våra Finska vänner så finns det fortfarande saker som förblir hemliga... Tvärt om, uppdateringen av GLE klassen är betydligt mer omfattande! Man byter generatorer, huvudtavlor, runt 90% av elsystemet, all belysning, ventilationssystemet, hela byssan, vattenjetaggregaten, SMÖ systemet, manöversystemet, navigationssystemet, ledningssystemet, sambandsystemet, spaningsradarn, 57mm pjäserna, o.s.v... Dessutom uppgraderas sonarsystemet, siktet och telekrigsförmågan. Bryggan får ett delvis nytt utseende, masten byts mot en ny i komposit, VDS-garaget byts mot ett nytt i komposit och man tillför FM SATCOM och NATO multidatalänk samt IFF. För att nämna lite...
 2. 2 points
  Trevligt! FNS Tornio kommer under tidig vår delta i en av våra övningar på västkusten, ska bli kul att se henne! Det är fortsatt Umkhonto block 2 som gäller, måste vara någon annan modifiering man avser. Kanske kopplat till det nya ledningssystemet och/eller kanonen!? Att de skulle få ESSM är helt uteslutet, den får som du säger inte plats och kräver dessutom särskild belysningsradar. Mk48 mod 3 som danskarnas stanflexmodul är utrustad med kan bära sex RIM 7 Sea Sparrow eller 12 RIM162 ESSM. Den är dock bara avsedd och godkänd för utanpåliggande installation, och inte för att byggas in i skrov eller överbyggnad.
 3. 2 points
  I slutet av mars verkar det som de skall flyga igen enligt nedanstående artiklar: https://www.krone.at/2064139 https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/luftraumueberwachung-saab-105-sollten-ende-maerz-wieder-fliegen;art385,3201839 Google Translate verkar inte funka så bra på hela sidan. https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=de&u=https://www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/luftraumueberwachung-saab-105-sollten-ende-maerz-wieder-fliegen%3Bart385,3201839&prev=search
 4. 2 points
  Våra gamla korvettsystem har mycket riktigt en Rheinmetal MASS-kastare (varje kastare kan laddas med 32 granater!). Men VBY har ett annat kastarsystem från Rheinmetal kallat MASS HIDD inbyggt i skrovet, det omfattar fem kastargrupper och kan laddas med betydligt fler granater än våra äldre fartyg. Finland använder Rheinmetals motmedelsystem MASS, vi använder bara deras kastare och ammunition - resten av systemet är helt integrerat i luftförsvarssystemet och betydligt mer sofistikerat än vad Rheinmetals är. Softkillsystemet tillsammans med signaturanpassningen är en absolut hörnsten våra fartygs självförsvarsförmåga och är något man har lagt mycket tid och pengar på... Positivt och positivt, hade varit bättre att satsa de pengarna på nya fartyg istället! 2,2 miljarder på fartyg som ska tjänstgöra i fem år till är bara löjligt, nu kommer de behöva gå betydligt längre än så - men för det kommer de behöva ännu en livstidförlängning för att omsätta de system som inte omfattas av HTM:en... Jag håller med dig! Men verkligheten är att vi aldrig kommer få pengar för mer än en ny klass av ytstridsfartyg (om ens det!). Som planen ligger nu så kommer VBY G2 ersätta GLE/SVL som i sin tur ersätter STO/MMÖ som patrullfartyg runt 2026. Och det förutsätter att vi faktiskt får beslut om att få anskaffa VBY G2 ganska snart...
 5. 1 point
  Kroatien vill ha in anbud om stridsflygplan från USA och Sverige rapporterar Bloomberg News enl di.se: Kroatien vill ha in bud på Gripen-plan från Saab Vid förra upphandlingen förra våren så ska Saab ha varit den tuffaste konkurrenten till F-16. F-16 affären kunde dock aldrig genomföras eftersom USA stoppade affären. Även Kanada kan vara en potential köpare till Gripen enligt skiesmag.com: Saab Gripen E: Dark horse /Per
 6. 1 point
  Så sant, det har varit en oändlig följetång! Projektet blockerades tyvärr i många år av regeringen Reinfeldt. Det är ju i sig en anledning till att projektet nu blev så omfattande, fartygen han bli tio år äldre och fler system behövde därmed bytas. Nu är det inte splitternya pjäser, men du har rätt - en 57/70mk3B går loss på runt 40 miljoner vill jag minnas! Nja, gratis och gratis. Det ingår lån av en fartygsuppsättning Torpedsystem 45 och ett par övningstorpeder i det finska köpeavtalet för Tp 47. Finland får också utbildning av tekniker och operatörer på SSS i Karlskrona som en del av svenska statens stöd till SAAB, exakt hur det upplägget regleras ekonomiskt vete tusan...
 7. 1 point
  Tack för info! Enligt finska försvarsbloggaren Corporal Frisk på twitter så ska även Umkhonto systemet uppgraderas. Kostnaden för uppgraderingen av de fyra Hamina båtarna sägs enligt yle.fi vara 223 miljoner euros, vilket i SEK blir ca 2,35 miljarder. Någon nämnde tidigare att kostnaden för svenska marinen att livstidsförlänga de två Gävle korvetterna är ca 2,2 miljarder SEK. Hur kan det komma sig att finnarna kan uppgradera fyra fartyg för ungefär samma kostnad som vi uppgraderar två? Dessutom så verkar den finska uppgraderingen vara något mer omfattande. Patria delivers upgraded missile cutter to Finnish Navy /Per
 8. 1 point
  Jaså? Enligt vem? Nej inte enbart därför, men det är huvudorsaken! Man vill bl.a. även tillföra ledningsutrymmen för en mindre stab samt tidigare nämnd organisk RPAS. Till befintliga VBY blir det i så fall nya gasturbiner. T.ex. Rolls Royce MT7... Det som man benämner "10 ton viktreserv" är just vad det står - en viktreserv om 10 ton som kan användas för framtida modifieringar och uppgraderingar. Om fartyget som exempel konstrueras för att kunna bära 150 ton last, så stoppar man bara i max 140 ton när båtarna levereras - man bygger alltså in en marginal på 10 ton som man i framtiden kan använda lite till vad man vill. Förhoppningsvis blir det inte så, utan fyra VBY G2 direkt (men måhända utslaget över en lite längre tidsperiod!). Det är dyrt att bygga små serier, genom att beställa fyra fartyg direkt så blir kostnaden för varje fartyg lägre eftersom varvet kan effektivisera produktionen. Men oavsett om beställningen blir 4 fartyg eller 2+2 fartyg så är det VBY G2 flottan ser framför sig just nu och inte två olika fartygsklasser. Eskortverksamhet på västkusten har våra kära politiker i försvarsberedningen bestämt att vi inte ska syssla med, det ska "någon annan" lösa åt oss. Och skulle de ändra sig framöver så kan både VBY och VBY G2 lösa de uppgifterna även i nordsjön, smygegenskaperna är dessutom precis lika viktiga där då hotsystemen till stor del är de samma. Utrymmet där robotarna står kallas vapendäck. Detta är ett modulbaserat utrymme som kan konfigureras med olika system efter behov, fritt från minnet finns det runt åtta olika lastalternativ som man kan välja mellan. Ett av dessa är som sagt åtta robotar, vissa av fartygen har normalt åtta robotar ombord, vissa har mindre! Oavsett så kan alla bära åtta robotar med kort varsel! Att VBY ska få nya robotar är förövrigt inte ett förslag, det är beslutat, budgeterat och arbetet pågår. Den nya roboten kallades initialt för rbs15mk3+, men har nu namnet rbs15mk4 Gungnir (hos SAAB!). Detta är alltså olika namn på samma robot! Rbs15mk4 har - utöver namnet - nästintill ingenting gemensamt med den befintliga rbs15mk3 (utan +!) som används av bl.a. Tyskland och Polen! CAMM hade varit utmärkt även som brigadluftvärn i armèn! Ett gemensamt inköp hade dessutom både pressat inköpspriset och gett samordningsfördelar i drift, utbildning och uppgraderingar!
 9. 1 point
  Patria överlät idag den första robotbåten av Hamina-klass som genomgått livstidsförlängning till Marinen i Obbnäs: Marinen tog emot den första robotbåten av Hamina-klass som genomgått livstidsförlängning Detta borde betyda att de under 2021 kommer att få den nya sjöroboten och förmodligen även en uppdaterad version av Umkhonto-IR. Tror inte att de kommer att få ESSM som korvetterna, eftersom det systemet inte är lika kompakt som Umkhonto. Omöjligt är det förstås inte, men då torde det bli något färre robotar. Danska Flyvefisken som är något större tror jag kunde ta 6 VL Sea Sparrow på akterdäck om de utrustades för "combat role". /Per
 10. 1 point
  Gripenmotor ska underhållas i Sverige. På grund av ett försämrat säkerhetsläge i Sverige ändras nu beslutet så att Jas Gripen E:s motor servas i Trollhättan istället för i USA. https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7384704
 11. 1 point
  Holländska Damen Shipyards Group har nu utvalts som huvudentreprenör att med Blohm + Voss och Thales som partners bygga fyra fregatter av MKS 180 typ till den tyska marinen. Fartygen får en längd av 155 meter, ett deplacement på 9.000 ton och en räckvidd på 4.000 NM vid 18 kn. Om man ska tro navyrecognition.com inget lv-robotsystem med medellång räckvidd, men enligt tyska wiki så får MKS 180 ESSM. Något större än Baden-Württemberg klassen och med tyngre bestyckning men med bara en NH-90 hkp. MKS 180 får ett "Flex deck" där man kan ta med alla olika uppdragsmoduler utan att behöva uppsöka en hamn. Fyra fartyg byggs i en första serie, men ytterligare två fartyg kan tillkomma senare enligt navaltoday.com. German Navy selects Damen/Blohm + Voss for construction MKS180 frigates Damen, German partners to build Germany’s New MKS 180 ships Damen Wins German Navy’s MKS 180 Multi-Purpose Combat Ship Tender Fartygen blir större än förväntat, men det har nog att göra med att de ska kunna operera länge utan hamnstöd. Är nog inte tänkta för Östersjön i första hand. Till skillnad mot F125 som mer är byggt för lågintensivt krig utomlands (modern motsv till mellankrigstidens "colonial cruiser") så är MKS 180 byggt för alla tänkbara scenarior. Även om det inte står så tror jag att dessa fartyg kommer att ersätta de fyra fregatterna av Brandenburg klassen byggda 1992-96. /Per
 12. 1 point
  Ytterligare en sketch från Damen på twitter. /Per
 13. 1 point
  Vi har inte gatlingvapen för att vår 57mm är fullständigt överlägsen som primärt eldrörsluftvärn. Gatlingvapen likt Phalanx, Goalkeeper eller AK630 är rena närförsvarsvapen och är enbart avsedda att användas som sista utväg om lv-robotarna har missat eller inte haft möjlighet att verka. Den typen av vapen skjuter små projektiler (ca 100gram för 20mm och runt 350gram för 30mm) i en svärm om 100-200 skott, de har förhållandevis stor egenspridning och tanken är helt enkelt att skapa en vägg av skrot mellan dig och den inkommande roboten. Problemet är att den effektiva räckvidden är ganska kort, oftast runt 2km vilket ger en hög risk att fartyget fortfarande kan komma att träffas av splitter och rester av roboten trots att den bekämpats - framförallt om det är en överljudsrobot då dessa är stora och tunga och har mycket rörelseenergi med sig. Vi har istället satsat på ett allmålssystem med mycket hög precision och effektiv ammunition som medger bekämpning på större avstånd från fartyget, och även medger bekämpning av yt och markmål. Givetvis skickar vi inte ut fartyg med 43 liv ombord och som kostat skattebetalarna närmare 2 miljarder kr om vi inte var säkra på att vi kunde försvara oss - kom igen! Systemet är naturligtvis utprovat - mot mycket realistiska mål - och bevisat effektivt. Fartygens luftförvar är förövrigt baserat på tre "funktioner". En är artilleriet, det andra är vårat automatiska motmedelssystem och det tredje är fartygens mycket effektiva signaturanpassning som innebär att många målsökare kommer ha svårt att överhuvudtaget se oss - framförallt i kombination med en motmedelsinsats. Anledningen till att vi vill införa lv-robot på våra fartyg är inte primärt för att skydda oss själva, även om det såklart ger utökad förmåga till det. Det vi vill är att skapa en förmåga till områdesluftförsvar (för att kunna skydda andra!), samt att kunna komma åt vapenbärarna (d.v.s. attackflygplanen!), bonusen är att vi även kommer kunna bekämpa hot mot oss själva längre ut, samt att vi får en ökad tröskel mot mättnadsattacker. Tyvärr, rymdes inte i budgeten! Vi har de pengarna vi har, det är dyrt att vara fattig och det finns så otroligt många andra saker som bättre behöver de pengarna! Det finns ett gammalt talessätt inom militära fartygsbyggandekretsar "stål är billigt och luft är gratis". Det som menas är att det inte är skrovet som är dyrt på ett örlogsfartyg - det är vapen, ledningssystem och sensorer som står för majoriteten av kostnaden. Alltså är det smart att bygga in extra volym i ett fartygssystem redan från början, då det ger möjlighet till framtida förmågetillväxt och dessutom ger både bättre uthållighet och vädertålighet. Eftersom vi sannolikt aldrig kommer ha råd med bådeock, så föredrar jag definitivt Visby G2 framför ett Haminaderivat. Förmågan, uthålligheten och flexibiliteten är helt enkelt så mycket större om man ser till hela konfliktskalan.
This leaderboard is set to Stockholm/GMT+01:00


×
×
 • Create New...