Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 01/14/2020 in all areas

  1. 1 point
    Nej, det slösas ingenting. Det enda i flygplatsfunktionen som har mer än försumbar vikt är tankstationen och inte heller den väger mer än ett par ton (fullbunkrad!) Sedan är det inte bara att bulta dit en kanon till, denna behöver eldledning, den behöver någonstans att förvara ammunitionen och den behöver en operatör som i sin tur behöver en konsol i SLC att arbeta vid och en hytt att bo i. En vapenstation AMF (motsv.) har inte lika stor inverkan på interna utrymmen och besättning, och skulle såklart vara möjlig att installera (även med bibehållen flygplats!), men en sådan skulle ha allvarlig negativ inverkan på fartygens signatur. Det tillkommer ingen extra personal för flygplatsfunktionen, det är en tillikabefattning för ordinarie besättningsmedlemmar, det enda som tillkommer är helikopterbesättningen + en helikoptertekniker. Svenska flottan har idag fyra stycken flygplatser: CKR, VBY, NYK, KSD. Samtliga dessa är utrustade och certifierade för både dag och nattflygning samt är förberedda för funktionerna VERTREP och HIFR (dessa är inte behovsatta eller övade idag!). Den enda av våra egna helikoptrar som är godkänd för verksamhet ombord är HKP 15B, dock är flera betydligt mer användbara utländska maskiner godkända för cross deck operations i enighet med NATO HOSTAC. Exempel på dessa är alla sjöoperativa varianter av Westland Lynx (AW 159 Wildcat är under beredning!) samt Airbus Panther/Dauphin. Belos är i nuläget enbart klassad som landningsplats. Detta innebär att hon inte har någon särskild utrustning eller utbildad personal för helikopterlandning och det är upp till befälhavaren på helikoptern (i samråd med FC BEL) att inför varje enskilt tillfälle att avgöra om det är säkert att landa/starta. Regelmässigt likställs det med att landa/starta från vilken gräsplan eller parkeringsplats som helst. Trossö har ingen som helst helikopterförmåga, och har heller aldrig haft någon! Som sagt är vi inte begränsade till att nyttja våra egna helikoptrar och det är inga problem att basera helikopter ombord i flera dygn, att vi saknar hangar är ingen teknisk begränsning i detta tidsperspektiv, lika lite som det begränsar nyttjandet av maskinerna från T-bas iland (där det också saknas hangar!). Flygplatsfunktionen medger ett betydligt mer effektivt nyttjande av tillgängliga helikoptrar vid operationer utomskärs och/eller framskjutet och ger också bättre möjlighet till personaltransporter, reservdelsförsörjning, förrådskomplettering och evakuering av eventuella skadade, utan att fartyget behöver lämna operationsområdet. Dock kan ingen förneka att nyttan av just HKP 15 är marginell, men detta är ju för att vi köpte en olämplig helikopter och är inte ett fel på flygplatsen, vi får se hur HKP15 v.2.0 projektet utvecklar sig och om det kanske kan resultera i en något mer användbar maskin. HKP 14F kan inte baseras på något nuvarande eller planerat framtida fartyg, oavsett hur många maskiner vi har (men nog får väl 9 stycken ändå ses som en nämnvärd kvantitet, även om ännu fler givetvis hade vart önskvärt!). HKP 14F är förövrigt en fantastiskt kompetent maskin och tillför en flygburen sjöoperativ förmåga som är vida överlägsen allt vi haft tidigare... Styrningen från Marinen inför Pre-PDF fasen (som skisserna JakobS presenterat är ett resultat från!) var att det inte var nödvändigt med flygplats, men att man skulle kunna genomföra HIFR (Helicopter In Flight Refueling!) och det skulle finnas arrangemang för organisk RPAS. Att man inte kravställer flygplats (vilket i min mening är ett misstag!) grundar sig huvudsakligen på två saker: 1 - Man hoppas att fartygen blir billigare i anskaffning. 2 – Man är i nuläget osäker på HKP15s framtid och är inte villig att lägga pengar på flygplatsfunktion om vi inte har några egna helikoptrar som kan operera från dem. Att VBY G2 blir större har ingenting med flygplatsfunktionen, och väldigt lite med vapensystem att göra. Det grundar sig i att vi vill ersätta dagens CODOG maskineri med ett CODAD. För att bibehålla samma toppfart behöver man då tämligen stora dieselmotorer vilket är huvudanledningen till att fartygen växer. Som exempel är en GT7 (som VBY har fyra stycken av!) ca 1x1 meter och väger knappt ett ton. En trolig dieselmotor som kan komma ifråga istället för dessa på VBY G2 är MTU 16V 1163, en sådan är ca 5x2x3meter och väger 20ton, och även här behövs fyra stycken… Ha i åtanke att inga detaljer i VBY G2 är klara, allt som finns i nuläget är en pre-PDF studie med grova konceptritningar. Nu i oktober påbörjades den riktiga PDF fasen som kommer pågå i ca två år, där kommer man bestämma mer i detalj vilka funktioner och system som ska finnas och hur fartygen ska se ut. Detta ska sedan förhoppningsvis resultera i att SKAB får en beställning på detaljkonstruktion och slutligen produktion av i bästa fall 4-6 fartyg (troligare 2-4!). Likt våra äldre korvetter kan SAMTLIGA VBY bära ÅTTA Rbs 15mk2 (och framöver mk4)! Vet inte varifrån denna vanföreställning att det bara går att bära fyra kommer ifrån, är väl ännu ett i raden av alla helt påhittade ”fakta” som cirkulerar om VBY på internet. Samtliga VBY och VBY G2 planeras i nuläget att tillföras Lv-robot. För befintliga VBY planeras detta genomföras senast under HTM, för VBY G2 planeras detta finnas direkt från nyleverans. Det system som är aktuellt kommer nyttja en mindre och modernare släkting till mk41 som kallas ExLS, två sådana monteras i en back-to-back konfiguration längs långskeppslinjen i förkant på lastdäck. Detta ger en kapacitet på upp till 24 lv-robotar (som också nämns i utklippen från FMVs bildspel i tidigare inlägg!) och har ingen som helst inverkan på flygplatsfunktionen. Även flera andra robotsystem går att bära och avfyra från detta VLS system (detta är dock inget som är aktuellt i nuläget!) På VBY G2 tänker man sig enligt de (väldigt!) preliminära konceptskisser som just nu finns en annan placering, detta för att ge möjlighet till en hangar för organisk RPAS i akterkant på överbyggnaden. Hamina klassen är trånga och överlastade båtar med notoriskt dåliga sjöegenskaper, ett typexempel på vad resultatet blir när man är dumsnål vid anskaffningen och ritar minsta möjliga skrov för att hålla nere prislappen – något vi också har gjort vid flera fartygsbyggen. Som Perman redan svarat så tvingas man nu under Haminas HTM att nedgradera artilleriet för att frigöra tillräckligt med deplacement för att kunna montera en släpsonar och två torpedtuber samt på sikt kunna byta ut sina rbs 15mk2 mot de tyngre och större Gabriel V, när dessa blir tillgängliga. Det finns ingen utrustning från Uddevalla kvar på någon hylla! De prylar som fanns har nyttjats som reservdelar/utbytesenheter, till utbildningsanläggningar, uppgraderingar av andra fartyg eller så har SAAB/FMV snott hem på prylarna för att använda som referensanläggningar för felsökning och/eller utprovning av ny hård/mjukvara. Flottan (likt resten av FM!) har varit kraftigt underfinansierad i många år, och man har fått vara kreativ för att hålla fartygen i drift med småpengar. Oavsett hade de inte varit relevanta att montera på någon nyproduktion idag då de är närmare 25år gamla och i många fall redan har eller kommer bytas ut på befintliga fartyg p.g.a. sin ålder. Nja, ursprungligen planerades för totalt 24 nya fartyg fördelade på två klasser – YSM (YtStridsfartyg Mindre) och YSS (YtStridsfartyg Större). Dessa skulle ersätta 16st patrullbåtar och 12 robotbåtar (inte några korvetter!). Efter realiseringsstudier och omfattande taktiska spel och utredningar kom man fram till att YSM inte var taktiskt relevant och hade för låg överlevnadschans i en högintensiv konflikt – man slog då ihop YSM och YSS och detta blev YS2000 (idag kallad korvett typ Visby!). Avsikten var tillslut att bygga 10 fartyg av denna klass, politikerna godkände medel till 6 och varvet levererade 5...
This leaderboard is set to Stockholm/GMT+01:00


×
×
  • Create New...