Jump to content

Leaderboard

Popular Content

Showing content with the highest reputation on 01/14/2020 in all areas

  1. Nej, det slösas ingenting. Det enda i flygplatsfunktionen som har mer än försumbar vikt är tankstationen och inte heller den väger mer än ett par ton (fullbunkrad!) Sedan är det inte bara att bulta dit en kanon till, denna behöver eldledning, den behöver någonstans att förvara ammunitionen och den behöver en operatör som i sin tur behöver en konsol i SLC att arbeta vid och en hytt att bo i. En vapenstation AMF (motsv.) har inte lika stor inverkan på interna utrymmen och besättning, och skulle såklart vara möjlig att installera (även med bibehållen flygplats!), men en sådan skulle ha
    1 point
This leaderboard is set to Stockholm/GMT+02:00


×
×
  • Create New...