Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 01/12/2020 in all areas

  1. 2 points
    Har endast tagit med sista version av Draken på respektive flottilj när så varit möjligt: F1 1966–1983: J 35F Draken F3 1965–1973: J 35D/F Draken F10 1964–1998: J 35B/D/F/J Draken F12 1968–1980: J 35F Draken F13 1960–1980: J 35A/D/F Draken F16 1976–1986: J 35F Draken F17 1972–1982: J 35F Draken Svaret blir således att näst-sista flygflottilj att flyga Draken var F16 Uppsala och att F10 Ängelholm fick flyga Draken ensam i tolv år. Danmark flög sina RF-35:or till 1993. Finland flög sina SK 35C och J 35F till 2000. Österrike flög sina J 35Ö till 2005. Flygbara: J 35J 35556, SE-DXR. Saab AB, disponeras av Swedish Air Force Historic Flight, F7 Såtenäs Sk 35C 35810, SE-DXP. Flygvapenmuseum, disponeras av Swedish Air Force Historic Flight. J 35D 35350, N35350. Privatägd. McCellan Airport, Kalifornien. Källa: Wikipedia
This leaderboard is set to Stockholm/GMT+01:00


×
×
  • Create New...