Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 01/19/2019 in all areas

  1. 1 point
    Jag var lite intresserad av hur man sköter kameror i en Gripen jämfört med Draken/Viggen och det fick jag delvis svar på. Men jag fick också en överraskning (borde det varit det?): Kan inte påminna mig att CA200 nämnt i samband med Gripen. Lite slides från FMV Sensorsymposium 2012: https://fmv.se/Global/Dokument/Om FMV/Informationsmaterial/Kurser och föredrag/20120912_09_Hannes Thelander_FMV_Gripen_sensorförmåga.pdf
This leaderboard is set to Stockholm/GMT+02:00


×
×
  • Create New...