Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 01/18/2019 in all areas

  1. 2 points
    Så vitt jag förstår så ersätter 3P-ammunitionen både den gamla zonrörsgranaten och den tidigare spränggranaten för de system som kan hantera den programerbara ammunitionen. Vad det gäller Strf 90 så borde det då gälla både version C och B1.
  2. 2 points
    Bra fråga, den största fördelen är ju förstås möjligheten att kunna ställa om mellan granaternas verkan, på de äldre vagnarna förutsattes ju snarare att du hade zonrörsgranater i magasinet för att kunna ladda om och skjuta mot flygande farkoster, nu är ju huvuddelen utav granaterna även zonrörsgranater om man vill. Så egentligen skulle jag vilja svara både ja och nej på din fråga. Skjuta på stillastående hovrande helikoptar på upp till 1000 meter, ja där har du nog en viss förbättrad förmåga. Men att försöka skjuta på rörliga mål, nej det är lika lönlöst som tidigare. Förmågehöjningen är snarare ur ett mer användarvänligt och praktiskt perspektiv än vad det är rent stridstekniskt, ska du skjuta på något som flyger krävs det radarföljning, särskilt när du sitter i en vagn och inte har någon omvärldsuppfattning, annars får du ingen verkan i målet.
  3. 1 point
    Klassnamnet kanske blir Blekinge-klass då. A26 kommer enligt navaltoday även att kunna sätta in robotar utöver den traditionella lasten av torpeder och minor. Sweden announces names of new A26 AIP submarines /Per
This leaderboard is set to Stockholm/GMT+02:00


×
×
  • Create New...