Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 01/16/2019 in all areas

 1. 1 point
  Jag tror mer på att köpet av Patriot, Mjölner (grkpbv90) och eventuellt robot 98 sätter käppar i hjulet för hur mycket mer man kan beställa. Det har som regel inte tillkommit extra pengar för ovanstående inköp utan det hanteras genom att pengar tas från annat och flyttas till inköp. Tillskottet utav de 3-4 miljarderna gör ju bara att försvarsmakten står på 0 och får det som krävs för att verksamheten inte ytterligare ska lida utav långsiktig avveckling.
 2. 1 point
  Säkert! En tredje A26 skulle vara trevligt, men personligen skulle jag hellre se att man i så fall satsade på två st av 1.000 tons versionen i stället. Behöver verkligen alla nya ubåtar i ubåtsvapnet kunna landsätta sabotagegrupper eller sända ut AUV:er? Med en ubåtsflotta på 3 GTD + 2 A26 + 2 Pelagic runt 2030 så skulle man kunna sätta upp en andra ubåtsflottilj i Berga. En Pelagic ubåt på 50 m och 1.000 ton skulle i stort sett vara lika effektiv som A26 i invasions- och ubåtsförsvaret och fortfarande kunna funka som framskjuten spaningsplattform (om än inte med samma uthållighet), samtidigt som den kanske kostar 2/3 av vad A26 kostar. Saab Expands its A26 Submarine Offer with now Three Variants to Choose From I övrigt vad gäller marinchefens tal så håller jag med om att det behövs 6-8 nya kvalificerade ytstridsfartyg (varav minst 2 st behövs levereras senast i slutet av perioden 2025-30). Dessutom så behövs definitivt också ett mindre och enklare ytstridsfartyg för den fredstida patrulleringen och som ersättning för dagens patrullfartyg, och som också kan bestyckas med sjörobot i händelse av kris eller krig och så att säga "kan täcka upp luckorna mellan de kvalificerade fartygen". En lämplig storlek för ett sådant fartyg skulle kunna vara 300 ton. Fartygen skulle kunna använda begagnade och renoverade 57 mm Mk3 pjäser från Stockholm- och Gävle-klasserna, och fartygen måste även ha ubåtsjaktkapacitet (dock kanske skrovhydrofon/torped/sjb räcker i fredstid). /Per
 3. 1 point
  Upphandling pansarvärnsrobot 58 avbruten av FMV - ändrad planering och finansiering Kan det möjligen bero på att det dröjde så länge (pga. det politiska kaoset) innan det blev klart att FM skulle få de 3 miljarderna som de begärt för nästa år? /Per
 4. 1 point
  "En-två sexa Skåne"... Den lär bli klassiker i Marinens mässar Ur Marinchefens tal igår: https://www.forsvarsmakten.se/contentassets/45a9c28b799e4434b96d926c35ff7965/marinchefen-tal.pdf
This leaderboard is set to Stockholm/GMT+02:00


×
×
 • Create New...