Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 01/15/2019 in all areas

  1. 1 point
    Jag tror mer på att köpet av Patriot, Mjölner (grkpbv90) och eventuellt robot 98 sätter käppar i hjulet för hur mycket mer man kan beställa. Det har som regel inte tillkommit extra pengar för ovanstående inköp utan det hanteras genom att pengar tas från annat och flyttas till inköp. Tillskottet utav de 3-4 miljarderna gör ju bara att försvarsmakten står på 0 och får det som krävs för att verksamheten inte ytterligare ska lida utav långsiktig avveckling.
  2. 1 point
    Nej det tror jag inte. Jag kan bara ge min lekmannabedömning, men de första två moderna 40 mm pjäserna på nästan 70 år i Marinen är knappast avsedda för två fartyg som legat i malpåse sedan 2009-10. Pjäserna är med stor sannolikhet avsedda för två av Koster-klassens minjakter. Man har tidigare talat om att man vill byta ut alla gamla 40 mm pjäser i Marinen i närtid och att Koster-klassen är prioriterad. Som jag ser det så finns det följande förklaringar till varför man har beslutat flytta LDO och ARH för underhållsarbete. Antingen så planerar man att rusta dem för någon typ av tjänst i Marinen typ kanske patrullfartyg (som RN gjort), EDO fartyg eller lednings-/bas/-stödfartyg, eller så vill man helt enkelt bara underhålla dem för att kunna spela det kortet i framtiden. Jag tror inte att de rustas för att komplettera Koster-klassens minjaktfartyg. Det skulle i så fall vara fråga om en total renovering och modernisering och förmodligen vara alldeles för dyrt. Om det nu är så att de rustas för att bli patrullfartyg eller nån annan fartygstyp med bestyckning så får de nog nöja sig med befintliga 40 mm Mk 2 pjäser (det finns ett antal sådana pjäser i reserv). Jag skulle själv gärna vilja se en marin förstärkning på västkusten och det vore himla kul om de vore avsedda för Göteborg, men tyvärr är chansen inte jättestor att så är fallet. I bästa fall så kanske ett av Stockholm-klassens patrullfartyg kan baseras i Göteborg om och när Marinen får bättre personalresurser och ekonomi. Eller så rustas de för att en utländsk marin vill köpa dem. Om detta är fallet så gissar jag att brasilianska marinen kanske vill köpa dem och testa dem inför ett ev. köp av minjakter av Koster-klass. Den brasilianska marinens minröjningsförmåga är väldigt låg och i stort behov av förnyelse, och man har även visat intresse för Landsort-klassen tidigare. Eller så kanske den singaporianska marinen vill köpa dem som reservdelsfartyg för att kunna hålla sina nuvarande minjakter i tjänst så länge som möjligt. /Per
This leaderboard is set to Stockholm/GMT+02:00


×
×
  • Create New...