Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 01/11/2019 in all areas

  1. 1 point
    Boeing leverar första KC-46 lufttankningsplanet den 10 januari 2019. Men det verkar ta många år att lösa tekniska problem med planet. Till skillnad mot tidigare lufttankningsplan så ligger inte boomoperatören på magen när denne styr lufttankningsbommen utan boomoperatören befinner sig i främre delen av KC:46:an och ser planet som skall tankas genom kameror. Detta fungerar tydligen inte tillfredsställande. Det krävs också för stor kraft för vissa av de tankande planen för att ansluta sig till bommen. Läs mer på länken: https://www.defensenews.com/breaking-news/2019/01/10/boeing-delivers-first-kc-46-but-fixes-to-technical-problems-still-years-away/
  2. 1 point
    2 år försenad, 179 st beställda. Uppenbarligen svårt med använda kameror även på denna nivå där varken utrymme eller pengar är ett större hinder. Med tanke på priserna jämfört med civil teknologi för bilar, osv, borde styrningen av bommen kunna vara i princip vara helt automatiserad kan man tycka.
  3. 1 point
    Ja Sundsvall påbörjade HTM i höstas. Ska bli intressant att se vilket/vilka fartyg som får dessa två pjäser, och om man även tänker byta ut ArtE:n (Spanradar/sikte/eldledning) Angående AU-kastare är det ju i nuläget endast 2 fartyg som får det, och Koster har redan fått systemet installerat
This leaderboard is set to Stockholm/GMT+02:00


×
×
  • Create New...