Jump to content

All Activity

This stream auto-updates     

 1. Today
 2. Kpist 16A = MP7A1 och 16B = MP7A2

  Manual Kulsprutepistol MP 7
 3. Associationleken

  Coyote brown
 4. Yesterday
 5. På måndagen besökte Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg Nordic Centre for Gender in Military Operation (NCGM) som är samlokaliserat med Swedint på Livgardet i Kungsängen. Det internationella kompetenscentrumet NCGM, ett resultat av det nordiska försvarssamarbetet Nordefco, är sedan 2013 Department Head för gender inom Nato. I denna roll utvecklar man genderförmågan och omvandlar Natos operativa behov av gender till utbildning och träning. Nordefco-länderna bildar NCGM:s styrgrupp och bidrar med personal, vilket även Nederländerna och Kanada gör. Vid besöket presenterade NCGM sin internationella verksamhet med särskilt fokus på samarbetsorganisationer som Nato, FN och EU, där centrumets expertkompetens och utbildningsinsatser är verktyg i den säkerhetspolitiska portföljen. Generalsekreterare Stoltenberg betonade både sin personliga och sin organisations engagemang i den internationella agendan för kvinnor, fred och säkerhet. Han framhöll också vikten av ett politiskt ledarskap för implementeringen av ett genderperspektiv i nationella militära strukturer och Natos operationer. – Nato är idag världsledande inom genderintegrering i militära operationer, och det är ett privilegium att i rollen som Natos expertcenter kunna diskutera områdets utveckling med Natos högsta chef, säger NCGM:s chef, överstelöjtnant Lars Berglund. Bild1 Läs hela inlägget här >>
 6. På måndagen var det dags för överbefälhavare Micael Bydéns anförande på Folk och Försvars rikskonferens i Sälen. Försvarsmakten levererar och är på väg i rätt riktning, men han belyste också att Försvarsmakten står inför stora utmaningar. – Varje dag så löser Försvarsmaktens medarbetare sina uppgifter med stor skicklighet och kompetens och vi är på rätt väg mot ett starkare försvar. Men det är nu dags att titta framåt, bortom 2020. Om den militära förmågan viker innebär det ett risktagande, inte för Försvarsmakten utan för hela samhället som vi är satta att försvara, sa ÖB Micael Bydén. Han betonar att det är säkerhetsläget i vår omvärld som sätter ribban för vilket försvar vi behöver. För att kunna möta ett svårbedömt, komplext och oförutsägbart säkerhetsläge på sikt måste Försvarsmakten fortsätta att öka den operativa förmågan. Utan nödvändiga ekonomiska tillskott kommer det att leda till att den operativa förmågan går ned. Film Läs hela inlägget här >>
 7. Den svenska brigadgeneralen Stefan Andersson blir Minusmas nye chef för västra sektorn i den FN-ledda insatsen i Mali. – Jag tar nu befälet över sektor väst. Jag är stolt över att överta uppgifterna och ansvaret att leda sektorn, säger brigadgeneral Stefan Andersson under sitt tal på överlämningsceremonin. På den nybyggda flaggplan vid sektorns högkvarter i Timbuktu står fanvakt från Burkina Faso, gäster samt högkvarterets personal uppställda för att beskåda överlämningen. Skuggorna på marken flyttar sig snabbt i takt med att solen stiger mot zenit. Plötsligt kommer ett kommando på franska och fanvakten går snabbt upp i givakt samtidigt som musik börjar spelas. Tillsammans går brigadgeneral Andersson fram med sin företrädare för sektorn, brigadgeneral Kegnon och Minusmas högsta militära chef Jean-Paul Deconinck. Media samlas snabbt framför dem för att dokumentera deras tal. – Jag är stolt över att vara en liten del i ett större sammanhang och stolt över att få bidra till fredsprocessen. Vi ska alla känna denna stolthet att få vara en del av det viktiga arbetet. Säkerheten och utvecklingsarbetet är sammankopplat och vi som soldater, i alla nivåer, måste använda all vår kunskap, förmåga och mod för att tillhandahålla säkerhet samt militär effekt, säger Stefan Andersson till styrkan. Stefan Andersson kommer vara sektorchef över en av de tre sektorer som delar upp FN:s stabiliseringsinsats i Mali under ett år framöver. – Sist vill jag tacka brigadgeneralen Kegnon för en bra överlämning – och jag önskar dig en säker resa tillbaka till Togo, avslutar Stefan Andersson sitt tal. Läs hela inlägget här >>
 8. Last week
 9. I dag söndagen den 14 januari inleddes årets upplaga av Folk och Försvars rikskonferens på Högfjällshotellet i Sälen. Under tre dagar kommer säkerhetspolitiska frågor stå i centrum. Försvarsmakten representeras av försvarsmaktsledningen med överbefälhavare Micael Bydén i spetsen: – Denna konferens är det bästa tillfället där vi får förmånen att prata om säkerhetsfrågor och tillfälle att kommunicera våra egna viktiga frågor. Överbefälhavaren Micael Bydén håller sitt anförande under morgondagen på temat ”Ett stärkt militärt försvar”. Läs hela inlägget här >>
 10. Mil-registreringsnummer

  Finns en del i denna gamla tråd
 11. Mil-registreringsnummer

  Finns det något system i hur ett registreringsnummer tilldelas ett fordon? Kan man men någon slags "nyckel" utläsa exempelvis var ett fordon varit/är placerat. Län, förband eller liknande. Eller delades sifferkombinationerna ut slumpvis? Min fråga gäller visserligen fordon under andra världskriget men samma system gäller kanske idag. Förresten, heter det registreringsnummer eller är det bara civila noviser som kallar det så?
 12. På söndag är det dags för Folk och Försvars rikskonferens i Sälen 2018. Programmet rymmer många intressanta ämnen och deltagare och så här nästan halvvägs in i innevarande försvarsbeslutsperiod är stort fokus bland debattörer, politiker och media riktat mot Försvarsmaktens olika verksamheter och deras utveckling. – Tittar man på Förvarsmakten i sin helhet kan vi till dags dato konstatera att den militära förmågan har ökat i samtliga stridkrafter, inklusive Hemvärnet. Vi ser det på genomförd övningsverksamhet – Aurora 17 inte minst, på tillförda materielleveranser och på en breddad regional närvaro. Vi levererar här och nu både nationellt och i de internationella insatserna. Men utmaningarna är många och prioriteringarna tuffa vilket med nuvarande ekonomiska ramar kommer att påverka förmågan och uthålligheten efter 2020. Det har vi varit och är fortsatt tydliga med, säger Marcela Sylvander, Försvarsmaktens kommunikationsdirektör. Försvarsmakten har som tydligt mål att under försvarsbeslutsperioden nå en ökad samlad operativ effekt. Karl Engelbrektson, arméchef, konstaterar att armén under den här försvarsperioden tagit stora kunskaps- och övningskliv framåt när det gäller brigadförmåga. Armén utvecklas nu från att ha varit optimerad att främst genomföra internationella insatser med mindre förbandsstorlek, till att kunna verka samordnat i större förband mot en kvalificerad motståndare i högre konfliktnivåer. – Det gör att funktioner som till exempel underrättelser, ledning, artilleri, luftvärn, logistik, fältarbeten och alla de funktioner som är viktiga för att komplettera de stridande manöverbataljonerna, har satts i ett sammanhang så att all verksamhet på marken kan sammanföras i en enhet. Utmaningen är att dagens krigsförband har olika status vad gäller exempelvis tillgängligt materiel. Men oavsett vad som händer framöver med ekonomi eller tillförsel av materiel så måste vi inta en struktur som möjliggör att olika krigsförband med olika grad av förmåga sätts ihop i en helhet, säger Karl Engelbrektsson. ArménNY Marinchef Jens Nykvist fastslår att marinens viktigaste bidrag till Försvarsmakten operativa effekt är att visa fortsatt närvaro i skärgården och på den strategiskt viktiga Östersjön, där det kontinuerligt rör sig cirka 2 500 fartyg. – Vi har övat mer och det har varit större fokus på internationell samverkan, framförallt med Finland där vi nu samverkar fullt ut. Under året har vi nått initial operativ förmåga med den svensk-finska marina stridsgruppen. Vi har också intensifierat övningsverksamheten när det gäller sjömålsstrid och undervattensstrid, berättar Jens Nykvist. Flygvapenchefen Mats Helgesson konstaterar att flygvapnet under perioden blivit robustare och mer krigsdugligt genom Gripensystemets utveckling, bland annat med meteor-roboten. – Det har även tillförts en hel del basmateriel och vi har utvecklat våra baskoncept. När det gäller utmaningarna framöver gäller det att hålla ihop helheten, att förbättra krigsförbandens förmåga, utbilda personal inför framtiden och samtidigt upprätthålla incidentberedskapen och genomföra insatser. Varje del för sig kräver mycket kraft och genomförs ofta av samma personal och med samma materiel. Utmaningen är att hitta en balans i allt detta, säger Mats Helgesson. Förutom rikskonferensen kommer Försvarmakten under årets första kvartal på olika sätt rapportera och redogöra för hur verksamheten inom myndigheten fortskrider. Den 22 februari presenterar Försvarsmakten sin årsrapport för 2017 och samma dag presenteras även rapporten om Försvarsmaktens långsiktiga utveckling mot år 2035 (Perspektivstudien). Den 1 mars redovisas budgetunderlaget för 2019-2021. – Det är omfattande och viktig information som nu sammanställs. Det handlar dels om att mer i detalj redogöra för vad Försvarsmakten hitintills uppnått, dels om att informera om de prioriteringar ÖB avser göra i närtid och vilka medel som behövs för det. Och sist men inte minst hur vi ser att Försvarsmakten ska utvecklas i framtiden, säger Marcela Sylvander. Flyg Läs hela inlägget här >>
 13. Dykare ur Försvarsmakten bärgade under fredagseftermiddagen kroppen efter den dykare som i söndags fastnade i en gruvgång i Tuna Hästberg utanför Borlänge. Insatsen gick bra trots att kroppen fanns drygt 400 meter in i en gruvgång på 25 meters djup. – Hög kompetens i kombination med god lokalkännedom var de två viktigaste framgångsfaktorerna, säger Jerry Lindén från Sjöstridsskolan (SSS) som ledde insatsen. Det var i söndags som en grupp erfarna dykare från Finland dök i gruvan utanför Borlänge. En av dykarna, en kvinna, fick något slags problem, drabbades av panik och avled. Hennes två kamrater återvände då upp till ytan och larmade SOS. Då vare sig räddningstjänsten eller polisen har kapacitet att genomföra så här avancerade dykningar begärde polisen stöd från Försvarsmakten. – Vi fick klartecken i onsdags kväll och planerade insatsen under torsdagen, säger Jerry Lindén. Personalen som genomförde insatsen kom från SSS, Fjärde sjöstridsflottiljen och Försvarets materielverk (FMV). Även dykare från sjöpolisen, räddningstjänsten och en expert från finska kustbevakningen fanns på plats: – Vi samarbetar med Finland inom ramen för projektet ”Dive Smart Baltic” och det var skönt att ha den finska kollegan med. På fredagsförmidagen genomfördes först ett rekognoseringsdyk som filmades: – När dykarna kom upp tittade vi tillsammans igenom filmen och kunde då konstatera att det skulle bli lite mer komplicerat än vi först trott eftersom kroppen var längre in i gruvgången än vad vi tidigare fått information om. På eftermiddagen genomfördes sedan själva bärgningen. Med hjälp av bland annat en undervattensskoter kunde kvinnans kropp tas upp. Efter 28 minuter var Försvarsmaktens dykare uppe på sex meters djup och möttes då av dykare från sjöpolisen som förde upp kroppen till ytan. – Det hela gick väldigt bra. Vi har alla jobbat med att utveckla metoder för djup och långvarig dykning i krävande miljöer. De två som var nere och genomförde bärgningen av kroppen har civila certifikat för gruvdykning och har dessutom övat i gruvan tidigare, vilket naturligtvis var en stor fördel. Innan gruppen lämnade gruvområdet genomfördes en timslång debriefing under räddningstjänstens ledning: – Det var bra att prata igenom det som vi upplevt och det känns skönt att vi kunnat hjälpa till i en sådan här tragisk situation, avslutar Jerry Lindén. Läs hela inlägget här >>
 14. Längd på sovsäck 2000 systemet

  Recon var inte 100% heller. Provade att ringa till Österrike idag men ringde för sent. Detta fenomen måste vara vanligt inom jägar/und även idag? Borde vara mer vanligt nu med teknikutvecklingen. Hade även tankar på kort sommarsäck och lång vintersäck så kängorna kunde ligga i plastpåse i yttersäcken. Sen vet jag inte med ett blixtlås på mitten och ett på sidan? Ok att man kanske spar 1 grad. Men tiden om man ska ta sig ut? Tacksam för svar
 15. Längd på sovsäck 2000 systemet

  Har du för avsikt att ha kängor och materiel som du vill värma i fotändan av sovsäcken och redan innan ligger på absoluta gränsen av max längd för säcken känns det som du skall välja 200 cm versionen. Det skiljer väl dryga hundralappen per säck. Om inte annat är det väl bara att testa när du får grejorna inomhus försiktigt så kan du returnera inom 14 dagar med distansköpslagen. Recon brukar vara trevliga, så ett samtal dit skingrar säkert alla frågetecken. https://www.recon.se/product/carinthia-defence-4 https://www.recon.se/product/carinthia-tropen 220 cm lång låter som att det borde räcka egentligen, men jag vet inte hur de mätt. Kanske har de plattat till säcken och mätt från topp till slut och då är ju iaf halva fotändans höjd + en hel del du kanske avser ha som huva medräknad i längden.
 16. Tjena Har inte hittat det i någon annan tråd så jag provar såhär. Funderar på att köpa en ny sovsäck eller ev två dvs Tropen och ev Defence 4. Notera att detta gäller endast de säckarna och inte den tidigare varianten utan myggnät. Jag har inte sovit i de nya säckarna utan endast de utan myggnät. Frågan är dock vilken längd man bör ha för att få ner kängorna i en plastpåse om man är straxt under 185cm lång. Är det plats i 185cm säcken eftersom säcken är 220cm lång och gubben får max vara 185? Har man redan tänkt på det? Det är inte de gamla jägarsäckarna utan det nya sovsäcksystemet jag undrar över. Tacksam för svar MVH LongJohn
 17. Handhavande AK5 - olika metoder

  Tack för ett uttömmande svar! Jag är utbildad på AK4 och kan det vapnet bra. AK5 har jag bara fått en kort introduktion på. Att hantera manöverhantaget med höger hand när man laddar, åtgärdar eldavbrott och gör patron ur känns naturligt, men att byta magasin känns bättre med vänster hand. Det uppskattas.
 18. GRKPBV90

  Granatkastarpansarbandvagn 90 Sista pusselbiten /Per
 19. Handhavande AK5 - olika metoder

  Ett varningens ord: Reglementen och manualer uppdateras kontinuerligt baserat på skarpa erfarenheter i syfte att vi ska vara farliga för fienden, inte för oss själva. Använd därför alltid senast fastställda publikation! - Manual Automatkarbin 5, 2018 års utgåva, är den som gäller. - SäkI-serien är ersatt av SäkR och - räkna med att pappersutskrifter har ett maximalt bäst-före-datum på en månad. Modernt och modernt, det här är som du kanske märker en fråga "som jag går igång på". Det finns inget "modernt" sätt att hantera vapen på och eventuella omladdningar. Vapen är konstruerade för att användas på ett visst sätt. Sen så kan människor hitta på saker, eller bygga om vapnen. Tittar vi på FN FAL och Ak 4 så sitter manöverhandtagen på vänster sida. Vapnen är från början konstruerade för att höger hand skall hålla i pistolgreppet och du skall använda vänster hand för att placera magasinet i magasinsstyrningen och för att dra i manöverhandtaget. Då är det även självklart att du använder vänster hand för att avhjälpa eldavbrott. Nackdelen med FN FAL (jämfört med Ak 4) är att människor råkat hänga upp vapnet på sin stridsutrustning med manöverhandtaget och blivit besvikna när de försökt skjuta då slutstycket till del varit öppet och släppt in lera eller klämt något i patronläget p.g.a. den halvdana mekanismrörelsen. Sen hoppar vi till Avtomat Kalashnikov. Vapnet konstruerades strax efter andra världskriget och fick säkringsluckan och manöverhandtaget på den högra sidan. Vapnet är konstruerat för att användaren skall använda sig av höger hand för att dra i manöverhandtaget och då sker även laddningen med höger hand. Så länge som det finns ammunition i magasinet så behöver du inte röra manöverhandtaget, men magasinen har ingen sistaskottsspärr och den ryska doktrinens fäbless för automateld gör att jag är ganska säker på att magasinsbyte enligt metod 2, sällan har tillämpats. Däremot så är det modernt idag och det finns ju överallt på Youtube hur människor håller i pistolgreppet medans de byter magasin med vänster hand för att sedan vinkla vapnet, ta sig förbi magasinet under vapnet eller ta sig över eventuella optiska riktmedel på ovansidan för att dra i manöverhandtaget... Det ser kanske häftigt ut, men frågan är om det egentligen gör något bättre, "Stay in the fight"-mentaliteten är i det här fallet suboptimalt. Ett annat exempel där användare hittar på saker med äldre konstruktioner är Ar 15/M16/M4. Vapnet är konstruerat med ett manöverhandtag längst bak och tanken är att du skall använda höger hand för att dra i handtaget när du skall ladda eller åtgärda eldavbrott. Det är också enda gången du ska behöva dra i manöverhandtaget då vapnet har sistaskottsspärr som du släpper på genom att trycka på knappen på vänstersidan. Trots detta så fick någon för sig att det var "bättre" att alltid hålla i pistolgreppet och senare dra i manöverhandtaget med vänster hand. När du gör på detta viset så fanns det från början inte så mycket manöverhandtag att hålla i och sitter hylsan fast, då får du slita lite och då hade du nog löst problemet snabbare genom att släppa pistolgreppet och använda hela högernäven (plus att snedbelastningen faktiskt rutit av dem). Därför så finns det idag en marknad för manöverhandtag som är byggda för att kunna manövreras med stödhanden, även om skjuthanden håller i pistolgreppet (d.v.s. det finns manöverhandtag där vänsterskyttar har mera att greppa på högersidan för den handen). Då kommer vi till Automatkarbin 5, FN FNC... Vapnet är konstruerat med manöverhandtaget på höger sida då det sitter i slutstycket. Fördelen med detta är att du lätt kan trycka till manöverhandtaget om vapnet är mycket smutsigt och inte slutstycket låser. FN FNC/Ak 5 hade från början inte heller någon sistaskottsspärr och därför så var tanken att laddning skulle genomföras med höger hand. Har du patroner kvar så kan du givetvis använda vänster hand för att byta magasinet, men har du skjutit slut så var tanken att du skulle använda höger hand. I och med ombyggnaden av Ak 5A till C (och modifieringen av D-vapnen) så fick vi en sistaskottsspärr på vänster sida och därför så är det inte "mekaniskt fel" att använda vänster hand vid omladdning, men vapnets konstruktion säger ändå att du skall dra i manöverhandtaget med höger hand "egentligen". Enligt den nu gällande manualen så är det upp till skytten själv om denne vill använda höger eller vänster hand för att dra i manöverhandtaget. Det är enligt manualen en smaksak och upp till den enskilda skytten, men vi som utbildare brukar i ett inledande skede endast acceptera en metod intill dess att användaren är säker på handhavandet. Min erfarenhet är att ja, det är relevant att använda vänster hand för många åtgärder, speciellt kopplat till närkamp och korta stridsavstånd. Men sen kommer vi till eldavbrott med öppen mekanism. Då ska du dra bak manöverhandtaget, titta i patronläget och eventuellt skaka vapnet. Vid dessa åtgärder så är det en betydligt säkrare metod att nyttja högerhanden för att dra i manöverhandtaget, särskilt då du får mera kraft i draget när du är på rätt sida om patronen sitter fast. Likheten mellan Ak 5 och M16 är dessutom att du måste använda högerhanden för att dra bak manöverhandtaget vid patron ur, då du måste trycka in knappen på vänster sida för att haka upp mekanismen. Så modernt och modernt... Ta det med en hälsosam nypa salt är du vänlig. Ibland är det relevant, ibland är det bara att krångla till det i onödan. Det beror på och det är inte alls självklart. Att fastställa (och även upphäva) reglementen är en uppgift som stridskraftchefer (tidigare inspektörer) och vissa andra generaler har mandat att göra. Detta görs allt som oftast i förorden till reglementena där dessa fastställs för tillämpning och ofta så upphävs tidigare reglementen i samma förord (se exemplet i http://www.luftvarn.se/ulv/soldr_mtrl_ak5.pdf). Det kan även komma en separat skrivelse som upphäver en hel hög med gamla reglementen (vilket hände under den strategiska black outen). Sen så när vi säger "SkjutR" så har i alla fall jag varit ganska så slarvig, och allt som oftast så menar vi egentligen den av MSS fastställda och just nu gällande övningsförteckningen. Men jag har länge sagt SkjutR NY för att då vet alla som är uppvuxna med SkjutR A PEK 1 och 2 vad jag menar. Sanningen att säga så låter ju SkjutR bättre än ÖFT också... EDIT: Här kan jag dock behöva göra avbön, SkjutR Grunder tar faktiskt upp en SkjutR Automatkarbin där ÖFT ingår... Jag kanske har missat ett reglemente lik förbannat! I gamla SkjutR A PEK från 1994 (?) så hade vi både ett utbildningspaket för utbildaren och övningsförteckning med färdiga planer i samma böcker. Vi slutade att använda planerna och övningarna ur Skjutreglemente för Armén, Pansarskott, Eldhandvapen och Kulsprutor och ersatte dem med diverse övningsförteckningar, trots att Skjutreglemente för Försvarsmakten, Grunder, fastställdes först 2011, men det står likväl: SkjutR FM Grunder handlar ju som bekant om att utbilda utbildaren och övningsförteckningarna uppdateras med jämna mellanrum av MSS. Det fina med den uppdelningen är att ett reglemente skall innehålla universella sanningar som gäller och som faktiskt ska vara svåra att kladda och ändra i, medans ÖFT Automatkarbin kan komma ut en gång per år baserat på erfarenheterna från föregående utbildningskull.
 20. Handhavande AK5 - olika metoder

  Säkert, men jag har inte sett den nya.
 21. Handhavande AK5 - olika metoder

  Borde inte nyare SkjutR AK stå över denna äldre publication?
 22. IRINavy Mowj Class Damavand corvette hit breakwater in Bandar-e-Anzali Port, Caspian Sea (twitter från iransk försvarsanalytiker) Damavand är den andra korvetten av Jamaran/Mowj klassen och iranska flottans nyaste större stridsfartyg. /Per
 23. Handhavande AK5 - olika metoder

  @Adeptus Bellum Ja, just så. Som jag ser det ska man alltid byta magasin med vä hand, och hö kvar på pistolgreppet (högerhänt skytt). Detta är väl ändå det moderna sättet att byta magasin?
 24. Handhavande AK5 - olika metoder

  http://www.luftvarn.se/ulv/soldr_mtrl_ak5.pdf Sid 72-74.
 25. Handhavande AK5 - olika metoder

  @Reservingenjör Nu tar jag det ur minnet, men det låter som om du syftar på SoldR mtrl vapen Ak 5 från 2004. Då fanns det endast en godkänd metod för laddning. Laddning kräver nämligen att du använder manöverhandtaget på vapnet, och kravet var då att du skulle använda höger hand för att göra detta. För patron ur så fanns det också bara ett godkänt handhavande. Däremot omladdning med ammunition kvar, den fanns i två metoder. Grundmetoden var att ta ner vapnet till höften (i stående och knästpende, ej liggande) och arbeta med höger hand. Allt annat gjordes med grundmetoden och alla hade ändå magasinsfickorna anordnade på höger sida, för att det var ändå så vi alltid gjort, och det här var den enda, godkända metoden från tidigare SoldR mtrl P. När reglementet kom 2004 som medgav att du kunde använda vänster hand för omladdning, förutsatt att det fanns ammunition kvar och att du inte behövde nyttja manöverhandtaget så minns jag ingen som faktiskt byggde om utrustningen, för "det här var ju som vi alltid gjort" och tidsskillnaden var ändå minimal. Det som däremot var fördelen med metod två var ju en högre eldberedskap vid snabba lägen och vid omladdning under förflyttning mellan eldställningarna. Men som jag sa, det var inte många som byggde om sin stridsväst för det och alla genomled inte heller fullt tillämpade stridsskjutningar där metod två verkligen kom till sin rätt. Det var först med SoldR mtrl vapen Ak 5C/D, den nya skjututbildningen och närkampssystemet som det blev modernt att alltid hålla i pistolgreppet och göra allt med stödhanden. Men då hade vi ju också reglage på bägge sidorna om vapnet (sista skottsspärren tillkom). Strax innan julen 2017 så kom "Manual Ak 5C/D" ut (Reglemente har fått en ny betydelse och vapnen har därför fått manualer och förband har fåt handböckerr) men jag har inte hunnit läsa igenom den ännu. Jag ber att få återkomma om jag upptäcker något revolutionerande.
 26. Handhavande AK5 - olika metoder

  Kan du beskriva skillnaden på de metoder du syftar på?
 27. Associationleken

  Ökenräv
 28. Handhavande AK5 - olika metoder

  Varför beskriver reglementet två olika sätt för ladda - byta magasin - patron ur på AK5? Och att den första metoden måste behärskas innan man får använda (den mer smidiga) metod två? Det är inte pedagogiskt enligt mig. Är det kanske så att metod ett lärs ut lite hastigt, för att man måste, för att sedan ersättas av metod två för vidare drill? (Jag har endast en hastig utbildning/info på AK5)
 1. Load more activity
×