Jump to content
 1. SoldFs Garnison, C Isgubbe

  1. SoldFForum

   Diskussioner OM SoldF Forum. Information, drift, utveckling, synpunkter, FAQ, etc. Allt som rör forumet och dess kringliggande aktiviteter tas upp här inne.

   EJ SoldF.com-informationssidan

   5,395
   posts
  2. SoldF.com

   Informationssidan SoldF.com. Information, feedback, felrapportering, utveckling, framtid, mm.

   EJ SOLDF FORUM

   1,402
   posts
 2. Försvarsdepartementet, C Dobberman

  1. FM AKTUELLT / Förändringar / Försvarsbeslut

   Forum för större förändringar, försvarspolitik och högre styrda omorganisationer. T.ex försvarsbeslut, nedläggningar, osv.

   17,285
   posts
  2. Krig och Konflikter Idag

   Forumet är öppet för diskussioner kring AKTUELLA Krig och Konflikter. Viss utrikespolitik tillåts diskuteras..lite.
   EJ HISTORISKA KONFLIKTER

   23,073
   posts
  3. Krigsarkivet

   Här diskuteras Historiska konflikter samt tänkbara scenarion

   4,172
   posts
 3. Kasern - Militära Forum, C Krook

  1. Luckan

   Här diskuteras ÖVRIG MILITARIA som inte ryms under någon av de andra rubrikerna.
   Tex. Nyheter, utländska enheter, stridsteknik, mm.

   93,314
   posts
  2. Filmsalen

   Här diskuteras, tipsas och visas MILITÄR MEDIA. Tex TV-dokumentärer, tidningar, rekryteringsfilmer, infofilmer, foton, etc.

   9,378
   posts
  3. Rekryteringskontoret

   Här diskuterar vi allt om grundläggande militär utbildning (GMU), inryckning, lämplig placering, olika tjänster, etc. Inför soldatyrket helt enkelt.

   68,752
   posts
  4. Hemvärnet och Frivilliga försvarsorganisationer

   Diskussioner rörande Hemvärnet och övriga försvarsanknutna frivilligorganisationer.
   Vapen och Utrustning behandlas i sina resp ordinarie forum.

   42,634
   posts
  5. SOLDINT

   Här pratar vi om utlandstjänstgöring och det som rör svenskar som tjänstgör utomlands i/genom Försvarsmakten.

   46,764
   posts
 4. Materielverket - Vapen, Materiel, Fordon och Utrustning, C Yman

  1. Kasunen

   Här diskuteras vapen och vapensystem. Allt från pistoler till radaranläggningar och robotar.

   63,938
   posts
  2. Transportcentralen

   Här diskuteras militära farkoster som inte passar i Sjö, Mark eller Luft delen.

   2,892
   posts
  3. SJÖ

   Båtar, Fartyg, Jollar, UV-farkoster, Flottar, Flytetyg etc

   12,635
   posts
  4. MARK

   Hjulfordon, Bandfordon, Vagnar, Släp etc

   34,888
   posts
  5. LUFT

   Allt som flyger

   32,945
   posts
  6. Materielplatsen

   Här diskuteras personlig och gemensam utrustning, även alternativ civil utrustning och utrustningstips.
   Köp och säljannonser är INTE tillåtna.

   84,450
   posts
 5. Soldathemmet - Icke militära Forum, C Ing

  1. Markan (off topic)

   Här diskuteras allt möjligt som inte passar in under de andra kategorierna. ENDAST ICKE MILITÄRA ÄMNEN.
   Poster i denna avdelning räknas inte.

   120,235
   posts
  2. Dagrummet

   Här diskuteras ICKE MILITÄR TV, Film, Tidningar, Internet och andra mediaformat.
   Militär media behandlas i FILMSALEN.
   Poster i denna avdelning räknas inte.

   40,801
   posts
  3. Teknikenheten

   Forumet för IT-support, dator, TV-spel, mobiltelefoni och andra datorrelaterade problem, information, tips, mm.
   Poster i denna avdelning räknas inte.

   17,862
   posts
  4. Hinderbanan

   Här diskuteras fysisk aktivitet i alla dess former, inför, under och efter tjänstgöring, men även på fritiden.
   Poster i denna avdelning räknas.

   9,674
   posts
 6. Besök och gästforum, C 9x19

  1. Öppet hus

   Ett öppet forum där alla kan ställa frågor utan att behöva bli medlem. Inlägg av gäster förhandsgranskas innan de visas. Alla IP-adresser loggas och allt oseriöst raderas omgående.
   OBS! LÄS reglerna i forumet INNAN ni skriver.

   7,806
   posts
  2. Signalcenter

   Insamlade nyheter. Integrerade nyhetsflöden från Försvarsmakten.

   4,468
   posts
 • Forum Statistics

  36,805
  Total Topics
  790,323
  Total Posts
 • Member Statistics

  9,413
  Total Members
  773
  Most Online
  V_N
  Newest Member
  V_N
  Joined


 • Topics

 • Posts

  • https://fmv.se/sv/Nyheter-och-press/Nyheter-fran-FMV/Ny-insatshjalm/
  • Måndagen den 16 oktober 2017 ryckte de in på Markstridsskolan för att gå den nivåhöjande utbildningen Taktisk kurs armén, Tak A. ”Var offensiva i tanke och handling, det är ni som är framtidens chefer och ledare i armén”, sa chefen för Markstridsskolan, överste Stefan Smedman när han hälsade dem välkomna. Torsdagen den 21 juni, sju månader senare var det dags för examen för eleverna vid Tak A. – Jag tycker det har varit en mycket bra utbildning, jag är glad att vi fått möjligheten att utbilda oss både mot att bli kompanichef och mot befattning i bataljonsstab, säger Magnus Trapp från pansarbataljonen på I 19 i Boden. Taktisk kurs armén 2017-2018 är en ny kurs. Den tidigare nivåhöjandeutbildningen till kapten, OF 2, ersattes av ett nygammalt koncept med erfarenheter och delar ur taktiska programmet och OF 2 för att återta och skapa en helhet för de som går nivåhöjande utbildning. Tidigare har utbildningen genomförts genom delkurser, en grundkurs och därefter påbyggnadskurser, så kallade yrkes- och befattningskurser, YBK, som eleverna gått beroende på vilken inriktning de skulle ha efter utbildningen. Nu har konceptet återtagits, eleverna går in på skolan som löjtnant och kommer ut som blivande kapten och är utbildad inom såväl kompaninivå som bataljonstabsnivå, med kunskaper inom truppföring samt förbandsutbildning med skarp ammunition.
   – Det nya konceptet med en sammansatt kurs har fungerat mycket bra, här utbildar vi eleverna så att de är färdiga för nästa nivå. Jag upplever att såväl elever som förbandens representanter är mycket positiva, berättar överstelöjtnant Ola Palmquist, kurschef. Praktik under större övningar I utbildningen ingår också en hel del praktik under större övningar. Under Brigadstridsledningsövningen, Brigstri 18, fick eleverna öva på olika befattningar i sina respektive bataljonsstaber och under övningen Våreld fick de möjligheten att truppföra som kompanichef.
   – Konceptet att vi fått utbilda oss mot att bli kompanichef och mot befattning i bataljonsstab har gett väldigt mycket. Att få öva i olika befattningar i bataljonsstab ökade min förståelse för bataljonens uppgifter och hur mitt kompani kan bidra till helheten. Det känns bra att ha den förståelsen nu när jag kommer hem och ska hoppa på en befattning som ställföreträdande kompanichef på stridsvagnskompaniet. Dessutom fick jag möjligheten att truppföra ett stridsvagnskompani under Våreld och det var också oerhört nyttigt att få prova på, säger Magnus Trapp. Slutspurt med fältövning och brigadspel Under de två avslutande veckorna av utbildningen genomförs en fältövning och ett brigadspel. Fältövningen i Skåne genomfördes i området kring Åhus, i samma område som det avslutande brigadspelet. Det var nu elevernas taktiska lösningar skulle prövas mot varandra. All den kunskap som de fått under året, tillsammans med gammal kunskap och erfarenhet men också viljan att prova nya lösningar och idéer fick sin plats under veckan. Efter fältövningen i Skåne knöts säcken ihop med det stora dubbelsidiga brigadspelet inne på Markstridsskolan. Det genomfördes som ett spel på karta med totalt sex brigader som kämpade tre och tre mot varandra till någon har vunnit.
   – Brigadspelet var mycket lärorikt och spännande, att få möta en tänkande motståndare med stora resurser var mycket givande. Jag är för övrigt mycket nöjd med utbildningen i sin helhet. En av höjdpunkterna var när jag fick truppföra som chef för trosskompaniet under Våreld, berättar Frida Sjöström från Södra skånska regementet. Läs hela inlägget här >>
  • Nu kan jag inte de tekniska specifikationerna på hur olika vapen funkar, men har inte alla AR samt derivat problemet att de har en rekylbuffert som sticker ut bak, som innebär att man inte kan ha fällbara kolvar? Okej, jag har alltid trott att Ksg är en gammalmodig beteckning på Ksp.   Sant.
  • Under högtidliga former sjösattes HMS Gotland den 20 juni efter en länge tids modifiering på Saab Kockums varv i Karlskrona. På Saab Kockums varv råder en festlig stämning i det vackra, men blåsiga, försommarvädret. Det är äntligen dags för sjösättningen av HMS Gotland efter halvtidsmodifieringen. Gotlandsklassen, uppkallad efter den första ubåten i sin klass – HMS Gotland, levererades ursprungligen till Försvarsmakten i mitten av 90-talet och var då en av världens mest moderna ubåtsklasser. Efter ett antal år med viktiga uppdrag både nationellt och internationellt var det så dags för en så kallad halvtidsmodifiering. En halvtidsmodifiering är en sorts livstidsförlängning av ubåten, där det bland annat finns utrymme att modifiera och modernisera olika system ombord.  Detta förfarande utgör en naturlig del i en ubåts livstid.   För HMS Gotland har halvtidsmodifiering inneburit en hel del moderniseringar och ubåten har bland annat fått uppdateringar som kommer att finnas i nästa generations ubåtar. Nästa generations ubåtar, den klass som fått namnet A26, byggs även de för närvarande av Saab Kockums. Detta gör att övergången från Sveriges nuvarande ubåtsförmåga till dess att A26 levereras till Försvarsmakten blir mindre, då de svenska ubåtsbesättningarna redan hunnit arbeta med vissa av de kommande systemen. Ubåtsbesättningen som tillhör HMS Gotland har under tiden för halvtidsmodifieringen genomgått flertalet utbildningar för att vara redo att börja arbeta med de nya systemen. Ubåten Gotland möter åter Neptuns salar På förmiddagen den 20 juni var det dags för att åter sjösätta HMS Gotland. En stor samling människor hade samlats utanför ubåtshallen på Saab Kockums varv i Karlskrona för att beskåda ubåten sänkas ner i hamnbassängen.  Bland annat fick anställda vid Saab Kockums och personal från Första ubåtsflottiljen lyssna på när Marinens musikkår inramade sjösättningen. Vid ceremonin hölls även tal, bland annat av marinchef Jens Nykvist som själv har sin militära bakgrund i Första ubåtsflottiljen och Gotlandssystemet. Under lite drygt två år har förväntningarna på den halvtidsmodifierade ubåten byggts upp och i och med sjösättningen kan nästa steg i processen inledas. Nästa steg för HMS Gotland innebär provtursverksamhet i Försvarets materialverks (FMV) regi, men med stöttning av personal från Första ubåtsflottiljen samt Sjöstridsskolan. Efter detta är HMS Gotland åter redo att levereras till Försvarsmakten. Läs hela inlägget här >>
  • Helgen den 24 till och med den 27 maj genomförde hemvärnets CBRN-plutoner särskild övning för förband. Övningen genomfördes på Totalförsvarets skyddscentrum, SkyddC, i Umeå. Första CBRN-kompaniet vid SkyddC stöttade med sin spetsförmåga för att göra övningen så bra och produktiv som möjligt. De två intensiva övningsdagarna under denna övning låg på torsdagen och fredagen. Hela bredden av förbandet tränades i sina respektive uppgifter, från att planera under tidspress till att öva på att sanera några av hemvärnets fordonstyper som bandvagn och terrängbil. Bland de mer utmanande momenten för rekognoseringsgrupperna var att bedöma riskobjekt, från uppbyggda i övningsmiljö till mer konkreta sådana. Precision från grunden Övningen började dock på lägre nivå. Redan att få på sig handskarna kan vara riktigt svårt med CBRN-hantering. Det är ju inte ett lager handskar som ska på utan tre. Och när man sedan har kladdat ner den yttre handsken så gäller det ju att göra sitt bästa för att inte kontaminera nästa lager handskar. Föremål för träning! Kopia av lägenhet Vid SkyddC har utbildningsstödsavdelningen skapat en kopia av en lägenhet. I den kan rekognoseringspersonal träna på att göra rätt åtgärder när man går in i en byggnad. Från ovan kan övningsledaren kontrollera att de övade agerar i enlighet med de inövade modellerna för att finna det som gruppen söker. Anläggningen ger en extra dimension till det faktum att rekognosering är en typ av specialiserat spaningsarbete. Sammanfattningen av övningen är att den var mycket givande. Första CBRN-kompaniet stöttade verksamheten inom sakområdet med allt från övningsledare och mentorer till materiel. Utvecklingen under en helg som denna blir naturligtvis stark åt det goda hållet och under söndagen kunde gästerna från söder återvända, berikade av helgens goda precision. Läs hela inlägget här >>
 • Images

×