Jump to content

All Activity

This stream auto-updates     

 1. Today
 2. Försvarsmakten stödjer sedan några dagar Socialstyrelsens särskilda organisation med stabspersonal. Och det stödet behövs, för utbrottet av covid-19 till följd av det så kallade coronaviruset har ökat belastningen på Socialstyrelsen och dess anställda, som nu måste arbeta på ett nytt sätt. Under virusutbrottets första veckor har Försvarsmakten stöttat flera olika aktörer runt om i landet. Till exempel har personal har ställts till förfogande för att bygga tält utanför sjukhus, sköta transporter och bygga upp hela fältsjukhus. Utöver det har utrustning fördelats om till sjukvården. Sedan i fredags stödjer myndigheten nu även Socialstyrelsen med stabspersonal. Från Militärhögskolan Karlberg kommer insatsens chef, Johan Falkholt, tillsammans med sex kollegor. Men på plats för att stödja finns även myndighetspersonal från Försvarsmaktens högkvarter och MSB. − Vi formerar oss fortfarande tillsammans med Socialstyrelsen i krisorganisationen. Man bygger staben och arbetssätten samtidigt som vi arbetar i den. I går tog vi till exempel fram ett nytt koncept för mötesstrukturen som eventuellt sjösätts i morgon. Vi gör om saker hela tiden, säger överstelöjtnant Johan Falkholt. Socialstyrelsen ser löpande över sina stödbehov. Hur insatsen ska se ut och vilken typ av stöd, och vilka kompetenser stödjande personal bör ha, kan därför komma att förändras. Försvarsmakten har i nuläget godkänt att stödja med personal fram till och med sista juni. Behövs det finns ytterligare ett 20-tal anställda på Militärhögskolan Karlberg redo att med kort varsel byta arbetsplats. En av dem som redan gjort det är kapten Martin Järvinen, som till vardags är mentor till kadetter på Militärhögskolan Karlberg. Han är imponerad av vad Socialstyrelsen hittills hunnit med. Martin − På tre veckor har Socialstyrelsen byggt upp en stor organisation. Nu finns en krisorganisation på 30-50 personer. I det ingår att bygga upp ledningsrum, infrastruktur, IT-stöd. Imponerande snabbt, säger Martin Järvinen. Martin var en av de första att förstärka sektionen för lägesanalys. Fyra dagar senare är det strax under tio medarbetare i sektionen. Personer som kommer från sjukvården och andra myndigheter. − Personalen här är mycket glada att vi är på plats och att vi stöttar, och vi har tagits väl omhand i en positiv atmosfär, säger Martin Järvinen. Försvarsmakten stödjer Socialstyrelsen enligt stödförordningen 2002:375. I den definieras hur personal från Försvarsmakten ska bete sig när de stödjer andra myndigheter. Det innebär till exempel normalt att stödjande personal inte får agera myndighetsutövande, alltså att personalen inte ska handlägga ärenden eller ta beslut. Läs hela inlägget här >>
 3. Enligt FM:s egen video så verkar de använda nyare prylar än HK416.
 4. Din inskrivning är inte på något sätt orättvis och det har heller inte skett något misstag. Du har haft otur. Din inskrivning följer de förhållningsregler från TRM kopplat till att det alltså råder en världsomspännande pandemi. Självklart ska du försöka få ett ändrat beslut men med tanke på omständigheterna skulle jag bedöma dina chanser att lyckas som små. Det kan kännas som att det påverkar ditt liv enormt men du tillhör fortfarande de 4% av varje årskull som faktiskt för göra GU. Gör bra ifrån dig under GU så har du mycket stora chanser att kunna ta anställning som Jägarsoldat när du är klar.
 5. Yesterday
 6. Det har självklart varit snack om att införskaffa HK 416 eller HK417 men om den skulle ersätta AK5C eller ändats vara tillgänglig för vissa förband är oklart. Den Norska Försvarsmakten standardvapen är den tysk tillverkade HK416 med handtag och Aimpoint CompM4 som väger runt 2,950-3,850kg som inte är så tungt alls och har ett kaliber på 5,56 x 45mm NATO. HK416 används samt av SOG och andra specialförband. Innan den vore bli lanserad för jägarförband kommer vapnet gå igenom tuffa testar av SOG, FMV och MSS. Det vore nog ett optimalt vapen för svenska jägarförband iallafall.
 7. Om Tyskland köper nya karbiner kommer det att finnas G36 från deras reservlager att köpa. G36 kan användas som en ersättare för de som har AK5D etc. Låt sedan hemvärnet få de Ak5 som kan användas och har ersatts. Då ett första köp blir nog bara runt 25-30 tusen nya karbiner i okänd kaliber. Det är helt beroende på till vad PSG90 används. En skarpskytt behöver ett bättre vapen än både AK4D och en PSG90. Men det är vad försvaret nu har. Fördelen med ny halvautomatiskt prickskyttevapen i 338 gör att den även närmar sig den tyngre AG 90 i cal 12,7 mm.
 8. Den delen med ny karbin har diskuterats under flera år. Där några nämner HK416 el 433 och även M4 modeller. Eller AR15 varianter. Vilken det sedan blir återstår att se. Då beställning och utprovning på ny karbin har skjutits framåt under några år. Men ett prickskyttegevär i 338 LM el NM är ju ute på förfrågan. Därför förordar jag 338 NM som även passar nya KSP/LMMG. Då man även diskuterar ny kaliber till kommande karbiner. Då Tyskland tittar på ny karbin så kommer det att finnas gott om G36 om man skulle vara intresserad. Och kan vara intressant som ett komplement. Då första köpet kan röra sig om 25-30 tusen. Men även understödsvapen är viktigt och speciellt för sådana förband. Där nya GRB M3/4 kan använda ny ammunition och även nå längre med sin raketammunition. Där de även kan leda in artilleri/raketartilleri.
 9. Alla borde ha något som är bättre än AK5. AK4D kan inte ersätta PSG90, det är långt ifrån i prestanda. G36 vill jag inte ha i någon form.
 10. Sedan i höstas har HMS Gladan, en av Sjöstridsskolans två skonerter, seglat med elevbesättningar runt Kanarieöarna. Ursprungsplanen var att fortsätta så fram till mitten av maj, men på grund av coronaviruset beslutades att tidigarelägga resan mot Sverige med nästan två månader. De 25 elever som skulle flugit hem den 18 mars fick istället beskedet att segla fartyget hela vägen hem. Nu har besättningen precis kastat loss igen efter några dagar i Lissabon. Där har de väntat ut den värsta nordanvinden samt bunkrat färskvaror och drivmedel. En av eleverna ombord är Emelie Hejdeström, 19 år från Finspång. Hon tycker att resan så här långt har gått bra. – Visst får jag hemlängtan och saknar familjen till och från men för det mesta går tiden fort och vi lär oss en massa. Jag ser jag det som ett äventyr och nu är jag taggad på att komma iväg och segla hela vägen hem. – Jag har ingen direkt erfarenhet av att vara till sjöss så de första tre dagarna var ganska jobbiga med sjösjuka. Men befälen ombord stöttar och är hur bra som helst, så det känns riktigt bra nu, säger Emelie. Dygnen med vaktavlösning går sin gilla gång, och om tiden går långsamt under utkikspasset uppe i masten, så är istället måltiderna dagens bästa stund. Framför allt vid lunch, då hälsningar hemifrån, som skickats via Gladan och Falkens blogg, läses upp. Lös uppgiften Fartygschef Carl-Johan Ekholm är positiv och nöjd med läget. – Vi har haft några fina dagar här i hamnen i Lissabon. Vi har förstås inte kunnat se något av staden, men både elev- och den fasta besättningen har haft tid att vila upp sig, tvätta kläder och möjlighet att ringa hem. Han berättar att planen när man kastade loss från Teneriffa, var att segla upp till Brest i Frankrike men en ett hotande oväder gjorde att man valde att göra ett hamnstopp lite i förtid. – Man ska inte ge sig in i busväder om man inte måste. Han berömmer sin besättning, både elever och den fasta besättningen som fungerar mycket bra tillsammans ombord på 'marinens flytande klassrum'. – Vi har en jättebra stämning ombord och den här långa tiden gör att vi verkligen kan utbilda våra elever i sjömanskap: laget före jaget. Vi har fått ett uppdrag som vi måste lösa tillsammans, nämligen att segla HMS Gladan ända hem, säger Fartygschef Carl-Johan Ekholm. Vadslagning Nu väntar 1500 distansminuter innan besättningen på 39 man når sin slutdestination, Öckerövarvet i Göteborg. Prognosen säger nordliga vindar några dagar till, därefter ett efterlängtat väderomslag och vind från syd. När är de framme då? Besättningen har slagit vad och fartygschefens erfarenhet säger den 12 april. Vi får se vem som har rätt. Läs hela inlägget här >>
 11. Sedan 2011 korar Sustainable Brand Index Sveriges mest hållbara varumärken varje år. I år rankades Försvarsmakten för första gången som ett av landets mest hållbara varumärken med plats 24 av totalt 381 myndigheter, organisationer och företag som bedömts utifrån FN:s globala mål för hållbar utveckling. Försvarsmakten har sedan januari 2018 intensifierat sitt arbete med hållbar utveckling. Hållbarhetsarbetet tar avstamp i lagar och förordningar som måste följas, de nationella miljökvalitetsmålen, men främst FN:s globala mål för en hållbar utveckling. – Ett exempel på detta är mål 16, fredliga och inkluderande samhällen. Detta är vårt huvuduppdrag som vi arbetar med varje dag, året runt, säger Naznoush Habashian, Försvarsmaktens hållbarhetschef. Utifrån Försvarsmaktens huvuduppdrag har det tagits fram interna mål som myndigheten följer. Tydliga resurser har satts in för att uppnå dessa mål. – Vi har systematiserat vårt arbete vilket har resulterat i att Försvarsmaktens arbete har förtydligats och synliggjorts både internt och externt i denna kontext, säger Naznoush Habashian. Hållbarhetsarbetet är en naturlig och integrerad del i Försvarsmaktens arbetssätt, på alla nivåer och i alla berörda styrningar. Huvuduppgiften ska alltid vara i fokus och hållbarhetsarbetet ska skapa förutsättningar för att bedriva huvuduppgiften. – Det är otroligt roligt att Försvarsmakten nu uppmärksammas och det visar att vårt arbete med hållbar utveckling gör skillnad. Hatten av för alla medarbetare som dagligen bidrar till ett mer hållbart försvar, säger Naznoush Habashian. Läs hela inlägget här >>
 12. Att bygga säkerhet tillsammans med andra i vårt närområde är en av byggstenarna i svensk försvarspolitik. För drygt en vecka sedan genomförde svenskt stridsflyg och franskt stridsflyg baserat på franskt hangarfartyg en samövning i och omkring svenskt territorium. Inom samarbetet i den Europeiska unionen blir det europeiska militära samarbetet allt viktigare. För att öka vår förmåga att samverka med andra europeiska länder övar vi såväl med flera andra länder som med enskilda länder. Fokus är att samöva operativa förmågor, oberoende av geografi för att kunna möta olika utmaningar i en osäker framtid. Ett fredligt, säkert och stabilt norra Europa kräver internationella samarbeten. Östersjön är och ska förbli ett öppet hav för alla länder. Detta ligger i EU:s och i alla Östersjöländers intresse. Under de två dagar övningen genomfördes ingick även samverkan med ett franskt hangarfartyg – Charles De Gaulle. Målsättningen var att de svenska stridsflygen skulle fingera fiende och målsättningen var att bekämpa fartyget. − Den första övningsdagen genomfördes i danskt luftrum väster om Jylland med bra samverkan mellan franska och danska flygstridsledare. Den danska incidentberedskapen, i form av två F-16, eskorterade oss in i övningsområdet där vi senare leddes av fransk E-2C. Samverkan fungerade väldigt bra och övningen genomfördes med gott resultat, säger Johan Jeppsson från TU JAS, taktikutvecklingsavdelningen för Jas 39 Gripen. Tillsammans för operativ effekt Under den andra övningsdagen, som genomfördes i svenskt luftrum med ledning av svensk flygstridsledning, utgick den planerade lufttankningen från en fransk tanker på grund av rådande Coronapandemi. Denna dag fingerade fransmännen fiende, där de hade som uppgift att luftförsvara ett punktmål som svenskt stridsflyg skulle slå ut med precisionsstyrda bomber. − Tyvärr kunde vi inte genomföra den planerade lufttankningen, men de franska Rafale-flygplanen kunde tanka från varandra, en så kallad buddy refueling. Detta gjorde att vi fick till ett bra övningsutbyte enligt vår planering. − Jag upplever fransmännen som mycket professionella och det har gått väldigt bra att planera och genomföra övningen tillsammans med dem. Internationell samverkan där vi ska lösa gemensamma operationer ger operativ effekt till våra förband, avslutar Johan Jeppsson. Läs hela inlägget här >>
 13. KJ har sätts med G36C med ljuddämpare och rödpunkt sikte dock är det endast säkert för ett stridspar av krypskyttar. Jägarförband är lättrörliga, en AK5C som väger nästan 5kg det är nog inte direkt det optimalaste för ett jägarförband. Tänkte mig mer då runt lätta vapen såsom M4 Karbin eller HK416.
 14. Inom vissa saker kan olika förband behöva vapen som inte är så spridda inom försvaret. SOG har ju redan andra typer av vapen. Är det vettigt att man ska bära på både PSG90 och AK5 samtidigt. Istället för ett halvautomatisk vapen för prickskytte eller för skarpskytte. Där AK4D är en lösning endast för de vanliga förbanden. Deras 81 mm grk kan behöva olika typer av specialammunition. För att vara mer effektiva och nå längre. Sedan förespråkar jag att vissa förband inkl hkp och fartyg kan skaffa ny KSP 338 NM. Där en TKSP inte passar eller är lämplig.
 15. Bör svenska jägarförband ha tillgång till andra vapen än konventionella förband? Vad är er åsikt/idé?
 16. Last week
 17. Boeing KC-46 har fått ett nytt problem: läckage i bränslesystemet. Flygplanen får inte användas utom i absolut nödfall. I december hade 30 plan levererats. https://www.thedrive.com/the-war-zone/32818/the-air-force-has-revealed-that-its-troubled-kc-46-tankers-leak-fuel-excessively
 18. Det är alltid en god idé att hålla sig fysiskt aktiv. Och som anställd i Försvarsmakten är det särskilt viktigt att träna och hålla igång. Tjänstgör man dessutom i Mali blir träningen ännu viktigare för att kroppen ska orka med arbetet i värmen. Språngmarsch Med hög värme måste arbetet anpassas. Är det riktigt varmt får vissa saker helt enkelt göras tidigt på morgonen eller väntas med tills kvällen då det är lite svalare. Men det är enklare att hantera varmt väder om vätskebalansen är god och man håller kroppen i trim. Core-övningar i par. Och behovet att hålla kroppen i trim och det goda humöret uppe minskar inte bara för att man tvingas uppehålla sig på en mindre yta – snarare tvärtom. Men det kan vara lite knepigt. Oavsett om man jobbar hemifrån i Sverige, eller från karantän i Mali. Tunga lyft om kvällen. Många av de goda vanor och rutiner man tidigare lutat sig mot måste ersättas med annat. De naturliga rörelserna under en dag minskar också när avstånden krymper – som de lätt kan göra under en karantän. Plötsligt kan man råka ut för en massa stillasittande som kroppen inte är van vid. Så det gäller att vara kreativ och ta vara på de möjligheter som ges till fysisk aktivitet. Och det har det funnits många exempel på under tiden personal ur Mali 11 suttit i karantän. Ett led linje promenad. Promenader är centrala – fram och tillbaka och runt runt på de små karantänsområdena. Det går att samla på sig en hel del steg under en dag även om det krävs tålamod. Bäst är självklart om man kan bli lotsad ut under de tidiga timmarna då inga andra rör sig ute och få tillåtelse att röra sig över de större ytorna en stund. Droppboll Vid sidan av promenader spelas pingis och ”droppboll”, en klassisk handbollsinspirerad sport där en tennisboll ska föras in i motståndarlagets målyta. Med hjälp av provisoriska gym med bland annat kettlebells och skivstänger finns det också chans att bli ännu starkare. Möjligheterna är helt enkelt stora för den som känner och vill bejaka sin rörelseglädje. Försynt anslag som lockar till delaktighet. I tider som dessa gynnas förbandet särskilt av att många kan mycket och skilda saker. Då finns initiativrika kamrater som kan dela med sig sin kompetens och arrangera rörlighetsträning för de som vill delta. Styrka och kondition är viktigt för en soldat men det får inte slarvas med stretchningen. Rörlighet är viktig och individuellt. Läsa hela inlägget här >>
 19. Japanese destroyer is damaged in collision with Chinese fishing vessel in East China Sea JS Shimakaze är den sista japanska robotjagaren med Standard SM-1MR robotar och Mk 13 lavettage som fortfarande är i tjänst, och jag tror även att hon är det sista japanska fartyget med 127 mm L54 kanoner typ Mk42. Hon är planerad att ersättas av den andra AEGIS jagaren av Maya-klass (JS Haguro) nästa år. Shimakaze betyder ö vind. /Per
 20. Är man intresserad av vilka vapen de hade etc så är denna länk intressant. http://jaegerplatoon.net/MAIN.html
 21. Parallellt med den omfattande pandemin pågår verksamheten vid Norrbottens flygflottilj, F 21, i stort sett precis som vanligt. Trots begränsningar i och med de åtgärder som genomförts i kölvattnet av Covid-19 har den planerade krigsbasveckan genomförts på flottiljens sidobas i Vidsel under vecka 13. - Även om vi alla påverkas av situationen på något sätt är det viktigt att komma ihåg att vi har en beredskap att hålla och uppgifter att lösa över tid. Därför måste vi fortsätta att öva och upprätthålla vår förmåga, både själva och tillsammans med andra. Under onsdagen genomfördes ett så kallat Cross Border Training-pass med finska flygvapnet över svenskt luftrum så även om gränserna till våra grannländer är stängda på marken så fortsätter vi att öva tillsammans i luften, säger flottiljchefen överste Claes Isoz. F 21 har sin huvudbas på Luleå Kallax flygplats med sidobaser i Jokkmokk och Vidsel. Under vecka 13 flyttade 211:e stridsflygdivisonen och 31:a flygunderhållskompaniet verksamheten till Vidselbasen där man verkade från de spridda klargöringsplatser som ligger en bit ifrån banan - det man brukar benämna ”bakom”. Att man flyttade verksamheten till Vidsel under veckan hade ingen koppling till Covid-19 utan var planerat sedan länge. - Deltagarna under krigsbasveckan jobbar till vardags tillsammans på flottiljen så ur smittsynpunkt blir det ingen skillnad. Snarare minskar risken i och med att man håller sig för sig själva och inte träffar andra på samma sätt, säger Claes Isoz. Värnpliktiga flygmekaniker under utbildning I årets kull av rekryter finns 22 flygmekaniker som nu för första gången får genomföra verksamhet på annan plats och under mer komplicerade förhållanden. Kapten Dan Holmgren, till vardags plutonchef vid 31:a flygunderhållskompaniet ledde kompaniets verksamhet på plats. Trots att de var tvungna att bedriva verksamheten på ett lite annorlunda sätt med hänsyn till det rådande läget i omvärlden var han mycket nöjd. - Under den här veckan har vi bakat in rekryterna i de olika grupperna tillsammans med två officerare i varje grupp. Krigsbasveckan är ett viktigt försteg både kunskaps- och erfarenhetsmässigt inför slutövningen som sker under Aurora 20 i maj. Vi har fokuserat på att få utbildningen rätt och har därför gått ganska lugnt och metodiskt till väga under veckan. Under Aurora kommer de självklart få öva mer fullt ut, köra mer fordon och uppträda mer taktiskt och skyddat än vad de gör idag. - Det är viktigt att de får uppleva skillnaden mellan att verka från huvudbas i Luleå jämfört med att verka från Vidsel. Allt blir mer komplicerat här. Det är större ytor, längre transportsträckor och längre ledtider vilket innebär att man måste planera noggrannare och ha med sig mer utrustning. ”Fantastiskt lärorikt” En av rekryterna på plats på Vidselbasen är Erik Lundqvist från Luleå som gör värnplikten som flygmekaniker. Nu har han och några andra värnpliktiga tillsammans med två officerare hängt fyra stycken Jaktrobot 99 och laddat automatkanonen på ett Jas 39 Gripen. - Under vecka tolv övade vi rörlig klargöring för första gången inne på flottiljen och nu gör vi samma sak fast här i Vidsel. Här har vi en flygtekniker och en hjälpmekaniker som ska se till att maskinen är redo att flyga. Flygteknikern går varvet runt planet och ser så att allt är ok och mekanikern brukar hjälpa till att tanka och kontrollera kabinen så att säkerhetsfunktioner så som raketstolen fungerar som de ska. Och hur är det att verka på en krigsbas jämfört med huvudbasen? - Det är fantastiskt lärorikt. Här har du inte tryggheten i hangarer och tillgång till materiel på samma sätt utan här blir konsekvenser av eventuella friktioner tyngre. Det blir en helt annan sak. Han är en av de rekryter som siktar på att fortsätta som flygmekaniker efter avslutad utbildning. - Jag vill självklart fortsätta med det här. En sak jag uppskattar med den just den här tjänsten är att man får delta i den vardagliga flygverksamheten. Och det är skarp tjänst varje dag. Nöjd divisionschef Under veckan har piloterna från 211:e stridsflygdivisonen flugit fyra pass varje dag. Under onsdagen genomfördes även ett CBT-pass (Cross Border Training) tillsammans med finska flygvapnet i luftrummet över norra Sverige. CBT genomförs i stort sett på veckobasis tillsammans med både norskt och finskt flyg. - Jag är supernöjd. Det har gått jättebra på så sätt att det inte har varit helt friktionsfritt - så vi har fått chansen att lära oss massor. När man övar på krigsbas behöver man sällan simulera problem eller friktioner, de tenderar att dyka upp ändå och utifrån detta får man sen chans att dra viktiga lärdomar. Men trots det har vi löst problemen, fått upp planen i luften och levererat verkan, precis som vi ska, berättar major Daniel Jannerstad, chef för 211:e stridsflygdivisionen. Läs hela inlägget här >>
 22. SAAB har nu skiftat fokus på testerna av Gripen E/F från "basic flight trials" till tactical and sensor suites": Gripen E/F shifts focus from flight to sensor tests /Per
 23. Jag var på antagningsprövning (pga en utbildning) mer än tio år efter jag mönstrade. Allt det jag sa och tyckte då fanns kvar (dessutom var det samma psykolog). När jag mönstrade ville jag absolut inte göra värnplikt, men... Ja, tio år senare så var jag kvar och sökte en utbildning jag både blivit rekommenderad till och pushad att söka, men ändå så hos just denna psykolog så låg mitt nej till att vilja göra värnplikt ändå väldigt tungt i fatet. Det är inte säkert att dom kommer ställa frågor om din tidigare mönstring, men dom har ju kvar journalen och det kommer säkert komma frågor om vad som har förändrats hos dig och varför.
 24. https://www.defensenews.com/air/2020/03/03/a-fix-for-the-kc-46-is-already-a-year-late/ The Air Force now believes a correction for the Boeing KC-46 tanker’s major technical problem won’t be available until at least 2023, forecasting a one-year delay to previous estimates, its top general said Tuesday. The service is now targeting a 2023-2024 timeframe to begin fielding a fix for the Remote Vision System, Air Force Chief of Staff Gen. Dave Goldfein said during a Senate Armed Services Committee hearing. The RVS, manufactured by Rockwell Collins, is a series of cameras that allows users to steer a refueling boom into the aircraft receiving gas.
 25. Hej, Mönstrade för ett tag sedan men klarade mig inte riktigt hela vägen hos psykologen, har sedan dess tänk om lite och bestämt mig för att jag ska försöka igen. Har dock lite funderingar ifall vid psykologen nästa gång, dem kommer fråga frågor relaterande till min tidigare mönstring och varför det inte gick tillräckligt bra? Känns lite som att de är något som kommer tas upp men det borde väl inte påverka något med tanke på att man har en spärrtid utav en anledning? Ifall någon undrar så nej, jag tänker inte vara oärlig eller så, har bara lyckats jobba upp mycket utav de områden som jag tror drog ner mig sist. Tacksam för svar!
 26. Hej! Jag undrar vad själva nödprovianten(den med dextoro energy, kaffe m.m.) finns i flygvapnets helikoptrar och flygplan? På gripen antar jag att den ligger i stolen men vart ligger den på helikoptrarna? Tacksam för svar!
 27. Hej, Jag mönstrade en dryg vecka sedan och blev inskriven som flygbassäkerhetssoldat gruppbefäl i Uppsala. Jag känner mig inte helt nöjd med detta eftersom att min placering begränsades mycket av rådande covid-19 kris och osäkerheten däromkring. När jag mönstrade höll rekryteringsmyndigheten (TRM) på att stänga ned all mönstring för en tid framöver i syfte att minimera smittorisken men jag kunde slutföra min mönstring. Jag fick en 7a hos psykologen och på i-testet, 9a på styrka och 8a på kondition. När jag talade med inskrivningshandläggaren berättade han jag inte kunde bli placerad på en befattning med utökad mönstring eftersom att de inte ville ha ännu fler som kom på de utökade mönstringarna. Detta begränsade mina valmöjligheter enormt, jag kunde tillexempel inte välja någon jägarutbildning vilket jag länge tränat inför. TRM har nu ändrat sin policy, de kommer inte utföra någon utökad mönstring överhuvudtaget och ska istället tillsätta utifrån testresultat på mönstring. Jag känner att jag blivit felaktigt behandlad då jag har vänner som fått de befattningar de önskat tex jägare med lägre testresultat än mig. Jag begärde ändrad inskrivning men fick då reda på att de befattningar jag önskade var fyllda. Jag funderar nu på att överklaga inskrivningen. Jag undrar om tips på hur jag kan gå vidare och om en överklagan kommer att leda någonvart. Jag förstår självklart TRMs åtgärder för att minimera smittspridningen och respekterar dem. Jag känner dock att det skett ett misstag under rådande kris vilket påverkar mitt liv enormt. Tack på förhand
 28. Haha reflekterade inte över att det var 17 år gammalt. Anledningen till att jag såg det nu är att inlägget anmälts anonymt 2 gånger.
 1. Load more activity


×
×
 • Create New...