Jump to content


- - - - -

Vinprovande riksdagsman med barnvagn


This topic has been archived. This means that you cannot reply to this topic.
132 replies to this topic

#121 rila

rila

  Menig 1kl 4

 • Nivå 10
 • 172 posts

Posted Wednesday 06 April 2005, kl 20:43

Jag tror i.o.f.s. inte heller att det blir någon rättegång men jag har svårt att se att det inte handlade om olaga frihetsberövande då vakten agerat utanför sitt mandat (vilket domen sägs fastslå) och, så vitt jag kan förstå, handbojat och kvarhållit Bill mot dennes vilja. En putativ nödvärnssituation skulle det väl kunna handla om ifall hon gjort detta i tron att hon räddat barnet från att köras ned i Saltsjön (eller Riddarfjärden, vilket det nu var).

/rila

#122 roninn

roninn

  Sergeant

 • Nivå 7
 • 493 posts

Posted Wednesday 06 April 2005, kl 20:52

För att det skall handla om brott måste alla rekvisit vara uppfyllda. Likaså måste personen som begått brottet gjort det med uppsåt, dvs med flit.

Hon har misstolkat sitt mandat, dvs hur stort hennes "bevakningsområde" är. Dvs hon trodde att hon fick göra så. Därmed har hon inte berövat Bill hans frihet med flit. Därmed faller rekvisitet "uppsåt" och hon har inte begått brottet eftersom alla rekvisiten inte är uppfyllda.

Däremot skulle det kanske då istället vara tjänstefel. Fast det är jag väldigt tveksam till, det beror på om man anser att hon gjort något grovt fel i sin tjänste utövning.

Nödvärn gäller en pågående eller överhängde BROTTSLIG gärning. Det är inte brottsligt av Bill att jogga berusad med en barnvagn, därför kan man inte hävda nödvärn. Möjligen "nöd" dvs att man ingriper för att en situation är farligt för någon men då krävs mer än att han joggar längs med kajen. Ex att han kör barnvagnen rakt mot kajkanten och vattnet.

Voila ! ingen har begått något brott och ingen har gjort fel, juridikens värld är underbar!

#123 rila

rila

  Menig 1kl 4

 • Nivå 10
 • 172 posts

Posted Wednesday 06 April 2005, kl 21:09

Jag tvivlar starkt på att det räcker att vara korkad för att komma undan uppsåtsrekvisitet. Någonstans måste alltid gränsen gå, ifall hon trott att hon fortfarande haft rätt att handklova Bill när hon var på väg hem från jobbet, skulle det ha friat henne? Om hon trott att hon ALLTID hade rätt att göra det? O.s.v. o.s.v.

Gränsen mellan nöd och nödvärn kan jag däremot lättare ge mig på.

Hur som helst ser det i mina ögon (baserat på vad som refererats av domen) ut som att hon agerat olämpligt och att hennes förordnande som ordningsvakt borde omprövas.

/rila

#124 roninn

roninn

  Sergeant

 • Nivå 7
 • 493 posts

Posted Thursday 07 April 2005, kl 06:27

Jag tvivlar starkt på att det räcker att vara korkad för att komma undan uppsåtsrekvisitet. Någonstans måste alltid gränsen gå, ifall hon trott att hon fortfarande haft rätt att handklova Bill när hon var på väg hem från jobbet, skulle det ha friat henne? Om hon trott att hon ALLTID hade rätt att göra det? O.s.v. o.s.v.


Det räcker långt att vara korkad, faktiskt väldigt långt ;) skämt åtsido

Chefen för vin och sprit blev frikänd från rattfylleri trots att hon blåst över promillegränsen eftersom "hon inte visste att hon kunde få alkohol i sig vid en vinprovning eftersom hon spottade ut vinet". Rätten ansåg hennes förklaring som acceptabel och hon friades.

Hon hade givetvis inte haft en chans om hon gjort det på sin fritid. Gränsen skulle jag vilja säga går under hennes tjänsteutövning. Dvs om hon gör ett ingripande under arbetstid i extrem närhet av sin arbetsplats, just som i detta fall. Hade hon gjort samma sak 100 m bort så faller hennes ev. "ansvarsfrihetsgrund" eller vad man skall kalla det eftersom hon då kan anses veta att hon inte har någon befogenhet där. Men precis utanför entren, eller inom något 10tal med blir det en annan sak.

Man ser helt enkelt till vad en ordningsvakt SKALL kunna och veta men lägger också lite tvivelutrymme eller tolkningsutrymme.

#125 rila

rila

  Menig 1kl 4

 • Nivå 10
 • 172 posts

Posted Thursday 07 April 2005, kl 08:07

Det är mycket möjligt att du har rätt men jag tycker att det är synd att det sannolikt inte kommer att prövas. Om man betraktar hennes mandat som ett ett fysiskt område runt Patricia kan jag lättare acceptera en viss tolerans med missuppfattningar. Om man däremot däremot anser att det relevanta borde varit om det fanns något som helst samband med hennes uppgift, att hålla ordning relativt verksamheten på Patricia, blir slutsatsen en annan. Inte ens ordningsvakten själv verkar ju ha ansett att Bill störde ordningen för Patricia, snarare att han passerade förbi på väg någon annanstans.

/rila

#126 Zurse

Zurse

  VARNAD

 • Nivå 9
 • 87 posts

Posted Thursday 07 April 2005, kl 20:45

Hon har ju faktiskt rätt att nyttja handfängsel idenna situation även om hon var utanför sitt "område". Jag anser att hon agerade korrekt.
Våga vägra röpunkt

#127 rila

rila

  Menig 1kl 4

 • Nivå 10
 • 172 posts

Posted Thursday 07 April 2005, kl 22:36

Kan du motivera varför hon skulle ha den rätten? Så vitt jag kan bedöma hade hon exakt lika lite rätt att handboja Bill som jag skulle ha att handboja vem som helst som jag mötte på gatan.

/rila

#128 Zurse

Zurse

  VARNAD

 • Nivå 9
 • 87 posts

Posted Saturday 07 May 2005, kl 17:12

Hon har rätt att nyttja sina fängsel i nödvärn utanför sitt "område".
Våga vägra röpunkt

#129 rila

rila

  Menig 1kl 4

 • Nivå 10
 • 172 posts

Posted Saturday 07 May 2005, kl 20:03

Just det men om det nu inte var nöd/nödvärn så borde hon rimligen ha gjort sig skyldig till något straffbart eller i vart fall så olämpligt att det skulle ge henne ett indraget förordnande. Ska man agera med våld mot sina medmänniskor ska man fan veta var gränsen går.

/rila

#130 Zurse

Zurse

  VARNAD

 • Nivå 9
 • 87 posts

Posted Saturday 07 May 2005, kl 21:20

De e en svår fråga detta. men som ja sa tidigare så tog polisen honom inte på loben utan på våld mot mot tjänsteman, de va de ha va gripen för i första.
Om de finns dörrvakter som läser denna tråd kan de vara av intresse för en som är van att arbeta i dessa miljöer.
Våga vägra röpunkt

#131 Adam Wilhelm

Adam Wilhelm

  Grinig

 • Nivå 5
 • 2,053 posts

Posted Sunday 08 May 2005, kl 00:18

Hon har rätt att nyttja sina fängsel i nödvärn utanför sitt "område".

Förlåt???
Håll isär begreppen.
Man har inte rätt att bruka handfängsel enligt nödvärnsrätten.
"Om rätt för polismän och viss annan personal att bruka våld finns i övrigt föreskrifter i polislagen (1984:387). Lag (1994:458).

Edited by Adam Wilhelm, Sunday 08 May 2005, kl 00:28.

Det här är min signatur. Det finns många av dem men den här är min.

#132 Rifleman/Medic

Rifleman/Medic

  Vicekorpral

 • Banned
 • 235 posts

Posted Sunday 08 May 2005, kl 08:24

Hon har rätt att nyttja sina fängsel i nödvärn utanför sitt "område".

Förlåt???
Håll isär begreppen.
Man har inte rätt att bruka handfängsel enligt nödvärnsrätten.
"Om rätt för polismän och viss annan personal att bruka våld finns i övrigt föreskrifter i polislagen (1984:387). Lag (1994:458).

Förlåt???

Det finns naturligtvis inget förbud mot att använda sig av handfängsel i en nödvärnssituation. Läs gärna den nålade tråden angående nödvärn! Är brukandet av handfängsel inte ”uppenbart oförsvarligt” går det självklart att använda dom även utanför objektet (eller vad det nu kan heta där en ordningsvakt arbetar).
"Allt vad jag ansåg löjligt och smått behandlades med högtidligt allvar, och allt vad jag värderade som stort och berömvärt häcklades."

"An armed society is a polite society. Manners are good when one may have to back up his acts with his life."

#133 Adam Wilhelm

Adam Wilhelm

  Grinig

 • Nivå 5
 • 2,053 posts

Posted Monday 09 May 2005, kl 06:05

Brb 24 kap. 2 §:
"Rymmer den som är intagen i kriminalvårdsanstalt eller
som är häktad, anhållen eller annars berövad friheten eller sätter
han sig med våld eller hot om våld till motvärn eller gör han på
annat sätt motstånd mot någon under vars uppsikt han står, då
denne skall hålla honom till ordningen, får det våld brukas som
med hänsyn till omständigheterna är försvarligt för att rymningen
skall hindras eller ordningen upprätthållas. Detsamma skall gälla,
om någon annan än som nu har nämnts gör motstånd i ett sådant
fall.


Om rätt för polismän och viss annan personal att bruka våld finns i övrigt föreskrifter i polislagen (1984:387). Lag (1994:458)."

Källa: Rixlex

Läser man 2:a paragrafen ordentligt så får man använda handfängsel som nödvärn.
I stand corrected. :baskerFN:


Denne aktuelle ordningsvakt bör dock läsa Brb 20:1 för att se vad som kan ske om man inte har koll på vad man får göra och inte göra.
Det här är min signatur. Det finns många av dem men den här är min.